Nhật cho phép lao động nhập cư phổ thông ở lại vĩnh viễn
Chính phủ Nhật Bản vừa có động thái thay đổi chính sách lớn khi phê chuẩn dự luật cho phép lao động phổ thông nước ngoài có thể ở lại Nhật theo diện thường trú.
1bf9x8cf5xf0b4x7d22x5cecx59d9x452ax26b4x6307xX7x672ex3ad7x5fe6xd187xd343x3adaxX5x8e03xXax4ef9xb71axX1x80bexXexX3xX4xX1xa5daxX3xXbxX1xf659xXbxX3xX5xX6xX1axX3x9477x22e4x7c9ax9732xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4x55b1xX3xXbxX1x2832xX3xXexX1xbd37xX27xX28xX3x40fbxX3xX5x89f9xXdxX3x5ce5x68d7xX27xX1xX3xX42xXdxf251xX27xX0x6e94xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4295xX10xX6x355axXaxX12xe674xX1x1e90xX27xX1xX3xXbxX1xe9c1xX3xX13xX1xX15xXexX3x7cb2xd01exX27xX3xX42x9d8bxX6xX3xX4x4181xX3xX25xX26xX27xX28xX3xXexX1x5a2axXdxX3xXexX1xX6xf4ffxX3xX25xX34xXdxX3xX4xX1xX63xX27xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX5xd3ddxX27xX3x76f7xX1xXdxX3xXbxX1xe04cxX3xX4xX1x45f0x9480xX27xX3xX5ex9299xX3xX5xXa7xX15xXexX3xX4xX1xX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX34xX3xXexX1xX38xX27xX28xX3xX27xX30xX9axX4xX3xX27xX28xX1axe766xXdxX3xX4xX79xX3xXexX1x777exX3xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xXexX1xX10xX1axX3xX5exXdxed3exX27xX3xXexX1xX30x6705xX27xX28xX3xXex9216x5d85x3647xX0xX4cxXbxX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX1axX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX10xXexX6xXdxX5xe503x4f33xX3xfaebxX5xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX10xX27xXexX10xXfexXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX10xXexX6xXdxX5xX11bxXdxcf90xX28xX11bxX5xXdxX28xX1xXex51f9xX1axd6d0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX28xX30xXf9xXdxX3xX5ex41b1xX27xX3xX25xXdxX3xf7caxXa7xX6xX3xXexXfexX30xX9axX4xX3xX147xX26xXexX3xXexXdxXf3xX147xX3xX4x7511xXexX3xXexX79xX4xX3xXexX3fxXdxX3xXcxX1axX9dxX88xX1axed23xX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xX11bxX3x29a9xX27xX1xe9adxX3x38adxc721xd676xXcxX19fxX19ex5e6fxXaxX3xX1xXfexX10xX11exX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX19cxX4cxX4cxX4xX5exX27xX100xXexXa7xX1axXdxXexXfexX10xX100xX42xX27xX4cxXexX1xXa7xX147xX14fxc5b2xX11cxX4cx26f4x4d31xe273xX4cx8e88xX1cexX2x78d8xX4cxX2xX2xX4cxX1d0xX4cxX27xX11bxX11exX1axXfexX11cxX1axXfexX9dxX10xXfexX7xX11bxX6xX11bxX1d0xX1cexX2xX1ccxX1cexX1cdxX1d0xX1d3xX11bxX1d3xa79bxX1cexX151xX1ccxX1cexX1cdxX11bxX2x73b3xX1cdxX2xX2xdff0xX1cexX1fbxX1cexX1cexX1d3xX1ffxX1d0xX2xX1f3xX1fbxX1d3xX1cexc12dxX1cexX2xX1d0xX1ccxX100x2ed3xXbxX28xXaxX3xXexX6xXfexX28xX10xXexX9xXaxX1c9xX14fxX5xX6xX27xX9dxXaxX3xXfexX10xX5xX9xXaxX27xX1axX1axXbxX10xX27xX10xXfexXaxX3xX5exX6xXexX6xX11bxX11exX6xX27xX4xX88xX14fxX1axX151xX11bxX28xXfexX1axXa7xXbxX9xXaxXdxX147xX28xX11bxX5xXdxX28xX1xXexX14fxX1axX151xXaxX12xX0xXdxX147xX28xX3xXdxX5exX9xXaxXdxX147xX28xX1c9xX1f3xX14fxX1ccxX1d0xX11exX10xX5exX1cexX11bxX5exX10xX1fbxX1d0xX11bxX2xX2xX10xX1d3xX11bxX20cxX1ffxX5exX1d0xX11bxX1d0xX14fxX4xX1d3xX10xX1f3xX1ffxX6xX1ccxX10xX5exX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX28xX1xXexX14fxX1axX151xX11bxX4xX1axX27xXexX10xX27xXexXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxX147xX6xX151xX11bxX11cxXdxX5exXexX1xX19cxX3xX2xX1cexX1cexcd3bx559bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX4xX1xX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xXbxX1xX34xX3xXexX1xX38xX27xX28xX3xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xX42xX43xX27xX1xX3xX42xXdxX49xX27xX3xX11bxX3xX199xX27xX1xX3xX2xX100xXaxX3xX7xXfexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX4cxX4cxXdxX100xX14fxX6xX1axX1xX6xXexXdxX27xX1xX100xX42xX27xX4cxX27xX10xX11cxX7xX4cxX2xX1d3xX1cdxX1cdxX4cxX2xX1cexX1fbxX5exX1fbxX2xX1cdxX1ffxX1fbxX1cexX2xXexX20cxX1fbxX1d3xX5xX2xX100xX212xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX4xX1xX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xXbxX1xX34xX3xXexX1xX38xX27xX28xX3xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xX42xX43xX27xX1xX3xX42xXdxX49xX27xXaxX3xX11cxXdxX5exXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxXaxX3xX5exX6xXexX6xX11bxX1axXfexXdxX28xXdxX27xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX19cxX4cxX4cxX4xX5exX27xX100xXexXa7xX1axXdxXexXfexX10xX100xX42xX27xX4cxX1d0xX1cexX2xX1d3xX4cxX2xX2xX4cxX1d0xX4cxX27xX11bxX11exX1axXfexX11cxX1axXfexX9dxX10xXfexX7xX11bxX6xX11bxX1d0xX1cexX2xX1ccxX1cexX1cdxX1d0xX1d3xX11bxX1d3xX1f3xX1cexX151xX1ccxX1cexX1cdxX11bxX2xX1fbxX1cdxX2xX2xX1ffxX1cexX1fbxX1cexX1cexX1d3xX1ffxX1d0xX2xX1f3xX1fbxX1d3xX1cexX20cxX1cexX2xX1d0xX1ccxX100xX212xXbxX28xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX1axX27xXaxX3xX5exX6xXexX6xX11bxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX1axX5xX5exX10xXfexX9xXax5ccaxX27xX1xX15xXbxX3xX4xX1xXffxX3xXexX1xX63xX4xX1x504axXaxX12xX13xX28xX30xXf9xXdxX3xX5exX162xX27xX3xX25xXdxX3xX168xXa7xX6xX3xXexXfexX30xX9axX4xX3xX147xX26xXexX3xXexXdxXf3xX147xX3xX4xX17cxXexX3xXexX79xX4xX3xXexX3fxXdxX3xXcxX1axX9dxX88xX1axX18cxX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xX11bxX3xX199xX27xX1xX19cxX3xX19exX19fxX1a0xXcxX19fxX19exX1a4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1axX5exX88xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX1x4b9dxX27xX28xX3xXexXdxX27xX3x6675xX88xX1axX5exX1axX18cxX3xX25xX162xX88xX3xX25xX30x2571xX4xX3xX25xX82xX27xX1xX3xX28xXdxX82xX3xX5xXd7xX3xXexX1xX6xX88xX3xX25xX34xXdxX3xXfex359fxXexX3xX5xX9axX27xX3xX3cxX3xX147xX26xXexX3xX168xXa7x5344xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX42xX4e7xX27xX3xX4xX79xX3xX4xX1xX63xX27xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX27xX28xX1xXdxXa3xX147xX3xX27xX28xf42dxXexX3xX9dxXdxXdfxX147xX3xX7xX1axX82xXexX3xX27xX28xX30xXf9xXdxX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xX27xX1xX30xX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX100xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1axX5exX88xXaxX12xXcxXfexX1axX27xX28xX3xX14fxX4e7xXdxX3xX4xX71xX27xX1xX3xXbxX1xX71xXdxX3xX25xX4e7xXdxX3xX147xX509xXexX3xX42xX9axXdxX3xXexf781xX27xX1xX3xXexXfexX3fxX27xX28xX3xXexX1xXdx7b89xXa7xX3xX1xc26exXexX3xX27xX1xX162xX27xX3xX5xXacxX4xX3xXexXfex428cxX147xX3xXexXfex5961xX27xX28xX3xXexXfexX1axX27xX28xX3xX4xX82xX4xX3xX5xX43xX27xX1xX3xX42xXacxX4xX3xX27xX28xXd7xX27xX1xX3xX27xX28xX1xc943xX3xX27xX1xX30xX3xX88xX3xXexX82xX18cxX3xX151xX162xX88xX3xX5exXacxX27xX28xX3xX42xXd7xX3xX27xX38xX27xX28xX3xX27xX28xX1xXdxXf3xXbxX18cxX3xX4xX1xX63xX27xX1xX3xX168xXa7xX88xX5abxX27xX3xX4xX69xX6xX3xXcxX1xX69xX3xXexX30xX9axX27xX28xX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xX1a4xX1xXdxX27x504dxX1axX3x6754xX14fxX10xX3xXexX1xX38xX27xX28xX3xX168xXa7xX6xX3xX5exXacxX3xX5xXa7xX15xXexX3xX27xXd7xX88xX3xX42xX9axXdxX3xX147xX578xX4xX3xXexXdxXa3xXa7xX3xX7x2495xX3xX7xa7afxX6xX3xX25xX34xXdxX3xX5xXa7xX15xXexX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xXexXfexX1axX27xX28xX3xX9dx2ccdxX3xX1xX58bxXbxX3xX25xX6xX27xX28xX3xX5exXdxX49xX27xX3xXfexX6xX3xX4xX69xX6xX3x2d7exXa7xX4e7xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xX7xX622xX3xX9dxX1exX1axX3xX5exXd7xXdxX3xXexX9axXdxX3xX27xX28xXd7xX88xX3xX2xX1cexX11bxX2xX1d0xX100xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1axX5exX88xXaxX12xX13xX1xXdxX5abxXa7xX3xX27xX28xX1x3a98xX3xX7xX43xX18cxX3xXexX1xXa7xX26xX4xX3xX4xX71xX3xXbxX1xX10xX3xX4xX586xX147xX3xX168xXa7xX88xX5abxX27xX3xX5x7593xX27xX3xXbxX1xX10xX3xX25xX4e7xXdxX3xX5xX15xXbxX18cxX3xX14fxXd7xX88xX3xXexe007xX3xX168xXa7xX6xX27xX3xX25xXdxXdfxX147xX3xX4xX1xX4d8xXexX3xX42xX4d8xX27xX3xX42xX5abxX3xX42xXdxXf3xX4xX3xX5exXacxX3xX5xXa7xX15xXexX3xX42xX75xX6xX3xXexX1xX38xX27xX28xX3xX168xXa7xX6xX3xXexX1xXdxX574xXa7xX3xX4xX82xX4xX3xXexX1xX38xX27xX28xX3xXexXdxX27xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX574xXexX18cxX3xX42xX63xX3xX27xX1xX30xX3xX7xX4e7xX3xX5xX30xX4bfxX27xX28xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX25xX30xX4bfxX4xX3xX4xX4d8xXbxX3xXbxX1xX1exXbxX3xXexX1xX30xXf9xX27xX28xX3xXexXfexXffxX3xX5xXd7xX3xX14fxX6xX1axX3xX27xX1xXdxXa3xXa7xX3xX42xXd7xX3xX27xX1xb4aexX27xX28xX3xX5xX1axX3fxXdxX3xX4xX38xX27xX28xX3xX42xXdxXf3xX4xX3xX27xXd7xX1axX3xX1xX58bxX3xX7xX622xX3xX25xX30xX4bfxX4xX3xX5xXd7xX147xX100xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1axX5exX88xXaxX12x8193xX1xX82xXexX3xX14fxXdxXdfxXa7xX3xXexXfexX30xX9axX4xX3x68f2xX88xX3xX14fxX6xX27xX3xX1xX3fxX3xX42xXdxXf3xX27xX3xX657xXa7xX4e7xX4xX3xX1xX26xXdxX3xX27xX28xXd7xX88xX3xX2xX11bxX2xX2xX18cxX3xX70xX26xX3xXexXfexX30xX3cxX27xX28xX3xXcxX30xX3xXbxX1xX82xXbxX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX18cxX3xX38xX27xX28xX3xXcxX6xX9dxX6xX7xX1xXdxX3xd675xX6xX147xX6xX7xX1xXdxXexX6xX3xX4xX1xX1axX3xX14fxXdxX574xXexX3xX61xX1xX63xX27xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX4xX1xX30xX6xX3xX151xX10xX147xX3xX151xX1exXexX3xX42xXdxXf3xX4xX3xX25xX509xXexX3xXfexX6xX3xX28xXdxX9axXdxX3xX1xX3fxX27xX3xXexX4e7xXdxX3xX25xX6xX3xX42xX5abxX3xX7xX4e7xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX30xX9axX4xX3xX27xX28xX1axXd7xXdxX3xX25xX30xX4bfxX4xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX42xX43xX27xX1xX3xX42xXdxX49xX27xX100xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1axX5exX88xXaxX12xXcxXa7xX88xX3xX27xX1xXdxXa3xX27xX3xX38xX27xX28xX3xXcxX6xX9dxX6xX7xX1xXdxX3xX7ffxX6xX147xX6xX7xX1xXdxXexX6xX3xX27xX79xXdxX3xX61xX1xX63xX27xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX25xX6xX27xX28xX3xX151xX10xX147xX3xX151xX1exXexX3xX42xXdxXf3xX4xX3xXexXdxX574xXbxX3xX27xX1xX15xX27xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX30xX9axX4xX3xX27xX28xX1axXd7xXdxX3xXexX3fxXdxX3xX2xX1cdxX3xX5xX43xX27xX1xX3xX42xXacxX4xX3xX27xX28xXd7xX27xX1xX3xX27xX28xX1xX5abxX18cxX3xX7xX1axX27xX28xX3xX9dxX1xX38xX27xX28xX3xX4xX79xX3xX9dxX574xX3xX1xX1axX3fxX4xX1xX3xX27xXa3xXa7xX3xX4xX578xX3xXexX1xXdfxX3xX27xX1xX769xX27xX28xX3xX27xX28xXd7xX27xX1xX3xX27xX28xX1xX5abxX3xX25xX79xX3xXexXfexX1axX27xX28xX3xX5exXacxX3xX5xXa7xX15xXexX100xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1axX5exX88xXaxX12xX61xX1xX1axX3xX25xX574xX27xX3xX27xX6xX88xX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xX25xX4aaxX3xXexXdxX574xXbxX3xX27xX1xX15xX27xX3xX4xX82xX4xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX4xX79xX3xX4xX1xXa7xX88xXa3xX27xX3xX147xX38xX27xX18cxX3xX9dx707dxX3xX27x3194xX27xX28xX3xX4xX6xX1axX3xX27xX1xX30xX3xX4xX82xX4xX3xX28xXdxX82xX1axX3xX7xX30xX18cxX3xX14fxX82xX4xX3xX7xX43xX18cxX3xX42xXd7xX3xX4x5d5fxX27xX28xX3xX25xX4aaxX3xX4xX1xX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX147xX26xXexX3xX7xX4e7xX3xX5xX30xX4bfxX27xX28xX3xX1xX3fxX27xX3xX4xX1xX574xX3xX27xX1xX769xX27xX28xX3xX27xX28xX30xXf9xXdxX3xXexX6a1xX3xX27xX3fxX27xX3xXexX9axXdxX3xX4xX30xX3xXexXfexXffxX3xXexX3fxXdxX3xX27xX30xX9axX4xX3xX27xXd7xX88xX100xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1axX5exX88xXaxX12xXcxX63xX27xX1xX3xXexX9axXdxX3xXexX1xX82xX27xX28xX3xX2xX1cexX3xX27xX9a8xX147xX3xX27xX6xX88xX18cxX3