Vào cuộc quyết liệt, gỡ khó giải phóng mặt bằng các dự án điện ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh, cùng với sự hỗ trợ của các sở, ngành liên quan, TX Kỳ Anh cần tiếp tục nhận định đúng tình hình, gỡ khó trong giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án điện trên địa bàn.

Chiều 2/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đi kiểm tra tiến độ thi công, công tác bồi thường, GPMB dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch đoạn qua TX Kỳ Anh; dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

11 vị trí móng cột, 10 khoảng cột dự án đường dây 500 kV chưa bàn giao mặt bằng

Vào cuộc quyết liệt, gỡ khó giải phóng mặt bằng các dự án điện ở TX Kỳ Anh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Vũng Áng đoạn qua phường Kỳ Thịnh.

Dự án Đường dây 500kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch (dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Vũng Áng) đoạn qua TX Kỳ Anh dài 31,2 km, gồm 71 vị trí móng, tuyến.

TX Kỳ Anh đã bàn giao mặt bằng 60/71 vị trí móng cột, 53/63 khoảng cột. Hiện còn 11 vị trí móng, 10 khoảng cột chưa bàn giao mặt bằng. Nhìn chung, công tác bồi thường, GPMB dự án đoạn qua phường Kỳ Thịnh còn khó khăn.

Để đảm bảo tiến độ GPMB dự án, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 1765/UBND-GT ngày 29/3/2021 về chính sách hỗ trợ khác trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trong Khu kinh tế tỉnh thuộc địa bàn TX Kỳ Anh, trong đó có chính sách hỗ trợ dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Vũng Áng.

Vào cuộc quyết liệt, gỡ khó giải phóng mặt bằng các dự án điện ở TX Kỳ Anh

Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Vũng Áng còn 11/71 vị trí móng cột; 10/63 khoảng cột chưa bàn giao mặt bằng.

Thực hiện văn bản trên, ngày 29/4/2021, hội đồng bồi thường đã tổ chức công khai phương án bồi thường, hỗ trợ của 137 hộ dân, song chưa nhận được sự đồng tình.

Về thi công, phần mở rộng tại trạm biến áp 500kV Vũng Áng đã cơ bản hoàn thành, đang triển khai nghiệm thu kỹ thuật, dự kiến đóng điện trong tháng 7/2021; phần đường dây 500kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng đã hoàn thành đào móng 45/71 vị trí, đúc móng xong 40/71 vị trí, dựng cột xong 22/71 vị trí, đã kéo 1,06km/32,6 km đường dây.

Mặt bằng một số hạng mục dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II cơ bản đáp ứng

Vào cuộc quyết liệt, gỡ khó giải phóng mặt bằng các dự án điện ở TX Kỳ Anh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD do Công ty TNHH nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư trên diện tích khoảng 149,38 ha. Hiện mặt bằng thi công đường xả nước làm mát kéo dài, khu nhà ở cán bộ, công nhân viên (ở Kỳ Long), bãi đổ đất hữu cơ (ở Kỳ Trinh) đã bàn giao cho chủ đầu tư.

Khu vực nhà máy chính có tổng diện tích phải thu hồi 38,68 ha, có 605 hộ ảnh hưởng. Đến nay, 604 hộ đã nhận tiền bồi thường, đã bàn bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư với diện tích 37,15 ha.

Vào cuộc quyết liệt, gỡ khó giải phóng mặt bằng các dự án điện ở TX Kỳ Anh

Công trường thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Các hạng mục như: mặt bằng đường vào khu vực nhà máy chính, các khu vực bãi thi công ban đầu, khu vực hệ thống nước làm mát, trạm bơm nước, cầu cảng, khu vực bãi thi công bổ sung... đang được hội đồng bồi thường thực hiện theo quy định.

Tập trung gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích vướng mắc trong bồi thường, GPMB và tập trung bàn bạc các giải pháp khả thi nhằm sớm bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Vào cuộc quyết liệt, gỡ khó giải phóng mặt bằng các dự án điện ở TX Kỳ Anh

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh: Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể các giải pháp thực hiện bồi thường, GPMB các dự án thời gian tới.

Vào cuộc quyết liệt, gỡ khó giải phóng mặt bằng các dự án điện ở TX Kỳ Anh

Ông Hồ Huy Thành - Giám đốc Sở TN&MT giải đáp các nội dung liên quan đến bồi thường, GPMB các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp dưới hành lang đường dây 500 kV Quảng Trạch - Vũng Áng.

Vào cuộc quyết liệt, gỡ khó giải phóng mặt bằng các dự án điện ở TX Kỳ Anh

Ông Trần Văn Thông - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh thông tin một số nội dung liên quan đến đất rừng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Vào cuộc quyết liệt, gỡ khó giải phóng mặt bằng các dự án điện ở TX Kỳ Anh

Ông Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Công thương: Với đường dây 35 kV cấp điện cho sân phân phối 500 kV (dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II) thuộc diện di dời, Sở đang xin ý kiến Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, mặc dù tiến độ dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng đoạn qua TX Kỳ Anh chưa đảm bảo, song thời gian qua, địa phương và các sở, ngành đã có nhiều nỗ lực trong bồi thường, GPMB và tỉnh cũng đã có chính sách hỗ trợ đặc thù cho dự án này.

Vào cuộc quyết liệt, gỡ khó giải phóng mặt bằng các dự án điện ở TX Kỳ Anh

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT và Tổ công tác theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND tỉnh phối hợp kiểm tra, hướng dẫn UBND thị xã Kỳ Anh trong việc giải quyết các vướng mắc về chính sách hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch – Vũng Áng; tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng tình chủ trương và có phương án triển khai theo quy định pháp luật.

Với dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, yêu cầu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TX Kỳ Anh tiếp tục nắm bắt ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng, hoàn chỉnh hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường từng hạng mục.

Riêng khu vực nhà máy chính, có 0,68 ha nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, giao Sở TN&MT, Sở NN&PTNT hướng dẫn TX Kỳ Anh chuẩn bị các hồ sơ thủ tục liên quan trình UBND tỉnh.

Với đường dây 35 kV cấp điện cho sân phân phối 500 kV thuộc diện di dời, giao Sở Công thương liên hệ đơn vị liên quan sớm giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý, ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, TX Kỳ Anh cần vào cuộc với tinh thần cao nhất, nhận định đúng tình hình, xử lý hiệu quả, sớm bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast