Bạo lực sắc tộc tiếp diễn tại CHDC Congo làm nhiều người thiệt mạng
Ít nhất 9 thường dân đã thiệt mạng, nhiều ngôi nhà bị đốt cháy trong vụ tấn công được cho là do nhóm phiến quân Lực lượng dân chủ đồng minh (ADF) thực hiện ở Beni, miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo.
7609xb365xc0d1x7916xd34dx107e3x8bebx7636xfdd2xX7x107d7x956cx9d65xb360xd3b1xf346xX5x9ba2xXax7ee4xdc46xcc92x109f6xX3xX5xb9c8xX4xX3xX7xefb0xX4xX3xXexaef7xX4xX3xXexXdxc83dxXbxX3xcfcbxXdxaa9bxc151xX3xXexX14xXdxX3x109d5x8526xf810xX31xX3xX31xX15xX2bxdec5xX15xX3xX5xe2edx94dcxX3xX2bxX1xXdx99fcx93bcxX3xX2bxX39x8eccxacfexXdxX3xXexX1xXdxcabfxXexX3xX3exX14xX2bxX39xX0xdd56xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX10xX6xX28xXaxX12x106a9xXexX3xX2bxX1x7bfbxXexX3xc2dbxX3xXexX1xX48xX49xX2bxX39xX3xX28xbd2exX2bxX3x10735xeab6xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX3exX14xX2bxX39x102b9xX3xX2bxX1xXdxX43xX44xX3xX2bxX39xbe60xXdxX3xX2bxX1xX3dxX3xaa91x10111xX3xX81xbc16xXexX3xX4xX1x88dcxd003xX3xXexb0efxX15xX2bxX39xX3x8a7exde6fxX3xXexX71xX2bxX3xX4xX98xX2bxX39xX3xX81xX48x10128xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX5xX3dxX3xX28xX15xX3xX2bxX1xda10xX3exX3xXbxX1xXdxX25xX2bxX3xc94bxX44xX7exX2bxX3xeed3xX18xX4xX3xX5xX48xXbfxX2bxX39xX3xX28xX7exX2bxX3xX4xX1xe03axX3xX81xcb62xX2bxX39xX3xX3exXdxX2bxX1xX3xa5cbxcaedxX33x101efxcab9xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4fxX2bxX3xc750xX3xX13xX10xX2bxXdxX8exX3xX3exXdxX43xX2bxX3x800exX98xX2bxX39xX3xX31xX20xX2bxX39xX3xX1x8d3exX6xX3xX28xX7exX2bxX3xX4xX1xXecxX3xX31xX15xX2bxX39xX15x10b73xX0xX57xXbxX12xX0xX28xXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX10xXexX6xXdxX5xX7xaf6bxX148xX7xX44xX3exX3exX6xXacxXa9xX3xX4xX3exX7xbbffxX28xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX28xXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xXacxXexXdxX4xX5xX10xX155xXbxX1xX15xXexX15xX3xXbxX31xX10xX2bxXexX10xXacxXaxX12xX0xXdxX3exX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX2bxXexX10xXacxXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxe927xXdxX28xXexX1x1080dxX3xbd6fxX2xb5bfxXbx7beexa335xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX1a0xX3x7f66xX2xb479xXbxX1a6xX1a7xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX130xX9fxX6xX15xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX130xXb1xX2bxX57xX2bxX10xX19bxX7xX57x82cdxX1b3xX1d4xX2xX57xX2xX1b3x89abxX28xX2xX1b3xX1dbxX1b1xX1a4x885fxX1e2xXexX74xX1dbxX1b1xb0a5xX5xX1dbxX155xXexXexX1a6xXb1xX2bxX155xX1d4xX1a4xX1b3xX1a4xX155xX4xX15xX2bxX39xX15xX130xe3b6xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5xX18xX4xX3xX7xX1cxX4xX3xXexX20xX4xX3xXexXdxX25xXbxX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexX14xXdxX3xX31xX32xX33xX31xX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX3xX5xX3dxX3exX3xX2bxX1xXdxX43xX44xX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX3exX14xX2bxX39xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX28xXdxXb1xX12xX0xX28xXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xXacxXexXdxX4xX5xX10xX155xXbxX1xX15xXexX15xXaxX12xX0xX57xX28xXdxXb1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX15xX2bxXaxX12xX31xX1xX44xXa9xd206xX2bxX3xX2bxX14xX2bxX3xX2bxX1xX7exX2bxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX3exX14xX2bxX39xX3xXexXacxX15xX2bxX39xX3xX3exX20xXexX3xXb1xXb2xX3xXexX71xX2bxX3xX4xX98xX2bxX39xX3xXexX14xXdxX3xX5xX3dxX2bxX39xX3xa89bxX6xX2bxaf63xX6xX5xX6xX1xX15xX8exX3xX39x106b9xX2bxX3xX13xX10xX2bxXdxX8exX3xX31xX32xX33xX31xX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX130xX3xXf8x10261xX2bxX1xX1a0xX3xXf9xXfbxa701xX57xXcxXcxec6ex9026xed08xXfcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX28xXa9xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXbxX1xXcexX2bxX39xX3xXb1xXdx9d11xX2bxX3xXcxXcxX2f0xX2f1xX2f2xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX7exX44xX3xX2ecxX1xXdxX8exX3xX2bxX39xX3dxXa9xX3xX1d4xX1b1xX57xX1a4xX8exX3x8a92xXexX3xX2bxX1xX71xXexX3xX74xX3xXexX1xX48xX49xX2bxX39xX3xX28xX7exX2bxX3xX81xX82xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX3exX14xX2bxX39xX8exX3xX2bxX1xXdxX43xX44xX3xX2bxX39xX98xXdxX3xX2bxX1xX3dxX3xX9fxXa0xX3xX81xXa3xXexX3xX4xX1xXa8xXa9xX3xXexXacxX15xX2bxX39xX3xXb1xXb2xX3xXexX71xX2bxX3xX4xX98xX2bxX39xX3xX81xX48xXbfxX4xX3xX4xX1xX15xX3xX5xX3dxX3xX28xX15xX3xX2bxX1xXcexX3exX3xXbxX1xXdxX25xX2bxX3xXd7xX44xX7exX2bxX3xXdcxX18xX4xX3xX5xX48xXbfxX2bxX39xX3xX28xX7exX2bxX3xX4xX1xXecxX3xX81xXefxX2bxX39xX3xX3exXdxX2bxX1xX3xXf8xXf9xX33xXfbxXfcxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4fxX2bxX3xX108xX3xX13xX10xX2bxXdxX8exX3xX3exXdxX43xX2bxX3xX115xX98xX2bxX39xX3xX31xX20xX2bxX39xX3xX1xX120xX6xX3xX28xX7exX2bxX3xX4xX1xXecxX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX28xXa9xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX98xX2bxX39xX3xXf9xX2bxXexX1xX15xX2bxXa9xX3xX2c3xX44xX6xX5xX44xX7xX1xX6xXa9xXdxX8exX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xXbxX1xXa8xXexX3xX2bxX39xX98xX2bxX3xXd7xX44xX7exX2bxX3xX81xX20xXdxX3xX31xX20xX2bxX39xX3xX1xX120xX6xX3xX28xX7exX2bxX3xX4xX1xXecxX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX8exX3xX2bxX1xbb63xX2bxX39xX3xXbxX1xX2cfxX2bxX3xXex7a8dxX3xXb1xbd34xX3xXexXacxX6xX2bxX39xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4fxX2bxX3xXb1xXb2xX3xXexX71xX2bxX3xX4xX98xX2bxX39xX3xX81xX82xX3xX9fxdcb9xX3xXexXacxXa3xX2bxX3xX7xX6xX44xX3xe3fexX1xXdxX3xX39xXdxX6xX15xX3xXexXacxX6xX2bxX1xX3xXb1x9e03xXdxX3xX5xX18xX4xX3xX5xX48xXbfxX2bxX39xX3xXd7xX44xX7exX2bxX3xX81xX20xXdxX130xX3xX2f1xXb2xX3xXb1xXdxX4fxX4xX3xX81xX82xX3xX49cxX1xXdxX25xX2bxX3xX3exX20xXexX3xX7xXa3xX3xX9fxXdxX2bxX1xX3xX5xX338xX2bxX1xX3xX9fxXa0xX3xXexX1xX48xa813xX2bxX39xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX28xXa9xXaxX12xX2ecxX1xX15xX2bxX39xX3xXexXacxX3dxX15xX3xXf9xX33xXfbxX8exX3xXb1xX4acxXdxX3xX81xX6xX3xX7xXa3xX3xX4xXa8xX4xX3xXexX1xX3dxX2bxX1xX3xXb1xXdxX316xX2bxX3xXexX1xX10xX15xX3xX81xX14xX15xX3xX32xXefxXdxX8exX3xX81xX48xXbfxX4xX3xX1xf6d7xX2bxX1xX3xXexX1xX3dxX2bxX1xX3xXexb7bcxX3xX2bxX48xX4acxX4xX3xX5xXa8xX2bxX39xX3xX39xXdxX43xX2bxX39xX3xe40exX39xX6xX2bxX28xX6xX3xX4xXcexX3xXexX48xX3xXexX48xX108xX2bxX39xX3xX81xXa3xXdxX3xX5x935fxXbxX3xXb1xX4acxXdxX3xX4xX1xX338xX2bxX1xX3xXd7xX44xXa9xX43xX2bxX3xXcx8683xX2bxX39xX3xXexX1xXa3xX2bxX39xX3xf7f1xX15xX19bxX10xXacxXdxX3xX2c3xX44xX7xX10xXb1xX10xX2bxXdxX130xX3xX2f2x8603xX3exX3xX2xX74xX74xX1a4xX8exX3xX2bxX1xXcexX3exX3xX2bxX3dxXa9xX3xX81xX82xX3xX4xX1xX44xXa9xX28dxX2bxX3xX81xXa0xX6xX3xX9fxX3dxX2bxX3xX1xX15xX14xXexX3xX81xX20xX2bxX39xX3xX7xX6xX2bxX39xX3xX31xX20xX2bxX39xX3xX1xX120xX6xX3xX28xX7exX2bxX3xX4xX1xXecxX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX28xXa9xXaxX12xX31xXa8xX4xX3xXexX6xXa9xX3xX7xe97bxX2bxX39xX3xX4xXecxX6xX3xXf9xX33xXfbxX3xX9fxXa0xX3xX4xXa8xX15xX3xX9fxX44xX20xX4xX3xX81xX82xX3xX39xXdxX25xXexX3xX1xX14xXdxX3xX1xX4ebxX2bxX3xX2xX130xX1b3xX1b3xX1b3xX3xXexX1xX48xX49xX2bxX39xX3xX28xX7exX2bxX3xX108xX3xX49cxX1xX44xX3xXb1xX18xX4xX3xX13xX10xX2bxXdxX3xX49cxX28dxX3xXexX54cxX3xXexX1xXa8xX2bxX39xX3xX2xX1b3xX57xX1d4xX1b3xX2xX1b1xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX28xXa9xXaxX12xXcxXacxX15xX2bxX39xX3xX1a2xX3xXexX1xXa8xX2bxX39xX3xXd7xX44xX6xX8exX3xXf9xX33xXfbxX3xX81xX82xX3xX28xXdxX3xX4xX1xX44xXa9xX28dxX2bxX3xX81xX25xX2bxX3xX39xX2cfxX2bxX3xXexX1xX3dxX2bxX1xX3xXbxX1xXa3xX3x7a36xXexX44xXacxXdxX8exX3xX108xX3xX3exXdxX43xX2bxX3xX13xX1cxX4xX3xX31xX20xX2bxX39xX3xX1xX120xX6xX3xX28xX7exX2bxX3xX4xX1xXecxX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX8exX3xX81xXefxX2bxX39xX3xXexX1xX49xXdxX3xXexX5a6xX2bxX39xX3xX4xX48xX49xX2bxX39xX3xX4xXa8xX4xX3xXb1xXb2xX3xXexX71xX2bxX3xX4xX98xX2bxX39xX3xX2bxX1x1058cxX3exX3xXb1xX3dxX15xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX4ebxX3xX7xX108xX3xX28xX7exX2bxX3xX7xX18xX8exX3xX7xXa8xXexX3xX1xX14xXdxX3xX1xX4ebxX2bxX3xX1b1xX1b3xX1b3xX3xXexX1xX48xX49xX2bxX39xX3xX28xX7exX2bxX3xX81xX28dxX3xXexXacxfd3dxX3xX81xX46fxX6xX3xX4xX1xXdxX25xX2bxX3xX28xXa0xX4xX1xX3xXd7xX44xX7exX2bxX3xX7xX18xX3xX4xXecxX6xX3xX4xX1xX338xX2bxX1xX3xXd7xX44xXa9xX43xX2bxX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX28xXa9xXaxX12xX13xX316xX2bxX3xX4xX14xX2bxX1xX3xXf9xX33xXfbxX8exX3xX2bxX1xXcexX3exX3xX28xX7exX2bxX3xXd7xX44xX7exX2bxX3xXb1xX46fxX3xXexXacxX6xX2bxX39xX3xX49cxX1x8778xXexX3xXexXdxX25xX2bxX39xX3xXdcxXdxX316xX2bxX3xX1xXbfxXbxX3xXb1xX541xX3xX7xX18xX3xXbxX1xXa8xXexX3xXexXacxXdxX28dxX2bxX3xX4xXecxX6xX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX3xXf8xX31xX15xX28xX10xX4xX15xXfcxX3xX4xX46fxX2bxX39xX3xX81xX48xXbfxX4xX3xX4xX1xX15xX3xX5xX3dxX3xX39xXcexXbxX3xXbxX1xX2cfxX2bxX3xX39xX7exXa9xX3xX2bxX316xX2bxX3xX9fxX71xXexX3xX58axX2bxX3xXexX14xXdxX3xX2bxX1xXdxX43xX44xX3xX81xXa0xX6xX3xXbxX1xX48xX4ebxX2bxX39xX3xX4xXecxX6xX3xX31xX20xX2bxX39xX3xX1xX120xX6xX3xX28xX7exX2bxX3xX4xX1xXecxX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX28xXa9xXaxX12xXcxX1xX3dxX2bxX1xX3xXb1xXdxX316xX2bxX3xX4xXecxX6xX3xX2bxX1xXcexX3exX3xX2bxX3dxXa9xX3xX4xX1xXecxX3xXa9xX25xX44xX3xXexX1xX44xX20xX4xX3xX7xX1cxX4xX3xXexX20xX4xX3xXdcxX10xX2bxX28xX44xX3xX155xX3xX2bxX1xX462xX2bxX39xX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xX7xXa3xX2bxX39xX3xX4xX1xXecxX3xXa9xX25xX44xX3xX9fxX706xX2bxX39xX3xX2bxX39xX1xX43xX3xX2bxX98xX2bxX39xX3xXb1xX3dxX3xXexX1xX48xX49xX2bxX39xX3xX1a6xX44xXa9xX316xX2bxX3xX1a6xX44xX2bxX39xX3xX81xX20xXexX3xXb1xX4acxXdxX3xX4xX20xX2bxX39xX3xX81xXefxX2bxX39xX3xXexX1xX48xX4ebxX2bxX39xX3xX2bxX1xX7exX2bxX3xXb1xX3dxX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xX4xX1xX5a6xX2bxX3xX39xXdxX6xX3xX7xX60exX4xX3xX108xX3xX6b5xXexX44xXacxXdxX3xX155xX3xX49cxX1xX44xX3xXb1xX18xX4xX3xX39xXdxX3dxX44xX3xX81xX2cfxX44xX3xX3exX491xX3xXb1xX3dxX3xXd7xX44xe6f3xX2bxX39xX3xXb1xX3dxX2bxX39xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX28xXa9xXaxX12xX31xX15xX28xX10xX4xX15xX3xX9fxXa0xX3xX4xXa8xX15xX3xX9fxX44xX20xX4xX3xX81xX82xX3xX7xXa8xXexX3xX1xX14xXdxX3xX1xX3dxX2bxX39xX3xXexXacxX5a6xX3exX3xX28xX7exX2bxX3xXexX1xX48xX49xX2bxX39xX3xX49cxX28dxX3xXexX54cxX3xX81xX2cfxX44xX3xX2bxX5a6xX3exX3xX1d4xX1b3xX1d4xX1b3xX130xX0xX57xXbxX12xX0xX28xXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xXacxX10xX5xX6xXexX10xX28xXaxX12xX0xX7xXexXacxX15xX2bxX39xX12xXcxXdxX2bxX3xX5xXdxX316xX2bxX3xXd7xX44xX6xX2bxX1a0xX0xX57xX7xXexXacxX15xX2bxX39xX12xX0xX44xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX155xXexX1xX44xX3exX9fxX155xX6xX2bxX28xX155xX7xX6xXbxX15xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX1b1xX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX3exX14xX2bxX39xX3xXexXacxX15xX2bxX39xX3xXb1xXb2xX3xXexX3dxX44xX3xX1xX491xX6xX3xX4xXa8xX2bxX3xXd7xX44xX6xX3xXexXa3xXbxX3xX4xX98xX2bxX39xX3xX2bxX1xX7exX2bxX3xX2bxX39xXecxX3xXd7xX44xX316xX2bxX3xXexXacxX316xX2bxX3xX81xX48xX49xX2bxX39xX3xXacxX6xXa9xXaxX3xX1xXacxX10xf259xX9xXaxX57xXd7xX44xX15xX4xX155xXexX10xX57xX2xX1b1xX155xX2bxX39xX44xX15xXdxX155xXexX1xXdxX10xXexX155xX3exX6xX2bxX39xX155xXexXacxX15xX2bxX39xX155xXb1xX44xX155xXexX6xX44xX155xX1xX15xX6xX155xX4xX6xX2bxX155xXd7xX44xX6xX155xXexX15xXbxX155xX4xX15xX2bxX39xX155xX2bxX1xX6xX2bxX155xX2bxX39xX44xX155xXd7xX44xX10xX2bxX155xXexXacxX10xX2bxX155xX28xX44xX15xX2bxX39xX155xXacxX6xXa9xX57xX2xX74xX2xX1e8xX1e8xX2xX130xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX39xX3xX7xXacxX4xX9xXaxX57xX3exX10xX28xXdxX6xX57xX2xX1d4xX1b3xX57xX2bxX10xX19bxX7xX57xX1d4xX1b3xX2xX1dbxX57xX2xX1d4xX1b1xX28xX1a4xX2xX2xX1b3xX1a4xX2xX2xXexX74xX1b1xX1e2xX1e8xX1d4xX5xX1b3xX130xX1fdxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5xX18xX4xX3xX7xX1cxX4xX3xXexX20xX4xX3xXexXdxX25xXbxX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexX14xXdxX3xX31xX32xX33xX31xX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX3xX5xX3dxX3exX3xX2bxX1xXdxX43xX44xX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX3exX14xX2bxX39xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX28xXdxXb1xX12xX0xX7xXexXacxX15xX2bxX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX1b1xX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX3exX14xX2bxX39xX3xXexXacxX15xX2bxX39xX3xXb1xXb2xX3xXexX3dxX44xX3xX1xX491xX6xX3xX4xXa8xX2bxX3xXd7xX44xX6xX3xXexXa3xXbxX3xX4xX98xX2bxX39xX3xX2bxX1xX7exX2bxX3xX2bxX39xXecxX3xXd7xX44xX316xX2bxX3xXexXacxX316xX2bxX3xX81xX48xX49xX2bxX39xX3xXacxX6xXa9xXaxX3xX1xXacxX10xXa35xX9xXaxX57xXd7xX44xX15xX4xX155xXexX10xX57xX2xX1b1xX155xX2bxX39xX44xX15xXdxX155xXexX1xXdxX10xXexX155xX3exX6xX2bxX39xX155xXexXacxX15xX2bxX39xX155xXb1xX44xX155xXexX6xX44xX155xX1xX15xX6xX155xX4xX6xX2bxX155xXd7xX44xX6xX155xXexX15xXbxX155xX4xX15xX2bxX39xX155xX2bxX1xX6xX2bxX155xX2bxX39xX44xX155xXd7xX44xX10xX2bxX155xXexXacxX10xX2bxX155xX28xX44xX15xX2bxX39xX155xXacxX6xXa9xX57xX2xX74xX2xX1e8xX1e8xX2xX130xX1xXexX3exXaxX12xX2xX1b1xX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX3exX14xX2bxX39xX3xXexXacxX15xX2bxX39xX3xXb1xXb2xX3xXexX3dxX44xX3xX1xX491xX6xX3xX4xXa8xX2bxX3xXd7xX44xX6xX3xXexXa3xXbxX3xX4xX98xX2bxX39xX3xX2bxX1xX7exX2bxX3xX2bxX39xXecxX3xXd7xX44xX316xX2bxX3xXexXacxX316xX2bxX3xX81xX48xX49xX2bxX39xX3xXacxX6xXa9xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexXacxX15xX2bxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXexX1xX98xX2bxX39xX3xXexXdxX2bxX3xX9fxX6xX2bxX3xX81xX2cfxX44xX8exX3xXexX6xXdxX3xX2bxX14xX2bxX3xX1a6xX73fxXa9xX3xXacxX6xX3xXexX14xXdxX3xXexX1xX3dxX2bxX1xX3xXbxX1xXa3xX3xXf9xX44xXacxX6xX2bxX39xX6xX9fxX6xX28xX8exX3xX9fxX6xX2bxX39xX3xX2c3xX6xX1xX6xXacxX6xX7xX1xXexXacxX6xX8exX3xX3exXdxX43xX2bxX3xXcxX7exXa9xX3xaf5fxX2bxX3xX115xX20xX3xX49cxX1xXdxX3xX3exX20xXexX3xXexX3dxX44xX3xX1xX491xX6xX3xX4xX1xX108xX3xX1xX3dxX2bxX39xX3xX9fxX71xXexX3xX2bxX39xX49xX3xX4xXa8xX2bxX3xXd7xX44xX6xX3xXexXa3xXbxX3xX4xX98xX2bxX39xX3xX2bxX1xX7exX2bxX3xX2bxX39xXecxX3xXd7xX44xX316xX2bxX3xXexXacxX316xX2bxX3xX81xX48xX49xX2bxX39xX3xXacxX6xXa9xX130xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX28xXdxXb1xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xX32xX33xX31xX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX1a0xX3xXf9xX33xXfbxX3xX5xX14xXdxX3xXexX1xX73fxX3exX3xX7xXa8xXexX3xXb1xX3dxX3xX9fxX1cxXexX3xX4xXcexX4xX3xX1xX3dxX2bxX39xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX28xX7exX2bxX3xXexX1xX48xX49xX2bxX39xXaxX3xX1xXacxX10xXa35xX9xXaxX57xXd7xX44xX15xX4xX155xXexX10xX57xX4xX1xX28xX4xX155xX4xX15xX2bxX39xX15xX155xX6xX28xXa35xX155xX5xX6xXdxX155xXexX1xX6xX3exX155xX7xX6xXexX155xXb1xX6xX155xX9fxX6xXexX155xX4xX15xX4xX155xX1xX6xX2bxX39xX155xX4xX1xX44xX4xX155xX28xX6xX2bxX155xXexX1xX44xX15xX2bxX39xX57xX2xX1dbxX1a2xX1dbxX1dbxX2xX130xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX39xX3xX7xXacxX4xX9xXaxX57xX3exX10xX28xXdxX6xX57xX2xX1d4xX1b3xX57xX2bxX10xX19bxX7xX57xX1d4xX1b3xX1b3xX1a4xX57xX2xX1e2xX1b1xX28xX1a2xX2xX1a4xX2xX1e8xX1b1xX1b1xXexX1e2xX2xX74xX2xX1a2xX5xX1b3xX130xX1fdxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5xX18xX4xX3xX7xX1cxX4xX3xXexX20xX4xX3xXexXdxX25xXbxX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexX14xXdxX3xX31xX32xX33xX31xX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX3xX5xX3dxX3exX3xX2bxX1xXdxX43xX44xX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX3exX14xX2bxX39xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX28xXdxXb1xX12xX0xX7xXexXacxX15xX2bxX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xX32xX33xX31xX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX1a0xX3xXf9xX33xXfbxX3xX5xX14xXdxX3xXexX1xX73fxX3exX3xX7xXa8xXexX3xXb1xX3dxX3xX9fxX1cxXexX3xX4xXcexX4xX3xX1xX3dxX2bxX39xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX28xX7exX2bxX3xXexX1xX48xX49xX2bxX39xXaxX3xX1xXacxX10xXa35xX9xXaxX57xXd7xX44xX15xX4xX155xXexX10xX57xX4xX1xX28xX4xX155xX4xX15xX2bxX39xX15xX155xX6xX28xXa35xX155xX5xX6xXdxX155xXexX1xX6xX3exX155xX7xX6xXexX155xXb1xX6xX155xX9fxX6xXexX155xX4xX15xX4xX155xX1xX6xX2bxX39xX155xX4xX1xX44xX4xX155xX28xX6xX2bxX155xXexX1xX44xX15xX2bxX39xX57xX2xX1dbxX1a2xX1dbxX1dbxX2xX130xX1xXexX3exXaxX12xX31xX32xX33xX31xX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX1a0xX3xXf9xX33xXfbxX3xX5xX14xXdxX3xXexX1xX73fxX3exX3xX7xXa8xXexX3xXb1xX3dxX3xX9fxX1cxXexX3xX4xXcexX4xX3xX1xX3dxX2bxX39xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX28xX7exX2bxX3xXexX1xX48xX49xX2bxX39xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexXacxX15xX2bxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xX6cxXexX3xX2bxX1xX71xXexX3xX1dbxX3xX28xX7exX2bxX3xXexX1xX48xX49xX2bxX39xX3xX81xX82xX3xX9fxXa0xX3xX7xXa8xXexX3xX1xX14xXdxX3xX9fxX706xX2bxX39xX3xX28xX6xX15xX3xXb1xX3dxX3xX1d4xX1b3xX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xX49cxX1xXa8xX4xX3xX9fxXa0xX3xX2bxX1xXcexX3exX3xXb1xX46fxX3xXexXacxX6xX2bxX39xX3xX31xXa8xX4xX3xX5xX18xX4xX3xX5xX48xXbfxX2bxX39xX3xX33xX7exX2bxX3xX4xX1xXecxX3xX115xXefxX2bxX39xX3xX3exXdxX2bxX1xX3xXf8xXf9xX33xXfbxXfcxX3xX9fxX1cxXexX3xX4xXcexX4xX3xXexX14xXdxX3xX13xX10xX2bxXdxX8exX3xX3exXdxX43xX2bxX3xX115xX98xX2bxX39xX3xX31xX20xX2bxX39xX3xX1xX120xX6xX3xX33xX7exX2bxX3xX4xX1xXecxX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX130xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX28xXdxXb1xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xXdxX4fxX2bxX3xXexXacxX48xX49xX2bxX39xX3xXexX1xX73fxX3exX3xX49cxX1xXa3xX4xX3xX3exXa8xXa9xX3xX9fxX6xXa9xX3xX55exX49cxXacxX6xXdxX2bxX10xX3xX4xX1xX108xX3xX2xX1e8xX1a2xX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xXacxX4ebxXdxX3xX108xX3xX6b5xXacxX6xX2bxXaxX3xX1xXacxX10xXa35xX9xXaxX57xX28xXdxX10xX3exX155xX2bxX15xX2bxX39xX57xX1xXdxX10xX2bxX155xXexXacxX44xX15xX2bxX39xX155xXexX1xX6xX3exX155xX49cxX1xX15xX4xX155xX3exX6xXa9xX155xX9fxX6xXa9xX155xX44xX49cxXacxX6xXdxX2bxX10xX155xX4xX1xX15xX155xX2xX1e8xX1a2xX155xX2bxX39xX44xX15xXdxX155xXacxX15xXdxX155xX15xX155xXdxXacxX6xX2bxX57xX2xX1dbxX1a4xX1d4xX2xX1a2xX130xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX39xX3xX7xXacxX4xX9xXaxX57xX3exX10xX28xXdxX6xX57xX2xX1d4xX1b3xX57xX2bxX10xX19bxX7xX57xX1d4xX1b3xX1b3xX2xX57xX2xX1b3xX1dbxX28xX1e2xX2xX1b1xX1b1xX2xX1d4xX1d4xXexX2xX1a2xX1d4xX1a4xX1b3xX5xX1b3xX130xX1fdxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5xX18xX4xX3xX7xX1cxX4xX3xXexX20xX4xX3xXexXdxX25xXbxX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexX14xXdxX3xX31xX32xX33xX31xX3xX31xX15xX2bxX39xX15xX3xX5xX3dxX3exX3xX2bxX1xXdxX43xX44xX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX3exX14xX2bxX39xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX28xXdxXb1xX12xX0xX7xXexXacxX15xX2bxX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xXdxX4fxX2bxX3xXexXacxX48xX49xX2bxX39xX3xXexX1xX73fxX3exX3xX49cxX1xXa3xX4xX3xX3exXa8xXa9xX3xX9fxX6xXa9xX3xX55exX49cxXacxX6xXdxX2bxX10xX3xX4xX1xX108xX3xX2xX1e8xX1a2xX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xXacxX4ebxXdxX3xX108xX3xX6b5xXacxX6xX2bxXaxX3xX1xXacxX10xXa35xX9xXaxX57xX28xXdxX10xX3exX155xX2bxX15xX2bxX39xX57xX1xXdxX10xX2bxX155xXexXacxX44xX15xX2bxX39xX155xXexX1xX6xX3exX155xX49cxX1xX15xX4xX155xX3exX6xXa9xX155xX9fxX6xXa9xX155xX44xX49cxXacxX6xXdxX2bxX10xX155xX4xX1xX15xX155xX2xX1e8xX1a2xX155xX2bxX39xX44xX15xXdxX155xXacxX15xXdxX155xX15xX155xXdxXacxX6xX2bxX57xX2xX1dbxX1a4xX1d4xX2xX1a2xX130xX1xXexX3exXaxX12xX32xXdxX4fxX2bxX3xXexXacxX48xX49xX2bxX39xX3xXexX1xX73fxX3exX3xX49cxX1xXa3xX4xX3xX3exXa8xXa9xX3xX9fxX6xXa9xX3xX55exX49cxXacxX6xXdxX2bxX10xX3xX4xX1xX108xX3xX2xX1e8xX1a2xX3xX2bxX39xX48xX49xXdxX3xXacxX4ebxXdxX3xX108xX3xX6b5xXacxX6xX2bxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexXacxX15xX2bxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xX31xX1xXdxX25xX4xX3xX3exXa8xXa9xX3xX9fxX6xXa9xX3xX55exX49cxXacxX6xXdxX2bxX10xX3xXacxX4ebxXdxX3xX39xX2cfxX2bxX3xXcxX10xX1xXacxX6xX2bxX3xX4xX1x7d95xX3xXb1xX3dxXdxX3xX39xXdxX49xX3xX7xX6xX44xX3xX49cxX1xXdxX3xX6b5xXacxX6xX2bxX3xX2bxX82xX3xX5xX15xX14xXexX3xXexX316xX2bxX3xX5xX46cxX6xX3xXb1xX3dxX15xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX5a6xX2bxX3xX4xa44fxX3xX2c3xdfeexX3xX108xX3xX6b5xXacxX6xXd7xX3xX7xXa8xX2bxX39xX3xX1dbxX57xX2xX3xX81xX28dxX3xX81xXa8xXbxX3xXexXacxX73fxX3xXb1xXb2xX3xX7xXa8xXexX3xX1xX14xXdxX3xXcxX48xX4acxX2bxX39xX3xb420xX15xX5xX10xXdxX3exX6xX2bxXdxX130xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX28xXdxXb1xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX44xX5xX12xX0xX28xXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXacxXaxX12xX0xX57xX28xXdxXb1xX12xX0xX57xX28xXdxXb1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12e2xX15xX44xXacxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX2f1xXdxX10xXexX2bxX6xX3exb770xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX28xXdxXb1xX12