Bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn và trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang
(Baohatinh.vn) - Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bàn giao 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường rừng tự nhiên.
6493x9827xc2eexd05fxe689x74edx9b90x75a6xc3fdxX7xe4a8xa24fxd7a3xebeexb7a2xc023xX5xb3c6xXax8053x7298xf55ax8af7xX3x9b63xXdxX6xdedfxX3xX4xa09exX3xXexX1x6bb0xX3x99a3xX1xb734xX3xe1f6x7bb0xd58dxXdxX3xX5xc98cxX15xX3x7fcaxX14xX3xXex8d3dxd03axX15xX3xX27xd5afxXexX3xX4xX1xX1axX3xf3c5xab3cxafecxX15xX3xaebdxX28xb50exX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xb039xX3xX45xX28xX6xX15xX17xX0xa544xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx69f2xX10xX6x891fxXaxX12xX66xce14xXexX3xcc9cxXdxX21xc5dbxX3xX5xa0f9xX73xX3xXexX1xead2xX3xb2ddxe2d8xX3xX70x8f80xX3x9ddfxX15xX1xX3x90baxX66xX14xX3xXcxdc78xX15xX1x87cdxX3xX30xeb51xX6xX3xef53xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX2xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xX2xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xX27xX21xX3xXexX1x97dbxX3xX30xf0f5xX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xX34xX92xX15xX17xX3xXexd3a1xX3xX15xX1xXdx86c0xX15xc104xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xc63dxXaxX12xX0xXdxX73xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxdd76xX10xX15xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxa036xXdxX69xXexX1xcdeexX3xc64bxX2x6b1dxXbxX7dx9592xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13dxX3xcc90xX2x9318xXbxX7dxX144xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX57xX57xXdxX106xX95xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX30xX15xX57xX15xX10xX138xX7xX57x9f4exX150xX176xbbf0xX57xX2xX14exX179xX69xX141xX2xX2xX14exX179xX150xX176xXexX141xX176xX141xX141xf127xX5xX150xX106xd043xXbxX17xa654xX34xX9xX141xX150xX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xXaxX3xX138xXdxX69xXexX1xX9xXaxX13fxX2xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX176xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX95xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX4xe862xX3xd2f8xX28xX6xX15xX3xX4xX1x68abxX4xX3xX15xX35xX15xX17xX3xX27xX21xX3xXexX1xXe9xX3xX30xXecxX3xX5xX6dxXdxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xX119xXaxX12xXcxX34xX41x8c89xX4xX3xX27xa28bxc8dbxX3xX15xX1x71caxX15xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xXexX1xX29xX15xX17xX3xXexXdxX15xX3xXexX6dxXdxX3xX15xX1xX14xX3xX29xX15xX17xX3xc2d5xX17xX28xX119xdb1axX15xX3xdd2axX1xb207xX4xX3xX13x7e5fxX15xX1xX3xX87xXexX34xX2c6xX3xXexX6dxXdxX3xXexf412xX3xX69xX76xX15xX3xXbxX1xX47xX3xXcxX76xX15xX3xX2c4xX1xX1axX15xX17xX29bxX3xXbxX1xX41xX42xX15xX17xX3xX70xX81xX3xXcxX1xX7bxX15xX1xX29bxX3xXexX1xX7bxX3xX7dxX7exX3xX70xX81xX3xX83xX15xX1xX8fxX3xX4xX29axX3xX15xX28xX29xXdxX3xX2xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xX2xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX29bxX3xX66xX6dxXexX3xX70xXdxX21xX73xX3xX5xX76xX73xX3xXexX1xX7bxX3xX7dxX7exX3xX70xX81xX3xX83xX15xX1xX3xX27xX7exX3xX27xb18cxX15xX3xXexX28xX119xX104xX15xX3xXexX34xX28xX119xXecxX15xX3xX30xX29fxX15xX3xX27xc11exX15xX17xX3xX30xX14xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX27xX2caxX15xX1xX3xXexXffxX3xX15xX17xX28xX119xf535xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX375xXbxX106xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xX119xXaxX12xec23xX6xX28xX3xX23xX1xXdxX3xXexXdxX360xXbxX3xX15xX1xX29fxX15xX3xX30xX14xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX7xXffxX3xX27xeb0dxX15xX17xX3x81bexX3xX4x7891xX6xX3xX129xX1xXdxX3xX4xa280xX4xX3xX70xXdxX21xX73xX3xX5xX76xX73xX3xX66xX14xX3xXcxX8cxX15xX1xX29bxX3xX66xX6dxXexX3xX70xXdxX21xX73xX3xX5xX76xX73xX3xXexX1xX7bxX3xX7dxX7exX3xX70xX81xX3xX83xX15xX1xX3xX27xX7exX3xX95xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX176xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX5xX14xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexX34xX1axX15xX17xX3xXexX2caxX15xX1xX3xXexX34xX6dxX15xX17xX3xX23xX1x7de7xX10xX3xX73xX6dxX15xX1xX3xX27xX21xX3xXexX1xXe9xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX106xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xX119xXaxX12xX0xXdxX73xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX15xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX69xXexX1xX13dxX3xX13fxX2xX141xXbxX7dxX144xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13dxX3xX14exX2xX150xXbxX7dxX144xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX57xX57xXdxX106xX95xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX30xX15xX57xX15xX10xX138xX7xX57xX176xX150xX176xX179xX57xX2xX14exX179xX69xX141xX2xX2xX14exX179xX176xX150xXexX2xX13fx8e53xX516xX18bxX5xX150xX106xX18fxXbxX17xX192xX34xX9xX516xX176xX18bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xXaxX3xX138xXdxX69xXexX1xX9xXaxX13fxX2xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX129xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX4xX29axX3xXexX34xf008xX15xX17xX3xX5xX41xX2dxX15xX17xX3xX13fxX29bxX141xX3xX23xX17xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xX119xXaxX12xX0xXdxX73xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX15xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX69xXexX1xX13dxX3xX13fxX2xX141xXbxX7dxX144xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13dxX3xX14exX2xX150xXbxX7dxX144xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX57xX57xXdxX106xX95xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX30xX15xX57xX15xX10xX138xX7xX57xX176xX150xX176xX179xX57xX2xX14exX179xX69xX141xX2xX2xX14exX516xX14exX179xXexX516xX13fxX141xX13fxX2xX5xX150xX106xX18fxXbxX17xX192xX34xX9xX179xX179xX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xXaxX3xX138xXdxX69xXexX1xX9xXaxX13fxX2xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXcxX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX29axX3xXexX34xX5bdxX15xX17xX3xX5xX41xX2dxX15xX17xX3xX2xX516xX23xX17xX106xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xX119xXaxX12x81d2xX41xX2dxX4xX3xX95xXdxX360xXexX29bxX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX5xX14xX3xX15xX1xd7b0xX15xX17xX3xX5xX1axX14xXdxX3xX27xX375xX15xX17xX3xX30xX29fxXexX3xX1xX1axX6xX15xX17xX3xX69xX7exX3xXexX1xX28xX375xX4xX3xX15xX1xX29axX73xX3xc484xX75exX13xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX24exX28xX119xX3xX27xX7bxX15xX1xX3xXexX34xX1axX15xX17xX3xX69xX6xX15xX1xX3xX73xX3dfxX4xX3xXexX1xXffxX4xX3xX30xX29fxXexX3xX34xX92xX15xX17xX29bxX3xX27xX375xX15xX17xX3xX30xX29fxXexX3xX34xX92xX15xX17xX3xX15xX17xX28xX119xX3xX4xX39xXbxX29bxX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xX106xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX69xX119xXaxX12xX3b2xX6xX28xX3xX23xX1xXdxX3xXexXdxX360xXbxX3xX15xX1xX29fxX15xX29bxX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexXdxX360xXbxX3xXexX3dfxX4xX3xXexX1xX10xX1axX3xX69xc921xXdxX29bxX3xX95xXe9xX1axX3xX30xX391xX3xX27xX21xX3xX27xXe9xX73xX3xX95xXe9xX1axX3xX6xX15xX3xXexX1axX14xX15xX3xX23xX1xXdxX3xXexX1xXe9xX3xX23xX1xX25xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xXexX34x7e28xX3xX5xX6dxXdxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xX7xX47xX15xX17xX3xX4xX4fxX106xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX34xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xbbd0xXexX1xX28xX73xX95xX874xX6xX15xX69xX874xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX3xX7xX6xX28xX3xX2xX150xX3xX15xX35xX73xX3xX95xX7bxX3xX15xX28xX29xXdxX3xX15xX1xX47xXexXaxX3xX1xX34xX10xd154xX9xXaxX57xX7dxX6xX874xX1xX1axXdxX57xX23xX1xXdxX874xX69xX28xX1axXdxX874xX5xX1axX15xX874xX24exX28xX119xX874xX1xXdxX10xX73xX874xX69xX28xX1axX4xX874