Sản phẩm nào của Hà Tĩnh có kim ngạch xuất khẩu tăng cao nhất?

(Baohatinh.vn) - Với mức tăng 54,6% so với cùng kỳ năm trước, thép và phôi thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu tăng cao nhất.

Sản phẩm nào của Hà Tĩnh có kim ngạch xuất khẩu tăng cao nhất?

Thép và phôi thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao nhất.

Theo số liệu thống kê của Sở Công thương, 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép - mặt hàng chủ lực xuất khẩu của Hà Tĩnh ước đạt gần 1,044 tỷ USD, tăng 54,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mặt hàng chiếm hơn 92% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Trong các nhóm hàng xuất khẩu còn lại, so với cùng kỳ năm trước, 3 nhóm sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu tăng là: dăm gỗ tăng 22%, chè tăng 10%, hàng dệt và may mặc tăng 2,7%.

Có một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm như: thủy hải sản giảm 11%, xơ sợi dệt giảm gần 30%. Nguyên nhân sụt giảm là do đơn hàng từ thị trường tiêu thụ sản phẩm giảm, nguồn nguyên liệu thủy hải sản đầu vào khó khăn nên giảm sản lượng, tiêu chuẩn đưa hàng thủy hải sản vào thị trường Nhật Bản được siết chặt…

Sản phẩm nào của Hà Tĩnh có kim ngạch xuất khẩu tăng cao nhất?

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc trong 5 tháng đầu năm ước đạt 7,56 triệu USD

Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên toàn tỉnh ước đạt hơn 1,126 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD trong năm 2023. Hiện nay, ngành công thương đang tập trung các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu như: triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, xuất khẩu; nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu; tận dụng và thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết…

Chủ đề Xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast