70% người lao động Nhật Bản được yêu cầu làm việc tại nhà
(Baohatinh.vn) - Chính phủ Nhật Bản yêu cầu các doanh nghiệp hướng tới việc bố trí cho ít nhất 70% tổng số nhân viên làm việc tại nhà và tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội khác trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 gia tăng.
c0bex194cdx13398x10b39x1304dx13797x1218ax16ac8x140b0xX7x1528cxe100x170ddx14b9cx11076xea5bxX5xed4fxXax14a85x186bax16895xe80axX3xf560x12f93xe692xf7b3xXdxX3xX5xX6xf15dxX3x14855x141f9xX17xX18xX3x18ed9xX1x18712xXexX3x16cabx169ebxX17xX3xX21xX19x108caxX4xX3x177edx101e8x11a8cxX3xX4x120a6xX36xX3xX5xc19exd43exX3x151c4xXdxe58bxX4xX3xXex13cbcxXdxX3xX17xX1xX3dxX0x16e9axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d62xX10xX6xd233xXaxX12x10545xX1x17d66xX17xX1xX3xXbxX1x1662bxX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX36xX3xX4x13c19xX4xX3xX5fxX1fxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX42xXbxX3xX1xX19x110caxX17xX18xX3xXexX90xXdxX3xX40xXdxX42xX4xX3x192f1x16a19xX3xXex18dfcxX64xX3xX4xX1xX1fxX3xX64xXexX3xX17xX1xc94dxXexX3xX13xX14xX15xX3xXex124d8xX17xX18xX3xX7xX9exX3xX17xX1xd9b8xX17xX3xX40xXdxX35xX17xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xXexX46xXdxX3xX17xX1xX3dxX3xX40xX3dxX3xXex11f1exX17xX18xX3xX4xX19xX1axX17xX18xX3xX4xX7exX4xX3xX9dxXdxX42xX17xX3xXbxX1xX7exXbxX3xX18xXdx13110xX17xX3xX4xX7exX4xX1xX3x132a7xXf5xX3xX1xX22xXdxX3x177dfxX1xX7exX4xX3xXexXa1xX1fxX17xX18xX3xX9dxX9exXdxX3xX4xX2cxX17xX1xX3xX4xX7exX4xX3xX4xX6xX3xX17xX1xXdx13bdfxX3exX3xX62xX1fxX40xXdxX5fx11741xX2x199cfxX3xX18xXdxX6xX3xXexXdbxX17xX18xf11cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX1fxX5fxX34xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexX12axX6xX5xXdxX18xX17x14077xX3xX4xX10xX17xXexX10xXa1xd20axXaxX12xX0xXdxX3exX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX17xXexX10xXa1xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXax12ea2xXdxX5fxXexX1xX15dxX3x11b4exX2x178aaxXbxXfdxX165xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX15dxX3x14373xd005xX19bxXbxXfdxX165xXaxX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX4dxX4dxXdxX136xX9dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX136xX40xX17xX4dxX17xX10xX184xX7xX4dx14776xX14xX19axX14xX4dxX2xX1c2x14172xX5fxX2xX2xX14xX18dxX19axX18dxX1c9xXexX13xX18dxX18bxX2xX5xX18bxX12axX36xX17xXexXdxXexX5xX10xX5fxX136x147aexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX5xX6xX1fxX3xX21xX22xX17xX18xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xX21xX19xX31xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX36xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xXexX46xXdxX3xX17xX1xX3dxXaxX3xX184xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX19axX19bxX19bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX12xX2bxX22xX3xXexXa1xX19xd18fxX17xX18xX3x180c8xXdxX17xX1xX3xXex18b28xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3x184daxX6xX7xX36xXexX1fxX7xX1xXdxX3xX26xXdxX7xX1xXdxX3exX36xXa1xX6xX136xX3xX0xX10xX3exX12x18aafx10687xX17