xX30xX10xX874xX73xX1axXdxX874xXexX34xX28xX1axX15xX17xX874xXexX28xX874xX15xX1xXdxX10xX15xX874xX7xX6xX28xX874xX2xX150xX874xX15xX6xX73xX874xX95xXdxX874xX15xX28xX1axXdxX874xX15xX1xX1axXexX57xX2xX179xX176xX141xX13fxX13fxX106xX1xXexX73xXaxX12xX0xXdxX73xX17xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX57xX73xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX176xX150xX57xX15xX10xX138xX7xX57xX176xX150xX176xX150xX57xX2xX141xX176xX69xX141xX2xX176xX176xX141xX176xX150xXexX2xX18bxX141xX18bxX516xX5xX150xX106xX18fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX30xX12xX0xX7xXexX34xX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX3xX7xX6xX28xX3xX2xX150xX3xX15xX35xX73xX3xX95xX7bxX3xX15xX28xX29xXdxX3xX15xX1xX47xXexXaxX3xX1xX34xX10xX8e1xX9xXaxX57xX7dxX6xX874xX1xX1axXdxX57xX23xX1xXdxX874xX69xX28xX1axXdxX874xX5xX1axX15xX874xX24exX28xX119xX874xX1xXdxX10xX73xX874xX69xX28xX1axX4xX874xX30xX10xX874xX73xX1axXdxX874xXexX34xX28xX1axX15xX17xX874xXexX28xX874xX15xX1xXdxX10xX15xX874xX7xX6xX28xX874xX2xX150xX874xX15xX6xX73xX874xX95xXdxX874xX15xX28xX1axXdxX874xX15xX1xX1axXexX57xX2xX179xX176xX141xX13fxX13fxX106xX1xXexX73xXaxX12xX70xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX3xX7xX6xX28xX3xX2xX150xX3xX15xX35xX73xX3xX95xX7bxX3xX15xX28xX29xXdxX3xX15xX1xX47xXexX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX34xX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX34xX41xX296xX4xX3xX5xX2c6xX4xX3xX95xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX15xX17xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX255xX4xX3xX15xX35xX15xX17xX29bxX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX69xX1axX3xX73xX375xXexX3xX1xX375xX3xX69xX76xX15xX3xX831xX3xX7dxX7exX3xXcxX1xX5bdxX3xX70fxXdxXecxX15xX3xX87xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX29bxX3xX66xX14xX3xXcxX8cxX15xX1xX8fxX3xX15xX28xX29xXdxX3xX15xX1xX47xXexX3xX2xX150xX3xX15xX35xX73xX3xX24exX28xX6xX106xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX30xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexXdxX360xXbxX3xX15xX1xX29fxX15xX3xX176xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX27xX375xX15xX17xX3xX30xX29fxXexX3xX1xX1axX6xX15xX17xX3xX69xX7exX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xXaxX3xX1xX34xX10xX8e1xX9xXaxX57xX15xX1axX15xX17xX874xX15xX17xX1xXdxX10xXbxX57xX30xX28xX1axX15xX874xX24exX28xX1axX4xX874xX17xXdxX6xX874xX30xX28xX874xX24exX28xX6xX15xX17xX874xXexXdxX10xXbxX874xX15xX1xX6xX15xX874xX176xX874xX4xX6xX874xXexX1xX10xX874xX69xX1axX15xX17xX874xX30xX6xXexX874xX1xX1axX6xX15xX17xX874xX69xX6xX874xX24exX28xX119xX874xX1xXdxX10xX73xX57xX2xX179xX2xX150xX141xX516xX106xX1xXexX73xXaxX12xX0xXdxX73xX17xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX57xX73xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX176xX150xX57xX15xX10xX138xX7xX57xX176xX150xX2xX13fxX57xX179xX176xX69xX141xX2xX18bx9fb7xX516xX14exX2xXexX141xX13fxX150xXc63xX516xX5xX150xX106xX18fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX30xX12xX0xX7xXexX34xX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexXdxX360xXbxX3xX15xX1xX29fxX15xX3xX176xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX27xX375xX15xX17xX3xX30xX29fxXexX3xX1xX1axX6xX15xX17xX3xX69xX7exX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xXaxX3xX1xX34xX10xX8e1xX9xXaxX57xX15xX1axX15xX17xX874xX15xX17xX1xXdxX10xXbxX57xX30xX28xX1axX15xX874xX24exX28xX1axX4xX874xX17xXdxX6xX874xX30xX28xX874xX24exX28xX6xX15xX17xX874xXexXdxX10xXbxX874xX15xX1xX6xX15xX874xX176xX874xX4xX6xX874xXexX1xX10xX874xX69xX1axX15xX17xX874xX30xX6xXexX874xX1xX1axX6xX15xX17xX874xX69xX6xX874xX24exX28xX119xX874xX1xXdxX10xX73xX57xX2xX179xX2xX150xX141xX516xX106xX1xXexX73xXaxX12xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexXdxX360xXbxX3xX15xX1xX29fxX15xX3xX176xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX27xX375xX15xX17xX3xX30xX29fxXexX3xX1xX1axX6xX15xX17xX3xX69xX7exX3xX24exX28xX3d4xX3xX1xXdxX360xX73xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX34xX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xX87xX66xX14xX3xXcxX8cxX15xX1xX8fxX3xX30xX92xX6xX3xXexXdxX360xXbxX3xX15xX1xX29fxX15xX3xX176xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX27xX375xX15xX17xX3xX30xX29fxXexX3xX1xX1axX6xX15xX17xX3xX69xX7exX3xXexX1xX28xX375xX4xX3xX15xX1xX29axX73xX3xX75exX75exX13xX3xX69xX1axX3xX2xX3xX4xX1dxX3xX15xX1xX76xX15xX3xX30xX14xX3xX2xX3xXexX29fxXbxX3xXexX1xX21xX3xX95xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xXexX34xX1axX15xX17xX3xXexX2caxX15xX1xX3xXexX34xX6dxX15xX17xX3xX7xX255xX4xX3xX23xX1xX46exX10xX3xXexX47xXexX106xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX30xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexX1xXe9xX3xXc63xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX24exX28xX3d4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xXaxX3xX1xX34xX10xX8e1xX9xXaxX57xXbxX1xX6xXbxX874xX5xX28xX6xXexX874xX69xX1axXdxX874xX7xX1axX15xX17xX57xX30xX28xX1axX15xX874xX24exX28xX1axX4xX874xX17xXdxX6xX874xX30xX28xX874xX24exX28xX6xX15xX17xX874xXexX1xX6xX874xXc63xX874xX4xX6xX874xXexX1xX10xX874xX23xX1xXdxX874xX24exX28xX119xX874xX30xX10xX874xX73xX1axXdxX874xXexX34xX28xX1axX15xX17xX874xXexX28xX874xX15xX1xXdxX10xX15xX57xX2xX179xX150xX14exX14exX516xX106xX1xXexX73xXaxX12xX0xXdxX73xX17xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX57xX73xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX176xX150xX57xX15xX10xX138xX7xX57xX176xX150xX2xX141xX57xX179xX14exX69xX2xX2xX18bxX14exX13fxX141xX14exXexX179xX179xXc63xXc63xX176xX5xX150xX106xX18fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2dxX15xX3xX30xX14xX3xXexX34xX35xX15xX3xX27xX39xXexX3xX4xX1xX1axX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX30xX12xX0xX7xXexX34xX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexX1xXe9xX3xXc63xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX24exX28xX3d4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xXaxX3xX1xX34xX10xX8e1xX9xXaxX57xXbxX1xX6xXbxX874xX5xX28xX6xXexX874xX69xX1axXdxX874xX7xX1axX15xX17xX57xX30xX28xX1axX15xX874xX24exX28xX1axX4xX874xX17xXdxX6xX874xX30xX28xX874xX24exX28xX6xX15xX17xX874xXexX1xX6xX874xXc63xX874xX4xX6xX874xXexX1xX10xX874xX23xX1xXdxX874xX24exX28xX119xX874xX30xX10xX874xX73xX1axXdxX874xXexX34xX28xX1axX15xX17xX874xXexX28xX874xX15xX1xXdxX10xX15xX57xX2xX179xX150xX14exX14exX516xX106xX1xXexX73xXaxX12xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xXexX1xXe9xX3xXc63xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX24exX28xX3d4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX34xX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12x7aadxX15xX17xX3xX2bdxX17xX28xX119xX2c1xX15xX3xc7dbxX6xX15xX1xX3xX70xX81xX3xX874xX3xf29fxXdxX1dxX73xX3xX27xX47xX4xX3xX40xX41xX42xX15xX3xX45xX28xX47xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX40xX4fxX3xX45xX28xX6xX15xX17xX3xX87xX66xX14xX3xXcxX8cxX15xX1xX8fxX3xX4xX1xX1axX3xX95xXdxX360xXexX29bxX3xX4xX1xXdxXecxX28xX3xX15xX6xX119xX3xX87xX2xXc63xX57xX14exX8fxX29bxX3xX27xX24cxX15xX3xX30xX7bxX3xX27xX7exX3xXexX2d8xX3xX4xX1xX255xX4xX3xXexX1xXe9xX3xXc63xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX24exX28xX3d4xX3xX30xXecxX3xX73xX29xXdxX3xXexX34xX41xX42xX15xX17xX3xXexXffxX3xX15xX1xXdxX104xX15xX3xX7xX6xX28xX3xX23xX1xXdxX3xX27xX41xX2dxX4xX3xX4xX255xX28xX3xX1xX375xX29bxX3xX4xX1xX35xX73xX3xX7xX29axX4xX106xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX30xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX28xX5xX12xX0xX69xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX30xX12xX0xX57xX69xXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX28xXexX1xX1axX34xXaxX12xX129xX1xX28xX15xX17xX3xXcxX1xX3d7xX119xX0xX57xXbxX12
Chung Thủy