Các bên đối địch tại Yemen đạt thỏa thuận trao đổi tù binh
Các bên đối địch tại Yemen ngày 26/9 đã nhất trí trao đổi hơn 1.000 tù binh trong khuôn khổ các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc bảo trợ tại Thụy Sĩ.
49f4xb72cxd26ex7fcfxa907xd051xac92xde21x8d3exX7x7acdx77e2x4bfbxc615xa31axc8dbxX5xe1a6xXax592ex8648xb646xX4xX3xb0e8xd3e9x69a0xX3x89f6xcd80xXdxX3xX1bx5892xX4xX1xX3xXex942exXdxX3x7a0dxX10xb8d2xX10xX19xX3xX1bxX25xXexX3xXexX1x7853xX6xX3xXexX1xdc6axb45fxX19xX3xXex80fexX6x7793xX3xX1bx9f9bxXdxX3xXex936axX3xX17xXdxX19xX1xX0x55f4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9aedxX10xX6xd53exXaxX12xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1bxX20xX4xX1xX3xXexX25xXdxX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xX19x6cafx9fb4x4a74xX3xc6dex57c2xX4ex5f1fxX3xX1bx9c6dxX3xX19xX1xb581xXexX3xXexX3ex4e6dxX3xXexX3exX6xX40xX3xX1bxX43xXdxX3xX1xe26bxX19xX3xX2x5532x6abexXa3xXa3xX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX3exX40xX19xX7fxX3xb402xX1xX39x63a2xX19xX3xXb5xX1xX43xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX39x5685xX4xX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX3xX60xX40xX3xe3b3xXdxX18xX19xX3xX1x636dxXbxX3x92e9xX39xX1cxX4xX3xX17xcff8xX40xX3xXexX3exXdaxX3xXexX25xXdxX3xXcxX1x88dbxX81xX3xb030xe313xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdx7357xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX10xXexX6xXdxX5xX7x8d10xX10dxX7xX39xX2axX2axX6xX3exX81xX3xX4xX2axX7xce45xX60xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX60xXdxXfdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX3exXexXdxX4xX5xX10xX11axXbxX1xX40xXexX40xXaxX12xX0xXdxX2axX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxd4bbxXdxX60xXexX1x55baxX3xX84xX83xXa3xXbx7d3bx6b1cxX3xX1xX10xXdxX7fxX1xXexX15dxX3x4b29xX83x90b6xXbxX163xX164xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4exX4exXdxXa2xX17xX6xX40xX1xX6xXexXdxX19xX1xXa2xXfdxX19xX4exX19xX10xX158xX7xX4exX83xXa3xX170xdd6dxX4exX2xXa3xX194xX60xXa3xX2x8661xX83xa684xX170xX19exXexX86xX86xX19cxX16exX5xX2xX11axX83xXa3xX2xX86xXa3xX86xX170xXa3xXexX2xX170xX2xX84xX83xX170xa02cxX11axX2xX16exX170xXa2xabe2xXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1bxX20xX4xX1xX3xXexX25xXdxX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xX1bxX25xXexX3xXexX1xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3axX19xX3xXexX3exX6xX40xX3xX1bxX43xXdxX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xXaxX3xX158xXdxX60xXexX1xX9xXaxX84xX83xXa3xXaxX3xX1xX10xXdxX7fxX1xXexX9xXaxX16exX83xX170xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX60xXdxXfdxX12xX0xX60xXdxXfdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX3exXexXdxX4xX5xX10xX11axXbxX1xX40xXexX40xXaxX12xX0xX4exX60xXdxXfdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX40xX19xXaxX12xd5caxX19xX1xX3xX4xX1x562exX3xX4x542fxX3xXexX92xX19xX1xX3xX2axXdxX19xX1xX3xX1xd57fxX6xXa2xX3x8c44xd514xX7fxX39xce87xX19xX15dxX3xb7c9xXdxX60xX60xX5xX10xX3xdf75xX6xX7xXexX3xX283xX81xX10x67c5xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc054xX40xX60xX81xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1bxX20xX4xX1xX3xXexX25xXdxX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xX19xX7fxX80xX81xX3xX83xX84xX4exX86xX3xX1bxX89xX3xX19xX1xX8dxXexX3xXexX3exX92xX3xXexX3exX6xX40xX3xX1bxX43xXdxX3xX1xX9exX19xX3xX2xXa2xXa3xXa3xXa3xX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX3exX40xX19xX7fxX3xXb5xX1xX39xXb8xX19xX3xXb5xX1xX43xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX39xXc5xX4xX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX3xX60xX40xX3xXd4xXdxX18xX19xX3xX1xXdaxXbxX3xXddxX39xX1cxX4xX3xX17xXe3xX40xX3xXexX3exXdaxX3xXexX25xXdxX3xXcxX1xXf0xX81xX3xXf3xXf4xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xX1xX89xX19xX7fxX3xXexXdxX19xX3x5278xbb5ex9cbaxX3xX274xX359xX1xX14xXbxX28bxcdecxX3xX2axXc5xXexX3xXexX1xX80xX19xX1xX3xXfdxXdxX18xX19xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX1bxX40xX80xX19xX3xX13xX1xX92xX19xX1xX3xXbxX1xc6c6xX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xX1bxc195xX3xX19xX7fxX1xX20xX3xX7fxXdxX8dxX39xX3xXexX18xX19xX3xX4xX1xX40xX3xX17xXdx97a1xXexX3xX13xX1xX92xX19xX1xX3xXbxX1xX384xX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xX11axX3xX1bx7e06xXdaxX4xX3xX7xe54bxX3xX1xX3axX39xX3xXexX1xX39xc754xX19xX3xX4xX384xX6xX3xX5xXdxX18xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX3xXddxX39xba0bxX19xX3xX7xX3bexX3xX60xX40xX3xXf3xX6xX39xX60xXdxX3xX357xX3exX6xX17xXdxX6xX3xX1bx6c5fxX19xX7fxX3xX1bxb813xX39xX3xX11axX3xXfdxX80xX3xX5xX3bexX4xX3xX5xX3b9xXdaxX19xX7fxX3xXbxX1xXdxX3a3xX19xX3xXddxX39xX3daxX19xX3xX5dxX40xX39xXexX1xXdxX3xX1bxX89xX3xX1bxX25xXexX3xXexX1xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3axX19xX3xXexX3exX6xX40xX3xX1bxX43xXdxX3xX2xXa2xXa3xX194xX2xX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX3exX40xX19xX7fxX3xXfdx626fxX19xX7fxX3xX83xX3xXexX39xX3f6xX19xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xX275xXc5xXdxX3xX60xX39xX19xX7fxX3xXexX1xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3axX19xX3xX17xX6xX40xX3xX7fxX278xX2axX3xXfdxXdxe681xX4xX3xXexX1xXe3xX3xX84xX194xX2xX3xXbxX1xXdxX3a3xX19xX3xXddxX39xX3daxX19xX3xXfdxX80xX3xX16exXa3xXa3xX3xXexX1xX80xX19xX1xX3xXfdxXdxX18xX19xX3xXexX1xX39xXc5xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX3bexX4xX3xX5xX3b9xXdaxX19xX7fxX3xX4xX1xX92xX19xX1xX3xXbxX1xX384xX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xX274xXfdxX80xX3xX4xX14xX4xX3xX19xX3b9x4a45xX4xX3xX1bxX278xX19xX7fxX3xX2axXdxX19xX1xX28bxX361xX3xXexX3exX40xX19xX7fxX3xX1bxX263xX3xX4xX263xX3xX2xX19cxX3xX19xX7fxX3b9x7f59xXdxX3xXf3xX6xX39xX60xXdxX3xX357xX3exX6xX17xXdxX6xX361xX3xX16exX3xX19xX7fxX3b9xX4ffxXdxX3xXf3xX39xX60xX6xX19xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12x98cfxX81xX3xX17xX6xX19xX3xX13xX1x9c0exX3xXexX1xX3axXbxX3x4ef3xX34xX3xXddxX39xX1cxX4xX3xXexX3a3xX3xX274xb86exX13x8e32xX13xX28bxX3xX7xd74dxX3xX7fxXdxX14xX2axX3xX7xX14xXexX3xXddxX39xX14xX3xXexX3exe0c3xX19xX1xX3xXexX3exX6xX40xX3xX1bxX43xXdxX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX19xX80xX81xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xXcxX39xX81xX3xX19xX1xXdxX18xX19xX361xX3xX19xX7fxX39xX278xX19xX3xXexXdxX19xX3xXexX3exX18xX19xX3xX4xX1xX40xX3xX17xXdxX3a3xXexX3xXexX1xX18xX2axX3xX19xX1xX263xX2axX3xX5dxX40xX39xXexX1xXdxX3xXfdxX3c7xX19xX3xX4xX1xX3b9xX6xX3xX4xX1xX8dxXbxX3xX19xX1xX3axX19xX3xXexX1xXe3xX3xXcxX3b9xX4dexX19xX7fxX3xX275xX6xX7xX7xX10xX3exX3xX27cxX6xX19xX7xX40xX39xX3exX3xX5dxX6xX60xXdxX3xX11axX3xX6xX19xX1xX3xXexX3exX6xXdxX3xX4xX384xX6xX3xXcxX43xX19xX7fxX3xXexX1xX1cxX19xX7fxX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xX357xX17xX10xX60xX3exX6xX17xX17xX40xX3xX27cxX6xX19xX7xX40xX39xX3exX3xX5dxX6xX60xXdxXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xX13xX47xX19xX7fxX3xX19xX7fxX80xX81xX361xX3xXb5xX18xX19xX1xX3xX357xX5xX11axX27cxX6xX7xXdxX3exX6xX1xX3xX60xX3c7xX19xX3xX19xX7fxX39xX278xX19xX3xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX92xX6xX3xX5dxX40xX39xXexX1xXdxX3xXexX1xX25xX40xX3xXexXdxX19xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX39xXc5xX4xX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX3xX4xd013xX19xX7fxX3xX163xX14xX4xX3xX19xX1xX3axX19xX3xXfdxX44axX19xX7fxX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX3xX5xX3f6xX19xX3xX19xX80xX81xX3xX1bxX89xX3xXb5xX3a3xXexX3xXexX1x7f43xX4xX3xXfdxX4dexXdxX3xXfdxXdxX488xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX25xXexX3xX1bxX3b9xXdaxX4xX3xXexX1xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3axX19xX3xXexX3exX6xX40xX3xX1bxX43xXdxX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX19xX18xX39xX3xXexX3exX18xX19xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xXcxX3exX3b9xX4dexX4xX3xX1bxX263xX361xX3xX19xX7fxX80xX81xX3xX2xX194xX4exX86xX361xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX1bxX40xX80xX19xX3xX13xX1xX92xX19xX1xX3xXbxX1xX384xX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xXfdxX80xX3xX19xX1xX263xX2axX3xXbxX1xXdxX3a3xX19xX3xXddxX39xX3daxX19xX3xX5dxX40xX39xXexX1xXdxX3xX1bxX89xX3xX17xab85xXexX3xX1bxX3f6xX39xX3xXexXdxX3a3xX19xX3xX1xX80xX19xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX39xXc5xX4xX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX3xXexX25xXdxX3xX2axXc5xXexX3xX1bxX20xX6xX3xX1bxXdxa2a6xX2axX3xXb5xX1xXb8xX19xX7fxX3xX1bxX3b9xXdaxX4xX3xXexXdxX3a3xXexX3xX5xXc5xX3x7860xX3xXcxX1xXf0xX81xX3xXf3xXf4xX3xX19xX1xaf35xX2axX3xXexXdxX3a3xX19xX3xXexX4dexXdxX3xX1bxX25xXexX3xXexX1xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3axX19xX3xXexX1xXe3xX3xX2xXa2xX16exX83xXa3xX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xX361xX3xXexX3exX40xX19xX7fxX3xX1bxX263xX3xX4xX263xX3xXcxX3b9xX4dexX19xX7fxX3xX275xX6xX7xX7xX10xX3exX3xX27cxX6xX19xX7xX40xX39xX3exX3xX5dxX6xX60xXdxXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xXcxX1xX4ffxXdxX3xX7fxXdxX6xX19xX3xXddxX39xX6xX361xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX4xX697xX19xX7fxX3xX1bxX89xX3xXexX1xX3bexX4xX3xX1xXdxX488xX19xX3xX2axXc5xXexX3xX7xX1cxX3xX4xX39xXc5xX4xX3xXexX3exX6xX40xX3xX1bxX43xXdxX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX5xb6c0xX3xXexX86axXa2xX3xXcxX39xX81xX3xX19xX1xXdxX18xX19xX361xX3xXfdxXdxX488xX4xX3xXexX1xXe3xX3xX4xX14xX4xX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX1xX10xX40xX3xXexX1xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3axX19xX3xX2axX4dexXdxX3xX19xX1xX8dxXexX3xX19xX7fxX80xX81xX3xX83xX84xX4exX86xX3xX19xX3a3xX39xX3xX1bxX3b9xXdaxX4xX3xXexX1xX3bexX4xX3xX1xXdxX488xX19xX3xX7xX556xX3xX1bxX14xX19xX1xX3xX60xX8dxX39xX3xX1bxXdaxXexX3xXexX3exX6xX40xX3xX1bxX43xXdxX3xXddxX39xX81xX3xX2axXb8xX3xX5xX4dexX19xX3xX1bxX3f6xX39xX3xXexXdxX18xX19xX3xXb5xX798xX3xXex5215xX3xXb5xX1xXdxX3xX19xX43xX3xX3exX6xX3xX4xX39xXc5xX4xX3xX19xXc5xXdxX3xX4xX1xXdxX3a3xX19xX3xXexX25xXdxX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xXfdxX80xX40xX3xX19x5170xX2axX3xX83xXa3xX2xX16exXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xXcxX1xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3axX19xX3xXexX3exX6xX40xX3xX1bxX43xXdxX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXfdxX1cxX19xX3xX1bxX3b9xXdaxX4xX3xX4xX40xXdxX3xX5xX80xX3xX2axXc5xXexX3xX17xX3b9xX4dexX4xX3xX1bxXc5xXexX3xXbxX1xX14xX3xXexX3exX40xX19xX7fxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX39xXc5xX4xX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX3xX1xX44axX6xX3xX17xX567xX19xX1xX3xX19xX921xX2axX3xX83xXa3xX2xX194xX3xX7aexX3xXcxX1xXf0xX81xX3xX543xXdxX798xX19xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xc645xXdxX4dexXdxX3xXbxX1xX3daxX19xX3xXexX92xX4xX1xX3xX1bxX14xX19xX1xX3xX7fxXdxX14xX3xX1bxXc5xX19xX7fxX3xXexX1xX14xXdxX3xX5xX80xX3xXexX92xX19xX3xX1xXdxX488xX39xX3xX4xX1xX40xX3xXexX1xX8dxX81xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX39xXc5xX4xX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX3xX4xX263xX3xXexX1xX798xX3xX1bxX6xX19xX7fxX3xX1bxX25xXexX3xX1bxX3b9xXdaxX4xX3xXexXdxX3a3xX19xX3xXexX3exXdxX798xX19xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xX275xXc5xXdxX3xX4xX1xXdxX3a3xX19xX3xX19xX43xX3xX3exX6xX3xXexX25xXdxX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xXb5xX798xX3xXexX8f7xX3xXb5xX1xXdxX3xXbxX1xXdxX3a3xX19xX3xXddxX39xX3daxX19xX3xX5dxX40xX39xXexX1xXdxX3xX1bxX14xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3a3xX2axX3xXexX1xX384xX3xX1bxXb8xX3xXf3xX6xX19xX6xX6xX3xX4xX39xX1cxXdxX3xX19xX921xX2axX3xX83xXa3xX2xX16exX3xXfdxX80xX3xX4xX1xX92xX19xX1xX3xXbxX1xX384xX3xX4xX384xX6xX3xXcxX43xX19xX7fxX3xXexX1xX1cxX19xX7fxX3xX27cxX6xX19xX7xX40xX39xX3exX3xX5dxX6xX60xXdxX3xXbxX1xXe3xXdxX3xX5xX3b9xX39xX3xXfdxX40xX19xX7fxXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xX275xX921xX2axX3xX83xXa3xX2xX19cxX361xX3xX2axXc5xXexX3xX5xXdxX18xX19xX3xX2axXdxX19xX1xX3xXddxX39xX3daxX19xX3xX7xX3bexX3xX60xX40xX3xXf3xX6xX39xX60xXdxX3xX357xX3exX6xX17xXdxX6xX3xX60xX3c7xX19xX3xX1bxX3f6xX39xX3xX1bxX89xX3xX4xX6xX19xX3xXexX1xXdxX488xXbxX3xXfdxX80xX40xX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xX1bxX798xX3xX1x62e5xX3xXexX3exXdaxX3xX4xX1xX92xX19xX1xX3xXddxX39xX81xX38dxX19xX3xXcxX43xX19xX7fxX3xXexX1xX1cxX19xX7fxX3xX5dxX6xX60xXdxX3xXb5xX1xXb8xXdxX3xXbxX1xXf0xX4xX3xXddxX39xX81xX38dxX19xX3xX5xX3bexX4xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xXcxX8f7xX3xX4xX39xX1cxXdxX3xXexX1xX14xX19xX7fxX3xX86xX4exX83xXa3xX2xX86xX361xX3xXf3xX6xX39xX60xXdxX3xX357xX3exX6xX17xXdxX6xX3xX1bxX89xX3xXexXdxX3a3xX19xX3xX1xX80xX19xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX39xXc5xX4xX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX3xXb5xX1xXb8xX19xX7fxX3xX4xX1xX92xX19xX1xX3xXexX1xX3f1xX4xX3xXfdxX4dexXdxX3xX5dxX40xX39xXexX1xXdxX3xX1bxX798xX3xX7fxXdxXe3xX2axX3xX17xX25xX40xX3xX5xX3bexX4xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xXf3xX6xX39xX3xX2axXc5xXexX3xXexX1xX4ffxXdxX3xX7fxXdxX6xX19xX3xXexX25xX2axX3xX5xX767xX19xX7fxX361xX3xX17xX25xX40xX3xX5xX3bexX4xX3xX1bxX89xX3xX5xX10xX40xX3xXexX1xX6xX19xX7fxX3xXexX3exX7aexX3xX5xX25xXdxX3xX7aexX3xXbxX1xX92xX6xX3xX543xXb8xX19xX7fxX3xXexX1xX384xX3xX1bxXb8xX3xXf3xX6xX19xX6xX6xX3xX19xX7baxX2axX3xX60xX3b9xX4dexXdxX3xX7xX3bexX3xXb5xXdxX798xX2axX3xX7xX40xX14xXexX3xX4xX384xX6xX3xXbxX1xXdxX3a3xX19xX3xXddxX39xX3daxX19xX3xX5dxX40xX39xXexX1xXdxXa2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX40xX60xX81xXaxX12xX13xX1xX40xX3xX1bxX3a3xX19xX3xX19xX6xX81xX361xX3xX4xX39xXc5xX4xX3xX163xX39xX19xX7fxX3xX1bxXc5xXexX3xXb5x6adfxX40xX3xX60xX80xXdxX3xX60xX6xXdxX3xX60xbe98xX19xX7fxX3xX19xX80xX81xX3xX1bxX89xX3xX4xX3b9xX4dexXbxX3xX1bxXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX2axX25xX19xX7fxX3xX4xX384xX6xX3xX1xX80xX19xX7fxX3xX4xX1xXf0xX4xX3xX19xX7fxX1xX567xX19xX3xX19xX7fxX3b9xX4ffxXdxX361xX3xXbxX1xX3f6xX19xX3xX5xX4dexX19xX3xX5xX80xX3xX60xX3daxX19xX3xXexX1xX3b9xX4ffxX19xX7fxX361xX3xXfdxX80xX3xX7fxX3daxX81xX3xX3exX6xX3xX4xX39xXc5xX4xX3xXb5xX1xX384xX19xX7fxX3xX1xX40xXe3xX19xX7fxX3xX19xX1xX3daxX19xX3xX1bxX25xX40xX3xXexX278xXdxX3xXexX488xX3xX19xX1xX8dxXexX3xXexX1xX3a3xX3xX7fxXdxX4dexXdxX3xXexX1xX10xX40xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX7fxX270xXdxX3xX4xX384xX6xX3xXd4xXdxX18xX19xX3xX1xXdaxXbxX3xXddxX39xX1cxX4xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxXfdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX3exX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX3exX40xX19xX7fxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX18xX19xX3xXddxX39xX6xX19xX15dxX0xX4exX7xXexX3exX40xX19xX7fxX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX11axXexX1xX39xX2axX17xX11axX6xX19xX60xX11axX7xX6xXbxX40xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX357x56f7xX7fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX15dxX3xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xXexX8dxX19xX3xX4xXb8xX19xX7fxX3xX5xX3bexX4xX3xX5xX3b9xXdaxX19xX7fxX3xX4xX1xX92xX19xX1xX3xXbxX1xX384xX3xX17xX8dxXexX3xX4xX1xX8dxXbxX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xXaxX3xX1xX3exX10xXddaxX9xXaxX4exXexX3exX39xX19xX7fxX11axX60xX40xX19xX7fxX4exX6xXddaxX7fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX11axXexX6xX5xXdxX17xX6xX19xX11axXexX6xX19xX11axX4xX40xX19xX7fxX11axX5xX39xX4xX11axX5xX39xX40xX19xX7fxX11axX4xX1xXdxX19xX1xX11axXbxX1xX39xX11axX17xX6xXexX11axX4xX1xX6xXbxX11axX60xX6xX2axX11axXbxX1xX6xX19xX4exX2xX86xX194xX19cxX2xXa3xXa2xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX7fxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4exX2axX10xX60xXdxX6xX4exX2xX83xXa3xX4exX19xX10xX158xX7xX4exX83xXa3xX170xX84xX4exX2xXa3xX194xX60xXa3xX83xX2xX19cxX84xXa3xX16exXexX19cxX16exX2xX170xX5xX83xX11axXexXexX163xXfdxX19xX11axXexX6xX5xXdxX17xX6xX19xXa2xX1bexXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1bxX20xX4xX1xX3xXexX25xXdxX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xX1bxX25xXexX3xXexX1xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3axX19xX3xXexX3exX6xX40xX3xX1bxX43xXdxX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXfdxX12xX0xX7xXexX3exX40xX19xX7fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX357xXddaxX7fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX15dxX3xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xXexX8dxX19xX3xX4xXb8xX19xX7fxX3xX5xX3bexX4xX3xX5xX3b9xXdaxX19xX7fxX3xX4xX1xX92xX19xX1xX3xXbxX1xX384xX3xX17xX8dxXexX3xX4xX1xX8dxXbxX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xXaxX3xX1xX3exX10xXddaxX9xXaxX4exXexX3exX39xX19xX7fxX11axX60xX40xX19xX7fxX4exX6xXddaxX7fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX11axXexX6xX5xXdxX17xX6xX19xX11axXexX6xX19xX11axX4xX40xX19xX7fxX11axX5xX39xX4xX11axX5xX39xX40xX19xX7fxX11axX4xX1xXdxX19xX1xX11axXbxX1xX39xX11axX17xX6xXexX11axX4xX1xX6xXbxX11axX60xX6xX2axX11axXbxX1xX6xX19xX4exX2xX86xX194xX19cxX2xXa3xXa2xX1xXexX2axXaxX12xX357xXddaxX7fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX15dxX3xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xXexX8dxX19xX3xX4xXb8xX19xX7fxX3xX5xX3bexX4xX3xX5xX3b9xXdaxX19xX7fxX3xX4xX1xX92xX19xX1xX3xXbxX1xX384xX3xX17xX8dxXexX3xX4xX1xX8dxXbxX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX3exX40xX19xX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX29bxXc5xX3xb3f7xX39xX1cxX4xX3xXbxX1xX44axX19xX7fxX3xX357xXddaxX7fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xX4xX1xX40xX3xX17xXdxX3a3xXexX3xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xX1bxX89xX3xXexXdxX3a3xX19xX3xX1xX80xX19xX1xX3xX2xX194xX3xXfdxXf0xX3xXexX8dxX19xX3xX4xXb8xX19xX7fxX3xXfdxX80xX40xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX3bexX4xX3xX5xX3b9xXdaxX19xX7fxX3xX4xX384xX6xX3xX4xX1xX92xX19xX1xX3xXbxX1xX384xX3xXfdxX80xX3xX4xX14xX4xX3xX60xX40xX6xX19xX1xX3xXexX3exX25xXdxX3xXddxX39xX3daxX19xX3xX1bxXc5xXdxX3xXexX3exX18xX19xX3xXexX40xX80xX19xX3xX1bxX8dxXexX3xX19xX3b9xX4dexX4xX3xXfdxX80xX40xX3xX19xX7fxX80xX81xX3xX2xX2xX4exX86xX361xX3xX7fxX3daxX81xX3xX19xX1xXdxX38dxX39xX3xXexX1xX3b9xX9exX19xX7fxX3xXfdxX40xX19xX7fxXa2xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXfdxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX357xXddaxX7fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xXexX1xXe3xX3xX16exXa3xXa3xX3xXexX47xX3xX19xX1xX3daxX19xX3xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX361xX3xXexX1xX14xX40xX3xX19xX6c3xXexX3xXexX1xX767xXexX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX3xX1xX44axX6xX3xX17xX567xX19xX1xXaxX3xX1xX3exX10xXddaxX9xXaxX4exXexX3exX39xX19xX7fxX11axX60xX40xX19xX7fxX4exX6xXddaxX7fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX11axXexX1xX6xX11axX16exXa3xXa3xX11axXexX39xX11axX19xX1xX6xX19xX11axXexX6xX5xXdxX17xX6xX19xX11axXexX1xX6xX40xX11axX19xX39xXexX11axXexX1xX6xXexX11axX60xX6xX2axX11axXbxX1xX6xX19xX11axX1xX40xX6xX11axX17xXdxX19xX1xX4exX2xX86xX84xX194xX83xX16exXa2xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX7fxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4exX2axX10xX60xXdxX6xX4exX2xX83xXa3xX4exX19xX10xX158xX7xX4exX83xXa3xX170xX83xX4exX2xX83xX194xX60xX2xXa3xX19cxXa3xX19cxX16exX19cxXexX84xX19exX5xX2xXa2xX1bexXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1bxX20xX4xX1xX3xXexX25xXdxX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xX1bxX25xXexX3xXexX1xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3axX19xX3xXexX3exX6xX40xX3xX1bxX43xXdxX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXfdxX12xX0xX7xXexX3exX40xX19xX7fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX357xXddaxX7fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xXexX1xXe3xX3xX16exXa3xXa3xX3xXexX47xX3xX19xX1xX3daxX19xX3xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX361xX3xXexX1xX14xX40xX3xX19xX6c3xXexX3xXexX1xX767xXexX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX3xX1xX44axX6xX3xX17xX567xX19xX1xXaxX3xX1xX3exX10xXddaxX9xXaxX4exXexX3exX39xX19xX7fxX11axX60xX40xX19xX7fxX4exX6xXddaxX7fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX11axXexX1xX6xX11axX16exXa3xXa3xX11axXexX39xX11axX19xX1xX6xX19xX11axXexX6xX5xXdxX17xX6xX19xX11axXexX1xX6xX40xX11axX19xX39xXexX11axXexX1xX6xXexX11axX60xX6xX2axX11axXbxX1xX6xX19xX11axX1xX40xX6xX11axX17xXdxX19xX1xX4exX2xX86xX84xX194xX83xX16exXa2xX1xXexX2axXaxX12xX357xXddaxX7fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xXexX1xXe3xX3xX16exXa3xXa3xX3xXexX47xX3xX19xX1xX3daxX19xX3xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX361xX3xXexX1xX14xX40xX3xX19xX6c3xXexX3xXexX1xX767xXexX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX3xX1xX44axX6xX3xX17xX567xX19xX1xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX3exX40xX19xX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX543xX25xXdxX3xX1xXc5xXdxX3xX1bxX278xX19xX7fxX3xX4xX14xX4xX3xX29bxXc5xX3xX5xX25xX4xX3xX357xXddaxX7fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xXd4xX40xX81xX6xX3xdaa7xXdxX3exX7fxX6xX3xXddxX39xX81xX3a3xXexX3xX1bxX20xX19xX1xX3xXexX1xXe3xX3xX16exXa3xXa3xX3xXexX47xX3xX19xX1xX3daxX19xX3xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xX4xX39xX1cxXdxX3xX4xX47xX19xX7fxX361xX3xX7fxXdxX6c3xXbxX3xX83xX3xX17xX18xX19xX3xX1xX3b9xX4dexX19xX7fxX3xXexX4dexXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX39xXc5xX4xX3xX1bxX80xX2axX3xXbxX1xX14xX19xX3xX1xX44axX6xX3xX17xX567xX19xX1xX3x9b06xX5xX20xX4xX1xX3xX7x4b47xe544xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXfdxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX359xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xXexX39xX81xX18xX19xX3xX17xX1cxX3xXb5xX1xXb8xX19xX7fxX3xX4xX263xX3xXb5xX1xXe3xX3xX19xX921xX19xX7fxX3xXexX3exXe3xX3xX5xX3b9xX9exX19xX7fxX3xX4xX1xX40xX3xX4xXb8xX19xX7fxX3xX4xX1xX3f1xX4xXaxX3xX1xX3exX10xXddaxX9xXaxX4exXddxX39xX40xX4xX11axXexX10xX4exXbxX