xX1xX15dxX3x14190xX10xX36xXexX10xXa1xX7x186acxX0xX4dxX10xX3exX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX1fxX5fxX34xXaxX12x10c18xXbexX34xX3xX5xX3dxX3xXexX36xX34xX35xX17xX3xX9dxX9exX3xX21xX19xX31xX4xX3xX2bxX22xX3xXexXa1xX19xX261xX17xX18xX3xX265xXdxX17xX1xX3xXexX26bxX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xX40xX3dxX3xX4xf75cxX17xX18xX3xX5xX3dxX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xXbxX1x15215xX3xXexXa1xX7exX4xX1xX3xX4xX7exX4xX3xX4xX1xX64xX17xX1xX3xX7xX7exX4xX1xX3xX40xf999xX3xX62xX1fxX40xXdxX5fxX12axX2xX12cx16790xX3x18d7dxX17xX18xX3xX276xX6xX7xX36xXexX1fxX7xX1xXdxX3xX26xXdxX7xX1xXdxX3exX36xXa1xX6xX3xX21xX19xX6xX3xXa1xX6xX3xX1xX31exX3exX3xX1c2xX18bxX4dxX13xX136xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX1fxX5fxX34xXaxX12x12976xX1xX7exXexX3xX9dxXdxee90xX36xX3xXexXa1xX19xX90xX4xX3xX9dxX7exX1fxX3xX18xXdxX90xXdxX31cxX3xX2bxX22xX3xXexXa1xX19xX261xX17xX18xX3xX26xXdxX7xX1xXdxX3exX36xXa1xX6xX3xX104xX35xX36xX3xX18x147f3xXdxX3xX4xX7exX4xX3xX17xX1xX3dxX3xX5xXf5xX17xX1xX3xX21xX46xX1fxX3xX5fxX1fxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX42xXbxX3xXexXdbxX17xX18xX3xX4xX19xX1axX17xX18xX3xX4xX7exX4xX3xX9dxXdxX42xX17xX3xXbxX1xX7exXbxX3xX17xX18xXdbxX17xX3xX17xX18x113ddxX6xX3xX5xXbexX34xX3xX17xX1xXdxX122xX3exX3xX40xXdxXa1xX36xX7xX3x13d8dx12b69xX295xX3e2xX12axX62xX1fxd225xX12axX1c2xX31cxX3xX17xX1xX19xX3xX104xX1xX36xX34xX26bxX17xX3xX104xX1xX64xX4xX1xX3xX18xXdxX6xX3xXexXdbxX17xX18xX3xXex19368xX3xX5xX42xX3xX17xX1xXbexX17xX3xX40xXdxX35xX17xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xXexX46xXdxX3xX17xX1xX3dxX3xXexX19xe07dxX17xX18xX3xXex108d8xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX21xX1fxX46xX17xX3xX17xX19xX90xX4xX3xX17xX3dxX34xX3xXexX1xX430xX4xX3xXexX1xXdxX3xXex115fexX17xX1xX3xXexXa1xX46xX17xX18xX3xX104xX1x1860dxX17xX3xX4xXadxXbxX3xXexX1fxX3dxX17xX3x16cdaxX36xX9exX4xX3xX1xf0a2xXdxX3xXexX1xX7exX17xX18xX3xX1c9xX3xX21xX26bxX17xX3xXexX1xX7exX17xX18xX3xX18dxX136xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX1fxX5fxX34xXaxX12xed37x15ef4xX4xX3xX5fx10e03xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xX21xXf5xX3xXexXa1xX7exX17xX1xX3xX21xX19xX31xX4xX3xX104xcd77xX4xX1xX3xX9dxX2cxX17xX3xX5fxX4b8xX4xX1xX3xX62xX1fxX40xXdxX5fxX12axX2xX12cxX3xX5xXbexX34xX3xX5xX6xX17xX3xXexXa1xX35xX17xX3xX467xX36xX34xX3xX3exX31exX3xX5xX90xX17xX31cxX3xX40xXdxX42xX4xX3xX7xX9exX3xX4xX6xX3xX3ex165f3xX4xX3xX17xX62xX1fxX3e9xX3xXexX46xXdxX3xXexX1xX6axX3xX21xX31exX3xXcxX1fxX104xX34xX1fxX3xX40xX3dxX3xX3exX22xXexX3xX7xX9exX3xX40xX49exX17xX18xX3xX21xX31exX3xXexX1xX4b8xX3xX261xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xXexXdbxX17xX18xX3xX3exX46xX17xX1xX3xX104xX362xX3xXexX3cfxX3xX104xX1xXdxX3xX17xX19xX90xX4xX3xX17xX3dxX34xX3xX5fxf0b0xX3xX9dx1600dxX3xX1xX1fxX3dxX17xX3xXexX1fxX3dxX17xX3xXexX44fxX17xX1xX3xXexXa1xX46xX17xX18xX3xX104xX1xX45bxX17xX3xX4xXadxXbxX3xX40xX3dxX1fxX3xX4xX36xX9exXdxX3xXexX1xX7exX17xX18xX3xX18dxX3xX40xX3cfxX6xX3xX467xX36xX6xX3xX104xX1xXdxX26bxX17xX3xX4xX7exX4xX3xX4xX1xX36xX34xX35xX17xX3xX18xXdxX6xX3xX5xX1fxX3xX5xX4f3xX17xX18xX3xX17xX19xX90xX4xX3xX17xX3dxX34xX3xX4x10efexX3xXexX1xX362xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX21xX9exXdxX3xX3exX49axXexX3xX40xX90xXdxX3xX3exX22xXexX3xX5xX3dxX17xX3xX7xX5aexX17xX18xX3xX62xX1fxX40xXdxX5fxX12axX2xX12cxX3xXexX1x14007xX3xX1xX6xXdxX136xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX1fxX5fxX34xXaxX12xX62xX1xX64xX17xX1xX3xX467xX36xX34xX312xX17xX3xXcxX1fxX104xX34xX1fxX3xX1xX46dxXdxX3xXexX36xX39xX17xX3xXexXa1xX19xX90xX4xX3xX9dxX7exX1fxX3xX4xX7exX1fxX3xX7xX9exX3xX4xX6xX3xX17xX1xXdxX122xX3exX3xX62xX1fxX40xXdxX5fxX12axX2xX12cxX3xX3exX90xXdxX3xX1xX3dxX17xX18xX3xX17xX18xX3dxX34xX3xX21xX46xXexX3xX3exX5ddxX4xX3xX104xX409xX3xX5xX2faxX4xX3xX5xX3dxX3xX19axX18bxX18bxX3xX4xX6xX136xX3xX295xXdxX35xX17xX18xX3xX1xX31exX3exX3xX467xX36xX6xX3xX28fxX1c2xX18bxX4dxX13xX29cxX31cxX3xXexX1xX6axX3xX21xX31exX3xX4xX6axX6xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xXexX1xX31exX17xX18xX3xX9dxX7exX1fxX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xX28xX17xX3xX1c2xX19axX12cxX3xX4xX6xX3xX17xX1xXdxX122xX3exX3xX17xX62xX1fxX3e9xX3xX3exX90xXdxX3xXexXa1xX1fxX17xX18xX3xX3exX22xXexX3xX17xX18xX3dxX34xX136xX3xX62xX49exX17xX18xX3xX17xX18xX3dxX34xX31cxX3xd013xX36xX104xX36xX1fxX104xX6xX3xX40xX3dxX3x1317dxX7xX6xX104xX6xX3xX4xX2ebxX17xX18xX3xX9dxX7exX1fxX3xX4xX7exX1fxX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xX28xX17xX3xX12cxX14xX3xX4xX6xX3xX17xX1xXdxX122xX3exX3xX3exX90xXdxX3xX21xX9exXdxX3xX40xX90xXdxX3xX3exeea4xXdxX3xXexX1xX3dxX17xX1xX3xXbxX1xX9exX3xXexXa1xX1fxX17xX18xX3xX40xecdbxX17xX18xX3xX1c2xX1c9xX3xX18xXdxX1axX136xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX1fxX5fxX34xXaxX12x103fdxX62xX5aexX3xXexX1xX1axXdxX3xX21xXdxX362xX3exX31cxX3xXexX409xX3xX5xX42xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX5xX6xX1fxX3xX21xX22xX17xX18xX3xX21xXdxX3xX21xX26bxX17xX3xX17xX42bxXdxX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xX21xXf5xX3xX18xXdxX2cxX3exX3xX17xX1xcc9axX17xX18xX3xX13xX14xX3xX21xX26bxX17xX3xX19bxX14xX15xX31cxX3xX17xX1xX19xX17xX18xX3xX1xXdxX42xX17xX3xX4xX1xd47cxX3xX18xXdxX2cxX3exX3xX4xX720xX17xX3xX19axX14xX15xX136xX3xX62xX7exX4xX3xX5fxX1fxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX42xXbxX3xX104xX1xX31exX17xX18xX3xX17xX35xX17xX3xX5fxX3cfxX17xX18xX3xX5xX46xXdxX31cxX3xX3exX3dxX3xX4xX39xX17xX3xX5fxX36xX34xX3xXexXa1xX44fxX3xXexX409xX3xX5xX42xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xXexX3cfxX3xXfdxX6xX3xXexX1xX31exX17xX18xX3xX467xX36xX6xX3xX17xX1xXdxX312xX36xX3xXbxX1xX19xX42bxX17xX18xX3xXexX1xX5ddxX4xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xX104xX1xX7exX4xX3xX17xX1xX6xX36xfbf6xX31cxX3xX31exX17xX18xX3xX26xXdxX7xX1xXdxX3exX36xXa1xX6xX3xX17xX5aexXdxX136xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX1fxX5fxX34xXaxX12xX2bxX22xX3xXexXa1xX19xX261xX17xX18xX3xX265xXdxX17xX1xX3xXexX26bxX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xX4xX2ebxX17xX18xX3xX104xX35xX36xX3xX18xX38exXdxX3xX4xX7exX4xX3xX5fxX1fxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX42xXbxX3xXexXa1xX7exX17xX1xX3xX17xX1xX782xX17xX18xX3xXexXb5xX3xX4xX1xX5ddxX4xX3xX17xX1xX782xX17xX18xX3xX4xX36xX22xX4xX3xXexX2faxX3xXexX28xXbxX3xX21xX31exX17xX18xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX40xX3dxX3xX9dxX9exX3xXexXa1xX64xX3xX4xX7exX4xX3xX4xX6xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xX7xX1fxX3xX5xX10xX136xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX1fxX5fxX34xXaxX12xX35bxX1xX7exXexX3xX9dxXdxX362xX36xX3xX1xX46dxXdxX3xXexX36xX39xX17xX3xXexXa1xX19xX90xX4xX31cxX3xX31exX17xX18xX3xX26xXdxX7xX1xXdxX3exX36xXa1xX6xX3xXexX3cfxX17xX18xX3xX9dxX3dxX34xX3xXexX54exX3xX5xX1fxX3xX17xX18xX46xXdxX3xX40xX312xX3xX7xX430xX3xX18xXdxX6xX3xXexXdbxX17xX18xX3xX40xX312xX3xX4xX7exX4xX3xX4xX2faxX3exX3xX5xXbexX34xX3xX17xX1xXdxX122xX3exX3xXfdxX36xXadxXexX3xX1xXdxX42xX17xX3xXexX46xXdxX3xX4xX7exX4xX3xX467xX36xX7exX17xX3xX9dxX6xXa1xX3xX40xX3dxX3xX1xX22xXbxX3xX21xX35xX3exX3xX12axX3xX17xX42bxXdxX3xX3exX3dxX3xX4xX7exX4xX3xX17xX1xXbexX17xX3xX40xXdxX35xX17xX3xX40xXdbxX17xX3xXbxX1xX720xX17xX18xX3xX261xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xXexX1xX19xX1axX17xX18xX3xX5xX36xXdxX3xXexX90xXdxX3xX7xX6xX36xX3xX18xXdxX1axX3xX5xX3dxX3exX136xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX1fxX5fxX34xXaxX12xX499xX49axX4xX3xX5fxX49exX3xX7xX9exX3xX4xX6xX3xX17xX1xXdxX122xX3exX3xXexXa1xX261xX3xX17xX49axX17xX18xX3xX40x10f99xX17xX3xX4xX720xX17xX3xXexX19xX42bxX17xX18xX3xX21xX9exXdxX3xX64xXexX31cxX3xX62xX1xX64xX17xX1xX3xXbxX1xX6axX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xX5xX1fxX3xX17xX18xX46xXdxX3xX40xX312xX3xX7xX430xX3xX18xXdxX6xX3xXexXdbxX17xX18xX3xX4xX7exX4xX3xX4xX6xX3xX17xX1xXdxX122xX3exX3xXexXa1xX1fxX17xX18xX3xX21xX22xX3xXexX36xXb5xXdxX3xXexX3cfxX3xX1c9xX14xX3xX21xX26bxX17xX3xX18dxX14xX136xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX1fxX5fxX34xXaxX12xXcxX1xX4b8xX3xXexXa1xX19xX261xX17xX18xX3xXcxX1fxX104xX34xX1fxX3xX276xX36xXa1xXdxX104xX1fxX3xX265xX1fxXdxX104xX10xX3xX21xXf5xX3xX1xX9exXdxX3xXexX1x19086xX4xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX5fxXbexX17xX3xXexXa1xX7exX17xX1xX3xXa1xX6xX3xX17xX18xX1fxX3dxXdxX3xX17xX26bxX36xX3xX104xX1xX31exX17xX18xX3xX4xX39xX17xX3xXexX1xXdxX26bxXexX3xXexXa1xX1fxX17xX18xX3xX1c9xX3xX17xX18xX3dxX34xX3xX17xX18xX1xX79fxX3xX5xX122xX31cxX3xX9dxX4f3xXexX3xX21xX39xX36xX3xXexX3cfxX3xX17xX18xX3dxX34xX3xX1c2xX19axX4dxX13xX136xX3xXcxXa1xX19xX90xX4xX3xX21xX5aexX31cxX3xXexX1xX6axX3xX21xX31exX3xXcxX1fxX104xX34xX1fxX3xX4xX2ebxX17xX18xX3xX21xXf5xX3xX17xXbexX17xX18xX3xX4xX2cxX17xX1xX3xX9dxX7exX1fxX3xX21xX46xXdxX3xX5fxX4b8xX4xX1xX3xX5xX35xX17xX3xX3exX5ddxX4xX3xX4xX6xX1fxX3xX17xX1xXadxXexX136xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX1fxX5fxX34xXaxX12xXcxX64xX17xX1xX3xX21xX26bxX17xX3xX17xX6xX34xX31cxX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xX21xXf5xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xX28xX17xX3xX1xX42bxX17xX3xX19axX14xX136xX14xX14xX14xX3xX4xX6xX3xX3exX4f3xX4xX3xX62xX1fxX40xXdxX5fxX12axX2xX12cxX3xX40xX3dxX3xX18xX39xX17xX3xX2xX136xX14xX14xX14xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xXex18f5axX3xX40xX1fxX17xX18xX3xX40xX44fxX3xX5fxX4b8xX4xX1xX3xX9dxX42xX17xX1xX3xX17xX3dxX34xX136xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX1fxX5fxX34xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexX12axX6xX5xXdxX18xX17xX15dxX3xX4xX10xX17xXexX10xXa1xX165xXaxX12xX0xXdxX3exX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXexX1xX36xX3exX9dxX3xX5fxX1xXdxX5fxX10xX3xXdxX62xX10xX17xXexX10xXa1xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX184xXdxX5fxXexX1xX15dxX3xX18bxX2xX18dxXbxXfdxX165xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX15dxX3xX1c9xX2xX14xXbxXfdxX165xXaxX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX4dxX4dxXdxX136xX9dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX136xX40xX17xX4dxX17xX10xX184xX7xX4dxX1c2xX14xX19axX14xX4dxX2xX1c2xX1c9xX5fxX2xX2xX14xX18dxX19bxX18dxX12cxXexX12cxX19axX19bxX1c2xX2xX5xX14xX136xX1e3xXbxX18x175b1xXa1xX9xX1c2xX19axX19axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX5xX6xX1fxX3xX21xX22xX17xX18xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xX21xX19xX31xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX36xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xXexX46xXdxX3xX17xX1xX3dxXaxX3xX184xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1c9xX2xX14xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXa1xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexXa1xX1fxX17xX18xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX35xX17xX3xX467xX36xX6xX17xX15dxX0xX4dxX7xXexXa1xX1fxX17xX18xX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12axXexX1xX36xX3exX9dxX12axX6xX17xX5fxX12axX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxc94cxX3exX3xX5xX720xX17xX18xX3xX17xX18xX31exXdxX3xX4xX1xX49exX6xX3xX4xX19xX36xX3xX3exX6xX17xX18xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX3e9xXdxX42xXexX3xX104xX1xX5aexX3xX104xX1xXdbxX17xX3xX40xX44fxX3xX62xX1fxX40xXdxX5fxX12axX2xX12cxX3xX261xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xXaxX3xX1xXa1xX10xea4dxX9xXaxX4dxX467xX36xX1fxX4xX12axXexX10xX4dxX6xX3exX12axX5xX1fxX17xX18xX12axX17xX18xX1fxXdxX12axX4xX1xX36xX6xX12axX4xX36xX36xX12axX3exX6xX17xX18xX12axX17xX18xX36xX1fxXdxX12axX40xXdxX10xXexX12axX104xX1xX1fxX12axX104xX1xX6xX17xX12axX40xXdxX12axX4xX1fxX40xXdxX5fxX12axX2xX12cxX12axX1fxX12axX17xX1xX6xXexX12axX9dxX6xX17xX4dxX2xX12cxX1c9xX12cxX1c9xX1c2xX136xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX18xX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX4dxX3exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1c2xX14xX4dxX17xX10xX184xX7xX4dxX1c2xX14xX1c2xX13xX4dxX2xX1c2xX1c9xX5fxX1c2xX2xX18dxX1c9xX12cxX1c2xX18dxXexX18dxX12cxX19axX12cxX14xX5xX14xX136xX1e3xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX5xX6xX1fxX3xX21xX22xX17xX18xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xX21xX19xX31xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX36xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xXexX46xXdxX3xX17xX1xX3dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX40xX12xX0xX7xXexXa1xX1fxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd32xX3exX3xX5xX720xX17xX18xX3xX17xX18xX31exXdxX3xX4xX1xX49exX6xX3xX4xX19xX36xX3xX3exX6xX17xX18xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX3e9xXdxX42xXexX3xX104xX1xX5aexX3xX104xX1xXdbxX17xX3xX40xX44fxX3xX62xX1fxX40xXdxX5fxX12axX2xX12cxX3xX261xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xXaxX3xX1xXa1xX10xXd7cxX9xXaxX4dxX467xX36xX1fxX4xX12axXexX10xX4dxX6xX3exX12axX5xX1fxX17xX18xX12axX17xX18xX1fxXdxX12axX4xX1xX36xX6xX12axX4xX36xX36xX12axX3exX6xX17xX18xX12axX17xX18xX36xX1fxXdxX12axX40xXdxX10xXexX12axX104xX1xX1fxX12axX104xX1xX6xX17xX12axX40xXdxX12axX4xX1fxX40xXdxX5fxX12axX2xX12cxX12axX1fxX12axX17xX1xX6xXexX12axX9dxX6xX17xX4dxX2xX12cxX1c9xX12cxX1c9xX1c2xX136xX1xXexX3exXaxX12xXd32xX3exX3xX5xX720xX17xX18xX3xX17xX18xX31exXdxX3xX4xX1xX49exX6xX3xX4xX19xX36xX3xX3exX6xX17xX18xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX3e9xXdxX42xXexX3xX104xX1xX5aexX3xX104xX1xXdbxX17xX3xX40xX44fxX3xX62xX1fxX40xXdxX5fxX12axX2xX12cxX3xX261xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXa1xX1fxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX26x15fefxX3exX3xXexX46xXdxX3xX499xXdxX17xX6xXexX1fxX104xX36xX31cxX3xX3exX22xXexX3xXexXa1xX1fxX17xX18xX3xX17xX1xX782xX17xX18xX3xX104xX1xX36xX3xX40xX430xX4xX3xXexXa1xX36xX17xX18xX3xXexXbexX3exX3xX4xX6axX6xX3xXexX1xX6axX3xX21xX31exX3xXcxX1fxX104xX34xX1fxX31cxX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX31cxX3xX17xX18xX31exXdxX3xX4xX1xX49exX6xX3xX26xXdxX7xX7xX1xXdxX17xX104xX36xXexX7xX36xX3xXexXa1xX261xX3xXexX1xX3dxX17xX1xX3xX4xX1xX9exX17xX3xX21xXdxX3xX40xX312xX3xX4xX6axX6xX3xX17xX1xX782xX17xX18xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX3e9xXdxX42xXexX3xX104xX1xX31exX17xX18xX3xX3exX6xX34xX3xX3exXadxXexX3xX40xXdxX42xX4xX3xX5xX3dxX3exX31cxX3xX4xX1xX70cxX3xX261xX3xXexXa1xX1fxX17xX18xX3xX4xX42bxX17xX3xX740xX9dxXf5xX1fxX3xX5fxX4b8xX4xX1xX826xX3xX62xX1fxX40xXdxX5fxX12axX2xX12cxX136xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX40xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxdb1cxX1fxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX42xXbxX3xX5cxX3dxX3xXcxc7edxX17xX1xX3xXexXadxXexX3xX9dxX28xXexX3xX40xX90xXdxX3xX17xX1xXdxX312xX36xX3xX21xX42bxX17xX3xX1xX3dxX17xX18xX3xX3exX6xX34xX3xXfdxX36xXadxXexX3xX104xX1xX45bxX36xXaxX3xX1xXa1xX10xXd7cxX9xXaxX4dxX4xX1fxX17xX18xX12axX17xX18xX1xXdxX10xXbxX4dxX5fxX1fxX6xX17xX1xX12axX17xX18xX1xXdxX10xXbxX12axX1xX6xX12axXexXdxX17xX1xX12axXexX6xXexX12axX9dxX6xXexX12axX40xX1fxXdxX12axX17xX1xXdxX10xX36xX12axX5fxX1fxX17xX12axX1xX6xX17xX18xX12axX3exX6xX34xX12axXfdxX36xX6xXexX12axX104xX1xX6xX36xX4dxX2xX12cxX19axX19bxX14xX13xX136xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX18xX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX4dxX3exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1c2xX14xX4dxX17xX10xX184xX7xX4dxX1c2xX14xX1c2xX1c9xX4dxX2xX14xX18dxX5fxX1c2xX2xX14xX1c2xX2xX19axX12cxXexX18bxX1c9xX19axX19bxX5xX13xX12axX2xX1c9xX14xX5fxX1c2xX14xX19bxX18dxX13xX1c2xX14xXexX2xX13xX19bxX13xX2xX5xX14xX136xX1e3xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX5xX6xX1fxX3xX21xX22xX17xX18xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xX21xX19xX31xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX36xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xXexX46xXdxX3xX17xX1xX3dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX40xX12xX0xX7xXexXa1xX1fxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1063xX1fxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX42xXbxX3xX5cxX3dxX3xXcxX1074xX17xX1xX3xXexXadxXexX3xX9dxX28xXexX3xX40xX90xXdxX3xX17xX1xXdxX312xX36xX3xX21xX42bxX17xX3xX1xX3dxX17xX18xX3xX3exX6xX34xX3xXfdxX36xXadxXexX3xX104xX1xX45bxX36xXaxX3xX1xXa1xX10xXd7cxX9xXaxX4dxX4xX1fxX17xX18xX12axX17xX18xX1xXdxX10xXbxX4dxX5fxX1fxX6xX17xX1xX12axX17xX18xX1xXdxX10xXbxX12axX1xX6xX12axXexXdxX17xX1xX12axXexX6xXexX12axX9dxX6xXexX12axX40xX1fxXdxX12axX17xX1xXdxX10xX36xX12axX5fxX1fxX17xX12axX1xX6xX17xX18xX12axX3exX6xX34xX12axXfdxX36xX6xXexX12axX104xX1xX6xX36xX4dxX2xX12cxX19axX19bxX14xX13xX136xX1xXexX3exXaxX12xX1063xX1fxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX42xXbxX3xX5cxX3dxX3xXcxX1074xX17xX1xX3xXexXadxXexX3xX9dxX28xXexX3xX40xX90xXdxX3xX17xX1xXdxX312xX36xX3xX21xX42bxX17xX3xX1xX3dxX17xX18xX3xX3exX6xX34xX3xXfdxX36xXadxXexX3xX104xX1xX45bxX36xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXa1xX1fxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX1xX1axXdxX3xX21xXdxX362xX3exX3xX17xX3dxX34xX31cxX3xX4xX7exX4xX3xX4xX42bxX3xX7xX261xX3xX3exX6xX34xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX31exX17xX18xX3xX261xX3xX5cxX3dxX3xXcxX1074xX17xX1xX3xX21xX6xX17xX18xX3xXexXadxXexX3xX9dxX28xXexX3xX40xX90xXdxX3xX17xX1xXdxX312xX36xX3xX21xX42bxX17xX3xX1xX3dxX17xX18xX3xX17xX22xXdxX3xX21xX4b8xX6xX3xX40xX3dxX3xXfdxX36xXadxXexX3xX104xX1xX45bxX36xX31cxX3xX4xX31exX17xX18xX3xX17xX1xXbexX17xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xXexXdbxX17xX18xX3xX4xX6xX3xX21xX362xX3xX21xX2cxX3exX3xX9dxX2cxX1fxX3xXexXdxX26bxX17xX3xX21xX22xX3xX7xX2cxX17xX3xXfdxX36xXadxXexX136xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX40xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX7exX4xX3xX4xX1xX64xX17xX1xX3xX7xX7exX4xX1xX3xX1xX70cxX3xXexXa1xX31xX3xX5xX6xX1fxX3xX21xX22xX17xX18xX3xX3e9xXdxX42xXexX3xX26xX6xX3exX3xX21xX6xX17xX18xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xX261xX3xX17xX19xX90xX4xX3xX17xX18xX1fxX3dxXdxXaxX3xX1xXa1xX10xXd7cxX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX17xX1xX12axX7xX6xX4xX1xX12axXfdxX6xX12axX1xX1fxXdxX4dxX4xX6xX4xX12axX4xX1xXdxX17xX1xX12axX7xX6xX4xX1xX12axX1xX1fxX12axXexXa1xX1fxX12axX5xX6xX1fxX12axX5fxX1fxX17xX18xX12axX40xXdxX10xXexX12axX17xX6xX3exX12axX5fxX6xX17xX18xX12axX5xX6xX3exX12axX40xXdxX10xX4xX12axX1fxX12axX17xX36xX1fxX4xX12axX17xX18xX1fxX6xXdxX4dxX2xX12cxX1c2xX14xX18dxX14xX136xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX18xX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX4dxX3exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1c2xX14xX4dxX17xX10xX184xX7xX4dxX1c2xX14xX2xX12cxX4dxX2xX14xX19bxX5fxX19axX2xX2xX14xX12cxX1c2xX12cxXexX18dxX2xX19bxX14xX12cxX5xX14xX136xX1e3xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX5xX6xX1fxX3xX21xX22xX17xX18xX3xX26xX1xX28xXexX3xX2bxX2cxX17xX3xX21xX19xX31xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX36xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xXexX46xXdxX3xX17xX1xX3dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX40xX12xX0xX7xXexXa1xX1fxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX7exX4xX3xX4xX1xX64xX17xX1xX3xX7xX7exX4xX1xX3xX1xX70cxX3xXexXa1xX31xX3xX5xX6xX1fxX3xX21xX22xX17xX18xX3xX3e9xXdxX42xXexX3xX26xX6xX3exX3xX21xX6xX17xX18xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xX261xX3xX17xX19xX90xX4xX3xX17xX18xX1fxX3dxXdxXaxX3xX1xXa1xX10xXd7cxX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX17xX1xX12axX7xX6xX4xX1xX12axXfdxX6xX12axX1xX1fxXdxX4dxX4xX6xX4xX12axX4xX1xXdxX17xX1xX12axX7xX6xX4xX1xX12axX1xX1fxX12axXexXa1xX1fxX12axX5xX6xX1fxX12axX5fxX1fxX17xX18xX12axX40xXdxX10xXexX12axX17xX6xX3exX12axX5fxX6xX17xX18xX12axX5xX6xX3exX12axX40xXdxX10xX4xX12axX1fxX12axX17xX36xX1fxX4xX12axX17xX18xX1fxX6xXdxX4dxX2xX12cxX1c2xX14xX18dxX14xX136xX1xXexX3exXaxX12xX62xX7exX4xX3xX4xX1xX64xX17xX1xX3xX7xX7exX4xX1xX3xX1xX70cxX3xXexXa1xX31xX3xX5xX6xX1fxX3xX21xX22xX17xX18xX3xX3e9xXdxX42xXexX3xX26xX6xX3exX3xX21xX6xX17xX18xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xX261xX3xX17xX19xX90xX4xX3xX17xX18xX1fxX3dxXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXa1xX1fxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12x195dexX6xX1fxX3xX21xX22xX17xX18xX3xX3e9xXdxX42xXexX3xX26xX6xX3exX3xX21xX6xX17xX18xX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX3xX261xX3xX17xX19xX90xX4xX3xX17xX18xX1fxX3dxXdxX3xX4xX5aexX3xXexX1xX362xX3xX21xX19xX31xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX1xX46xX17xX3xX18xXdxXadxX34xX3xXbxX1x18065xXbxX3xX5xX3dxX3exX3xX40xXdxX42xX4xX31cxX3xX1xX70cxX3xXexXa1xX31xX3xX4xX1xX36xX34xX362xX17xX3xX21xXb5xXdxX3xX4xX31exX17xX18xX3xX40xXdxX42xX4xX31cxX3xX1xX19xX261xX17xX18xX3xXexXa1xX31xX3xX4xXadxXbxX3xX3exXadxXexX3xX40xXdxX42xX4xX136xX136xX136xX3xX17xX26bxX36xX3xX18xX49axXbxX3xX17xX1xX782xX17xX18xX3xX104xX1xX5aexX3xX104xX1xXdbxX17xX3xX5fxX1fxX3xX5fxX4b8xX4xX1xX3xX62xX6d7xX3e9x12d73xX1063xX12axX2xX12cxX136xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX40xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX36xX5xX12xX0xX5fxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa1xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX40xX12xX0xX4dxX5fxXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3e3xX36xXexX1xX1fxXa1xXaxX12xX35bxX1xX19xX42bxX17xX18xX3xX2b7xX49axX17xX18xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3e2xX1fxX36xXa1xX4xX10xXaxX12xX28fxXcxX1xX10xX1fxX3xX295xX10xX36xXexX10xXa1xX7xX29cxX0xX4dxXbxX12
Phương Đặng