Hơn 102.000 người nhiễm nCoV trên thế giới
Covid-19 xuất hiện tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 102.050 người nhiễm nCoV, trong đó 3.494 trường hợp tử vong.
9567xfe32xa30bxb8ebx11764xea05x10824xc240xb865xX7x10ec6xd7daxadd2x119a3xc8f5xcd85xX5xc4ebxXaxc543xe6bbxdb7exb1e1xX3xX2x9c01xed04x9f5exX18xX18xX18xX3xX15xd422x981bxd732xXdxX3xX15xX1xXdxb480xc69cxX3xX15x9c36xfce5x10097xX3xXexe3c5x11498xX15xX3xXexX1x9aa4xX3xX20xXdxa996xXdxX0x11727xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x119b5xXaxX12xX2cxX2dx9b2cxXdxX50x99cfxX2xd071xX3xf5fcx11b32xfa4exXexX3xX1xXdxa616xX15xX3xXexade4xXdxX3xX5axe430xX3x97baxX5dxe88fxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX55x111f6xX3xX55xba9axX15xX20xX3xX5xa47axX15xX1xX3xXexX1xb396xb609xX3xa56fxX1xXdxX37xX15xX3xX2xX18xX19xX1axX18x10a64xX18xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX15xX2cxX2dxX2exX86xX3xXexX31xX2dxX15xX20xX3xb3c3x9ca0xX3xc6a3xX1axd6fcxX5axXb3xX3xXexX31xX21xX22xX15xX20xX3xX1xe685xXbxX3xXexe708xX3xX55xX2dxX15xX20xX1axX0xX3exXbxX12xX0xX6xX31xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2dxX15xXexX10xX15xXexb197xX50xX10xXexX6xXdxX5xX3xdcdfxX4xX88xXe5xX50xX10xXexX6xXdxX5xX3xc246xXdxX50xXexX1xXe5xX4xX2dxX29xX29xX2dxX15xX3xef65xX5xX2dxX4xX88xXe5xX6xX50xX7xXe5xX4xX2dxX15xX15xX10xX4xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaad9xX2dxX50xee65xXaxX12xe4dcxX6fxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xXexX67xXdxX3xX0xX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xb44dxXexX6xX5xX126xX3xX0xX3exX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX55xX77xX3xX0xX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX141xX31xX6xX15xX3xX0xX3exX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xXexXdxX37xXbxX3xXex9f60xX4xX3xXex9b40xX15xX20xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX1axX3xX141xXexX6xX5xX126xX3xX20xX1xXdxX3xX15xX1xb20bxX15xX3xXexX1xX32xX29xX3xX6bxX6bx11549xX3xXexX31xX21xX22xX15xX20xX3xX1xXbfxXbxX3xX50xX21xX14xX15xX20xX3xXexf572xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX86xX3xX15xb46fxX15xX20xX3xXexX85xX15xX20xX3xX7xX6fxX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xXexX67xXdxX3xX15xX21xX3bxX4xX3xX15xX77xX126xX3xX5xX32xX15xX3xXb3xX1axe62exXb1xX1dexX86xX3xXexX31xX2dxX15xX20xX3xX88xX1xXdxX3xX7xX6fxX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xXexX67xXdxX3xX141xX31xX6xX15xX3xX5xX77xX3xXb3xX1axX6bxXb3xX6bxX3xX15xX20xX21xX22xXdxX86xX3xXexX173xX15xX20xX3xX2xX1axX19xXb1xXb3xX3xXexX31xX21xX22xX15xX20xX3xX1xXbfxXbxX1axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX2dxX50xX126xX3xXbxX2cxX10xX15xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX58xX6xX5xXdxX20xX15x9c2axX3xX4xX10xX15xXexX10xX31xd869xXaxX12xX0xXdxX29xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX15xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxXf8xXdxX50xXexX1xX259xX3xX1dexX2xX93xXbxX5cxX261xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX259xX3xXb1xX1dexX5axXbxX5cxX261xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX259xX3exX3exXdxX1axX105xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX1axX55xX15xX3exX15xX10xXf8xX7xX3exX19xX18xX18xX5axX3exX2xX19xXb3xX50xX1dexX18xX5axXb1xX1dexXb1xX5axXexX5axX2xX5axX1dexX5xX2xX58xX2xX1axa17fxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX1axX18xX18xX18xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX15xX3xXexX1xX37xX3xX20xXdxX3bxXdxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX58xX6xX5xXdxX20xX15xX259xX3xX2d8xX5dxX7xXexXdxXedxX126xX261xXaxX12xc35exX1xX1b3xX15xX3xX55xXdxX32xX15xX3xX126xX3xXexX37xX3xX50xXdxX3xX4xX1xX5dxX126xb983xX15xX3xX29xd314xXexX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15xX20xX1xXdxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX67xXdxX3xX123xX63xX15xX1xX3xX55xXdxX63xX15xX3xd538xX67xXdxX3xX1xe09dxX4xX3x107f2xX5dxX6fxX4xX3xX20xXdxX6xX3xcb2exX126xX5dxX15xX20xXbxX2dxX2dxX88xX3xc2a3xX3x11c1fxX6xX10xX20xX5dxX3xX15xX20xX77xX126xX3xX1dexX3exX1axXb1xX3xae75xX15xX1xX259xX3xX0xX10xX29xX12xb131xX10xX5dxXexX10xX31xX7xX0xX3exX10xX29xX12xX1axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX2dxX50xX126xXaxX12xX141xXexX6xX5xX126xX3xX5xX77xX3xX6dxX5dxX6fxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX4xXafxX3xX7xX6fxX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX4xX1xX37xXexX3xX55x111eexX3xX2cxX2dxX55xXdxX50xX58xX2xX5axX3xX4xX6xX2dxX3xXexX1xc76bxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX3xX20xXdxX3bxXdxX86xX3xX4xX1xdc1exX3xX7xX6xX5dxX3xXcxX31xX5dxX15xX20xX3xX38exX5dxX6fxX4xX86xX3xX55xX3bxXdxX3xX2xX5axX6bxX3xXexX31xX21xX22xX15xX20xX3xX1xXbfxXbxX86xX3xXexX173xX15xX20xX3xXb3xX5axX3xX4xX6xX3xX7xX2dxX3xX55xX3bxXdxX3xX29xX35fxXexX3xX15xX20xX77xX126xX3xXexX31xX21xX3bxX4xX3xXaexXafxX1axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX2dxX50xX126xXaxX12xX0xX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xXcxX31xX5dxX15xX20xX3xX38exX5dxX6fxX4xX0xX3exX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX3xXexX1xc890xX15xX20xX3xX105xcd02xX2dxX3xX4xXafxX3xXexX1xX32xX29xX3xX5axX5axX3xX4xX6xX3xX50xX21xX14xX15xX20xX3xXexX1a8xX15xX1xX3xX55xX3bxXdxX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xX55xX77xX3xX19xX194xX3xXexX31xX21xX22xX15xX20xX3xX1xXbfxXbxX3xXexXc3xX3xX55xX2dxX15xX20xX86xX3xX15xX1b3xX15xX20xX3xXexX85xX15xX20xX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX55xX77xX3xXexXc3xX3xX55xX2dxX15xX20xX3xX55xX402xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xX5xX32xX15xX3xX5xde91xX15xX3xX5xX21xXbfxXexX3xX5xX77xX3xX194xX18xX1axX1dexX93xX2xX3xX55xX77xX3xXb1xX1axX18xX6bxX18xX1axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX2dxX50xX126xXaxX12xX0xX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX13xX77xX15xX3xX38exX5dxX6fxX4xX0xX3exX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX3xXexXdxX37xXbxX3xXexX16fxX4xX3xX5xX77xX3xX85xX3xX50xf44exX4xX1xX3xX5xX3bxX15xX3xXexX1xX413xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX3xX20xXdxX3bxXdxX3xX88xX1xXdxX3xX20xX1xXdxX3xX15xX1xX18axX15xX3xX1dexX1axX93xX5axXb1xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX28xX29xX86xX3xXexX173xX15xX20xX3xXb1xX18xX5axX3xXexX31xX21xX22xX15xX20xX3xX1xXbfxXbxX3xX7xX2dxX3xX55xX3bxXdxX3xX29xX35fxXexX3xX15xX20xX77xX126xX3xXexX31xX21xX3bxX4xX3xX55xX77xX3xXb3xXb1xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xXaexX7fxX3xXexXc3xX3xX55xX2dxX15xX20xX1axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX2dxX50xX126xXaxX12xX0xX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX386xX413xX4xX3xX0xX3exX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX55xX77xX3xX0xX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xd4f1xX1xX4a7xXbxX3xX0xX3exX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX4x96faxX15xX20xX3xX20xX1xXdxX3xX15xX1xX18axX15xX3xX1xX77xX15xX20xX3xX5xX2dxX67xXexX3xXexX31xX21xX22xX15xX20xX3xX1xXbfxXbxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX29xX3bxXdxX86xX3xXexX31xX2dxX15xX20xX3xXaexXafxX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xX50xX21xX14xX15xX20xX3xXexX1a8xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX173xX15xX20xX3xXexX1xX32xX29xX3xX5xX514xX15xX3xX5xX21xXbfxXexX3xX5xX77xX3xX2xX19xX93xX3xX55xX77xX3xX19xXb1xX18xX3xX4xX6xX1axX3xXcxX85xX15xX20xX3xX7xX6fxX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX67xXdxX3xX386xX413xX4xX3xX1xXdxX63xX15xX3xX5xX77xX3xX1dexX6bxX18xX3xX4xX6xX3xX55xX77xX3xX619xX1xX4a7xXbxX3xX5xX77xX3xX1dexX93xXb1xX1axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX2dxX50xX126xXaxX12xXcxX1xX37xX3xX20xXdxX3bxXdxX3xX1xXdxX63xX15xX3xX20xX1xXdxX3xX15xX1xX18axX15xX3xX2xX18xX19xX1axX18xX93xX18xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX28xX29xX86xX3xXb1xX1axXb3xX5axXb3xX3xX4xX6xX3xXexXc3xX3xX55xX2dxX15xX20xX3xX55xX77xX3xX93xX6bxX1axX1dexX2xX2xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xXaexX7fxX3xX1x10de9xXdxX3xXbxX1xX16fxX4xX1axX0xX3exXbxX12xX0xX50xXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xX31xX10xX5xX6xXexX10xX50xXaxX12xX0xX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX32xX15xX3xX6dxX5dxX6xX15xX259xX0xX3exX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX0xX5dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX58xXexX1xX5dxX29xX105xX58xX6xX15xX50xX58xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX6xX3xX50xX21xX14xX15xX20xX3xXexX1a8xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX1xX413xX3xX2xX6bxX3xXexX67xXdxX3xX2exXdxX63xXexX3xX345xX6xX29xXaxX3xX1xX31xX10xXedxX9xXaxX3exX126xX58xXexX10xX3exX4xX6xX58xX50xX5dxX2dxX15xX20xX58xXexXdxX15xX1xX58xX15xX4xX2dxX55xX58xXexX1xX5dxX58xX2xX6bxX58xXexX6xXdxX58xX55xXdxX10xXexX58xX15xX6xX29xX3exX2xX194xX194xXb1xX18xX194xX1axX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX20xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX3exX29xX10xX50xXdxX6xX3exX2xX19xX18xX3exX15xX10xXf8xX7xX3exX19xX18xX18xX5axX3exX2xXb1xXb3xX50xX93xX19xXb1xX18xX194xXb3xXb1xXexX1dexX18xX6bxX2xXb3xX5xX18xX1axX2d8xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX1axX18xX18xX18xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX15xX3xXexX1xX37xX3xX20xXdxX3bxXdxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX50xXdxX55xX12xX0xX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX6xX3xX50xX21xX14xX15xX20xX3xXexX1a8xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX1xX413xX3xX2xX6bxX3xXexX67xXdxX3xX2exXdxX63xXexX3xX345xX6xX29xXaxX3xX1xX31xX10xXedxX9xXaxX3exX126xX58xXexX10xX3exX4xX6xX58xX50xX5dxX2dxX15xX20xX58xXexXdxX15xX1xX58xX15xX4xX2dxX55xX58xXexX1xX5dxX58xX2xX6bxX58xXexX6xXdxX58xX55xXdxX10xXexX58xX15xX6xX29xX3exX2xX194xX194xXb1xX18xX194xX1axX1xXexX29xXaxX12xX2cxX6xX3xX50xX21xX14xX15xX20xX3xXexX1a8xX15xX1xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX1xX413xX3xX2xX6bxX3xXexX67xXdxX3xX2exXdxX63xXexX3xX345xX6xX29xX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xbff5xX123xX345xX3a3xX3xXexX1xX77xX15xX1xX3xXbxX1xX6fxX3xX13xX77xX3xX345xX35fxXdxX3xXexX6fxXdxX3xX1dexX3exXb1xX3xXexX5dxX126xX32xX15xX3xX105xX6fxX3xX29xX35fxXexX3xX4xX4a2xX3xX20xX4a7xXdxX3xX19xX1dexX3xXexX5dxX85xXdxX86xX3xX50xX21xX14xX15xX20xX3xXexX1a8xX15xX1xX3xX55xX3bxXdxX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xX55xX77xX3xX5xX77xX3xX4xX6xX3xXexX1xX413xX3xX2xX6bxX3xXexX67xXdxX3xX2exXdxX63xXexX3xX345xX6xX29xX1axX0xX3exXbxX12xX0xX3exX50xXdxX55xX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5axX194xX1axX18xX18xX18xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX15xX3xXexX1xX37xX3xX20xXdxX3bxXdxXaxX3xX1xX31xX10xXedxX9xXaxX3exX50xXdxX10xX29xX58xX15xX2dxX15xX20xX3exX1xX2dxX15xX58xX5axX194xX58xX18xX18xX18xX58xX15xX20xX5dxX2dxXdxX58xX15xX1xXdxX10xX29xX58xX15xX4xX2dxX55xX58xXexX31xX10xX15xX58xXexX1xX10xX58xX20xXdxX2dxXdxX3exX2xX194xX194xX19xX1dexX19xX1axX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX20xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX3exX29xX10xX50xXdxX6xX3exX2xX19xX18xX3exX15xX10xXf8xX7xX3exX19xX18xX18xX5axX3exX2xX18xX194xX50xX93xX18xX1dexXb1xX6bxX19xX19xXexX19xX1dexX18xX93xX5xX93xX58xX1xX6xX15xX58xX6dxX5dxX2dxX4xX58xX15xX4xX2dxX55xX58xXb1xX58xX5axX93xX93xX194xX1axX2d8xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX1axX18xX18xX18xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX15xX3xXexX1xX37xX3xX20xXdxX3bxXdxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX50xXdxX55xX12xX0xX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5axX194xX1axX18xX18xX18xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX15xX3xXexX1xX37xX3xX20xXdxX3bxXdxXaxX3xX1xX31xX10xXedxX9xXaxX3exX50xXdxX10xX29xX58xX15xX2dxX15xX20xX3exX1xX2dxX15xX58xX5axX194xX58xX18xX18xX18xX58xX15xX20xX5dxX2dxXdxX58xX15xX1xXdxX10xX29xX58xX15xX4xX2dxX55xX58xXexX31xX10xX15xX58xXexX1xX10xX58xX20xXdxX2dxXdxX3exX2xX194xX194xX19xX1dexX19xX1axX1xXexX29xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX5axX194xX1axX18xX18xX18xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX15xX3xXexX1xX37xX3xX20xXdxX3bxXdxX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xX2cxX2dxX55xXdxX50xX58xX2xX5axX3xX5cxX5dxX5exXexX3xX1xXdxX63xX15xX3xXexX67xXdxX3xX194xX5axX3xX6dxX5dxX6fxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX55xX77xX3xX55xX7axX15xX20xX3xX5xX7fxX15xX1xX3xXexX1xX85xX86xX3xX88xX1xXdxX37xX15xX3xX5axX194xX1axX18xX6bxX6bxX