xX7xX4e7xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX30xX9axX4xX3xX27xX28xX1axXd7xXdxX3xXexX3fxXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xX25xX4aaxX3xX25xX3fxXexX3xX147xX4e7xX4xX3xX9dxe644xX3xX5xX578xX4xX3xX2xX18cxX1d0xX1d3xX3xXexXfexXdxXf3xXa7xX3xX27xX28xX30xXf9xXdxX18cxX3xX28xX4d8xXbxX3xX25xX38xXdxX3xX7xX1axX3xX42xX9axXdxX3xX1ccxX1d3xX1cexX100xX1cexX1cexX1cexX3xX27xX28xX30xXf9xXdxX3xX27xX9a8xX147xX3xX1d0xX1cexX2xX1d0xX18cxX3xXexX1xX10xX1axX3xX7xX4e7xX3xX5xXdxXf3xXa7xX3xX4xX69xX6xX3xX70xX26xX3xX1a4x7049xX4xX3xX9dxX1xX6d4xX10xX3xX11bxX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX42xXd7xX3xXbxX1xXffxX4xX3xX5xX4bfxXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX100xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1axX5exX88xXaxX12xX61xX1xXdxX574xX147xX3xXex8384xX3xX5xXf3xX3xX5xX9axX27xX3xX27xX1xX4d8xXexX3xXexXfexX1axX27xX28xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xX27xXd7xX88xX3xX5xXd7xX3xX27xX28xX30xXf9xXdxX3xXcxXfexXa7xX27xX28xX3xX657xXa7xX4e7xX4xX3xX42xX9axXdxX3xX9dxX1xX1axX71xX27xX28xX3xX1ffxX1f3xX1cexX100xX1cexX1cexX1cexX3xX27xX28xX30xXf9xXdxX18cxX3xX9dxX574xX3xXexX1xX10xX1axX3xX25xX79xX3xX5xXd7xX3xX27xX28xX30xXf9xXdxX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xa300xXdxXf3xXexX3xX13xX6xX147xX3xX42xXd7xX3xX7a4xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX27xX10xX7xX100xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1axX5exX88xXaxX12xX61xX1xX63xX27xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xX4xX9cdxX27xX28xX3xX25xX6xX27xX28xX3xX4xX162xX27xX3xX27xX1xX17cxX4xX3xXexX1xXd7xX27xX1xX3xX5xX15xXbxX3xX147xX26xXexX3xX4xc380xX3xX168xXa7xX6xX27xX3xX147xX9axXdxX3xXexX1xXa7xX26xX4xX3xX70xX26xX3xXcxX30xX3xXbxX1xX82xXbxX3xX25xXdfxX3xX28xXdxX71xXdxX3xX168xXa7xX88xX574xXexX3xX4xX82xX4xX3xX42xX4d8xX27xX3xX25xX5abxX3xX5xXdxXa3xX27xX3xX168xXa7xX6xX27xX3xXexX9axXdxX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX30xX9axX4xX3xX27xX28xX1axXd7xXdxX100xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1axX5exX88xXaxX12xa1d8xX27xX28xX3xX5faxX14fxX10xX3xX4xX6xX147xX3xX9dxX574xXexX3xX7xX622xX3xX4xX79xX3xXexX1xXa3xX147xX3xX4xX82xX4xX3xX28xXdxX71xXdxX3xXbxX1xX82xXbxX3xX27xX1xe5f5xX147xX3xX1xb401xX3xXexXfexX4bfxX3xX4xXa7xX26xX4xX3xX7xX4e7xX27xX28xX3xX4xX69xX6xX3xX4xX82xX4xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xX27xX1xX30xX3xX1xXc86xX3xXexXfexX4bfxX3xX4xX1xX30xXbebxX27xX28xX3xXexXfexX567xX27xX1xX3xX5exX3fxX88xX3xXexXdxX574xX27xX28xX3xX13xX1xX15xXexX18cxX3xX28xXdxXffxXbxX3xX1xX58bxX3xX4xX79xX3xX27xXbebxXdxX3xX3cxX3xX42xXd7xX3xX1xX30xX3cxX27xX28xX3xX4xX82xX4xX3xX4xX1xX63xX27xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX6xX27xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX151xX4aaxX3xX1xX26xXdxX3xX9dxX1xX82xX4xX100xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1axX5exX88xXaxX12xXcxX1xX69xX3xXexX30xX9axX27xX28xX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xX4xX9cdxX27xX28xX3xX4xX6xX147xX3xX9dxX574xXexX3xX7xX622xX3xX25xX71xX147xX3xX14fxX71xX1axX3xX25xXdfxX3xX147xXad1xX4xX3xX5xX30xXbebxX27xX28xX3xX4xX69xX6xX3xX27xX28xX30xXf9xXdxX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xXexX30xXbebxX27xX28xX3xX25xX30xXbebxX27xX28xX3xX42xX9axXdxX3xX147xXad1xX4xX3xX5xX30xXbebxX27xX28xX3xX4xX69xX6xX3xX4xX82xX4xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX100xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXfexX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xXa7xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX11bxXexX1xXa7xX147xX14fxX11bxX6xX27xX5exX11bxX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax616cxX1axX6xX27xX1xX3xX27xX28xX1xXdxXf3xXbxX3xX13xX1xX15xXexX3xee04xX4xX1xXa7xX26xX27xX28xe83dxX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xX4xX79xX3xXexX6xX88xX3xX27xX28xX1xX5abxX3xX1xXbebxX27xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX34xX3xXexX1xX38xX27xX28xXaxX3xX1xXfexX10xX11exX9xXaxX4cxX5exXdxX10xX147xX11bxX27xX1axX27xX28xX4cxX5exX1axX6xX27xX1xX11bxX27xX28xX1xXdxX10xXbxX11bxX27xX1xX6xXexX11bxX4xX1xXa7xX1axX27xX28xX11bxX5xX6xX1axX11bxX5exX1axX27xX28xX11bxX27xX1xX6xXbxX11bxX4xXa7xX11bxX4xX1axX11bxXexX6xX88xX11bxX27xX28xX1xX10xX11bxX1xX1axX27xX11bxX5xX6xX1axX11bxX5exX1axX27xX28xX11bxXbxX1xX1axX11bxXexX1xX1axX27xX28xX4cxX2xX1fbxX20cxX1d3xX1cexX20cxX100xX1xXexX147xXaxX12xX0xXdxX147xX28xX3xX7xXfexX4xX9xXaxX4cxX147xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1d0xX1cexX4cxX27xX10xX11cxX7xX4cxX2xX1d3xX1ffxX1cdxX4cxX2xX1d0xX1cdxX5exX2xX2xX1cdxX1d0xX1ccxX1ffxX1ffxXexX1d0xX1f3xX20cxX1d0xX5xX1d3xX11bxX6xX2xX100xX212xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX4xX1xX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xXbxX1xX34xX3xXexX1xX38xX27xX28xX3xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xX42xX43xX27xX1xX3xX42xXdxX49xX27xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX42xX12xX0xX7xXexXfexX1axX27xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdf9xX1axX6xX27xX1xX3xX27xX28xX1xXdxXf3xXbxX3xX13xX1xX15xXexX3xXe0bxX4xX1xXa7xX26xX27xX28xXe12xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xX4xX79xX3xXexX6xX88xX3xX27xX28xX1xX5abxX3xX1xXbebxX27xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX34xX3xXexX1xX38xX27xX28xXaxX3xX1xXfexX10xX11exX9xXaxX4cxX5exXdxX10xX147xX11bxX27xX1axX27xX28xX4cxX5exX1axX6xX27xX1xX11bxX27xX28xX1xXdxX10xXbxX11bxX27xX1xX6xXexX11bxX4xX1xXa7xX1axX27xX28xX11bxX5xX6xX1axX11bxX5exX1axX27xX28xX11bxX27xX1xX6xXbxX11bxX4xXa7xX11bxX4xX1axX11bxXexX6xX88xX11bxX27xX28xX1xX10xX11bxX1xX1axX27xX11bxX5xX6xX1axX11bxX5exX1axX27xX28xX11bxXbxX1xX1axX11bxXexX1xX1axX27xX28xX4cxX2xX1fbxX20cxX1d3xX1cexX20cxX100xX1xXexX147xXaxX12xXdf9xX1axX6xX27xX1xX3xX27xX28xX1xXdxXf3xXbxX3xX13xX1xX15xXexX3xXe0bxX4xX1xXa7xX26xX27xX28xXe12xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xX4xX79xX3xXexX6xX88xX3xX27xX28xX1xX5abxX3xX1xXbebxX27xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX34xX3xXexX1xX38xX27xX28xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXfexX1axX27xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX7a4xX1xX586xX27xX3xX5xX9axX27xX3xX4xX82xX4xX3xX5exX1axX6xX27xX1xX3xX27xX28xX1xXdxXf3xXbxX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xX69xX27xX28xX3xX1xX26xX3xX4xX1xX63xX27xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX27xX9axXdxX3xX5xX6d4xX27xX28xX3xX4xX1xX63xX27xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xX27xX34xXdxX3xXexXdxX574xX27xX28xX3xX27xX28xX1xXdxXa3xX147xX3xX27xX28xX509xXexX3xX4xX69xX6xX3xX25xX4d8xXexX3xX27xX30xX9axX4xX3xX27xXd7xX88xX3xX25xXdfxX3xX25xX4e7xXdxX3xXbxX1xX79xX3xX42xX9axXdxX3xXexX567xX27xX1xX3xXexXfexX3fxX27xX28xX3xXexX1xXdxX574xXa7xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xXexXfexX586xX147xX3xXexXfexX58bxX27xX28xX18cxX3xXexXa7xX88xX3xX27xX1xXdxXa3xX27xX3xX1xX58bxX3xX30xX6xX3xX4xX1xXa7xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX769xX27xX28xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX4xX79xX3xXexX6xX88xX3xX27xX28xX1xX5abxX18cxX3xX4xX79xX3xXexX1xXdfxX3xX1xec07xX6xX3xX27xX1xX15xXbxX3xXexX4e7xXexX3xX42xX9axXdxX3xX147xX38xXdxX3xXexXfexX30xXf9xX27xX28xX3xX5xXd7xX147xX3xX42xXdxXf3xX4xX3xX1xXbebxX27xX3xX5xXd7xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX34xX3xXexX1xX38xX27xX28xX100xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX42xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xX27xX9axXdxX3xX5xX6d4xX27xX28xX3xX4xX1xX63xX27xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX42xXdxX7xX6xX3xX4xX1xX1axX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX30xX9axX4xX3xX27xX28xX1axXd7xXdxXaxX3xX1xXfexX10xX11exX9xXaxX4cxX5xX6xX1axX11bxX5exX1axX27xX28xX11bxX42xXdxX10xX4xX11bxX5xX6xX147xX4cxX27xX1xX6xXexX11bxX14fxX6xX27xX11bxX27xX1axXdxX11bxX5xX1axX27xX28xX11bxX4xX1xXdxX27xX1xX11bxX7xX6xX4xX1xX11bxX42xXdxX7xX6xX11bxX4xX1xX1axX11bxX5xX6xX1axX11bxX5exX1axX27xX28xX11bxX27xXa7xX1axX4xX11bxX27xX28xX1axX6xXdxX4cxX2xX1fbxX1ccxX1fbxX1ffxX2xX100xX1xXexX147xXaxX12xX0xXdxX147xX28xX3xX7xXfexX4xX9xXaxX4cxX147xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1d0xX1cexX4cxX27xX10xX11cxX7xX4cxX2xX1d3xX1d0xX1cdxX4cxX2xX1cexX1fbxX5exX1ccxX1d0xX1d0xX2xX1fbxX1fbxX1f3xXexX2xX1f3xX1f3xX1d3xX5xX2xX100xX212xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX4xX1xX1axX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xXbxX1xX34xX3xXexX1xX38xX27xX28xX3xX3cxX3xX5xX3fxXdxX3xX42xX43xX27xX1xX3xX42xXdxX49xX27xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX42xX12xX0xX7xXexXfexX1axX27xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xX27xX9axXdxX3xX5xX6d4xX27xX28xX3xX4xX1xX63xX27xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX42xXdxX7xX6xX3xX4xX1xX1axX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX30xX9axX4xX3xX27xX28xX1axXd7xXdxXaxX3xX1xXfexX10xX11exX9xXaxX4cxX5xX6xX1axX11bxX5exX1axX27xX28xX11bxX42xXdxX10xX4xX11bxX5xX6xX147xX4cxX27xX1xX6xXexX11bxX14fxX6xX27xX11bxX27xX1axXdxX11bxX5xX1axX27xX28xX11bxX4xX1xXdxX27xX1xX11bxX7xX6xX4xX1xX11bxX42xXdxX7xX6xX11bxX4xX1xX1axX11bxX5xX6xX1axX11bxX5exX1axX27xX28xX11bxX27xXa7xX1axX4xX11bxX27xX28xX1axX6xXdxX4cxX2xX1fbxX1ccxX1fbxX1ffxX2xX100xX1xXexX147xXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xX27xX9axXdxX3xX5xX6d4xX27xX28xX3xX4xX1xX63xX27xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX42xXdxX7xX6xX3xX4xX1xX1axX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xX30xX9axX4xX3xX27xX28xX1axXd7xXdxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXfexX1axX27xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXdf9xX1axX3xXbxX1xX71xXdxX3xX25xX4e7xXdxX3xX147xX509xXexX3xX42xX9axXdxX3xX4xXa7xX26xX4xX3xX9dxX1xX69xX27xX28xX3xX1xX1axX71xX27xX28xX3xX5exX162xX27xX3xX7xX4e7xX3xX28xXdxXd7xX18cxX3xX4xX1xX63xX27xX1xX3xXbxX1xX69xX3xX13xX1xX15xXexX3xX70xX71xX27xX3xXfexX4e7xXexX3xX4xXa7xX26xX4xX3xX25xX4aaxX3xX4xX79xX3xX27xX1xX769xX27xX28xX3xXexX1xX6xX88xX3xX25xX34xXdxX3xXexXfexX1axX27xX28xX3xX4xX1xX63xX27xX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX27xX1xX15xXbxX3xX4xX30xX3xX27xX28xX1xXdxXa3xX147xX3xX27xX28xX509xXexX3xX25xXdfxX3xXexXdxX574xXbxX3xX27xX1xX15xX27xX3xX27xX1xXdxX5abxXa7xX3xX1xXbebxX27xX3xX5xX6xX1axX3xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX34xX3xXexX1xX38xX27xX28xX3xX27xX30xX9axX4xX3xX27xX28xX1axXd7xXdxX100xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX42xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxXa7xX5xX12xX0xX5exXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXfexXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX42xX12xX0xX4cxX5exXdxX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX1axXa7xXfexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xXcxXa7xX34xXdxX3xXexXfex3c84xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX7xX10xX4xXexXdxX1axX27xX12