Nông dân Hà Tĩnh “mục sở thị” cấy lúa bằng máy trên đồng ruộng
(Baohatinh.vn) - UBND xã Tân Lộc phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra mắt mô hình cấy lúa bằng máy với sự tham gia của gần 500 người dân các xã.
98c8xb621xd067xc626xadfdx113a5x10faaxe979xfea0xX7x1127ex13485xca69xcc4fxd068xe689xX5xac40xXax12996x11794xf91bx130cdx11fb5xX3xda6dxfc0cxX15xX3x12299x11321xX3xXcxc81fxX15xX1xX3x9fcbxc15dxdcd2xX4xX3xX7x12817xX3xXexX1x123ffxd602xX3xX4x11ad0xd27axX3xX5xec14xX6xX3x1099axc98bxX15xX16xX3xX25x12a39xX33xX3xXex10fb0xb6cfxX15xX3x13170xaa8exX15xX16xX3xX43xe084xdcc6xX15xX16xX0xef4dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX18xXaxX12xbe42xec5dxX13xc538xX3xe38axc2d4xX3xXcxX19xX15xX3xea65xX4exX4xX3xXbxX1xeaccxXdxX3xX1x10f02xXbxX3x9b40xdcc8xXdxX3xe564xX1x10a2axX15xX16xX3xX13xX13x12378xX84xXcxX13xXcxX3xX1xX4dxX33xe4bcxX15xX3xX73xX4exX4xX3xX1cxX1dxX3x13087xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1x9bf4xX3xX80xd1cdxX6xX3xX43xX6xX3xX25xdc9cxXexX3xX25xX14xX3xX1xbed9xX15xX1xX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xX3xX80xX81xXdxX3xX7x10809xX3xXexX1xX6xX25xX3xX16xXdxX6xX3xX4x10a01xX6xX3xX16xdc94xX15xX3xa509xd736xXe6xX3xX15xX16x113f1xc4b2xXdxX3xX18xX19xX15xX3xX4xX3fxX4xX3xX6cxX6dxf552xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXex13a96xX6xX5xXdxX16xX15x1056exX3xX4xX10xX15xXexX10xX43x1056fxXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xX4xX10xX10cxaf4dxX39x112abxX10xX4xXexX3xX18xX16xX25xX10xX18xXdxX6xX3xX80xXdxX18xX10xX12dxX3xX25xXbx12689xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax123c9xXdxX18xXexX1xX112xX3x11479xX2xd637xXbxX6cxX11axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX112xX3x10b6dxX144xX144xXbxX6cxX11axXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX6xXbxXbxX7xX52xX12dxXbxX10xX15xX52xX25xX10xX18xXdxX6xX52xXexX1xX4dxX25xX39xfb69xXbxX9xX15xX10xX14exX7xX52xX157xXe6xXe6xc32bxX52xc62cxX155xX18xX157xXe6xX155xXe5xX164xX2xX194xXexX144xX157xXe6xX192xX5xX194xX10cxXexX144xXe5xXf9xX12fxXbxX16xXaxX3xX18xX6xXexX6xX10cxXexX33xXbxX10xX9xXaxX80xXdxX18xX10xX12dxX52xX25xXbxX144xXaxX3xX18xX6xXexX6xX10cxX10xX15xX4xX12dxX18xX10xX9xXaxbe38x12b92xX68xX12dxX1d2x12398xXe5x117a0xX155xX157x10987x12fa1xa622xX7xX6cx9b23xX192xba2exX1d7xX14exX80xX7xX68xeb71xX1cxX67xX16xX194xX68xX25xX6axX25xX15xX2xX1ddxbe36xX1e9xXbxXcxX18xXexXdxX155xX6cxf072x1179exX1ffxX2xX1cxX6cxX25xX6xX1fexX10xX1dcxX1fexX1f5xX6cxXcxX1ffxX1cxX14exX18xX6xX39xX1d2xX12fxb62cx139e2xX2xX68xX1f5xX1e9xX6cxX6axX13xX1f5xX1xX68xcc3cxX39xXe6xXe6xc358xX68xX1d2xX1ddxX215xX155xX1e3xXdxXe6xX1e9xX6cxe034xX157xX68xX4xX6cxX1e9xX6axX1dexX221xXexX1dexX6cxX10xX6cxX7xX230xX164xX6axXaxX3xX18xX6xXexX6xX10cxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX18xX33xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXexX10cxX6xX5xXdxX16xX15xX112xX3xX4xX10xX15xXexX10xX43xX11axXaxX12xX0xX7xXexX43xX12dxX15xX16xX12x12fb4xXdxX18xX10xX12dxX112xX3xX68xX1dxX3xX4xX12dxX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX73xX4exX4xX3xX1cxX1dxX3xX1xX1dxX12dxX3xX1xb9b3xX15xX16xX3xX6cxX10xX25xX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xXf9xX0xX52xX7xXexX43xX12dxX15xX16xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX18xX33xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXexX10cxX6xX5xXdxX16xX15xX112xX3xX12fxX4dxX7xXexXdxX225xX33xX11axXaxX12xX1ddxX1xXebxb483xX15xX16xX3xXexX43xXb8xX15xX1xX3xX24xXcxX1xd0cexX3xX15xX16xX1xXdxX95xX25xX3xX39xXb1xX4xX3xX25xffb1xX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xX3xX80xX1dxX3xXexX43xXb8xX15xX1xX3xX18xXdxc399xX15xX3xX25xX3fxX33xX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX2fxX3xX39xX6xX12dxX3xX16xX48xX25xX3xX157xX3xXbxX1xXe2xX15xX112xX3xX84xX1xd8bexX3xX39xXdx10dddxX15xX3xaa44xXdxX366xX15xX3xXexX1xX2b0xX4xX3xX80xe4b6xX3xff9fxX4dxX33xX3xXexX43xXb8xX15xX1xX3xX39xXb1xX4xX3xX25xX322xX3xXbxX1xX26xX4xX3xX80xX26xX3xX4xX1xX12dxX3xX80xXdxX95xX4xX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xX3xX80xX1dxX3xXexXdxX366xX15xX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXexX1xXd2xX4xX3xX15xX16xX1xXdxX95xX25xX3xX25xX3fxX33xX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xb20dxX3xXexX322xXdxX3xX4xX3fxX15xX1xX3xX47xX48xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xXcxX19xX15xX3xXcxX1xXebxX7dxX15xX16xX3xX9fxXcxX19xX15xX3xX73xX4exX4xXa7xXf9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX18xX33xX3xXbxX1ddxX10xX15xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXexX10cxX6xX5xXdxX16xX15xX112xX3xX4xX10xX15xXexX10xX43xX11axXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1ddxX10xX15xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX18xXexX1xX112xX3xX155xX2xXe5xXbxX6cxX11axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX112xX3xX144xX2xXe6xXbxX6cxX11axXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX52xX52xXdxXf9xX39xX6xX12dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX80xX15xX52xX15xX10xX14exX7xX52xX157xXe6xXe6xX192xX52xX2xXe5xX144xX18xX2xX157xX2xX157xX155xXe6xXe5xXexX2xX155xX155xX155xX1d3xX5xXe6xXf9xX12fxXbxX16xX187xX43xX9xX2xX194xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX7xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xX3xXexX43xX44xX15xX3xX47xX48xX15xX16xX3xX43xX4dxX4exX15xX16xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ddxX6xXbxXexXdxX12dxX15xXaxX12xXcxXaaxX3xX80xXdxX95xX4xX3xX47xXebxX7dxX4xX3xX16xXdxX81xXdxX3xXexX1xXdxX95xX4dxX3xX80xX374xX3xX4xX32xX4dxX3xXexX322xX12dxX3cdxX3xXex13b56xX15xX1xX3xX15xa6d8xX15xX16xX3xX4xXdexX6xX3xX25xX3fxX33xX3xX80xX1dxX3xX376xX4dxX33xX3xXexX43xXb8xX15xX1xX3xX39xXb1xX4xX3xX25xX322xX3xXbxX1xX26xX4xX3xX80xX26xX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xXf9xXf9xXf9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX18xX33xXaxX12xc200xXebxX7dxX4xX3xX39xXdxX366xXexX3cdxX3xXcxX19xX15xX3xX73xX4exX4xX3xX5xX1dxX3xX2xX3xXexX43xX12dxX15xX16xX3xX164xX3xX6cxX6dxX3xX2axX3xX1xX4dxX33xX95xX15xX3xX73xX4exX4xX3xX1cxX1dxX3xX4xe607xX3xX18xXdxX95xX15xX3xXexX532xX4xX1xX3xXexX43xX48xX15xX16xX3xX5xX36xX6xX3xX5xX81xX15xX3xX15xX1xX32xXexX3xX1xX4dxX33xX95xX15xX3xX9fxX144xX1d3xXe6xX3xX1xX6xXa7xXf9xX3xXcxX4dxX33xX3xX15xX1xXdxX44xX15xX3cdxX3xXexX43xX12dxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX374xX4dxX3xX15xX537xX25xX3xX376xX4dxX6xX3cdxX3xX18xX12dxX3xX5xXd2xX4xX3xX5xXebxX7dxX15xX16xX3xX5xX1dxX25xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX95xXbxX3xX15xX16xX1dxX33xX3xX4xX1dxX15xX16xX3xX25x119f9xX15xX16xX3cdxX3xX39xX1dxX3xX4xX12dxX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX16xb47cxXbxX3xX15xX1xXdxX374xX4dxX3xX369xX1xX5baxX3xX369xX1xX537xX15xX3cdxX3xX15xX1xX32xXexX3xX5xX1dxX3xX369xX1xX19xX4dxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xXf9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX18xX33xX3xXbxX1ddxX10xX15xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6cxXexX10cxX6xX5xXdxX16xX15xX112xX3xX4xX10xX15xXexX10xX43xX11axXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1ddxX10xX15xXexX10xX43xX3xX18xXexX1xX4dxX25xX39xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX18xXexX1xX112xX3xX155xX2xXe5xXbxX6cxX11axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX112xX3xX144xX2xXe6xXbxX6cxX11axXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX52xX52xXdxXf9xX39xX6xX12dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX80xX15xX52xX15xX10xX14exX7xX52xX157xXe6xXe6xX192xX52xX2xXe6xX1d3xX18xX157xXe6xX155xX2xX1d3xXe5xX194xXexX192xX157xX157xXe5xX5xX155xX10cxX2xXe5xX144xX18xX2xX157xX2xX157xX155xXe6xXe6xXexX1d3xX155xX144xX164xX194xX5xXe6xXf9xX12fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX7xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xX3xXexX43xX44xX15xX3xX47xX48xX15xX16xX3xX43xX4dxX4exX15xX16xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ddxX6xXbxXexXdxX12dxX15xXaxX12xXf9xXf9xXf9xX3xX39xX1dxX3xX4xX12dxX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX47xXebxX7dxX4xX3xX4xX1xX2b0xX15xX16xX3xX369xXdxX366xX15xX3xX80xXdxX95xX4xX3xX80x12ceaxX15xX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX25xX3fxX33xX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xXexX43xX44xX15xX3xX4xX3fxX15xX1xX3xX47xX48xX15xX16xXf9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX18xX33xXaxX12xX28dxX81xXdxX3xX25xX12dxX15xX16xX3xX25xX4dxX79xX15xX3xXexXb8xX25xX3xX43xX6xX3xX16xXdxa85cxXdxX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX16xXdxX36xXbxX3xX39xX1dxX3xX4xX12dxX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3cdxX3xX80xXaaxX6xX3xX376xX4dxX6xX3cdxX3xX5xX6dxX15xX1xX3xX47xX322xX12dxX3xX6cxX6dxX3xXcxX19xX15xX3xX73xX4exX4xX3xX47xX6dxX3xX376xX4dxX33xX366xXexX3xX47xX2exX15xX1xX3xX47xXdxX3xXexX1xX6xX25xX3xX376xX4dxX6xX15xX3xX4xX3fxX4xX3xX25xX14xX3xX1xXb8xX15xX1xX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xX3xX2axX3xX4xX3fxX4xX3xXexe1bbxX15xX1xX3xXbxX1xX532xX6xX3xX68xXb1xX4xX3xX47x129fdxX3xX1x1310exX4xX3xX1xX631xXdxX3xX369xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX95xX25xXf9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX18xX33xX3xXbxX1ddxX10xX15xXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1ddxX10xX15xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX18xXexX1xX112xX3xX155xX2xXe5xXbxX6cxX11axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX112xX3xX144xX2xXe6xXbxX6cxX11axXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX52xX52xXdxXf9xX39xX6xX12dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX80xX15xX52xX15xX10xX14exX7xX52xX157xXe6xXe6xX192xX52xX2xXe5xX144xX18xX2xX157xX2xX157xXe5xXe5xX194xXexX157xXe5xX2xXe6xX1d3xX5xXe6xXf9xX12fxXbxX16xX187xX43xX9xX1d3xXe6xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX7xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xX3xXexX43xX44xX15xX3xX47xX48xX15xX16xX3xX43xX4dxX4exX15xX16xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ddxX6xXbxXexXdxX12dxX15xXaxX12xXcxX12dxX1dxX15xX3xX39xX4exX3xX4xX3fxX4xX3xXexX1xX6xX12dxX3xXexX3fxX4xX3xX47xXebxX7dxX4xX3xX16xXdxX81xXdxX3xXexX1xXdxX95xX4dxX3xXexX88cxX3xX25xX88cxX3cdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX366xXexXf9xXf9xXf9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX18xX33xXaxX12xX1ddxX1xXdxX366xX4xX3xX25xX3fxX33xX3xX4xX32xX33xX3xX47xXebxX7dxX4xX3xX6cxX6dxX3xXcxX19xX15xX3xX73xX4exX4xX3xX9fxX73xX4exX4xX3xX1cxX1dxXa7xX3xX25xX4dxX6xX3xX80xX374xX3xXexX1xX314xX3xX15xX16xX1xXdxX95xX25xX3xX4xX5baxX3xX6cxX4dxX32xXexX3xX6cxX2b0xX3xXexXaaxX3xX6cxXebxX2axX15xX16xX3xX4xX1xX366xX3xXexX322xX12dxX3xX7xX812xX15xX3xX6cxX4dxX32xXexX3xX4xXdexX6xX3xX14xX15xX16xX3xXcxX43xXe2xX15xX3xX587xX322xXdxX3xX13xX16xX1xX20xX6xX3xX2axX3xX1xX4dxX33xX95xX15xX3xXcxXdxX374xX15xX3xX1cxX812xXdxX3xX9fxXcxX1xX3fxXdxX3xX68xXb8xX15xX1xXa7xXf9xX3xX1dexX3fxX33xX3xX4xX32xX33xX3xX4xX1xX322xX33xX3xX39xX3axX15xX16xX3xXb1xX4xX10cxX376xX4dxX33xX3cdxX3xX4xX5baxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX7xX4dxX32xXexX3xX4xX32xX33xX3xX47xX322xXexX3xX164xX3xX7xX1dxX12dxX52xX16xXdxXecxX3cdxX3xXexX43xX12dxX15xX16xX3xX369xX1xXdxX3xX1xXdxX95xX4dxX3xX7xX4dxX32xXexX3xX4xXdexX6xX3xX25xX4exXexX3xXexX1xX7dxX3xX4xX32xX33xX3xX16xXdxX631xXdxX3xX2xX3xX7xX1dxX12dxX52xX15xX16xX1dxX33xXf9xX3xX587xXebxX7dxX4xX3xX39xXdxX366xXexX3cdxX3xX16xXdxX3fxX3xX25xd4bcxXdxX3xX4xX1xXdxX366xX4xX3xX25xX3fxX33xX3xX4xX32xX33xX3xX1xXdxX95xX15xX3xX15xX6xX33xX3xX5xX1dxX3xX2xX144xX3xXexX43xXdxX95xX4dxX3xX47xX48xX15xX16xXf9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX18xX33xX3xXbxX1ddxX10xX15xXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1ddxX10xX15xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX18xXexX1xX112xX3xX155xX2xXe5xXbxX6cxX11axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX112xX3xX144xX2xXe6xXbxX6cxX11axXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXf9xX39xX6xX12dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX80xX15xX52xX15xX10xX14exX7xX52xX157xXe6xXe6xX192xX52xX2xXe6xX1d3xX18xX157xXe6xX194xX164xX164xXe5xX155xXexX155xX1d3xX144xX2xX164xX5xXe6xXf9xX12fxXbxX16xX187xX43xX9xX192xX164xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX7xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xX3xXexX43xX44xX15xX3xX47xX48xX15xX16xX3xX43xX4dxX4exX15xX16xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX18xX33xX3xXbxX1ddxX10xX15xXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1ddxX10xX15xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX18xXexX1xX112xX3xX155xX2xXe5xXbxX6cxX11axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX112xX3xX144xX2xXe6xXbxX6cxX11axXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX52xX52xXdxXf9xX39xX6xX12dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf9xX80xX15xX52xX15xX10xX14exX7xX52xX157xXe6xXe6xX192xX52xX2xXe5xX144xX18xX2xX157xX2xX164xXe5xX2xXe6xXexX192xX144xX192xX2xX164xX5xXe6xXf9xX12fxXbxX16xX187xX43xX9xX164xX155xXe6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX7xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xX3xXexX43xX44xX15xX3xX47xX48xX15xX16xX3xX43xX4dxX4exX15xX16xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ddxX6xXbxXexXdxX12dxX15xXaxX12xX587xX14xX15xX16xX3xX47xX812xX12dxX3xX39xX1dxX3xX4xX12dxX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX47xX6dxX3xX47xX366xX15xX3xX6cxX10xX25xX3xXexX43xXb8xX15xX1xX3xX18xXdxX340xX15xX3xX25xX3fxX33xX3xX4xX32xX33xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX12dxX18xX33xXaxX12xX587xX14xX15xX16xX3xX47xX812xX12dxX3xX15xX16xXebxXecxXdxX3xX18xX19xX15xX3xX6cxX10xX25xX3xX39xX4dxX362xXdxX3xXexX43xXb8xX15xX1xX3xX18xXdxX340xX15xX3xX1xX33xX3xX80xX89dxX15xX16xX3cdxX3xX25xX3fxX33xX3xX4xX32xX33xX3xX7xb583xX3xX7xX81xX25xX3xX47xXebxX7dxX4xX3xXexX43xXdxX89axX15xX3xX369xX1xX6xXdxX3xX43xX4exX15xX16xX3xX43xX6dxXdxXf9xX0xX52xXbxX12xX0xX18xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX43xX10xX5xX6xXexX10xX18xXaxX12xX0xX7xXexX43xX12dxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX44xX15xX3xX376xX4dxX6xX15xX112xX0xX52xX7xXexX43xX12dxX15xX16xX12xX0xX4dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10cxXexX1xX4dxX25xX39xX10cxX6xX15xX18xX10cxX7xX6xXbxX12dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX112xX3xX1fexX19xX4dxX3xX39xX95xX15xX1xX3xX39xXb1xXexX3xX47xXe2xX4dxX3xXexX32xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX5xX36xX6xX3xX6cxX4dxX19xX15xX3cdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX16xX32xXbxX3xX43xX36xXexX3xXbxX1xX86xX15xX16xX3xXexX43xXaaxXaxX3xX1xX43xX10xX225xX9xXaxX52xX15xX12dxX15xX16xX10cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX52xX1xX6xX10cxXexXdxX15xX1xX10cxX7xX6xX4dxX10cxX39xX10xX15xX1xX10cxX39xX6xXexX10cxX18xX6xX4dxX10cxXexX6xX15xX10cxX4xX12dxX15xX16xX10cxX5xX4dxX6xX10cxX6cxX4dxX6xX15xX10cxX15xX12dxX15xX16xX10cxX18xX6xX15xX10cxX16xX6xXbxX10cxX43xX4dxXexX10cxXbxX1xX12dxX15xX16xX10cxXexX43xX4dxX52xX2xX1d3xX194xX2xXe6xX192xXf9xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX25xX10xX18xXdxX6xX52xX2xX157xXe6xX52xX15xX10xX14exX7xX52xX157xXe6xXe6xX155xX52xX2xX2xXe6xX18xX144xX2xXe6xX164xX194xX144xX155xXexXe5xX194xX164xX155xX5xX155xX10cxX1d3xX144xX18xX144xX2xXe6xX2xXe5xXe6xX192xXexX157xX1d3xX144xX2xX144xX5xXe6xXf9xX12fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX7xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xX3xXexX43xX44xX15xX3xX47xX48xX15xX16xX3xX43xX4dxX4exX15xX16xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX18xXdxX80xX12xX0xX7xXexX43xX12dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX112xX3xX1fexX19xX4dxX3xX39xX95xX15xX1xX3xX39xXb1xXexX3xX47xXe2xX4dxX3xXexX32xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX5xX36xX6xX3xX6cxX4dxX19xX15xX3cdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX16xX32xXbxX3xX43xX36xXexX3xXbxX1xX86xX15xX16xX3xXexX43xXaaxXaxX3xX1xX43xX10xX225xX9xXaxX52xX15xX12dxX15xX16xX10cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX52xX1xX6xX10cxXexXdxX15xX1xX10cxX7xX6xX4dxX10cxX39xX10xX15xX1xX10cxX39xX6xXexX10cxX18xX6xX4dxX10cxXexX6xX15xX10cxX4xX12dxX15xX16xX10cxX5xX4dxX6xX10cxX6cxX4dxX6xX15xX10cxX15xX12dxX15xX16xX10cxX18xX6xX15xX10cxX16xX6xXbxX10cxX43xX4dxXexX10cxXbxX1xX12dxX15xX16xX10cxXexX43xX4dxX52xX2xX1d3xX194xX2xXe6xX192xXf9xX1xXexX25xXaxX12xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX112xX3xX1fexX19xX4dxX3xX39xX95xX15xX1xX3xX39xXb1xXexX3xX47xXe2xX4dxX3xXexX32xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX5xX36xX6xX3xX6cxX4dxX19xX15xX3cdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX16xX32xXbxX3xX43xX36xXexX3xXbxX1xX86xX15xX16xX3xXexX43xXaaxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX43xX12dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xX13xX1x12f2exX15xX16xX3xX15xX16xX1dxX33xX3xX376xX4dxX6xX3cdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXbxX1xX812xXdxX3xXexX43xX812xXdxX3xX376xX4dxX6xX3xX24xX25x13057xX6xX3xX4xX32xX33xX3xXexX1xX2b0xX3xX1xX6xXdxX2fxX3xX5xX36xX6xX3xX6cxX4dxX19xX15xX3xX157xXe6xX157xXe6xX3xX80xXb8xX3xX47xX7dxXexX3xX25xXebxX6xX3xXexXaaxX3xX15xX16xX1dxX33xX3xX194xX10cxX2xXe6xX52xX157xX3xX369xX1xXdxX366xX15xX3xX1xX1dxX15xX16xX3xXexX43xX537xX25xX3xX1xX10xX4xXexX6xX3xX25xX81xXdxX3xX16xXdxX10xX12dxX3xX80xX1dxX12dxX3xX16xXdxX6xXdxX3xX47xX12dxX322xX15xX3xX25xc45bxXdxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX3xX39xX2exX3xX1xXebxX3xX1xX631xX15xX16xXf9xX3xX1ddxX1xXebxX6xX3xX1xX366xXexX3cdxX3xX7xX19xX4dxX3xX39xX95xX15xX1xX3xX47xX6xX15xX16xX3xX18xXdxX340xX15xX3xX39xXdxX366xX15xX3xXbxX1xX2b0xX4xX3xXexX322xXbxX3cdxX3xX24xX4xX1xXd2xX4xX3xX4xX1xXecxX2fxX3xXexX362xX15xX16xX3xXexX32xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX5xX36xX6xX3xX6cxX4dxX19xX15x1053axX0xX52xXbxX12xX0xX52xX18xXdxX80xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1ddxX7c3xX15xX3xXexX366xXexX3cdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX32xXexX3xX39xX7c3xXexX3xX6cxX4dxX79xX15xX16xX3xX47xX48xX15xX16xX3xX16xXdxX10xX12dxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX6cxX4dxX19xX15xXaxX3xX1xX43xX10xX225xX9xXaxX52xX15xX12dxX15xX16xX10cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX52xX4xX6xX15xX10cxXexX10xXexX10cxX15xX12dxX15xX16xX10cxX18xX6xX15xX10cxX1xX6xX10cxXexXdxX15xX1xX10cxXexX6xXexX10cxX39xX6xXexX10cxX6cxX4dxX12dxX15xX16xX10cxX18xX12dxX15xX16xX10cxX16xXdxX10xX12dxX10cxX4xX6xX33xX10cxX5xX4dxX6xX10cxX6cxX4dxX6xX15xX52xX2xX1d3xXe5xX194xX144xX194xXf9xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX25xX10xX18xXdxX6xX52xX2xX157xXe6xX52xX15xX10xX14exX7xX52xX157xXe6xXe6xX157xX52xX1d3xX144xX18xXe5xXe6xX192xX164xX1d3xX144xX1d3xXexX2xXe5xX157xX155xX1d3xX5xXe6xXf9xX12fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX7xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xX3xXexX43xX44xX15xX3xX47xX48xX15xX16xX3xX43xX4dxX4exX15xX16xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX18xXdxX80xX12xX0xX7xXexX43xX12dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1ddxX7c3xX15xX3xXexX366xXexX3cdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX32xXexX3xX39xX7c3xXexX3xX6cxX4dxX79xX15xX16xX3xX47xX48xX15xX16xX3xX16xXdxX10xX12dxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX6cxX4dxX19xX15xXaxX3xX1xX43xX10xX225xX9xXaxX52xX15xX12dxX15xX16xX10cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX52xX4xX6xX15xX10cxXexX10xXexX10cxX15xX12dxX15xX16xX10cxX18xX6xX15xX10cxX1xX6xX10cxXexXdxX15xX1xX10cxXexX6xXexX10cxX39xX6xXexX10cxX6cxX4dxX12dxX15xX16xX10cxX18xX12dxX15xX16xX10cxX16xXdxX10xX12dxX10cxX4xX6xX33xX10cxX5xX4dxX6xX10cxX6cxX4dxX6xX15xX52xX2xX1d3xXe5xX194xX144xX194xXf9xX1xXexX25xXaxX12xX1ddxX7c3xX15xX3xXexX366xXexX3cdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexX32xXexX3xX39xX7c3xXexX3xX6cxX4dxX79xX15xX16xX3xX47xX48xX15xX16xX3xX16xXdxX10xX12dxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX6cxX4dxX19xX15xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX43xX12dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xXcxX366xXexX3xX4xX1xX322xX25xX3xX15xX16xde01xX3cdxX3xX25xX10b2xX6xX3xX16xXdxX10xX12dxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX6cxX4dxX19xX15xX3xX4xX1118xX15xX16xX3xX80xX1dxX12dxX3xXexX1xXecxXdxX3xX47xXdxX89axX25xX3xXexX32xXexX3xX39xX7c3xXexX3xX15xX1xX32xXexXf9xX3xXcxX322xX25xX3xX16xX3fxX4xX3xX15xX1xX1083xX15xX16xX3xXbxX1xXdxX44xX15xX3xX4xX1xX7dxX3cdxX3xX39xX1dxX3xX4xX12dxX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX18xX48xX15xX3xX7xX2b0xX4xX3xX43xX6xX3xX47xX48xX15xX16xX3xX16xXdxX10xX12dxX3xX4xX32xX33xX3cdxX3xX15xX1xXebxX3xXexX1xX89axX3xX4xX1xX322xX33xX3xX47xX4dxX6xX3xX80xX81xXdxX3xXexX1xXecxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX43xXebxX81xX4xX3xX369xX1xXdxX3xXexX366xXexX3xX80xX374xX117axX0xX52xXbxX12xX0xX52xX18xXdxX80xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX3fxX25xX3xXexX1xXecxXdxX3xX80xX26xX3cdxX3xX4xX307xX3xX4xX32xX4dxX3xX16xXdxX79xX15xX16xX3xX4xX1xX32xXexX3xX5xXebxX7dxX15xX16xX3cdxX3xX73xX4exX4xX3xX1cxX1dxX3xX376xX4dxX33xX366xXexX3xX16xXdxX1dxX15xX1xX3xXexX1xXb1xX15xX16xX3xX5xX7dxXdxX3xX80xX26xX3xX6cxX4dxX19xX15xX3xX157xXe6xX157xXe6xXaxX3xX1xX43xX10xX225xX9xXaxX52xX15xX12dxX15xX16xX10cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX52xX39xX6xX25xX10cxXexX1xX12dxXdxX10cxX80xX4dxX10cxX4xX12dxX10cxX4xX6xX4dxX10cxX16xXdxX12dxX15xX16xX10cxX4xX1xX6xXexX10cxX5xX4dxX12dxX15xX16xX10cxX5xX12dxX4xX10cxX1xX6xX10cxX376xX4dxX33xX10xXexX10cxX16xXdxX6xX15xX1xX10cxXexX1xX6xX15xX16xX10cxX5xX12dxXdxX10cxX80xX4dxX10cxX6cxX4dxX6xX15xX10cxX157xXe6xX157xXe6xX52xX2xX1d3xX164xX144xX157xX1d3xXf9xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX25xX10xX18xXdxX6xX52xX2xX157xXe6xX52xX15xX10xX14exX7xX52xX2xX192xX144xX1d3xX52xX2xX144xX157xX18xX155xXe6xX1d3xX2xX1d3xXe5xX192xXexX164xXe6xX2xX1d3xXe6xX5xXe6xXf9xX12fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX7xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX33xX3xX5xX36xX6xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX25xX3fxX33xX3xXexX43xX44xX15xX3xX47xX48xX15xX16xX3xX43xX4dxX4exX15xX16xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX18xXdxX80xX12xX0xX7xXexX43xX12dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX3fxX25xX3xXexX1xXecxXdxX3xX80xX26xX3cdxX3xX4xX307xX3xX4xX32xX4dxX3xX16xXdxX79xX15xX16xX3xX4xX1xX32xXexX3xX5xXebxX7dxX15xX16xX3cdxX3xX73xX4exX4xX3xX1cxX1dxX3xX376xX4dxX33xX366xXexX3xX16xXdxX1dxX15xX1xX3xXexX1xXb1xX15xX16xX3xX5xX7dxXdxX3xX80xX26xX3xX6cxX4dxX19xX15xX3xX157xXe6xX157xXe6xXaxX3xX1xX43xX10xX225xX9xXaxX52xX15xX12dxX15xX16xX10cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX52xX39xX6xX25xX10cxXexX1xX12dxXdxX10cxX80xX4dxX10cxX4xX12dxX10cxX4xX6xX4dxX10cxX16xXdxX12dxX15xX16xX10cxX4xX1xX6xXexX10cxX5xX4dxX12dxX15xX16xX10cxX5xX12dxX4xX10cxX1xX6xX10cxX376xX4dxX33xX10xXexX10cxX16xXdxX6xX15xX1xX10cxXexX1xX6xX15xX16xX10cxX5xX12dxXdxX10cxX80xX4dxX10cxX6cxX4dxX6xX15xX10cxX157xXe6xX157xXe6xX52xX2xX1d3xX164xX144xX157xX1d3xXf9xX1xXexX25xXaxX12xX68xX3fxX25xX3xXexX1xXecxXdxX3xX80xX26xX3cdxX3xX4xX307xX3xX4xX32xX4dxX3xX16xXdxX79xX15xX16xX3xX4xX1xX32xXexX3xX5xXebxX7dxX15xX16xX3cdxX3xX73xX4exX4xX3xX1cxX1dxX3xX376xX4dxX33xX366xXexX3xX16xXdxX1dxX15xX1xX3xXexX1xXb1xX15xX16xX3xX5xX7dxXdxX3xX80xX26xX3xX6cxX4dxX19xX15xX3xX157xXe6xX157xXe6xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX43xX12dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xX68xX3fxX25xX3xX7xX3fxXexX3xX369xX1xX4dxX15xX16xX3xXexX1xXecxXdxX3xX80xX26xX3xX16xXdxX10xX12dxX3xXexX43xX48xX15xX16xX3cdxX3xX4xX307xX3xX4xX32xX4dxX3xX16xXdxX79xX15xX16xX3xX4xX1xX32xXexX3xX5xXebxX7dxX15xX16xX3xX4xX6xX12dxX3cdxX3xX4xX1xXdexX3xX47xX4exX15xX16xX3xXexX1xXd2xX4xX3xX1xXdxX95xX15xX3xX47xX374xX3xX3fxX15xX3xX7xX812xX15xX3xX6cxX4dxX32xXexX3xXexXaaxX3xX7xX81xX25xX117axX3xX1xX4dxX33xX95xX15xX3xX73xX4exX4xX3xX1cxX1dxX3xX9fxX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xXa7xX3xX376xX4dxX33xX366xXexX3xXexX19xX25xX3xX16xXdxX1dxX15xX1xX3xX80xX26xX3xX6cxX4dxX19xX15xX3xX157xXe6xX157xXe6xX3xXexX1xXb1xX15xX16xX3xX5xX7dxXdxX3xXexX12dxX1dxX15xX3xX18xXdxX95xX15xXf9xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX18xXdxX80xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX4dxX5xX12xX0xX18xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX43xXaxX12xX0xX52xX18xXdxX80xX12xX0xX52xX18xXdxX80xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX221xX4dxXexX1xX12dxX43xXaxX12xXcxX1xXdxX44xX15xX3xX28dxeef8xX0xX52xXbxX12
Thiên Vỹ