Bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn và trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang
(Baohatinh.vn) - Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bàn giao 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường rừng tự nhiên.
7097x70d3x70ffx1085fx1074dx70faxb94bxf279xeb84xX7xda3dxc810x7107xea64x7100x7e18xX5x73ffxXax11b7fx1157dx7278x7a0exX3xf683xXdxX6xbb50xX3xX4x1080exX3xXexX1xb681xX3x129baxX1xba8bxX3x1285ex710cx98b2xXdxX3xX5x11f09xX15xX3x1009cxX14xX3xXexbd55x1163exX15xX3xX27x8f3cxXexX3xX4xX1xX1axX3x79f6xf0c5x876cxX15xX3x70e8xX28x8f68xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xe270xX3xX45xX28xX6xX15xX17xX0x11166xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx70dfxX10xX6x12fb9xXaxX12xX66x8f38xXexX3xa314xXdxX21xb94cxX3xX5x7179xX73xX3xXexX1x7b4exX3x9432xc8d1xX3xX70xd6d1xX3x8bf3xX15xX1xX3xbd0bxX66xX14xX3xXcx71c0xX15xX1x84d4xX3xX30xe0d3xX6xX3x71faxX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX2xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xX2xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xX27xX21xX3xXexX1xcb76xX3xX30x104cdxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xX34xX92xX15xX17xX3xXex8f88xX3xX15xX1xXdx8595xX15xef43xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69x7110xXaxX12xX0xXdxX73xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx70daxX10xX15xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXax710exXdxX69xXexX1x91f2xX3xb10dxX2x11570xXbxX7dx11b7cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13dxX3xd42exX2x7ed5xXbxX7dxX144xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX57xX57xXdxX106xX95xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX30xX15xX57xX15xX10xX138xX7xX57x70c9xX150xX176xca29xX57xX2xX14exX179xX69xX141xX2xX2xX14exX179xX150xX176xXexX141xX176xX141xX141x78d6xX5xX150xX106x7101xXbxX17x9b00xX34xX9xX141xX150xX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xXaxX3xX138xXdxX69xXexX1xX9xXaxX13fxX2xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX176xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX95xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX4x7339xX3x7c13xX28xX6xX15xX3xX4xX1x8f80xX4xX3xX15xX35xX15xX17xX3xX27xX21xX3xXexX1xXe9xX3xX30xXecxX3xX5xX6dxXdxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xX119xXaxX12xXcxX34xX41x8f72xX4xX3xX27x718ax10f61xX3xX15xX1x8f44xX15xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xXexX1xX29xX15xX17xX3xXexXdxX15xX3xXexX6dxXdxX3xX15xX1xX14xX3xX29xX15xX17xX3xb82cxX17xX28xX119x7744xX15xX3x1279dxX1xcaeaxX4xX3xX13x7183xX15xX1xX3xX87xXexX34xX2c6xX3xXexX6dxXdxX3xXex8f6cxX3xX69xX76xX15xX3xXbxX1xX47xX3xXcxX76xX15xX3xX2c4xX1xX1axX15xX17xX29bxX3xXbxX1xX41xX42xX15xX17xX3xX70xX81xX3xXcxX1xX7bxX15xX1xX29bxX3xXexX1xX7bxX3xX7dxX7exX3xX70xX81xX3xX83xX15xX1xX8fxX3xX4xX29axX3xX15xX28xX29xXdxX3xX2xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xX2xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX29bxX3xX66xX6dxXexX3xX70xXdxX21xX73xX3xX5xX76xX73xX3xXexX1xX7bxX3xX7dxX7exX3xX70xX81xX3xX83xX15xX1xX3xX27xX7exX3xX27x8f56xX15xX3xXexX28xX119xX104xX15xX3xXexX34xX28xX119xXecxX15xX3xX30xX29fxX15xX3xX27x10becxX15xX17xX3xX30xX14xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX27xX2caxX15xX1xX3xXexXffxX3xX15xX17xX28xX119xf9c8xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX375xXbxX106xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xX119xXaxX12x129a2xX6xX28xX3xX23xX1xXdxX3xXexXdxX360xXbxX3xX15xX1xX29fxX15xX3xX30xX14xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX7xXffxX3xX27xd9b4xX15xX17xX3x7194xX3xX4xffeexX6xX3xX129xX1xXdxX3xX4x10dfaxX4xX3xX70xXdxX21xX73xX3xX5xX76xX73xX3xX66xX14xX3xXcxX8cxX15xX1xX29bxX3xX66xX6dxXexX3xX70xXdxX21xX73xX3xX5xX76xX73xX3xXexX1xX7bxX3xX7dxX7exX3xX70xX81xX3xX83xX15xX1xX3xX27xX7exX3xX95xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX176xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX5xX14xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexX34xX1axX15xX17xX3xXexX2caxX15xX1xX3xXexX34xX6dxX15xX17xX3xX23xX1xf8cfxX10xX3xX73xX6dxX15xX1xX3xX27xX21xX3xXexX1xXe9xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX106xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xX119xXaxX12xX0xXdxX73xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX15xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX69xXexX1xX13dxX3xX13fxX2xX141xXbxX7dxX144xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13dxX3xX14exX2xX150xXbxX7dxX144xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX57xX57xXdxX106xX95xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX30xX15xX57xX15xX10xX138xX7xX57xX176xX150xX176xX179xX57xX2xX14exX179xX69xX141xX2xX2xX14exX179xX176xX150xXexX2xX13fx11775xX516xX18bxX5xX150xX106xX18fxXbxX17xX192xX34xX9xX516xX176xX18bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xXaxX3xX138xXdxX69xXexX1xX9xXaxX13fxX2xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX129xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX4xX29axX3xXexX34xa77cxX15xX17xX3xX5xX41xX2dxX15xX17xX3xX13fxX29bxX141xX3xX23xX17xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xX119xXaxX12xX0xXdxX73xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX15xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX69xXexX1xX13dxX3xX13fxX2xX141xXbxX7dxX144xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13dxX3xX14exX2xX150xXbxX7dxX144xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX57xX57xXdxX106xX95xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX30xX15xX57xX15xX10xX138xX7xX57xX176xX150xX176xX179xX57xX2xX14exX179xX69xX141xX2xX2xX14exX516xX14exX179xXexX516xX13fxX141xX13fxX2xX5xX150xX106xX18fxXbxX17xX192xX34xX9xX179xX179xX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xXaxX3xX138xXdxX69xXexX1xX9xXaxX13fxX2xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXcxX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX29axX3xXexX34xX5bdxX15xX17xX3xX5xX41xX2dxX15xX17xX3xX2xX516xX23xX17xX106xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xX119xXaxX12xe71cxX41xX2dxX4xX3xX95xXdxX360xXexX29bxX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX5xX14xX3xX15xX1xc1b8xX15xX17xX3xX5xX1axX14xXdxX3xX27xX375xX15xX17xX3xX30xX29fxXexX3xX1xX1axX6xX15xX17xX3xX69xX7exX3xXexX1xX28xX375xX4xX3xX15xX1xX29axX73xX3x10f7exX75exX13xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX24exX28xX119xX3xX27xX7bxX15xX1xX3xXexX34xX1axX15xX17xX3xX69xX6xX15xX1xX3xX73xX3dfxX4xX3xXexX1xXffxX4xX3xX30xX29fxXexX3xX34xX92xX15xX17xX29bxX3xX27xX375xX15xX17xX3xX30xX29fxXexX3xX34xX92xX15xX17xX3xX15xX17xX28xX119xX3xX4xX39xXbxX29bxX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xX106xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xX119xXaxX12xX3b2xX6xX28xX3xX23xX1xXdxX3xXexXdxX360xXbxX3xX15xX1xX29fxX15xX29bxX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexXdxX360xXbxX3xXexX3dfxX4xX3xXexX1xX10xX1axX3xX69xd4efxXdxX29bxX3xX95xXe9xX1axX3xX30xX391xX3xX27xX21xX3xX27xXe9xX73xX3xX95xXe9xX1axX3xX6xX15xX3xXexX1axX14xX15xX3xX23xX1xXdxX3xXexX1xXe9xX3xX23xX1xX25xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xXexX34x109f0xX3xX5xX6dxXdxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xX7xX47xX15xX17xX3xX4xX4fxX106xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX34xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x1277axXexX1xX28xX73xX95xX874xX6xX15xX69xX874xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX3xX7xX6xX28xX3xX2xX150xX3xX15xX35xX73xX3xX95xX7bxX3xX15xX28xX29xXdxX3xX15xX1xX47xXexXaxX3xX1xX34xX10xb541xX9xXaxX57xX7dxX6xX874