Khi người con của Triều Tiên trở thành tổng thống Hàn Quốc
Là con trai của một gia đình tị nạn từ Triều Tiên, ông Moon Jae In đã tận dụng bối cảnh Hàn Quốc bức xúc vì tình trạng tham nhũng trong chính quyền để bước vào Nhà Xanh.
8573x13491x10cfcx11972x1648exfcc0x169fbx1421bxe7cexX7x1019cxb08exaff5x13dd4x9cb3xedc2xX5xa596xXaxe0eex142c9xX1xXdxX3xef7exb46bxba76x16ea7xXdxX3xX4xc5e6xX17xX3xX4x117ecxX6xX3xXcx12aa2xXdx12862xfbabxX3xXcxXdxdc92xX17xX3xXexX26x147acxX3xXexX1xee07xX17xX1xX3xXexc391xX17xX18xX3xXexX1xf358xX17xX18xX3x11fdaxX36xX17xX3xe339xX29xX41xX4xX0x10db7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6x152a3xXaxX12xab67xX36xX3xX4xX1exX17xX3xXexX26xX6xXdxX3xX4xX22xX6xX3x9269xcb71xXexX3xX18xXdxX6xX3xcedfx9a58xX17xX1xX3xXexdaacxX3xX17x1482dxX17xX3xXexe8e5xX3xXcxX26xXdxX28xX29xX3xXcxXdxX2dxX17x110f3xX3x86a7xX17xX18xX3xe438xX1exX1exX17xX3xfdacxX6xX10xX3x14e4dxX17xX3xX7bx98d9xX3xXex1676dxX17xX3xX60xdbe3xX17xX18xX3xb118xX41xXdxX3xX4x86baxX17xX1xX3xX45xX36xX17xX3xX49xX29xX41xX4xX3xXb2x16335xX4xX3x168c5x15162xX4xX3x14758xX7cxX3xXexX7cxX17xX1xX3xXexX26xX84xX17xX18xX3xXexX1xX6xX73xX3xX17xX1x11aa2xX17xX18xX3xXexX26xX1exX17xX18xX3xX4xX1xcdb4xX17xX1xX3x157daxX29xf9bexX28xX17xX3xX7bxb3c8xX3xXb2xX19x1502bxX4xX3xXccxX36xX1exX3x10aedxX1xX36xX3x16b4dxX6xX17xX1xf38axX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11db7xX1exX60xXf3xXaxX12x122dbxX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX9fxX6xX10xX3xXa3xX17xX3xX5xX36xX3xXc5xX17xX18xX3xXccxXdxX2dxX17xX3xX7bxX84xXdxX3xX60xXdx13d4dxX17xX3xX4xX1xX1exX3xX7bxXb7xX17xX18xX3x1663bxeef3xX17xX3xX4xX1xX22xX3xX7bxX41xXdxX3xX5xXaaxXbxX3xX1xXdxX143xX17xX3xX4xX1xXdxe412xX73xX3xX2xX2x16323xX3xXexX26xX1exX17xX18xX3xXexX3bxX17xX18xX3xX7xX41xX3x16cbexX16cxX16cxX3xX18xX1xX167xX3xX32xX3xXf1xX29xX41xX4xX3xX1xX74xXdxX3xbe59xX18x956exX17xX3x1301cxbdc6xc6aex9707xX10bxX3x1176bxXdxXfcxXdxX3xXexX26xX29xXf3xX28xX17xX3xXexX1xX96xX17xX18xX3xX45xX36xX17xX3xX49xX29xX41xX4xX3xXccxX36xX3xXf1xX29xX41xX4xX3xXexX167xX3xX17xX1xXaaxX17xX3xX7bxX81xX17xX1xX3xX96xX17xX18xX3xX5xX36xX3xX73xX74xXexX3xXc5xX17xX18xX3xXccxXdxX2dxX17xX3xX4xc466xX3xc160xX1xXb7xX3xX17xa0b4xX17xX18xX3xX7bxX19xX6xX3xX45xX36xX17xX3xX49xX29xX41xX4xX3xXexX26xX32xX3xX5xX84xXdxX3xX18xXdxX6xXdxX3xX7bxX1exX84xX17xX3xX3bxX17xX3xX7bxX81xX17xX1xX3xXccxX28xX3xX1e1xXdxX17xX1xX3xXexX167xX3xXccxX36xX3xX7bxX41xXdxX3xX17xX18xX1exX84xXdxX94xX3xX7bxa06exX4xX3xXb2xXdxX143xXexX3xXexX26xX1exX17xX18xX3xXccxb1edxX17xX3xX7bxX28xX3xXf1xX29xX6xX17xX3xX1xX143xX3xXccxXfcxXdxX3xXcxX26xXdxX28xX29xX3xXcxXdxX2dxX17xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xXb2xX5xX10xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX73xX6xX26xX18xXdxX17xb5f0xX3xX17cxXbxXc8xX3xX6xX29xXexX1ex8b4exXaxX12xX0xXexXb2xX1exX60xXf3xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX60xX12xX0xXdxX73xX18xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26fxX4exX4exXdxX10bxXb2xX6xX1exX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxXccxX17xX4exX17xX10x1212cxX7xX4exX2x1298fxX2xX16cxX4exX2xX195xX17cxX60x995fxX195xX2b1xXex12ad2xX2xc0efxX2b9xX5xX195xX10bxb940xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1e1xX1xXdxX3xX17xX18xX29xX1exXdxX3xX4xX1exX17xX3xX4xX29xX6xX3xXexX26xXdxX10xX29xX3xXexXdxX10xX17xX3xXexX26xX1exX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX1exX17xX18xX3xXexX1xX1exX17xX18xX3xX1xX6xX17xX3xXf1xX29xX1exX4xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdef6xX6xXbxXexXdxX1exX17xXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc8xXexaaafxX6xX5xXdxX18xX17xX26fxX3xX2c4xX29xX7xXexXdxca01xXf3xX279xXaxX12xX121xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX9fxX6xX10xX3xXa3xX17xX3xX18xXdxX36xX17xX1xX3xXex16838xX3xX5xX143xX3xX22xX17xX18xX3xX1xX74xX3xf76bxXbxX3xX7bxXb7xX1exX3xXexX26xX1exX17xX18xX3xX4xX29xX74xX4xX3xXb2xX191xX29xX3xX4xdd62xX3xXexX3bxX17xX18xX3xXexX1xX41xX17xX18xX3xX45xX36xX17xX3xX49xX29xX41xX4xX3xX17xX1e6xX73xX3xX17cxX195xX2xX2b1xX10bxX3x157e4xX17xX1xX26fxX3xb40axX10xX29xXexX10xX26xX7xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX26xX12xX0xX4exXexXb2xX1exX60xXf3xX12xX0xX4exXexX6xXb2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xX63xX36xX3xX4xX1exX17xX3xXexX26xX6xXdxX3xX4xXb7xX3xXexX26xX1exX17xX18xX3xX73xX74xXexX3xX18xXdxX6xX3xX7bxX7cxX17xX1xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xXcxX26xXdxX28xX29xX3xXcxXdxX2dxX17xX3xXexX81xX3xX17xX84xX17xX94xX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xXexX1xX10xX1exX3xX7bxX29xX3bxXdxX3xX5xecadxX17xX1xX3xXccxf57cxX4xX3xX5xX29xXaaxXexX3xX17xX1xX150xX17xX3xXf1xX29xXf3xX28xX17xX3xXexX26xX19xXfcxX4xX3xX1e1xX1xXdxX3xXexX1xX6xX73xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1xXedxX17xX1xX3xXexX26xX19xX1axX17xX18xX10bxX3xd7a4x954axX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxX143xXbxX3xX17xX1xXaaxX17xX3xXc8x10a28xXexX3xX96xX17xX18xX3xX5xX36xX3xX73xX74xXexX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xXexX26xX191xX73xX3xXexXedxX17xX1xX94xX3xX1e1xX1xX96xX17xX18xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xX60xX84xX17xX18xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX60x13dabxX3xX18xX150xXf3xX3xX7xXc5xX4xX3xX1xXc9xXexX3xXccxXfcxXdxX3xX7bxX41xXdxX3xXbxX1xX19x16667xX17xX18xX10bxX3xXaxX121xX17xX18xX3xX23axXf3xX3xX5xXc9xX4xX3xX17xX36xX1exX3xX4xXe1xX17xX18xX3xX26xX23axXexX3xX17xX18xX1xXdxX2dxX73xX3xXexXc9xX4xXaxX94xX3xX73xX74xXexX3xXexX1xX36xX17xX1xX3xXccxXdxX2dxX17xX3xX7bxXb