Nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn

(Baohatinh.vn) - Thực hiện nhiệm vụ khảo sát lấy ý kiến của đối tượng được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, chiều 25/8, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội thảo “Phản biện về các chính sách của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015”.

nang cao hieu qua cac chinh sach ho tro nong nghiep nong thon

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại hội thảo

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, Quyết định 92/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 07 được ban hành đã kịp thời hỗ trợ, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể mạnh dạn đầu tư, phát triển mới nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Qua đó giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Từ khi QĐ07 có hiệu lực đến nay, đã có 111 dự án thuộc 20 doanh nghiệp, 35 HTX, 56 hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ với tổng kinh phí 50.857 triệu đồng. Trong đó, 86 dự án liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới (chiếm 77,5%).

nang cao hieu qua cac chinh sach ho tro nong nghiep nong thon

Các DN, HTX trao đổi một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề còn tồn tại và đề xuất như: mở rộng đối tượng hỗ trợ; thay đổi phương thức hỗ trợ vốn cho các HTX, tổ hợp tác để tăng hiệu quả hoạt động của các mô hình; cần ban hành chính sách kịp thời và tăng cường công tác tuyên truyền để phổ biến đến từng DN, HTX một cách rõ ràng, minh bạch; cần đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của DN…

Hội thảo là dịp để các DN, HTX đề xuất những khó khăn, nguyện vọng trong quá trình xin hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh; các ngành liên quan thảo luận, giải đáp những thắc mắc, góp phần nâng cao hiệu quả của chính sách trong cuộc sống.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast