Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Than thoái toàn bộ vốn khỏi 16 công ty con
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giai đoạn 2017 - 2020, trong đó có kế hoạch cổ phần hoá, bán vốn và đặc biệt yêu cầu thoái toàn bộ vốn nhà nước tại TKV khỏi 16 doanh nghiệp ngoài ngành.
e842xec20x19bc5x1775ax160d8x14c25xfd87x15a7cx17214x154dex11142x1761dx15da8x14e83x16da4xe867xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax15dffx14307xf63bxXexX0x15d7fxXaxX17xX18xX19xXexX0x1627ax119c0xX19x12f12xXexX0xXax19987xX9x123dfxXdxX18x17a7fxX2fx15b93x11219xff11xX5x13102xXbxXdxX17xX32xXexX5xXax128a3xX9xXbx1150exfa75x102c2x12491xX9xX26x12353x14052xX9xX2cx180c9xX47xX9xX5x19d2axX33xX9x14c22xX24x16316xX42xX9xX5xXaxX18xX42xX9xXbxXaxX24xed25xX35xX9xXbxX24xX53xX42xX9xX23x14f5bxX9x189d5x12757xX42xX9x101b8xXax15887xX35xX9xX2ax1009exX9xX2cx18cefxX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX24xX42xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x166dfxX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX4xXax138e6xX42xXaxX9xX33xXaxX3dxX9xX69x1785bxX18xX9xX6dx18ea7xX9xf5a6xX47xX26x1282bxXbxX9xX51x12afdxX42xXaxX9xX33xXaxX46xX9xX19xX47xX26x11bdexXbxX9x12bc5x16dc5xX9xX5exX42xX9xXbxX5exX35xX9xX2cxeb42xX9xX2cxfc24xX47xX9xX5xX4exX33xX9xX51xX24xX53xX42xX9xX4xX76xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXc3xX33xX9xX5xXaxX18xX42xX9x13372xX9x16a73xXaxX24xX5exX42xX43xX9xX2fx10b49xX42xX9xf0f3xX35xXc3xXbxX9x16eefxX18xXcxX9x119c2xX5xXf3xXfex1319fxX9xX43xX35xX18xX35xX9xX51xX24x13b4fxX42xX9x162c8xeb76xX2ax128f7xX9xXf1xX9xX117xX118xX117xX118xf327xX9xXbx1576cxX24xX42xX43xX9xX51x12437xX9xX2cxX12bxX9xX6dxXb4xX9xXaxX24xX114xX2cxXaxX9xX2cx18b14xX9xX33xXaxX4axX42xX9xXaxX24xX5exX122xX9xX23xX5exX42xX9xX69xX6axX42xX9xX69xX53xX9xX51x14eb8xX2cxX9xX23xX35xXc3xXbxX9xX26xX46xX47xX9xX2cxX4axX47xX9xXbxXaxX24xX5exX35xX9xXbxX24xX53xX42xX9xX23xX67xX9xX69xX6axX42xX9xX42xXaxX53xX9xX42xX40xX41xX2cxX9xXbxX114xX35xX9xX5xXf3xXfexX9xX6dxXaxX6fxX35xX9xX2axX73xX9xX19xX24xX18xX42xXaxX9xX42xX43xXaxX35xXc3xX33xX9xX42xX43xX24xX53xX35xX9xX42xX43xX53xX42xXax10655xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x14da0xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2cxXax161ebxX9xX51xX114xX24xX9xX2cxX3dxX18xX9xX5xXaxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX43x124e8xX9xXc6xXc7xX9xX5exX42xX9xXbxX5exX35xX9xX2cxXd1xX9xX2cxXd4xX47xX9xX2cxX3dxX18xX9xX5xXf3xXfexX9xXbxXaxX47xX9xX43xeb0fxX42xX9xX42xX43xX53xX42xXaxX9xX42xX43xXaxXc7xX9xX6dxX35xX42xXaxX9xX19xX24xX18xX42xXaxX9xX2cxXaxXa2xX42xXaxX9xX2cxX3dxX18xX9xX76xX42xX43xX9xXdxX41xX42xX9xX42xX53xX26xX9xXdxX53xX9xX2cxX76xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXc3xX33xX9xXbxXaxX18xX42x185cdxX9xX2cxX76xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXc3xX33xX9xX6dxXaxX24xX5exX42xX43xX9xX2fxXfbxX42xX9xXf1xX9xXdxX47xX26xXc3xX42xX9xX6dxX35xXcxX237xX9xX2cxX76xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXc3xX33xX9xX51xX35xXc3xX42xX237xX9xX69xX4exXbxX9xXdxX35xXc3xX47xX9xX42xX13axX9xX2cxX76xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXc3xX33xX1a5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b5xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX125xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1d5xX1cxX1cxX35xX1a5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX1a5xX69xX42xX1cxX42xX17x16e8axX2fxX1cxX2axX11ax19bd3xX118xX1cxX11axX11axX19x10924xX118xX11axX2c3xX118xX2c3xee66xXbxX2axX118xX2axX117xXdxX118xX1a5x13238xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xed48xXf1xX2bexX35xX19xXbxXaxX1d5xX2axX118xX118xf64bxX237xX2bexX35xX19xXbxXaxX1d5xX2c9xX73xX118xX33xX2e6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX47xX9xXbxX47xX24xX42xX43xX9xX26xX17xX47xX9xX2cxX18xX47xX9xXbxX18xX33xX9xX19xX24xX18xX42xX9xXbxXaxX18xX42xX9xXbxXaxX24xX18xX35xX9xXbxX24xX18xX42xX9xX23xX24xX9xX69xX24xX42xX9xX6dxXaxX24xX35xX9xX2axX73xX9xX2cxX24xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX24xX42xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2e6xXbxXf1xX18xXdxX35xX43xX42xX1d5xX9xX2d8xX47xX2fxXbxX35x16650xX26xX237xX32xXexX103xX43xX53xX42xXaxX9xX5xXaxX18xX42xX9xX6dxXaxX24xX5exX42xX43xX9xX2fxXfbxX42xX9xX51xX18xX42xX43xX9xX43xX152xX33xX9xX42xXaxX35xXc7xX47xX9xX6dxXaxX12bxX9xX6dxXax11e90xX42xX9xX2cxX4axX42xX9xX51xX40x1947bxX2cxX9xX2cxXfbxX35xX9xXbxX13axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b5xX24xX19xX26xX32xXex13872x17380xX2cxX9xXbxX35xX46xX47xX9xX2cxX3dxX18xX9xXc6xXc7xX9xX5exX42xX9xX42xXax18f4axXcxX9xX2e6x15779xX26xX9xX19xe9cdxX42xX43xX9xX5xX4exX33xX9xX51xX24xX53xX42xX9xX4xX76xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXc3xX33xX9xX5xXaxX18xX42xX9xXf1xX9xXf3xXaxX24xX5exX42xX43xX9xX2fxXfbxX42xX9xXfexX35xXc3xXbxX9xX103xX18xXcxX9xX107xX5xXf3xXfexX10bxX9xXbxXaxX53xX42xXaxX9xX5xX4exX33xX9xX51xX24xX53xX42xX9xX6dxX35xX42xXaxX9xXbxXb4xX9xXcxX114xX42xXaxX9xX2cxX12bxX9xXbxX125x13ca3xX42xXaxX9xX51xX67xX9xX2cxX76xX42xX43xX9xX42xX43xXaxXc3xX122xX9xXcxX76xX9xXaxX44dxX42xXaxX9x108fexX47xXfbxX42xX9xXbxX125xXb8xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX40xX41xX42xX43xX9xXaxX35xXc3xX42xX9xX51xX114xX35xX9xX69xX53xX9xX2cxXaxX47xX26xX46xX42xX9xXcxX76xX42xX9xXaxX12bxX18xX9xX2cxX18xX24xX237xX9xX2cxXd1xX9xX2cxXd4xX47xX9xXbxX13axX9xX2cxXax12eecxX2cxX9xX43xX1f5xX42xX9xX42xXax1370axX122xX9xXaxX3b7xX33xX9xXdxXafxX237xX9xX42xX3eexX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xX42xX3aexX42xX43xX9xX2fxX47xXd4xXbxX9xXdxX18xX24xX9xX51xX67xX42xX43xX122xX9xX2cxXaxXd4xXbxX9xXdxX40xX3b7xX42xX43xX9xX2fxXfbxX42xX9xX33xXax13a95xXcxX122xX9xX42xX3aexX42xX43xX9xXdxX3f2xX2cxX9xX2cxX114xX42xXaxX9xXbxX125xX18xX42xXaxX237xX9xXaxX24xX114xXbxX9xX51xX67xX42xX43xX9xXaxX35xXc3xX47xX9xX467xX47xXfbxX122xX9xX23xXc7xX42xX9xX69xf879xX42xX43xX237xX9xX43xX35xX51bxX9xX69xX18xX35xX9xXbxX125x10f25xX9xX2cxXaxX3dxX9xX51xX114xX24xX9xXbxX125xX24xX42xX43xX9xX69xX35xXc3xX2cxX9xX51xXfbxXcxX9xX23xXfbxX24xX9xX51xX5exX33xX9xX4a7xX42xX43xX9xX42xXaxX47xX9xX2cxX4axX47xX9xXbxXaxX18xX42xX9xX2fxXfbxX42xX9xX2e6xX47xXd4xXbxX9xXbxX125xX24xX42xX43xX9xX42xX40xX41xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX5exX2cxX9xX42xX43xX53xX42xXaxX9xX6dxX35xX42xXaxX9xXbxXb4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b5xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX467xX47xX26xXb4xXbxX9xX51xXb8xX42xXaxX9xX2cxX3dxX18xX9xX5xXaxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX43xX122xX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xXcxX4b0xX9xXf1xX9xX5xX4exX33xX9xX51xX24xX53xX42xX9xX4xX76xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXc3xX33xX9xX5xXaxX18xX42xX9xXf1xX9xXf3xXaxX24xX5exX42xX43xX9xX2fxXfbxX42xX9xXfexX35xXc3xXbxX9xX103xX18xXcxX1d5xX9xX103xXaxX53xX9xX42xX40xX41xX2cxX9xX42xfb1fxXcxX9xX43xX35xX51bxX9xXbxX125xX46xX42xX9xX73xX2c3xX2f1xX9xX69xX6axX42xX9xX51xX35xXc7xX47xX9xXdxXc3xX9xX107xX2cxX13axX9xX33xXaxX4axX42xX9xXaxX12bxX18xX9xX69xX53xX24xX9xX42xX3aexXcxX9xX117xX118xX2axf73bxX10bxX1a5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b5xX24xX19xX26xX32xXexXb1xX47xX26xXb4xXbxX9xX51xXb8xX42xXaxX9xX2fxX6axX9xX117xX118xX118xX73xX1cxX117xX118xX2axX11axX9xX2cxX3dxX18xX9xX5xXaxX3dxX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXax13171xX33xX1d5xX9xX5xXf3xXfexX9xX43xX35xX51bxX9xX42xX43xX47xX26xX46xX42xX9xXbxX13axX9xX2cxXaxX4a7xX2cxX122xX9xX2cxXd1xX9xX2cxXaxXb4xX9xXaxX24xX114xXbxX9xX51xX67xX42xX43xX9xXbxX125xX24xX42xX43xX9xX2cxXd1xX9xX2cxXd4xX47xX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xXcxX4b0xX9xXf1xX9xX5xXf3xXfexX9xX2cxX3dxX18xX9xX2axX73xX9xX51xXd1xX42xX9xX69xXb8xX237xX9x140b5xX9xX51xXd1xX42xX9xX69xXb8xX9xXbxXaxX3f2xX2cxX9xXaxX35xXc3xX42xX9xX2fxX5exX33xX9xX42xXaxX4exX33xX122xX9xXaxX3b7xX33xX9xX42xXaxXd4xXbxX122xX9xX43xX35xXfbxX35xX9xXbxXax190e7xX122xX9xX2fxX601xX33xX9xX2e6xXb4xX33xX122xX9xXbxX13axX9xX2cxXaxX4a7xX2cxX9xXdxX114xX35xX1a5xX9xX4x12bf2xX42xX43xX9xX69xX41xX35xX9xX51xX12bxX9xXdxX53xX9xX2c3xX9xX19xX24xX18xX42xXaxX9xX42xX43xXaxX35xXc3xX33xX9xX19xX24xX9xX5xXf3xXfexX9xX42xX601xXcxX9xX43xX35xX51bxX9xX2axX118xX118xX2f1xX9xX69xX6axX42xX9xX51xX35xXc7xX47xX9xXdxXc3xX9xX43x19d6dxXcxX1d5xX9xX5xX13axX42xX43xX9xX2cxX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX4xX76xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xXc3xX33xX9xXaxX12bxX18xX9xX2cxXaxXd4xXbxX9xXcxX6fxX237xX9xXfexX35xXc3xX42xX9xXf3xXaxX24xX18xX9xXaxX1f5xX2cxX9xX2cxX76xX42xX43xX9xX42xX43xXaxXc3xX9xXcxX6fxX237xX9xX5xX125xX40x135ddxX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xX51x105d8xX42xX43xX9xX5xXaxX18xX42xX9xXf1xX9xXf3xXaxX24xX5exX42xX43xX9xX2fxXfbxX42xX9xXfexX35xXc3xXbxX9xX103xX18xXcxX237xX9xX1b5xXc3xX42xXaxX9xX69xX35xXc3xX42xX9xX5xXaxX18xX42xX9xXf1xX9xXf3xXaxX24xX5exX42xX43xX9xX2fxXfbxX42xX237xX9xX5xX114xX33xX9xX2cxXaxXa2xX9xX5xXaxX18xX42xX9xXf1xX9xXf3xXaxX24xX5exX42xX43xX9xX2fxXfbxX42xX1a5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b5xX24xX19xX26xX32xXexX5xXf3xXfexX9xX2cx18768xX42xX43xX9xX51xX40xX3b7xX2cxX9xX42xX601xXcxX9xX43xX35xX51