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX15xX2cxX2dxX2exX86xX3xXexX31xX2dxX15xX20xX3xXaexXafxX3xXb1xX1axXb1xX93xX1dexX3xXexX31xX21xX22xX15xX20xX3xX1xXbfxXbxX3xXexXc3xX3xX55xX2dxX15xX20xX86xX3xXexX173xX15xX20xX3xX6bxX2xX3xX4xX6xX3xX7xX2dxX3xX55xX3bxXdxX3xX1xX4a2xX29xX3xX6dxX5dxX6xX1axX0xX3exXbxX12xX0xX3exX50xXdxX55xX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4a7xXdxX3x9939xX6xX15xX3xX5cxX5dxX5exXexX3xX1xXdxX63xX15xX3xX4xX6xX3xXexXc3xX3xX55xX2dxX15xX20xX3xXaexX514xX5dxX3xXexXdxX32xX15xX3xX50xX2dxX3xX15xX2cxX2dxX2exXaxX3xX1xX31xX10xXedxX9xXaxX3exX50xXdxX10xX29xX58xX15xX2dxX15xX20xX3exXexX1xX6xXdxX58xX5xX6xX15xX58xX5cxX5dxX6xXexX58xX1xXdxX10xX15xX58xX4xX6xX58xXexX5dxX58xX55xX2dxX15xX20xX58xX50xX6xX5dxX58xXexXdxX10xX15xX58xX50xX2dxX58xX15xX4xX2dxX55xX3exX2xX194xX194xX18xX2xX2xX1axX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX20xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX3exX29xX10xX50xXdxX6xX3exX2xX19xX18xX3exX15xX10xXf8xX7xX3exX19xX18xX18xX194xX3exX2xX18xX194xX50xX18xX2xXb3xXb1xX194xXb3xXb1xXexX1dexXb1xX1dexX2xX5xX1dexX58xXexX1xX6xXdxX58xX5xX6xX15xX58xX5axX5axX93xX19xX58xX2xX93xX194xXb1xX18xXb1xX1axX2d8xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX1axX18xX18xX18xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX15xX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX32xX15xX3xXexX1xX37xX3xX20xXdxX3bxXdxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX50xXdxX55xX12xX0xX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4a7xXdxX3xXc3fxX6xX15xX3xX5cxX5dxX5exXexX3xX1xXdxX63xX15xX3xX4xX6xX3xXexXc3xX3xX55xX2dxX15xX20xX3xXaexX514xX5dxX3xXexXdxX32xX15xX3xX50xX2dxX3xX15xX2cxX2dxX2exXaxX3xX1xX31xX10xXedxX9xXaxX3exX50xXdxX10xX29xX58xX15xX2dxX15xX20xX3exXexX1xX6xXdxX58xX5xX6xX15xX58xX5cxX5dxX6xXexX58xX1xXdxX10xX15xX58xX4xX6xX58xXexX5dxX58xX55xX2dxX15xX20xX58xX50xX6xX5dxX58xXexXdxX10xX15xX58xX50xX2dxX58xX15xX4xX2dxX55xX3exX2xX194xX194xX18xX2xX2xX1axX1xXexX29xXaxX12xXcxX1xX4a7xXdxX3xXc3fxX6xX15xX3xX5cxX5dxX5exXexX3xX1xXdxX63xX15xX3xX4xX6xX3xXexXc3xX3xX55xX2dxX15xX20xX3xXaexX514xX5dxX3xXexXdxX32xX15xX3xX50xX2dxX3xX15xX2cxX2dxX2exX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX31xX2dxX15xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xe736xX35fxXexX3xX15xX1xX1b3xX15xX3xX55xXdxX32xX15xX3xX105xX4a7xX15xX3xX1xX77xX15xX20xX3xXb1xX93xX3xXexX5dxX85xXdxX3xX6dxX5dxX6xX3xXaexX22xXdxX3xX1xX4a2xX29xX3xX15xX6xX126xX86xX3xXexX31xX3a1xX3xXexX1xX77xX15xX1xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xXaexX514xX5dxX3xXexXdxX32xX15xX3xX3a1xX3xXcxX1xX4a7xXdxX3xXc3fxX6xX15xX3xXexXc3xX3xX55xX2dxX15xX20xX3xX50xX2dxX3xX15xX1xXdxX28xX29xX3xX15xX2cxX2dxX2exX1axX0xX3exXbxX12xX0xX3exX50xXdxX55xX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX3exX5dxX5xX12xX0xX50xXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX3exX50xXdxX55xX12xX0xX3exX50xXdxX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX2dxX5dxX31xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX2exX345xc461xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX6xX31xXexXdxX4xX5xX10xX12