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX11axXexX39xX81xX10xX19xX11axX17xX40xX11axXb5xX1xX40xX19xX7fxX11axX4xX40xX11axXb5xX1xX6xX11axX19xX6xX19xX7fxX11axXexX3exX6xX11axX5xX39xX40xX19xX7fxX11axX4xX1xX40xX11axX4xX40xX19xX7fxX11axX4xX1xX39xX4xX4exX2xX86xX170xX19exX19exX84xXa2xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX7fxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX4exX2axX10xX60xXdxX6xX4exX2xX83xXa3xX4exX19xX10xX158xX7xX4exX83xXa3xX83xX16exX4exX2xX83xX16exX60xX2xX2xXa3xX2xX19cxX83xX19exXexX170xX83xX16exX170xX170xX5xXa3xXa2xX1bexXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1bxX20xX4xX1xX3xXexX25xXdxX3xX28xX10xX2axX10xX19xX3xX1bxX25xXexX3xXexX1xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3axX19xX3xXexX3exX6xX40xX3xX1bxX43xXdxX3xXexX47xX3xX17xXdxX19xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXfdxX12xX0xX7xXexX3exX40xX19xX7fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX359xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xXexX39xX81xX18xX19xX3xX17xX1cxX3xXb5xX1xXb8xX19xX7fxX3xX4xX263xX3xXb5xX1xXe3xX3xX19xX921xX19xX7fxX3xXexX3exXe3xX3xX5xX3b9xX9exX19xX7fxX3xX4xX1xX40xX3xX4xXb8xX19xX7fxX3xX4xX1xX3f1xX4xXaxX3xX1xX3exX10xXddaxX9xXaxX4exXddxX39xX40xX4xX11axXexX10xX4exXbxX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX11axXexX39xX81xX10xX19xX11axX17xX40xX11axXb5xX1xX40xX19xX7fxX11axX4xX40xX11axXb5xX1xX6xX11axX19xX6xX19xX7fxX11axXexX3exX6xX11axX5xX39xX40xX19xX7fxX11axX4xX1xX40xX11axX4xX40xX19xX7fxX11axX4xX1xX39xX4xX4exX2xX86xX170xX19exX19exX84xXa2xX1xXexX2axXaxX12xX359xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xXexX39xX81xX18xX19xX3xX17xX1cxX3xXb5xX1xXb8xX19xX7fxX3xX4xX263xX3xXb5xX1xXe3xX3xX19xX921xX19xX7fxX3xXexX3exXe3xX3xX5xX3b9xX9exX19xX7fxX3xX4xX1xX40xX3xX4xXb8xX19xX7fxX3xX4xX1xX3f1xX4xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX3exX40xX19xX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX275xX7fxX3b9xX4ffxXdxX3xXbxX1xX14xXexX3xX19xX7fxXb8xX19xX3xX13xX1xX92xX19xX1xX3xXddxX39xX81xX38dxX19xX3xX359xX6xX5xX10xX7xXexXdxX19xX10xX3xX274xX359xX357xX28bxX3xX54fxX17xX3exX6xX1xXdxX2axX3xX27cxXdxX5xX1xXdxX2axX3xX19xX7fxX80xX81xX3xX2xX16exX4exX84xX3xX4xX1xX40xX3xX17xXdxX3a3xXexX361xX3xX13xX1xX92xX19xX1xX3xXbxX1xX384xX3xX19xX3b9xX4dexX4xX3xX19xX80xX81xX3xXb5xX1xXb8xX19xX7fxX3xXexX1xX798xX3xXexX3exXe3xX3xX5xX3b9xX9exX19xX7fxX3xX4xX1xX40xX3xX4xXb8xX19xX7fxX3xX4xX1xX3f1xX4xX3xX4xX384xX6xX3xX2axX567xX19xX1xX3xX60xX40xX3xX1bxX89xX3xXexX8f7xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX19xX1xX3axX19xX3xX4xX14xX4xX3xXb5xX1xX40xXe3xX19xX3xXexX1xX39xX3xXexX1xX39xX3a3xX3xXexX8f7xX3xX54fxX7xX3exX6xX10xX5xXa2xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXfdxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX39xX5xX12xX0xX60xXdxXfdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3exXaxX12xX0xX4exX60xXdxXfdxX12xX0xX4exX60xXdxXfdxX12xX0xX4exX60xXdxXfdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX40xX39xX3exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xa78fxXdxX10xXexX19xX6xX2ax675cxX0xX4exXbxX12