Chính thức xoá bỏ cấp điện áp 10 kV ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Việc xóa bỏ cấp điện áp 10kV đánh dấu bước chuyển mới về khả năng đáp ứng nguồn điện cho sản xuất và đời sống dân sinh trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)

Ngày 18/6/2023, Điện lực Hương Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đóng điện thành công chuyển đổi lưới 10 kV đường dây 972 trung gian Hương Sơn sang vận hành cấp điện áp 22kV.

Chính thức xoá bỏ cấp điện áp 10 kV ở Hương Sơn

Các đơn vị kiểm tra công tác an toàn trước lúc bàn giao lưới cho đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Dự án chuyển đổi lưới điện từ 10 kV sang 22 kV tại Hương Sơn có tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng, được triển khai thi công từ đầu năm 2023. Quy mô dự án gồm: cải tạo 11,448 km phần đường dây kết cấu 10 kV lên vận hành cấp điện áp 22 kV, thay thế 34 máy biến áp đang vận hành cấp điện áp 10 kV bằng 34 máy biến áp có cấp điện áp 22 kV, chuyển nấc 8 máy biến áp 10 kV lên cấp điện áp 22 kV, cải tạo 10 trạm biến áp kết cấu 10 kV và thay thế hệ thống thu lôi đang vận hành 10 kV bằng thu lôi 22 kV ”.

Để kịp thời đóng điện đúng tiến độ, từ ngày 12 - 18/6/2023, Điện lực Hương Sơn đã phối hợp với các đơn vị thi công nỗ lực triển khai các nội dung cấp thiết để nhanh chóng thực hiện việc chuyển lưới.

Đến chiều 18/6/2023, toàn bộ lưới điện trung áp của Điện lực Hương Sơn đã xóa bỏ cấp điện áp 10kV; đánh dấu một bước chuyển mới về khả năng đáp ứng nguồn điện cho sản xuất và đời sống dân sinh trên địa bàn.

Chính thức xoá bỏ cấp điện áp 10 kV ở Hương Sơn

Điện lực Hương Sơn đã xóa bỏ hoàn toàn cấp điện áp 10 kV.

Ông Nguyễn Hồng Tân - Giám đốc Điện lực Hương Sơn cho biết: “Đơn vị hiện đang quản lý và vận hành 362,8 km đường dây trung thế, 951 km đường dây hạ thế, và 345 trạm biến áp, cấp điện cho 41.993 khách hàng. Trước khi chuyển đổi lưới điện, các đường dây trên địa bàn đang vận hành ở cấp điện áp 10 kV, 22 kV và 35 kV. Các đường dây được thiết kế đan xen, giao chéo, gây khó khăn cho công tác quản lý vận hành và xử lý sự cố. Hơn nữa, vật tư phục vụ sản xuất nhiều chủng loại, kèm theo đó là quá trình gia tăng tổn thất, giảm chất lượng điện áp…”

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Tân, việc hoàn thành chuyển đổi lưới điện trung thế 10 kV lên 22 kV mang lại nhiều hiệu quả kỹ thuật, kinh tế trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh của Điện lực Hương Sơn nói riêng và Công ty Điện lực Hà Tĩnh nói chung.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast