(Baohatinh.vn) - Các địa phương có tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua ở Hà Tĩnh đang quyết liệt thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB), nhằm đảm bảo bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 20/11/2022.

Hà Tĩnh nỗ lực bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đúng kế hoạch

Các địa phương có tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua ở Hà Tĩnh đang quyết liệt thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB), nhằm đảm bảo bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 20/11/2022.

Hà Tĩnh nỗ lực bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đúng kế hoạch

Huyện Thạch Hà và Ban QLDA Thăng Long ký xác nhận bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan vào chiều 8/11.

Chiều 8/11, UBND huyện Thạch Hà tiến hành bàn giao mặt bằng đợt 1 tuyến chính cao tốc cho Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) - chủ đầu tư 2/3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh (đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng) với diện tích 118,7/149,4ha đất, đạt tỷ lệ 79,5%.

Trước yêu cầu bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11, huyện Thạch Hà không chỉ là địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh bàn giao cho chủ đầu tư sớm hơn mốc thời gian yêu cầu mà khối lượng bàn giao cũng cao hơn kế hoạch đặt ra của Chính phủ.

Hà Tĩnh nỗ lực bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đúng kế hoạch

Huyện Thạch Hà có 18,27 km tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua với diện tích đất cần thu hồi lên tới 149,4 ha.

Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm các cấp chính quyền và người dân huyện Thạch Hà khi tuyến chính cao tốc Bắc - Nam đi qua địa phương này có chiều dài 18,27km với 7 xã bị ảnh hưởng; diện tích các loại đất thu hồi phục vụ triển khai dự án là 149,4 ha và 1.300 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 151 hộ phải tái định cư và 69 ngôi mộ cần di dời.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết, quá trình GPMB gặp khá nhiều khó khăn, nhất là việc phải đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng theo đúng thời gian yêu cầu, trong đó có một số nội dung thực hiện khi Bộ GTVT chưa phê duyệt dự án, gây áp lực cho Hội đồng đền bù GPMB của huyện.

Hà Tĩnh nỗ lực bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đúng kế hoạch

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam huyện Thạch Hà tiếp nhận mốc thực địa GPMB dự án.

Thời điểm bắt tay vào thực hiện công tác đền bù GPMB, Thạch Hà không chỉ tiếp nhận mốc thực địa muộn hơn so với các địa phương khác trong tỉnh mà chủ đầu tư sau đó đã điều chỉnh mốc GPMB, công tác trích đo hiện trạng, quy chủ sử dụng và xác định lại diện tích đất cũng mất nhiều thời gian hay một số hộ dân có đất bị ảnh hưởng nhưng không có mặt tại địa phương, dẫn đến chưa thể tổ chức kiểm kê…

Khó khăn là vậy song với sự huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung tuyên truyền, công khai các quy định, chính sách liên quan tới bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của người dân, huyện Thạch Hà đã thực hiện hiệu quả công tác GPMB theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Hà Tĩnh nỗ lực bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đúng kế hoạch

Thạch Hà đang tiếp tục thực hiện việc chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc - Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, dù kết quả GPMB bước đầu khá tốt khi đã bàn giao đợt 1 dự án cao tốc Bắc - Nam, tuy nhiên, xác định khối lượng công việc đang còn nhiều và hết sức khó khăn nên địa phương vẫn đang quyết liệt thực hiện các phần việc để đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng theo mốc thời gian đặt ra.

Huyện tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu, đồng thuận và phối hợp thực hiện di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cũng như không tái lấn chiếm phần diện tích đã bàn giao; tiến hành thẩm định, phê duyệt và chi trả kinh phí cho các hộ dân bị ảnh hưởng; hoàn thiện công tác quy hoạch các khu tái định cư trình cấp thẩm quyền phê duyệt; triển khai việc lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt và thực hiện công tác di dời các hạ tầng trên tuyến…

Hà Tĩnh nỗ lực bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đúng kế hoạch

Với 102,38 km tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua thì khối lượng thực hiện công việc GPMB của Hà Tĩnh lớn, trong khi áp lực về thời gian bàn giao mặt bằng cũng rất gấp.

Dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 đi qua Hà Tĩnh có chiều dài 102,38 km với 3 dự án thành phần gồm: Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng do Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA 6 (cùng Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 3 tuyến kết nối dài 12,18 km, gồm đường nối Ngô Quyền - ĐT.550, đường song hành cao tốc nối ĐT.550 – Hàm Nghi kéo dài và đường Cẩm Quan - Quốc lộ 1.

Tuyến chính cao tốc và 3 tuyến kết nối đi qua 7 địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tuyến chính qua các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh, còn tuyến kết nối qua 2 huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh nỗ lực bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đúng kế hoạch

Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh đang thực hiện khá tốt công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam.

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh Lê Anh Sơn cho hay: Trước khối lượng công việc GPMB phải thực hiện rất lớn với gần 7.500 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó hơn 800 hộ phải di dời tái định cư, di dời hơn 1.000 ngôi mộ, xây dựng 28 khu tái định cư…, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung, quyết liệt thực hiện, đảm bảo yêu cầu của Chính phủ là bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

Hà Tĩnh nỗ lực bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đúng kế hoạch

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam huyện Can Lộc chi trả tiền đền bù đất nông nghiệp cho các hộ dân ở xã Trung Lộc.

Với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ từ các tầng lớp nhân dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án, đến thời điểm này, trên tuyến chính cao tốc đã kiểm đếm được hơn 97%, giải ngân 515/1.256 tỷ đồng nguồn kinh phí GPMB được bố trí đợt 1.

Cùng với Thạch Hà, trên tuyến chính cao tốc, 2 huyện: Đức Thọ, Can Lộc… cũng đạt tỷ lệ hoàn thành GPMB cao, lần lượt là 95% và 88,8%. Các huyện, thị xã, thành phố khác cũng đạt tỷ lệ GPMB theo yêu cầu của tỉnh.

Hà Tĩnh nỗ lực bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đúng kế hoạch

Huyện Cẩm Xuyên đang tăng tốc chi trả tiền đền bù để đảm bảo bàn giao mặt bằng dự án cho chủ đầu tư.

2 địa phương mà UBND tỉnh, Sở GTVT từng phải “nhắc tên” do tỷ lệ chi trả tiền đền bù đạt thấp là huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh, hiện cũng đang tập trung cao cho công tác GPMB.

“Huyện đã hoàn thành GPMB dự án được hơn 60% và trong tuần này sẽ tiếp tục chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Dự kiến tới cuối tuần, tỷ lệ GPMB sẽ đạt trên 70%, thậm chí có thể lên tới 80%, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đúng thời hạn, đúng khối lượng”, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Hoàng Anh khẳng định.

Trong khi đó, huyện Kỳ Anh đã chi trả được tiền bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả ở các xã Kỳ Văn, Kỳ Tân và đang đẩy nhanh quá trình chi trả đất nông nghiệp, đất rừng.

Hà Tĩnh nỗ lực bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đúng kế hoạch

Các địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung cao cho công tác GPMB khi mốc thời gian đã cận kề (20/11/2022).

Ông Nguyễn Đăng Cường - Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) cho hay: Ngoài huyện Thạch Hà, đơn vị đã nhận bàn giao mặt bằng dự án của huyện Đức Thọ với khối lượng 30 ha, đạt tỷ lệ 96%.

Thứ 6 tuần này (18/11), huyện Can Lộc dự kiến bàn giao 101 ha đất dự án. Huyện Cẩm Xuyên cũng đã đề xuất với ban về việc bàn giao mặt bằng.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Đăng Cường, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương của Hà Tĩnh đã rất nỗ lực trong công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam và tin tưởng rằng tỉnh sẽ đảm bảo bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11 đúng theo yêu cầu của Chính phủ.

Lê Quang Linh


Lê Quang Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]