xX1xX1axXdxX57xX23xX1xXdxX874xX69xX28xX1axXdxX874xX5xX1axX15xX874xX24exX28xX119xX874xX1xXdxX10xX73xX874xX69xX28xX1axX4xX874xX30xX10xX874xX73xX1axXdxX874xXexX34xX28xX1axX15xX17xX874xXexX28xX874xX15xX1xXdxX10xX15xX874xX7xX6xX28xX874xX2xX150xX874xX15xX6xX73xX874xX95xXdxX874xX15xX28xX1axXdxX874xX15xX1xX1axXexX57xX2xX179xX176xX141xX13fxX13fxX106xX1xXexX73xXaxX12xX0xXdxX73xX17xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX57xX73xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX176xX150xX57xX15xX10xX138xX7xX57xX176xX150xX176xX150xX57xX2xX141xX176xX69xX141xX2xX176xX176xX141xX176xX150xXexX2xX18bxX141xX18bxX516xX5xX150xX106xX18fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX30xX12xX0xX7xXexX34xX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX3xX7xX6xX28xX3xX2xX150xX3xX15xX35xX73xX3xX95xX7bxX3xX15xX28xX29xXdxX3xX15xX1xX47xXexXaxX3xX1xX34xX10xX8e1xX9xXaxX57xX7dxX6xX874xX1xX1axXdxX57xX23xX1xXdxX874xX69xX28xX1axXdxX874xX5xX1axX15xX874xX24exX28xX119xX874xX1xXdxX10xX73xX874xX69xX28xX1axX4xX874xX30xX10xX874xX73xX1axXdxX874xXexX34xX28xX1axX15xX17xX874xXexX28xX874xX15xX1xXdxX10xX15xX874xX7xX6xX28xX874xX2xX150xX874xX15xX6xX73xX874xX95xXdxX874xX15xX28xX1axXdxX874xX15xX1xX1axXexX57xX2xX179xX176xX141xX13fxX13fxX106xX1xXexX73xXaxX12xX70xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX3xX7xX6xX28xX3xX2xX150xX3xX15xX35xX73xX3xX95xX7bxX3xX15xX28xX29xXdxX3xX15xX1xX47xXexX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX34xX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX34xX41xX296xX4xX3xX5xX2c6xX4xX3xX95xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX15xX17xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX255xX4xX3xX15xX35xX15xX17xX29bxX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX69xX1axX3xX73xX375xXexX3xX1xX375xX3xX69xX76xX15xX3xX831xX3xX7dxX7exX3xXcxX1xX5bdxX3xX70fxXdxXecxX15xX3xX87xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX29bxX3xX66xX14xX3xXcxX8cxX15xX1xX8fxX3xX15xX28xX29xXdxX3xX15xX1xX47xXexX3xX2xX150xX3xX15xX35xX73xX3xX24exX28xX6xX106xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX30xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexXdxX360xXbxX3xX15xX1xX29fxX15xX3xX176xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX27xX375xX15xX17xX3xX30xX29fxXexX3xX1xX1axX6xX15xX17xX3xX69xX7exX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xXaxX3xX1xX34xX10xX8e1xX9xXaxX57xX15xX1axX15xX17xX874xX15xX17xX1xXdxX10xXbxX57xX30xX28xX1axX15xX874xX24exX28xX1axX4xX874xX17xXdxX6xX874xX30xX28xX874xX24exX28xX6xX15xX17xX874xXexXdxX10xXbxX874xX15xX1xX6xX15xX874xX176xX874xX4xX6xX874xXexX1xX10xX874xX69xX1axX15xX17xX874xX30xX6xXexX874xX1xX1axX6xX15xX17xX874xX69xX6xX874xX24exX28xX119xX874xX1xXdxX10xX73xX57xX2xX179xX2xX150xX141xX516xX106xX1xXexX73xXaxX12xX0xXdxX73xX17xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX57xX73xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX176xX150xX57xX15xX10xX138xX7xX57xX176xX150xX2xX13fxX57xX179xX176xX69xX141xX2xX18bx97f1xX516xX14exX2xXexX141xX13fxX150xXc63xX516xX5xX150xX106xX18fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX30xX12xX0xX7xXexX34xX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexXdxX360xXbxX3xX15xX1xX29fxX15xX3xX176xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX27xX375xX15xX17xX3xX30xX29fxXexX3xX1xX1axX6xX15xX17xX3xX69xX7exX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xXaxX3xX1xX34xX10xX8e1xX9xXaxX57xX15xX1axX15xX17xX874xX15xX17xX1xXdxX10xXbxX57xX30xX28xX1axX15xX874xX24exX28xX1axX4xX874xX17xXdxX6xX874xX30xX28xX874xX24exX28xX6xX15xX17xX874xXexXdxX10xXbxX874xX15xX1xX6xX15xX874xX176xX874xX4xX6xX874xXexX1xX10xX874xX69xX1axX15xX17xX874xX30xX6xXexX874xX1xX1axX6xX15xX17xX874xX69xX6xX874xX24exX28xX119xX874xX1xXdxX10xX73xX57xX2xX179xX2xX150xX141xX516xX106xX1xXexX73xXaxX12xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexXdxX360xXbxX3xX15xX1xX29fxX15xX3xX176xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX27xX375xX15xX17xX3xX30xX29fxXexX3xX1xX1axX6xX15xX17xX3xX69xX7exX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX34xX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xX87xX66xX14xX3xXcxX8cxX15xX1xX8fxX3xX30xX92xX6xX3xXexXdxX360xXbxX3xX15xX1xX29fxX15xX3xX176xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX27xX375xX15xX17xX3xX30xX29fxXexX3xX1xX1axX6xX15xX17xX3xX69xX7exX3xXexX1xX28xX375xX4xX3xX15xX1xX29axX73xX3xX75exX75exX13xX3xX69xX1axX3xX2xX3xX4xX1dxX3xX15xX1xX76xX15xX3xX30xX14xX3xX2xX3xXexX29fxXbxX3xXexX1xX21xX3xX95xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xXexX34xX1axX15xX17xX3xXexX2caxX15xX1xX3xXexX34xX6dxX15xX17xX3xX7xX255xX4xX3xX23xX1xX46exX10xX3xXexX47xXexX106xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX30xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexX1xXe9xX3xXc63xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX24exX28xX3d4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xXaxX3xX1xX34xX10xX8e1xX9xXaxX57xXbxX1xX6xXbxX874xX5xX28xX6xXexX874xX69xX1axXdxX874xX7xX1axX15xX17xX57xX30xX28xX1axX15xX874xX24exX28xX1axX4xX874xX17xXdxX6xX874xX30xX28xX874xX24exX28xX6xX15xX17xX874xXexX1xX6xX874xXc63xX874xX4xX6xX874xXexX1xX10xX874xX23xX1xXdxX874xX24exX28xX119xX874xX30xX10xX874xX73xX1axXdxX874xXexX34xX28xX1axX15xX17xX874xXexX28xX874xX15xX1xXdxX10xX15xX57xX2xX179xX150xX14exX14exX516xX106xX1xXexX73xXaxX12xX0xXdxX73xX17xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX57xX73xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX176xX150xX57xX15xX10xX138xX7xX57xX176xX150xX2xX141xX57xX179xX14exX69xX2xX2xX18bxX14exX13fxX141xX14exXexX179xX179xXc63xXc63xX176xX5xX150xX106xX18fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX30xX12xX0xX7xXexX34xX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexX1xXe9xX3xXc63xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX24exX28xX3d4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xXaxX3xX1xX34xX10xX8e1xX9xXaxX57xXbxX1xX6xXbxX874xX5xX28xX6xXexX874xX69xX1axXdxX874xX7xX1axX15xX17xX57xX30xX28xX1axX15xX874xX24exX28xX1axX4xX874xX17xXdxX6xX874xX30xX28xX874xX24exX28xX6xX15xX17xX874xXexX1xX6xX874xXc63xX874xX4xX6xX874xXexX1xX10xX874xX23xX1xXdxX874xX24exX28xX119xX874xX30xX10xX874xX73xX1axXdxX874xXexX34xX28xX1axX15xX17xX874xXexX28xX874xX15xX1xXdxX10xX15xX57xX2xX179xX150xX14exX14exX516xX106xX1xXexX73xXaxX12xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexX1xXe9xX3xXc63xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX24exX28xX3d4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX34xX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xcfc9xX15xX17xX3xX2bdxX17xX28xX119xX2c1xX15xX3x70dbxX6xX15xX1xX3xX70xX81xX3xX874xX3x70dexXdxX1dxX73xX3xX27xX47xX4xX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xX87xX66xX14xX3xXcxX8cxX15xX1xX8fxX3xX4xX1xX1axX3xX95xXdxX360xXexX29bxX3xX4xX1xXdxXecxX28xX3xX15xX6xX119xX3xX87xX2xXc63xX57xX14exX8fxX29bxX3xX27xX24cxX15xX3xX30xX7bxX3xX27xX7exX3xXexX2d8xX3xX4xX1xX255xX4xX3xXexX1xXe9xX3xXc63xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX24exX28xX3d4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX3xX7xX6xX28xX3xX23xX1xXdxX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX4xX255xX28xX3xX1xX375xX29bxX3xX4xX1xX35xX73xX3xX7xX29axX4xX106xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX30xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX28xX5xX12xX0xX69xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX30xX12xX0xX57xX69xXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX28xXexX1xX1axX34xXaxX12xX129xX1xX28xX15xX17xX3xXcxX1xX3d7xX119xX0xX57xXbxX12
Chung Thủy