Số người chết do Covid-19 ở Mỹ vượt ngưỡng 100.000
Mỹ tiếp tục là tâm điểm thế giới khi số người chết do Covid-19 ở nước này đã vượt quá 100.000 người.
7c0ex847exeb14xb7cfx11978xc546xb210xed37x8e03xX7xce0ex909cxf405xeed2x8c71xb161xX5x80bdxXaxec20x101a8xeddfxX3xf4cexe3e4x9a84x87acxXdxX3xX4xX1x12a18xXexX3xfbc9x12b4cxX3xdb73xX22x993bxXdxX21x7d03xX2xa360xX3x10b4bxX3x10cd4xd94bxX3xX26xX18xc39dxXexX3xX16xX17xX18x8babxX16xX17xX3xX2xdf85xX3fx9bb5xX3fxX3fxX3fxX0x126a3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe183xX10xX6xX21xXaxX12xX2fxX30xX3xXexXdxX1exXbxX3xXex11916xX4xX3xX5xe698xX3xXex107dfxd57exX3x1297cxXdxe43cxX6cxX3xXexX1xX1exX3xX17xXdxdfd3xXdxX3xb605xX1xXdxX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX4xX1xX1exXexX3xX21xX22xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX3xX2dxX3xX16xX18xX79xX4xX3xX16xX68xa1e9xX3xX6ex116c2xX3xX26xX18xX34xXexX3x12351xaf9ax10e61xX3xX2xX3fxX3fxX41xX3fxX3fxX3fxX3xX16xX17xX18xX19xXdxX41xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e20xX22xX21xXa3xXaxX12xXcxfb37xX16xX1xX3xXexX79xXdxX3xX4xX1xXdx98aaxXaexX3xXexX14xXdxX3x12499x8588xX46xd7e5xX3xb203xXexX1xX10xX22xX3xX17xXdxX19xX3xX2fxX30x9e4dx9ea5xX3xX16xX18xX79xX4xX3xX16xX68xXa3xX3xX6exXa6xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1x8f27xX16xX3xX1xf60fxX16xX3xX2xXf9xd1baxX3xXexb759xXdxc422xXaexX3xX4xX6xX3xX6cxa1ebxX4xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX3xX26xX68xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xXexdbd5xX3xX26xX22xX16xX17xX3xX21xX22xX3xX21x10057xX4xX1xX3x960dxX11bxX16xX1xX3xX16xX68xXa3xX3xX6exXa6xX3xX26xX18xX34xXexX3xXadxXaexXafxX3xX2xX3fxX3fxX41xX3fxX3fxX3fxX3xX16xX17xX18xX19xXdxX41xX3xXcxX1xX10xX22xX3xX7xX14xX3xX5xXdxX11bxXaexX3xX4xf7faxX6xX3xbe8fx109d6xXdxX3xX1xb42cxX4xX3xa7cdxX22xX1xX16xX7xX3xX55xX22xXbxX7cxXdxX16xX7xXf9xX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xXexX13bxX3xX26xX22xX16xX17xX3xX6cx11674xXdxX3xX16xX17xX68xXa3xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xX6exXa6xX3xX17xXdxd1a7xX6cxX3xX4xXaexX14xXdxX3xXexXaex92e6xX16xX3xXadxXaexX6xXf9xX3xXexXaexXa3xX3xX16xX1xXdx10b10xX16xXf9xX3xX7xX14xX3xX5xXdxX11bxXaexX3xX4x8af6xX3xXexX1xX70xX3xXexX1x11658xXbxX3xX1xX111xX16xX3xXexX1xd19exX4xX3xXexX1exX3xX7cxX1xXdxX3xX4xXafxX4xX1xX3xX14axXafxX22xX3xX4xXafxX22xX3xX2dxX3xX6cxX1a5xXdxX3xX14axX6xX16xX17xX3xX7cxX1xXafxX4xX3xX16xX1xX6xXaexX3xX26xX68xX3xX7xX14xX3xX5xXdxX11bxXaexX3xXexX1xX14xX16xX17xX3xX7cxX1d0xX3xX4xX1ddxX3xXexX1xX70xX3xX14axX146xX3xX1b7xX16xX1xX3xX1xX18xX2dxX16xX17xX3xX14axX2dxXdxX3xX7cxf17fxX3xX16xX17xX1xac5exX3xX4xXaexX14xXdxX3xXexXaexX1c1xX16xX41xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX14axX5xX10xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX6cxX6xX119xX17xXdxX16xde8cxX3xXe7xXbx10b0exX3xX6xXaexXexX22xb2efxXaxX12xX0xXexX14axX22xX21xXa3xX12xX0xXexX119xX12xX0xXexX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX16xXexX10xX119xXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6cxX7xX29xXbxX1xX22xXexX22xX3xXdxX24xX10xX16xXexX10xX119xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxca52xXdxX21xXexX1xX270xX3xXe8xX2xXeaxXbxX274xX27axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX270xX3xf2c0xX2xX2xXbxX274xX27axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX4xX1xX1exXexX3xX21xX22xX3xX4xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX3xX2dxX3xX6cxX30xX3xX26xX18xX34xXexX3xX16xX17xX18xX3axX16xX17xX3xX2xX3fxX3fxX41xX3fxX3fxX3fxX3xX1xd39fxX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX119xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX41xX14axX6xX22xX1xX6xXexXdxX16xX1xX41xX26xX16xX46xX16xX10xX2c2xX7xX46xXe7xX3fxXe7xX2xX46xX2xX3fx108d5xX21xad64xX3fxXe8xX2xX346xX3fxX2d8xXexXe7xX344xXeaxXeaxX3fxX5xX3fxX41xddf0xXbxX17xe8f3xX119xX9xX344xX346xXe8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX4xX1xX1exXexX3xX21xX22xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xX26xX18xX34xXexX3xX16xX17xX18xX3axX16xX17xX3xX2xX3fxX3fxX41xX3fxX3fxX3fxXaxX3xX21xX6xXexX6xX29xXbxX1xX22xXexX22xX29xX22xX119xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX29xX7xX119xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX270xX46xX46xXdxX6cxX6xX17xX10xX7xX41xX26xX22xX26xX41xX26xX16xX46xXaexXbxX5xX22xX6xX21xX10xX21xX46xX4xXdxe413xX22xXexX22xX7cxX10xX7cxX344xX5xXa3xX344xXaexX3d4xX26xX10xXaexX7cxX17xX46xXe7xX3fxXe7xX3fx107cexX3fxXeaxX3ebxXe7xX116xX46xX3ebxX2xX2xX2xX2bxXe7xX2bxXe7xX2d8xX2d8xX3ebxX6cxX6xX7xX7cxX3ebxXaexX7xX6xX3ebxX2bxX116xXe8xX17xX10xXexXexXa3xX3ebxX2c2xX5xX7cxXadxX41xX356xXbxX17xXaxX3xX21xX6xXexX6xX29xX21xX10xX7xX4xX9xXax106ecxX16xX1xX270xX3x10e06xX10xXexXexXa3xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX21xX12xX0xX46xXexX119xX12xX0xXexX119xX12xX0xXexX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX6xXbxXexXdxX22xX16xXaxX12xX424xX16xX1xX270xX3xX429xX10xXexXexXa3xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX21xX12xX0xX46xXexX119xX12xX0xX46xXexX14axX22xX21xXa3xX12xX0xX46xXexX6xX14axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX22xX21xXa3xXaxX12xXcxX180xXdxX3xXexXdxX70xXaexX3xX14axX6xX16xX17xX3xad36xX10xX2c2xX3x12afbxX22xX119xX7cxXf9xX3x7f58xX3xX21xX146xX4xX1xX3xX5xX79xX16xX3xX16xX1xX1e5xXexX3xX2dxX3xX2fxX30xXf9xX3xXcxX1xX14xX16xX17xX3xX6exX14xX4xX3xX14axX6xX16xX17xX3x1261bxX16xX21xX119xX10xX2c2xX3xX24xXaexX22xX6cxX22xX3xX4xX1xX22xX3xX14axXdxX1exXexX3xX4xX1xX24cxX3xX4xX1ddxX3xX116xX346xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xXexX13bxX3xX26xX22xX16xX17xX3xXexX119xX22xX16xX17xX3xX16xX17xX68xXa3xX3xXe7xXeaxX46xXeaxXf9xX3xXexX1xX1e5xXbxX3xX16xX1xX1e5xXexX3xX7cxX70xX3xXexea49xX3xX7cxX1xXdxX3xX21xX146xX4xX1xX3xX14axX11bxX16xX1xX3xX14axX122xXexX3xX6exX1c1xXaexX3xX17xXdxX6xX3xXexc65fxX16xX17xX3xX17xXdxa5a2xX6xX3xXexX1xXafxX16xX17xX3xX346xX41xX3xdda7xX16xX17xX3xX24xXaexX22xX6cxX22xX3xXexX119xX22xX16xX17xX3xX16xX17xX68xXa3xX3xXe7xXe8xX46xXeaxX3xX6exXa6xX3xX119xXaexX16xX17xX3xX4xX1xXaexa08exX16xX17xX3xXexX1xX56fxX16xX17xX3xX14axXafxX22xX3xX7xX1eexX3xX6cxX2dxX3xX4xX13bxX6xX3xXexX119xX2dxX3xX5xX180xXdxX3xX4xX17cxX6xX3xX7xX68xX16xX3xX17xXdxX6xX22xX3xX21xX146xX4xX1xX3xX4xX1x97aexX16xX17xX3xX7cxX1xX22xXafxX16xX3xX49fxX10xX2c2xX3xX4a3xX22xX119xX7cxX41xX3xX2fxfef7xX4xX3xX21x1105axX3xX6exXa6xX3xX16xX14xXdxX3xX5xX180xXdxX3xX1xX22xX180xXexX3xX6exab7fxX16xX17xXf9xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3xX21xX146xX4xX1xX3xXexX119xX1d0xX16xX3xX7xX68xX16xX3xX17xXdxX6xX22xX3xX21xX146xX4xX1xX3xX49fxX10xX2c2xX3xX4a3xX22xX119xX7cxX3xX6exX18xX34xX4xX3xX1xX180xX16xX3xX4xX1xX1exX3xX4x10006xX16xX3xX2xX46xX2d8xX3xX7xX22xX3xX26xX79xXdxX3xX14axX31bxX16xX1xX3xXexX1xX18xX19xX16xX17xX3xX6ex7f26xX16xX17xX3xXexX1xX19xXdxX3xX6exX18xX34xX4xX3xXa3xX1d0xXaexX3xX4xX1c1xXaexX3xX7xX13bxX3xX21xX64xX16xX17xX3xX7cxX1x123f8xXaexX3xXexX119xX6xX16xX17xX41xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX22xX21xXa3xXaxX12xX24xXafxX4xX3xX4xX1xX24cxX3xX7xX14xX3xX4xX1xX5a3xX16xX17xX3xX7cxX1xX22xXafxX16xX3xX5xX79xX16xX3xXexX119xX22xX16xX17xX3xX16xX17xX68xXa3xX3xX6exXa6xX3xX17xXdxX6xX3xXexX538xX16xX17xX3xX26xX79xXdxX3xX16xX1xX53exX16xX17xX3xXexX1xX56fxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX5xX180xX4xX3xXadxXaexX6xX16xX3xX26xXe0xX3xX26xXdxX11bxX4xX3xX6cxX2dxX3xX4xX13bxX6xX3xXexX119xX2dxX3xX5xX180xXdxX3xX4xXafxX4xX3xX1xX22xX180xXexX3xX6exX5cfxX16xX17xX3xX7cxXdxX16xX1xX3xXexX1exX3xX26xX68xX3xXexX31bxX16xX1xX3xX1xX31bxX16xX1xX3xXbxX1xXafxXexX3xXexX119xXdxX70xX16xX3xX26xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX41xX3xX24xX1xX24cxX3xX7xX14xX3xX4xX56fxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX11bxXbxX3x8136xX22xX2c2xX3xX187xX22xX16xX10xX7xX3xXexX538xX16xX17xX3xXe7xXf9xX344xc521xXf9xX3xX4xX1xX24cxX3xX7xX14xX3xX13x11917xa635xX3xXeaxX3fxX3fxX3xXexX538xX16xX17xX3xX2xXf9xX344xX72cxX3xX5xX1d0xX16xX3xX1xX111xX16xX3xX346xXf9xX3fxX3fxX3fxX3xX6exXdxX70xX6cxXf9xX3xX5xX1c1xX16xX3xX6exX1c1xXaexX3xXexXdxX1d0xX16xX3xX7cxX70xX3xXexX51bxX3xX6exX1c1xXaexX3xXexX1xXafxX16xX17xX3xX346xXf9xX3xXexX119xX22xX16xX17xX3xX7cxX1xXdxX3xX4xX1xX24cxX3xX7xX14xX3xX49fxX6xX7xX21xX6xXadxX3xX24xX22xX6cxXbxX22xX7xXdxXexX10xX3xXexX538xX16xX17xX3xX3fxXf9xX116xX72cxX41xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX22xX21xXa3xXaxX12xXcxX119xX1d0xX16xX3xXcxX2c2xXdxXexXexX10xX119xX3xX4xX5bcxX16xX17xX3xX16xX17xX68xXa3xXf9xX3xXcxX4a9xX16xX17xX3xXexX1xX14xX16xX17xX3xX71axX22xX16xX6xX5xX21xX3xXcxX119xXaexX6cxXbxX3xX6exXa6xX3xX14axX68xXa3xX3xXex7ed5xX3xX26xXaexXdxX3xX6cxX51bxX16xX17xX3xX26xXe0xX3xX7xX1eexX3xXbxX1xX64xX4xX3xX1xX62cxXdxX3xX4xX17cxX6xX3xXexX1xX146xX3xXexX119xX18xX19xX16xX17xX3xX4xX1xX5a3xX16xX17xX3xXadxXaexXafxX16xX3xX6exX62cxX16xX17xX3xXexX1xX19xXdxX3xX7cxX1d0xXaexX3xX17xX184xXdxX3xX4xXafxX4xX3xX14axX6xX16xX17xX3xX6cxX2dxX3xX4xX13bxX6xX3xXexX119xX2dxX3xX5xX180xXdxX3xX7xX79xX6cxX3xX16xX1xX1e5xXexX3xX4xX1ddxX3xXexX1xX70xX41xX3xX54axX16xX17xX3xXcxX119xXaexX6cxXbxX3xX4xf0e2xX16xX17xX3xX16xX1xX1e5xX16xX3xX6cxX180xX16xX1xX3xXexX79xXdxX3xXadxXaexXa3xX1exXexX3xX6exX146xX16xX1xX3xX6exX1ddxX16xX17xX3xX4xX13bxX6xX3xX14axXdxX1d0xX16xX3xX17xXdxX79xXdxX3xX7xX79xX6cxX3xX26xX79xXdxX3xXcxX119xXaexX16xX17xX3x109dfxXaexX14xX4xXf9xX3xX6exXdxXe0xXaexX3xX6exXa6xX3xX17xXdxc49bxXbxX3xX1xX180xX16xX3xX4xX1xX1exX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xXexX13bxX3xX26xX22xX16xX17xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xX2dxX3xX6cxX5a3xX4xX3xX2xX3fxX3fxX41xX3fxX3fxX3fxX3xXexX1xX6xXa3xX3xX26xX31bxX3xX4xX1ddxX3xXexX1xX70xX3xX5xX1d0xX16xX3xXexX79xXdxX3xXexX51bxX3xX2xXf9xXeaxX3xXexX119xXdxX11bxXaexX3xXexX79xXdxX3xXe7xX3xXexX119xXdxX11bxXaexX3xX16xX17xX18xX19xXdxX41xX0xX46xXbxX12xX0xX21xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX119xX10xX5xX6xXexX10xX21xXaxX12xX0xX7xXexX119xX22xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX1d0xX16xX3xXadxXaexX6xX16xX270xX0xX46xX7xXexX119xX22xX16xX17xX12xX0xXaexX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX29xXexX1xXaexX6cxX14axX29xX6xX16xX21xX29xX7xX6xXbxX22xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX6xX3xX6cxX122xX4xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX3xX2dxX3xX55xX68xX16xX3xX8adxXaexX14xX4xX3xXexX538xX16xX17xX3xX26xX184xXexX3xXexX119xX2dxX3xX5xX180xXdxX3xX21xX22xX3xX4a9xX3xX21xX146xX4xX1xX3xXexX180xXdxX3xXadxXaexXafxX16xX3xX14axX6xX119xXaxX3xX1xX119xX10xeeb1xX9xXaxX46xX21xXdxX10xX6cxX29xX16xX22xX16xX17xX46xX7xX22xX29xX4xX6xX29xX6cxX6xX4xX29xX4xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX29xX22xX29xX1xX6xX16xX29xXadxXaexX22xX4xX29xXexX6xX16xX17xX29xX26xX22xXexX29xXexX119xX22xX29xX5xX6xXdxX29xX21xX22xX29xX22xX29xX21xXdxX4xX1xX29xXexX6xXdxX29xXadxXaexX6xX16xX29xX14axX6xX119xX46xX2xX2bxX2xX2bxXe7xX2d8xX41xX1xXexX6cxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX119xX4xX9xXaxX46xX6cxX10xX21xXdxX6xX46xX2xXe7xX3fxX46xX16xX10xX2c2xX7xX46xXe7xX3fxX2xX2bxX46xX2xX3fxX344xX21xX2xX2xX3fxXeaxXe7xX2d8xX346xXexX2d8xX3fxX3fxX346xXeaxX5xX3fxX41xX356xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX4xX1xX1exXexX3xX21xX22xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xX26xX18xX34xXexX3xX16xX17xX18xX3axX16xX17xX3xX2xX3fxX3fxX41xX3fxX3fxX3fxXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX21xXdxX26xX12xX0xX7xXexX119xX22xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX6xX3xX6cxX122xX4xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX3xX2dxX3xX55xX68xX16xX3xX8adxXaexX14xX4xX3xXexX538xX16xX17xX3xX26xX184xXexX3xXexX119xX2dxX3xX5xX180xXdxX3xX21xX22xX3xX4a9xX3xX21xX146xX4xX1xX3xXexX180xXdxX3xXadxXaexXafxX16xX3xX14axX6xX119xXaxX3xX1xX119xX10xX9d1xX9xXaxX46xX21xXdxX10xX6cxX29xX16xX22xX16xX17xX46xX7xX22xX29xX4xX6xX29xX6cxX6xX4xX29xX4xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX29xX22xX29xX1xX6xX16xX29xXadxXaexX22xX4xX29xXexX6xX16xX17xX29xX26xX22xXexX29xXexX119xX22xX29xX5xX6xXdxX29xX21xX22xX29xX22xX29xX21xXdxX4xX1xX29xXexX6xXdxX29xXadxXaexX6xX16xX29xX14axX6xX119xX46xX2xX2bxX2xX2bxXe7xX2d8xX41xX1xXexX6cxXaxX12xX13xX14xX3xX4xX6xX3xX6cxX122xX4xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX3xX2dxX3xX55xX68xX16xX3xX8adxXaexX14xX4xX3xXexX538xX16xX17xX3xX26xX184xXexX3xXexX119xX2dxX3xX5xX180xXdxX3xX21xX22xX3xX4a9xX3xX21xX146xX4xX1xX3xXexX180xXdxX3xXadxXaexXafxX16xX3xX14axX6xX119xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX119xX22xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xX49fxX17xX68xXa3xX3xX2xX2xX46xXeaxXf9xX3xX55xX68xX16xX3xX8adxXaexX14xX4xX3xX4xX1xX5a3xX16xX17xX3xX7cxXdxX1exX16xX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX16xX1xXdx11ac8xX6cxX3xX13xX4cex8c40xX13xX29xX24xX22xdd2bxX29xXe7xX3xXexX538xX16xX17xX3xX26xX184xXexX3xX21xX22xX3xX4a9xX3xX21xX146xX4xX1xX3xX2dxX3xX4xXafxX4xX3xXadxXaexXafxX16xX3xX14axX6xX119xX3xXexX180xXdxX3x83c1xXexX6xX10xX2c2xX22xX16xXf9xX3xX13xX10xX22xXaexX5xXf9xX3xX7xX6xXaexX3xX26xX68xXdxX3xX16xX17xX68xXa3xX3xX7cxX1xX56fxX16xX17xX3xX4xX1ddxX3xX4xX6xX3xX16xX1xXdxXbf3xX6cxX3xX16xX5cfxXdxX3xX6exX146xX6xX3xX6cxX79xXdxX41xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX21xXdxX26xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xX10dxXbxX3xX16xX1xX10dxXexX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX270xX3xXcxX1xX1exX3xX17xXdxX79xXdxX3xX17xX1c1xX16xX3xX346xXf9xX2d8xX3xXexX119xXdxX11bxXaexX3xX4xX6xX3xX6cxX122xX4xXf9xX3xX2fxX30xX3xX26x9f49xX16xX3xX5xX68xX3xXexX6bxX6cxX3xX21xX146xX4xX1xXaxX3xX1xX119xX10xX9d1xX9xXaxX46xX21xXdxX10xX6cxX29xX16xX22xX16xX17xX46xX4xX6xXbxX29xX16xX1xX6xXexX29xX4xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX29xXexX1xX10xX29xX17xXdxX22xXdxX29xX17xX6xX16xX29xX346xX29xX2d8xX29xXexX119xXdxX10xXaexX29xX4xX6xX29xX6cxX6xX4xX29xX6cxXa3xX29xX26xX6xX16xX29xX5xX6xX29xXexX6xX6cxX29xX21xXdxX4xX1xX46xX2xX2bxX2xX2d8xXeaxXeaxX41xX1xXexX6cxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX119xX4xX9xXaxX46xX6cxX10xX21xXdxX6xX46xX2xXe7xX3fxX46xX16xX10xX2c2xX7xX46xXe7xX3fxX2xX116xX46xX2xXe7xX344xX21xXe8xX3fxX116xX346xXe8xXeaxX2d8xXexX2d8xX346xX3fxX116xXeaxX5xX3fxX41xX356xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX4xX1xX1exXexX3xX21xX22xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xX26xX18xX34xXexX3xX16xX17xX18xX3axX16xX17xX3xX2xX3fxX3fxX41xX3fxX3fxX3fxXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX21xXdxX26xX12xX0xX7xXexX119xX22xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xX10dxXbxX3xX16xX1xX10dxXexX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX270xX3xXcxX1xX1exX3xX17xXdxX79xXdxX3xX17xX1c1xX16xX3xX346xXf9xX2d8xX3xXexX119xXdxX11bxXaexX3xX4xX6xX3xX6cxX122xX4xXf9xX3xX2fxX30xX3xX26xXcb5xX16xX3xX5xX68xX3xXexX6bxX6cxX3xX21xX146xX4xX1xXaxX3xX1xX119xX10xX9d1xX9xXaxX46xX21xXdxX10xX6cxX29xX16xX22xX16xX17xX46xX4xX6xXbxX29xX16xX1xX6xXexX29xX4xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX29xXexX1xX10xX29xX17xXdxX22xXdxX29xX17xX6xX16xX29xX346xX29xX2d8xX29xXexX119xXdxX10xXaexX29xX4xX6xX29xX6cxX6xX4xX29xX6cxXa3xX29xX26xX6xX16xX29xX5xX6xX29xXexX6xX6cxX29xX21xXdxX4xX1xX46xX2xX2bxX2xX2d8xXeaxXeaxX41xX1xXexX6cxXaxX12xX24xX10dxXbxX3xX16xX1xX10dxXexX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX270xX3xXcxX1xX1exX3xX17xXdxX79xXdxX3xX17xX1c1xX16xX3xX346xXf9xX2d8xX3xXexX119xXdxX11bxXaexX3xX4xX6xX3xX6cxX122xX4xXf9xX3xX2fxX30xX3xX26xXcb5xX16xX3xX5xX68xX3xXexX6bxX6cxX3xX21xX146xX4xX1xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX119xX22xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xXcxX119xX6xX16xX17xX3xXexX1xX14xX16xX17xX3xX7cxX1d0xX3xXexX22xX68xX16xX3xX4xX1c1xXaexX3xef63xX22xX119xX5xX21xX22xX6cxX10xXexX10xX119xX3xX4xX10dxXbxX3xX16xX1xX10dxXexX3xXexX31bxX16xX1xX3xX1xX31bxX16xX1xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX3xX26xX68xX22xX3xX5xX8bdxX4xX3xXeaxX1xX2d8xX2xX3xX16xX17xX68xXa3xX3xXe7xX46xXeaxX46xXe7xX3fxXe7xX3fxX3xXecxX17xXdxX19xX3xXbfdxXdxX11bxXexX3xX49fxX6xX6cxXf8xX3xX16xX1xX18xX3xX7xX6xXaexX270xX3xXcxX1xX1exX3xX17xXdxX79xXdxX3xX4xX1ddxX3xX346xX41xX346xX2bxX346xX41xXeaxX2d8xX346xX3xX4xX6xX3xX6cxX122xX4xX3xX26xX68xX3xXe7xX346xX2bxX41xXe7xX116xX344xX3xXexX119xX18xX19xX16xX17xX3xX1xX34xXbxX3xXexX13bxX3xX26xX22xX16xX17xX3xX21xX22xX3xX14axX11bxX16xX1xX3xX16xX68xXa3xX41xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX21xXdxX26xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX30xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX64xX4xX3xX1xX1a5xX3xXexX119xX34xX3xX4xXafxX4xX3xX16xX18xX79xX4xX3xX6exX14xXdxX3xXbxX1xX1ddxX3xX26xX79xXdxX3xX6exX180xXdxX3xX21xX146xX4xX1xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxXaxX3xX1xX119xX10xX9d1xX9xXaxX46xX21xXdxX10xX6cxX29xX16xX22xX16xX17xX46xX6cxXa3xX29xXexXdxX10xXbxX29xXexXaexX4xX29xX1xX22xX29xXexX119xX22xX29xX4xX6xX4xX29xX16xXaexX22xX4xX29xX21xX22xXdxX29xXbxX1xX22xX29xX26xX22xXdxX29xX21xX6xXdxX29xX21xXdxX4xX1xX29xX4xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX46xX2xX2bxX2xX2d8xXeaxX346xX41xX1xXexX6cxXaxX12xX0xXdxX6cxX17xX3xX7xX119xX4xX9xXaxX46xX6cxX10xX21xXdxX6xX46xX2xXe7xX3fxX46xX16xX10xX2c2xX7xX46xXe7xX3fxX2xX116xX46xX2xXe7xX344xX21xXe8xX3fxXe8xXe7xX3fxX2d8xX346xXexX344xX116xX2xX2xX346xX5xX3fxX41xX356xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX4xX1xX1exXexX3xX21xX22xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xX26xX18xX34xXexX3xX16xX17xX18xX3axX16xX17xX3xX2xX3fxX3fxX41xX3fxX3fxX3fxXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX21xXdxX26xX12xX0xX7xXexX119xX22xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX30xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX64xX4xX3xX1xX1a5xX3xXexX119xX34xX3xX4xXafxX4xX3xX16xX18xX79xX4xX3xX6exX14xXdxX3xXbxX1xX1ddxX3xX26xX79xXdxX3xX6exX180xXdxX3xX21xX146xX4xX1xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxXaxX3xX1xX119xX10xX9d1xX9xXaxX46xX21xXdxX10xX6cxX29xX16xX22xX16xX17xX46xX6cxXa3xX29xXexXdxX10xXbxX29xXexXaexX4xX29xX1xX22xX29xXexX119xX22xX29xX4xX6xX4xX29xX16xXaexX22xX4xX29xX21xX22xXdxX29xXbxX1xX22xX29xX26xX22xXdxX29xX21xX6xXdxX29xX21xXdxX4xX1xX29xX4xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX46xX2xX2bxX2xX2d8xXeaxX346xX41xX1xXexX6cxXaxX12xX2fxX30xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX64xX4xX3xX1xX1a5xX3xXexX119xX34xX3xX4xXafxX4xX3xX16xX18xX79xX4xX3xX6exX14xXdxX3xXbxX1xX1ddxX3xX26xX79xXdxX3xX6exX180xXdxX3xX21xX146xX4xX1xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX119xX22xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xXbfdxX538xX16xX3xXbxX1xX611xX16xX17xX3xXbxX1xXafxXexX3xX16xX17xX56fxX16xX3xX26xXdxX1d0xX16xX3xX14axX5cfxX3xX49fxX17xX22xX180xXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3xX2fxX30xX3xX6exXa6xX3xX119xX6xX3xXexX1xX56fxX16xX17xX3xX14axXafxX22xX3xX4xX10dxXbxX3xX16xX1xX10dxXexX3xX26xXe0xX3xX1xX1a5xX3xXexX119xX34xX3xX4xX17cxX6xX3xX2fxX30xX3xX6exX14xXdxX3xX26xX79xXdxX3xX16xX1a5xX3xX5xX1eexX4xX3xX4xX1xX14xX16xX17xX3xX24xX22xX26xXdxX21xX29xX2xX2bxX3xX4xX17cxX6xX3xX4xXafxX4xX3xX16xX18xX79xX4xX3xXexX119xX1d0xX16xX3xXexX22xX68xX16xX3xXexX1xX1exX3xX17xXdxX79xXdxX41xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX21xXdxX26xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xXaexX5xX12xX0xX21xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX119xXaxX12xX0xX46xX21xXdxX26xX12xX0xX46xX21xXdxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xXaexX119xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xXbfdxab21xXbfdxX0xX46xXbxX12