7xX17xX18xX3xX14fxX150xX17xX3xX4xX1xX22xX3xX17xX1dfxXdxX3xXccxX28xX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xXcxX29xXf3xX3xX17xX1xXdxX2dxX17xX94xX3xXexX26xX1exX17xX18xX3xXb2xX41xXdxX3xX4xXb7xX17xX1xX3xX4xX1xXedxX17xX1xX3xXexX26xX19xX1axX17xX18xX3xX45xX36xX17xX3xX49xX29xX41xX4xX3xX26xX41xXdxX3xX26xX10xX17xX3xXccxX7cxX3xX1xX36xX17xX18xX3xX5xX1exX84xXexX3xX4xX372xX1exX3xXb2xX29xX74xX4xX3xXexX1xX6xX73xX3xX17xX1xXe1xX17xX18xX3xX5xXdxX2dxX17xX3xXf1xX29xX6xX17xX3xX7bxX167xX17xX3xX4xX439xX29xX3xXexX3bxX17xX18xX3xXexX1xX41xX17xX18xX3x111a6xX6xX26xX1e1xX3xX19axX10xX29xX17xX3xX45xXf3xX10xX94xX3xX7xX439xX3xX5xXdxX2dxX73xX3xX1e1xX1xXdxX167xXexX3xX4xX22xX6xX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX4xX1xXedxX17xX1xX3xX5xX36xX3xXexX1xX167xX3xX73xX84xX17xX1xX3xX18xXdxXc9xXbxX3xX96xX17xX18xX3xXexX1xX29xX3xX1xXc9xXexX3xX4xX389xX3xXexX26xXdxX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xX0xX7xXexX26xX1exX17xX18xX12xX13xfdd5xX3xXccxe3cexX17xX18xX3xX4xXb7xXdxX3xX4xX372xX4xX1xX0xX4exX7xXexX26xX1exX17xX18xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xX121xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX9fxX6xX10xX3xXa3xX17xX3xXexX88xX17xX18xX3xX5xX36xX3xX4xX1xX372xX17xX1xX3xXccxX1e6xX17xX3xXbxX1x14c17xX17xX18xX3xX4xX22xX6xX3xXcxX3bxX17xX18xX3xXexX1xX41xX17xX18xX3xX3aexX1exX1xX3xX9axX1exX1exX3xX45xXf3xX29xX17xX10bxX3xX121xX17xX18xX3xX3aexX1exX1xX3xX7bxX19xb675xX4xX3xX4xX1xX1exX3xX5xX36xX3xX26xX23axXexX3xX22xX17xX18xX3xX1xX74xX3xXaxX329xX1xXedxX17xX1xX3xX7xX372xX4xX1xX3x10a59xX17xX1xX3xX60xX19xX4cexX17xX18xXaxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xXexXdxX28xX17xX3xX17xX1xXdxX143xX73xX3xX13xXdxX73xX3xX14fxX6xX10xX3xX9fxX29xX17xX18xX3xXccxX36xX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX7bxX19xX69exX4xX3xX1e1xX622xX3xXccxX625xX17xX18xX3xX7xc59axX3xXexXdxX167xXbxX3xX17xX41xXdxX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX191xX17xX3xX17xX36xXf3xX94xX3xXexX1xX10xX1exX3xX19axX29xX6xX26xX60xXdxX6xX17xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xX9axX74xXexX3xXexX26xX1exX17xX18xX3xX17xX1x987axX17xX18xX3xX4xX6xX73xX3xX1e1xX167xXexX3xX17xX3bxXdxX3xXb2xXaaxXexX3xX4xX22xX6xX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX4xX1xXedxX17xX1xX3xX5xX36xX3xX17xX1x9d96xX73xX3xXccxX36xX1exX3xX18xXdxXfcxXdxX3xXexXaaxXbxX3xX7bxX1exX36xX17xX3xX18xXdxX6xX3xX7bxX7cxX17xX1xX3xX18fxX4xX1xX6xX10xXb2xX1exX5xX197xX3xX1xf673xX17xX18xX3xX73xX84xX17xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX41xXdxX3xX17xX28xX17xX3xX1e1xXdxX17xX1xX3xXexX167xX3xX45xX36xX17xX3xX49xX29xX41xX4xX10bxX3xX329xX372xX4xX3xX4xX1xX6xX10xXb2xX1exX5xX3xXexX1xX19xX1axX17xX18xX3xX4xX1dfxX3xX73xX41xXdxX3xX5xXdxX2dxX17xX3xX1xX143xX3xX17xX18xX191xX73xX3xXccxX36xX3xX26xX23axXexX3xX4xX1xX22bxXexX3xX4xX1xX706xX3xXccxXfcxXdxX3xX17xX1xX74fxX17xX18xX3xXf1xX29xX6xX17xX3xX4xX1xXc5xX4xX3xX4xX23axXbxX3xX4xX6xX1exX94xX3xX17xX1xX19xX3xX73xX41xXdxX3xXf1xX29xX6xX17xX3xX1xX143xX3xX18xXdxX74fxX6xX3xXaxXcxX1xX372xXdxX3xXexX389xX3xbc9dxX6xX73xX7xX29xX17xX18xXaxX3xX63xX10xX10xX3xX9fxX6xX10xX3x958axX1exX17xX18xX3xXccxX36xX3xX4xX439xX29xX3xXexX3bxX17xX18xX3xXexX1xX41xX17xX18xX3xX5b0xX6xX26xX1e1xX3xX19axX10xX29xX17xX3xX45xXf3xX10xX3xXccxX88xX6xX3xXb2xX81xX3xXbxX1xX4cexXdxX3xXb2xX36xXf3xX3xX73xXfcxXdxX3xX7bxX150xXf3xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX83exXexX26xX6xXdxXexX7xX3xXcxXdxX73xX10xX7xX94xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX9fxX6xX10xX3xXa3xX17xX3xX1e1xX1x13ceexX17xX18xX3xX7bxX81xX17xX1xX3xX7xX706xX3xX4xX1xX23axX73xX3xX60xXc5xXexX3xXccxXdxX143xX4xX3xXc8xX1dfxX6xX3xX372xX17xX3xXccxX36xX3xXbxX1xX1dfxX17xX18xX3xXexX1xXedxX4xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX17xX1xX74fxX17xX18xX3xXb2xX81xX3xX4xX372xX1exX3xX5xX36xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX4xX22xX6xX3xX4xX372xX4xX3xX4xX1xX6xX10xXb2xX1exX5xX94xX3xX7bxX46exX17xX18xX3xXexX1xX1axXdxX3xXbxX1xX372xX3xXccx8b42xX3xX73xX41xXdxX3xX5xXdxX2dxX17xX3xX1xX143xX3xX18xXdxX74fxX6xX3xX4xX372xX4xX3xXexXaaxXbxX3xX7bxX1exX36xX17xX3xXccxX36xX3xX4xX1xXedxX17xX1xX3xXbxX1xX22xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12x14b8dxX28xX3xX4xX1xXedxX17xX1xX3xX7xX372xX4xX1xX3xX7bxX41xXdxX3xX17xX74xXdxX94xX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX4xX6xX73xX3xX1e1xX167xXexX3xX7xX706xX3xX18xXdxXb7xXdxX3xXf1xX29xXf3xX167xXexX3xX17xX1xX74fxX17xX18xX3xXb2xXc5xX4xX3xXc8xXc9xX4xX3xX4xX22xX6xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX60xX150xX17xX3xX17xX1xX19xX3xXexX366xX3xX5xX143xX3xXexX1xX23axXexX3xX17xX18xX1xXdxX143xXbxX3xX32xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX1xXdxX167xX29xX3xX17xXdxX2dxX17xX3xXccxX36xX3xXb2xX23axXexX3xXb2xX7cxX17xX1xX3xX7bxX8c3xX17xX18xX3xX17xX18xX36xXf3xX3xX4xX36xX17xX18xX3xX7xX150xX29xX3xX7xX77bxX4xX10bxX3xXcxX3bxX17xX18xX3xXexX1xX41xX17xX18xX3xX7bxX77bxX4xX3xX4xX389xX3xX45xX36xX17xX3xX49xX29xX41xX4xX3xX1xXc5xX6xX3xX7xX706xX3xXexX84xX1exX3xX26xX6xX3x15bc3xX2xX195xX10bxX195xX195xX195xX3xXccxXdxX143xX4xX3xX5xX36xX73xX3xXexX26xX1exX17xX18xX3xX1e1xX1xX41xXdxX3xX4xX96xX17xX18xX3xXf1xX29xXf3xX28xX17xX94xX3xX17xX150xX17xX18xX3xX5xX19xX4cexX17xX18xX3xXexX41xXdxX3xXexX1xXdxXf8xX29xX3xXexX88xX3xX2bdxX10bxX194xX2b1xX195xX3xX2adxX1exX17xX4exX18xXdxX1axX3xX5xX2dxX17xX3xX2xX195xX10bxX195xX195xX195xX3xX2adxX1exX17xX4exX18xXdxX1axX3xX18fxX1e1xX1xX1exXb7xX17xX18xX3xX17cxX195xX195xX10bxX195xX195xX195xX3xX7bxX46exX17xX18xX197xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xX121xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX4xXe1xX17xX18xX3xX1xXc5xX6xX3xX73xX32xX3xX26xX74xX17xX18xX3xX4xX372xX4xX3xXbxX1xXc9xX4xX3xX5xX69exXdxX3xXc8xXa7xX3xX1xX74xXdxX3xX17xX1xX19xX3xX4xX29xX17xX18xX3xX4xX23axXbxX3xX5xX19xX4cexX17xX18xX3xX1xX19xX29xX3xX4xX1xX1exX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX4xX6xX1exX3xXexX29xX3bxXdxX3xX7bxX167xX17xX3xX2b9xX195xX195xX10bxX195xX195xX195xX3xX2adxX1exX17xX4exXexX1xX372xX17xX18xX3xX18fxX18xX191xX17xX3xX2bdxX3xXexX26xXdxX143xX29xX3xX7bxX46exX17xX18xX197xX94xX3xX4xX1xX1exX3xXbxX1xX47fxXbxX3xXbxX1xXaexX3xX17xX74fxX3xX7bxX19xX69exX4xX3xX17xX18xX1xadebxX3xXexX1xX6xXdxX3xX7xXb7xX17xX3xX2b9xX3xXexX1xX372xX17xX18xX3xXccxX36xX3xXccx8b44xX17xX3xX1xX19xX32xX17xX18xX3xX5xX19xX4cexX17xX18xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xXaxX121xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX7bxXa7xX3xXc8xX150xXf3xX3xX60xX439xX17xX18xX3xX7bxX19xX69exX4xX3xX1xX7cxX17xX1xX3xXb7xX17xX1xX3xXccxX28xX3xX73xX74xXexX3xX17xX1xX36xX3xX4xXb7xXdxX3xX4xX372xX4xX1xX3xX73xX84xX17xX1xX3xX73xX706xX10bxX3xX46dxX150xXf3xX3xX5xX36xX3xX7bxXdxX28xX29xX3xX73xX36xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX60xX150xX17xX3xX73xX1exX17xX18xX3xX73x11d42xXdxX3xX7xX6xX29xX3xX1e1xX1xXdxX3xXexX26xXb7xXdxX3xXf1xX29xX6xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX7bxX1exX84xX17xX3xX4xX191xX73xX3xXf1xX29xXf3xX28xX17xX3xX4xX22xX6xX3xXb2xX36xX3xX5b0xX6xX26xX1e1xX3xX19axX10xX29xX17xX3xX45xXf3xX10xX10bxX3xX103xX18xX6xXf3xX3xX5xXc9xX4xX3xX17xX36xXf3xX3xX4xX1xXc9xX17xX18xX3xXexX96xXdxX3xX4xX191xX17xX3xX73xX74xXexX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX4xX1dfxX3xXexX1xXf8xX3xX7bxX19xX6xX3xXexX7cxX17xX1xX3xX1xX7cxX17xX1xX3xX7bxX23axXexX3xX17xX19xXfcxX4xX3xXexX26xX32xX3xXccxX28xX3xX3bxX17xX3xX7bxX81xX17xX1xX3xX7xX6xX29xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX7bxX1exX84xX17xX3xXb2xXdxX167xX17xX3xX7bxX74xX17xX18xX3xXccxX36xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX9fxX6xX10xX3xXa3xX17xX3xX5xX36xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xXexX1xXedxX4xX1xX3xX1xX69exXbxXaxX94xX3xX18xXdxX372xX1exX3xX7xX19xX3xX329xX1xX1exXdxX3xX9fxXdxX17xX3xX11bxX1exX17xX18xX3xX18fxX46dxX84xXdxX3xX1xX625xX4xX3xX83exX29xX17xX18xX1e1xX1exX17xX18xX1xX1exX10xX197xX3xX17xX1dfxXdxX3xXccxXfcxXdxX3x166e4xXdxX17xX6xX17xX4xXdxX6xX5xX3xXcxXdxX73xX10xX7xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xXb2xX5xX10xX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXaxX73xX6xX26xX18xXdxX17xX26fxX3xX17cxXbxXc8xX3xX6xX29xXexX1exX279xXaxX12xX0xXexXb2xX1exX60xXf3xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX60xX12xX0xXdxX73xX18xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26fxX4exX4exXdxX10bxXb2xX6xX1exX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxXccxX17xX4exX17xX10xX2adxX7xX4exX2xX2b1xX2xX16cxX4exX2xX195xX17cxX60xX2b9xX195xX2b1xXexX194xX2xX2bfxX17cxX5xX2xX10bxX2c4xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1e1xX1xXdxX3xX17xX18xX29xX1exXdxX3xX4xX1exX17xX3xX4xX29xX6xX3xXexX26xXdxX10xX29xX3xXexXdxX10xX17xX3xXexX26xX1exX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX1exX17xX18xX3xXexX1xX1exX17xX18xX3xX1xX6xX17xX3xXf1xX29xX1exX4xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX329xX6xXbxXexXdxX1exX17xXaxX12xX121xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX9fxX6xX10xX3xXa3xX17xX3xXccxX36xX3xXccxX69exX3xXexX26xXb7xX3xX5xX1axXdxX3xX18xXdxXfcxXdxX3xXexX26xX29xXf3xX28xX17xX3xXexX1xX96xX17xX18xX10bxX3xX3a9xX17xX1xX26fxX3xX3aexX10xX29xXexX10xX26xX7xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX26xX12xX0xX4exXexXb2xX1exX60xXf3xX12xX0xX4exXexX6xXb2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xX0xX7xXexX26xX1exX17xX18xX12xX329xX1xX22xX3xXexX26xX19xX4cexX17xX18xX3xX7bxX41xXdxX3xXexX1xX1exX84xXdxX3xXccxXfcxXdxX3xXcxX26xXdxX28xX29xX3xXcxXdxX2dxX17xX0xX4exX7xXexX26xX1exX17xX18xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xX329xX1xXdxX167xX17xX3xXexX1xX77bxX17xX18xX3xX4xX22xX6xX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xXexX26xX1exX17xX18xX3xX4xX29xX74xX4xX3xX7bxX29xX6xX3xXccxX36xX1exX3xX103xX1xX36xX3xX107xX6xX17xX1xX3xXb2xX372xX1exX3xX1xXdxX143xX29xX3xX4xX1xXedxX17xX1xX3xX7xX372xX4xX1xX3xXexXedxX4xX1xX3xX4xX439xX4xX3xXc8xXedxX4xX1xX3xX5xX84xXdxX3xX18xX191xX17xX3xXcxX26xXdxX28xX29xX3xXcxXdxX2dxX17xX94xX3xX18xXdxX74fxX6xX3xXb2xX41xXdxX3xX4xXb7xX17xX1xX3xX11bxX7cxX17xX1xX3xX103xX1xX19xX92dxX17xX18xX3xX5xXdxX2dxX17xX3xXexXaexX4xX3xX18xX150xXf3xX3xXc8xX372xX1exX3xXexX26xX74xX17xX3xXccxX7cxX3xX4xX372xX4xX3xXccxXaexX3xXbxX1xX1dfxX17xX18xX3xXexX1xX389xX3xXexX2dxX17xX3xX5xX389xX6xX3xXccxX36xX3xX7bxX10xX3xX60xX625xX6xX3xXexX1xX389xX3xX17xX18xX1xXdxX143xX73xX3xX1xX84xXexX3xX17xX1xX150xX17xX94xX3xX4xX7a4xX17xX18xX3xX4xX372xX4xX3xXbxX1xXb7xX17xX3xXc5xX17xX18xX3xX1e1xX1xX1dfxX3xX5xX19xX1axX17xX18xX3xX4xX22xX6xX3xXcxX3bxX17xX18xX3xXexX1xX41xX17xX18xX3xX9ax13aeexX3xX14fxX1exX17xX6xX5xX60xX3xXcxX26xX29xX73xXbxX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xXcxX26xX1exX17xX18xX3xX17xX1xX74fxX17xX18xX3xXexX1xX372xX17xX18xX3xX4xX1e6xX17xX18xX3xXexX1xX8c3xX17xX18xX3xX18xXdxX6xX3xXexX1e6xX17xX18xX3xX32xX3xXb2xX372xX17xX3xX7bxXb7xX1exX3xXcxX26xXdxX28xX29xX3xXcxXdxX2dxX17xX94xX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX4xX1xXb5dxX3xXexX26xXedxX4xX1xX3xX7bxX19xX1axX17xX18xX3xX5xX41xXdxX3xX4xXc5xX17xX18xX3xX26xX77bxX17xX3xX4xX22xX6xX3xXb2xX36xX3xX5b0xX6xX26xX1e1xX3xX19axX10xX29xX17xX3xX45xXf3xX10xX3xXccxX36xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xXexXdxX28xX17xX3xX17xX1xXdxX143xX73xX3xX63xX10xX10xX3xX9axXf3xX29xX17xX18xX3xX11bxX6xX1e1xX3xXexX1xX10xX1exX3xX7bxX29xX3bxXdxX10bxX3xX121xX17xX18xX3xX4xX1xX1exX3xX26xe059xX17xX18xX3xX7xX439xX3xX4xXc5xX17xX18xX3xX26xX77bxX17xX3xX4xX22xX6xX3xXbxX1xX10xX3xXb2xXb7xX1exX3xXexX1xX22xX3xX7bxXa7xX3xX1e1xX1xX96xX17xX18xX3xX18xX22bxXexX3xX1xX372xXdxX3xX7bxX19xX69exX4xX3xX1e1xX167xXexX3xXf1xX29xXb7xX3xXexXedxX4xX1xX3xX4xX439xX4xX3xX17xX36xX1exX3xX73xX36xX3xX4xX673xX17xX3xX7bx13d0dxXf3xX3xXexX7cxX17xX1xX3xX1xX7cxX17xX1xX3xXccxX36xX1exX3xXexX1xX167xX3xX17xX18xX29xXf3xX3xX1xXdxXf8xX73xX3xX1xX4cexX17xX94xX3xX1e1xX1xXdxX167xX17xX3xX11bxX7cxX17xX1xX3xX103xX1xX19xX92dxX17xX18xX3xX4xX1dfxX3xXexX1xX2dxX73xX3xXf1xX29xXf3xX167xXexX3xXexX150xX73xX3xXbxX1xX372xXexX3xXexX26xXdxXf8xX17xX3xXccxXe1xX3xX1e1xX1xXedxX3xX1xX84xXexX3xX17xX1xX150xX17xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xX9axX1exX1exX17xX3xX9fxX6xX10xX3xXa3xX17xX3xX22xX17xX18xX3xX1xX74xX3xXccxXdxX143xX4xX3xX73xX32xX3xX4xX389xX6xX3xX5xX84xXdxX3xX1e1xX1xX29xX3xX4xX96xX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxX143xXbxX3xX4xX1xX29xX17xX18xX3xX13xX6xX10xX7xX1exX17xX18xX3xX32xX3xXb2xXdxX2dxX17xX3xX18xXdxXfcxXdxX3xX45xX36xX17xX3xX33dxX3xXcxX26xXdxX28xX29xX10bxX3xX46dxX150xXf3xX3xX5xX36xX3xX60xX439xX3xX372xX17xX3xX1xX69exXbxX3xXexX372xX4xX3xX60xX29xXf3xX3xX17xX1xX23axXexX3xX18xXdxX74fxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX73xXdxX28xX17xX3xXccxX36xX3xX5xX36xX3xX17xX18xX29xX46exX17xX3xX73xX6xX17xX18xX3xX5xX84xXdxX3xXexX1xX29xX3xX17xX1xXaaxXbxX3xX5xXfcxX17xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX1xXedxX17xX1xX3xXf1xX29xXf3xX28xX17xX3xXcxX26xXdxX28xX29xX3xXcxXdxX2dxX17xX10bxX3xXcxX29xXf3xX3xX17xX1xXdxX2dxX17xX94xX3xX4xX96xX17xX18xX3xXexX26xX7cxX17xX1xX3xXb2xXdxXf8xX29xX3xXexX19xX69exX17xX18xX3xX17xX36xXf3xX3xX7bxXa7xX3xXb2xX81xX3xX7bxX1dfxX17xX18xX3xX4xX389xX6xX3xXexX84xX73xX3xXexX1xX1axXdxX3xXccxX36xX1exX3xX7bxX191xX29xX3xX17xX1e6xX73xX3xX17cxX195xX2xX2bdxX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xX329xX41xX3xXccxX23axX17xX3xX7bxX41xXdxX3xX17xX18xX1exX84xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX4xX1xX1exX3xXb2xXdxX167xXexX3xXccxX81xX3xXc5xX17xX18xX3xXccxXdxX2dxX17xX3xX4xX1xX22xX3xXexX26xX19xX4cexX17xX18xX3xX4xX1dfxX3xXexX1xXf8xX3xXexXdxX167xX17xX3xX1xX36xX17xX1xX3xXaxX7bxX41xXdxX3xXexX1xX1exX84xXdxX3xX4xX23axXbxX3xXf1xX29xX6xX17xX3xX4xX1xXc5xX4xXaxX3xXccxXfcxXdxX3xXcxX26xXdxX28xX29xX3xXcxXdxX2dxX17xX10bxX3xXcxX29xXf3xX3xX17xX1xXdxX2dxX17xX94xX3xX73xX74xXexX3xX4xX29xX74xX4xX3xX18xX22bxXbxX3xX4xX23axXbxX3xX4xX6xX1exX3xXccxXfcxXdxX3xX17xX1xX36xX3xX5xXa7xX17xX1xX3xX7bxX84xX1exX3xX13xXdxX73xX3xX9fxX1exX17xX18xX3x14f00xX17xX3xX5xX36xX3xX7bxXdxX28xX29xX3xX1e1xX1xX1dfxX3xX4xX1dfxX3xXexX1xXf8xX3xXc8xXb7xXf3xX3xX26xX6xX3xXccxX7cxX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xXf3xX2dxX29xX3xX4xX191xX29xX3xX11bxX7cxX17xX1xX3xX103xX1xX19xX92dxX17xX18xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xX4xX1xXc5xX17xX18xX3xXexXbf8xX3xX4xX6xX73xX3xX1e1xX167xXexX3xXexX88xX3xXb2xXbf8xX3xXccxXe1xX3xX1e1xX1xXedxX3xX1xX84xXexX3xX17xX1xX150xX17xX3xXexX26xX19xXfcxX4xX3xXexXdxX2dxX17xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xX46dxX22bxX4xX3xXb2xXdxX143xXexX94xX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xX4xX1xXb5dxX3xXexX26xXedxX4xX1xX3xXccxXdxX143xX4xX3xX83exX10xX1exX29xX5xX3xX4xX1xX1exX3xXbxX1xX47fxXbxX3xX9axXf9bxX3xXccxX74xXdxX3xXccxXa7xX3xXexX26xXdxXf8xX17xX3xX1e1xX1xX6xXdxX3xX1xX143xX3xXexX1xX41xX17xX18xX3xXbxX1xX673xX17xX18xX3xXexX1xX22xX3xXexX2dxX17xX3xX5xX389xX6xX3xXexX191xX73xX3xX4xX6xX1exX3xXcxX45x150d6xX1405xX14fxX3xX7bxX167xX17xX3xX45xX36xX17xX3xX49xX29xX41xX4xX3xX1xX46exXdxX3xXexX1xX372xX17xX18xX3xXexX26xX19xXfcxX4xX3xX5xX36xX3xX73xX74xXexX3xXb2xX19xXfcxX4xX3xX7bxXdxX3xXaxXbxX1xXdxX3xX60xX150xX17xX3xX4xX1xX22xXaxX10bxX3xX121xX17xX18xX3xXexX29xXf3xX2dxX17xX3xXb2xX41xX3xX7xX706xX3xXc8xX10xX73xX3xXc8xX47fxXexX3xX5xX84xXdxX3xX1xX36xX17xX1xX3xX7bxX74xX17xX18xX3xX17xX36xXf3xX3xX17xX167xX29xX3xX18xXdxX36xX17xX1xX3xX4xX1xXdxX167xX17xX3xXexX1xX77bxX17xX18xX10bxX3xXaxX45xX36xX17xX3xX49xX29xX41xX4xX3xX4xX191xX17xX3xX1xX625xX4xX3xX4xX372xX4xX1xX3xX17xX1dfxXdxX3xX1e1xX1xX96xX17xX18xX3xXccxXfcxXdxX3xX9axXf9bxXaxX94xX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX3xXexX29xXf3xX2dxX17xX3xXb2xX41xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1exX60xXf3xXaxX12xX103xX77bxX73xX3xXb2xX77bxXexX3xX7bxX19xX69exX4xX3xXf1xX29xX6xX17xX3xX7bxXdxXf8xX73xX3xX4xX22xX6xX3xX96xX17xX18xX3xX9axX1exX1exX17xX94xX3xXcxX26xXdxX28xX29xX3xXcxXdxX2dxX17xX3xX7bxXa7xX3xXexXbf8xX3xe259xX3xX22xX17xX18xX3xX1xX74xX3xXc5xX17xX18xX3xXccxXdxX2dxX17xX3xX17xX36xXf3xX10bxX3xX9axX74xXexX3xXb2xX36xXdxX3xXccxXdxX167xXexX3xXexX26xX2dxX17xX3xX13xX329xX103xX1405xX3xXexX88xX17xX18xX3xX1e1xX2dxX29xX3xX18xX625xXdxX3xX4xX389xX3xXexX26xXdxX3xX45xX36xX17xX3xX49xX29xX41xX4xX3xXaxX1xXa7xXf3xX3xXexX26xX88xX17xX18xX3xXexX26xX81xX3xX4xX1xXedxX17xX1xX3xXf1xX29xXf3xX28xX17xX3xXb2xXb7xX1exX3xXexX1xX22xX3xXb2xX7a4xX3xX17xX1xX7cxX17xXaxX3xX60xXedxX17xX1xX3xX5xXedxX29xX3xX7bxX167xX17xX3xXb2xX36xX3xX5b0xX6xX26xX1e1xX10bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83exX1exX29xX26xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xf7aexXdxX17xX18xX0xX4exXbxX12