bxX9xXbxXabxX9xX73xX2c3xX2f1xX9xX69xX6axX42xX9xX51xX35xXc7xX47xX9xXdxXc3xX9xXbxX125xfbb0xX9xXdxX46xX42xX9xXbxX114xX35xX9xX2cfxX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX13axX9xX33xXaxX4axX42xX1d5xX9xX5xXaxX18xX42xX9xXfexX53xX42xX43xX9xX2xX18xX42xXaxX122xX9xX5xXaxX18xX42xX9xX90xX53xX9xX5xX47xX122xX9xX5xXaxX18xX42xX9xX3d5xX76xX42xX43xX9xX2xX40xXd1xX42xX43xX9xX69xX53xX9xX42xX601xXcxX9xX43xX35xX51bxX9xXbxX125xX46xX42xX9xX2c3xX118xX2f1xX9xX51xXb4xX42xX9xX19xX40xX41xX35xX9xX73xX2c3xX2f1xX9xX69xX6axX42xX9xX51xX35xXc7xX47xX9xXdxXc3xX9xXbxX114xX35xX9xX6d3xX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX13axX9xX33xXaxX4axX42xX9xX69xX53xX9xX42xX601xXcxX9xX43xX35xX51bxX9xX19xX40xX41xX35xX9xX2c3xX118xX2f1xX9xX69xX6axX42xX9xX51xX35xXc7xX47xX9xXdxXc3xX9xX842xX9xX2c9xX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX13axX9xX33xXaxX4axX42xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b5xX24xX19xX26xX32xXexXc6xX152xX2cxX9xX23xX35xXc3xXbxX122xX9xX467xX47xX18xX42xX9xXbxX125xX1f5xX42xX43xX9xX42xXaxXd4xXbxX9xXdxX53xX9xX4xXaxXa2xX42xXaxX9xX33xXaxX3dxX9xX26xX46xX47xX9xX2cxX4axX47xX9xX5xXf3xXfexX9xXbxXaxX3f2xX2cxX9xXaxX35xXc3xX42xX9xXbxXaxX24xX5exX35xX9xXbxX24xX53xX42xX9xX23xX67xX9xX69xX6axX42xX9xXbxX114xX35xX9xX2axX73xX9xX19xX24xX18xX42xXaxX9xX42xX43xXaxX35xXc3xX33xX1a5xX9xX5xX125xX24xX42xX43xX9xX51xX12bxX9xX2cxX12bxX9xX2cxX5exX2cxX9xX2xX103xX9xX51xX35xX701xX42xX9xXaxX44dxX42xXaxX9xXdxX53xX1d5xX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX13axX9xX33xXaxX4axX42xX9xX2cxXd1xX9xX51xX35xXc3xX42xX9x175a3xX76xX42xX43xX9xX1b5xXa2xX122xX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX13axX9xX33xXaxX4axX42xX9xXc6xXb8xX18xX9xX2cxXaxXd4xXbxX9xX69xX53xX9xX6dxXaxX24xX5exX42xX43xX9xX2fxXfbxX42xX122xX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX13axX9xX33xXaxX4axX42xX9xXfexX4exX42xX9xXbxXfbxX35xX9xXbxXaxX47x12973xX122xX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX13axX9xX33xXaxX4axX42xX9xXc6xX4axX47xX9xXbxX40xX9xX33xXaxX5exXbxX9xXbxX125xX35xX701xX42xX9xX42xXaxX53xX9xX69xX53xX9xXaxX114xX9xXbxX4axX42xX43xX122xX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX13axX9xX33xXaxX4axX42xX9xXc6xX4axX47xX9xXbxX40xX122xX9xXbxXaxX40xXd1xX42xX43xX9xXcxX114xX35xX122xX9xX19xXb8xX2cxXaxX9xX69xX3d6xX122xX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX13axX9xX33xXaxX4axX42xX9xX4xXd1xX9xX6dxXaxXa2xX9xXcxX6fxX9xX69xX53xX9xX51xX12bxX42xX43xX9xXbxX53xX47xX237xX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX13axX9xX33xXaxX4axX42xX9xX2xX47xX9xXdxXb8xX2cxXaxX9xX69xX53xX9xXbxXaxX40xXd1xX42xX43xX9xXcxX114xX35xX237xX9xX4xX76xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX2cxX13axX9xX33xXaxX4axX42xX9xX4xXd1xX9xX6dxXaxXa2xX9xX76xX9xXbxX76xX9xX9b3xX76xX42xX43xX9xX1b5xXa2xX1a5xX1a5xX1a5xX1a5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1846dxX24xX47xX125xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2xX3eexX42xX9xXbxX125xXa2xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe