Macao có thể trở thành thành phố giàu nhất hành tinh
Theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Macao (Trung Quốc) sẽ vượt Qatar trở thành thành phố có GDP trên đầu người cao nhất thế giới.
91f6x127fax122d6xa910xbed3x131f3xfcb8x97cbx134a4xX7xa1d0xa8f6xece2x128d1x1262bxd4b8xX5xc975xXax13435xeca3xX6xX4xX6x10cf6xX3xX4xbbc4xX3xXexX1xb612xX3xXexa07cxd55dxX3xXexX1xa6c6xed65xX1xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXbxX1xa29dxX3xd0b1xXdxX26xfc44xX3xX27xX1xa9b8xXexX3xX1xX26xX27xX1xX3xXexXdxX27xX1xX0xb4d5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7afxX10xX6x1100fxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX7xX32xX3xX5xXdx9e36xX37xX3xX4x107f3xX6xX3xfac0xX37xf608xX3xXexXdxce82xX27xX3xXexX67xX3x12f76xX37xX32xX4xX3xXexcff3xX3x13032xd28exX13xc769xb3cfx10a61xX3xX13xX6xX4xX6xX17xX3xX82xXcxX21xX37xX27xX34xX3xX6exX37xX32xX4xX86xX3xX7xa7dbxX3x10be4xf1c5x10e87xXexX3xX6exX6xXexX6xX21xX3xXexX21xX22xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX4xX1axX3xbd32xb807x12f7exX3xXexX21xb5d2xX27xX3x11811xcb2axX37xX3xX27xX34xXa0x11c77xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX27xX1xX3bxXexX3xXexX1xX80xX3xX34xXdx13322xXdxf9ebxX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX9fxX3xXdxX5axX9xXaxX5axXdxX9fxe6f1xX10x96eexX7xb7cexX17xX27xXexX10xX27xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxc426xX17xX27xbec3xd8ddxX3xbb30xXexX10dxX3xX110xX21xdb63xX3xX10axX17xX27xX10exX10dxX3xX5axX10xXexX6xXdxX5xcc75xX4xX17xX27xXexX10xX27xXexXaxX12xX0xX5axXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxc7f2xXfax9363xX17xX21xXexX6xf30cxX5xX10xX83xX27xXc3xX21xX10xX9fxXdxX10xXf8xX13xX17xX5axX10xX3xX83xX13xX13cxXfaxX37xX21xX21xX10xX27xXexf624xX5axXdxXexX17xX21xX15cxX5axXdxXex9c82xX141x10eabxX10xX4xXexXaxX12xX0xX5axXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX10xX27xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX110xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfaxX10xX27xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexc5b6xX5xX10xX9xXaxXf8xXdxX5axXexX1x10f8bxX3xa91axX116xX2xXbxa566x10f7exX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1a4xX3xX10exX2xX10exXbxX1aaxX1abxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a4xX48xX48xXdxXe5xX141xX6xX17xX1xX6xXexXdxX27xX1xXe5xX9fxX27xX48xX27xX10xXf8xX7xX48xX2x12f1bxX10dxX116xX48xX2xd868x135f2xX5axX10dxX2xX116xX116xX1e3xX116xX116xXexX10exX2xX1e4xX1e3xX5xX1dexX124xX1e4xX6xX10exX10xX10dxX141xX10axX141x11bebxa1caxX6xX116xX1fdxXe5xX168xXbxX10xX34xa520xX21xX9xX2xX2xX1fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX6xX17xX3xX4xX1axX3xXexX1xX1exX3xXexX21xX22xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX34xXdxX26xX37xX3xX27xX1xX3bxXexX3xX1xX26xX27xX1xX3xXexXdxX27xX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX5axXdxX9fxX12xX0xX48xX5axXdxX9fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx127fbxX17xX5axX19axXaxX12xX263x12dc4xX17xX3xX0xXdxX12xX263xXa0xX37xX3xXcaxXdxX67xX27xX3xX57xX17xX6xX3xXf6xX6xX110xX3xX141xX37xed54xXdxX3xX7xX26axX27xX34xX3xX82xX13cxXfaxX13xXc3xX86xX0xX48xXdxX12xX3xX5axf3eexX27xX3xX141xX26axX17xX3xX4xX26axX17xX3xXaxXcxX21xXdxX1exX27xX3xX9fx1296exX27xX34xX3xa833xXdxX27xX1xX3xXexX80xX3xXexX1xX80xX3xX34xXdxXe3xXdxXaxX3xX4xX6bxX6xX3xX83xX13xX85xX3xX4xe262xX27xX34xX3xX141xX32xX3xX1xfef1xXdxX3xX4xX37xX32xXdxX3xXexX1xX26axX27xX34xX3xX1fexX3xX4xX1xX17xX3xX141xXdxX80xXexX87xX3xX13xX6xX4xX6xX17xX3xX7xX9dxX3xX9fxXa0xXa1xXexX3xX6exX6xXexX6xX21xX3xXexX21xX22xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX4xX1axX3xXc1xXc2xXc3xX3xX141x9b37xX27xX1xX3xX7axX37xbd68xX27xX3xXcaxXcbxX37xX3xX27xX34xXa0xXd1xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX27xX1xX3bxXexX3xXexX1xX80xX3xX34xXdxXe3xXdxX3xX9fxX26xX17xX3xX27x104e0xX110xX3xX116xX1e3xX116xX1e3xXe5xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX17xX5axX19axXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX7xX32xX3xX5xXdxX67xX37xX3xX4xX6bxX6xX3xX83xX13xX85xX87xX3xXc1xXc2xXc3xX3xX141xX31bxX27xX1xX3xX7axX37xX321xX27xX3xXcaxXcbxX37xX3xX27xX34xXa0xXd1xXdxX3xX27xX345xX110xX3xX116xX1e3xX2xX1dexX3xX4xX6bxX6xX3xX13xX6xX4xX6xX17xX3xX5xX26xX3xX2xX116xX116xXe5xX10exX1dexX1fdxX3xf8d0xX13cxXc2xX87xX3xXcax9cf6xX27xX34xX3xXexX1xX3b4xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX6exX6xXexX6xX21xX3xX9fxXe3xXdxX3xX2xX116xX1dexXe5xX1fexX1e3xX116xX3xX3aexX13cxXc2xXe5xX3xX13cxXdxX27xX34xX6xXbxX17xX21xX10xX3xX1aaxX80xXbxX3xXexX1xX3b4xX3xX10exX3xX9fxXe3xXdxX3xXc1xXc2xXc3xX3xX141xX31bxX27xX1xX3xX7axX37xX321xX27xX3xXcaxXcbxX37xX3xX27xX34xXa0xXd1xXdxX3xX1fdxX1dexXe5xX1e3xX2xX10exX3xX3aexX13cxXc2xX87xX3xXcaxX3b4xX27xX34xX3xX27xX34xX6xX19axX3xX7xX6xX37xX3x11d73xX37xX1aaxX10xX110xX141xX17xX37xX21xX34xX3xX9fxXe3xXdxX3xX2xX2xX1e3xXe5xX1dexX1fexX1e3xX3xX3aexX13cxXc2xXe5xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX17xX5axX19axXaxX12xf705xX80xX27xX3xX27xX345xX110xX3xX116xX1e3xX116xX1e3xX87xX3xX13xX6xX4xX6xX17xX3xXcaxXa0xXa1xX4xX3xX5axc528xX3xXcaxX17xX26axX27xX3xX7xX9dxX3xXexX21xX22xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX34xXdxX26xX37xX3xX27xX1xX3bxXexX3xX1xX26xX27xX1xX3xXexXdxX27xX1xX3xX9fxXe3xXdxX3xXc1xXc2xXc3xX3xX141xX31bxX27xX1xX3xX7axX37xX321xX27xX3xXcaxXcbxX37xX3xX27xX34xXa0xXd1xXdxX3xX2xX10exX10dxXe5xX2xX2xX1a6xX3xX3aexX13cxXc2xX87xX3xX9fxXa0xXa1xXexX3xX6exX6xXexX6xX21xX3xX9fxXe3xXdxX3xX2xX10dxX1fdxXe5xX2xX1e4xX2xX3xX3aexX13cxXc2xXe5xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX17xX5axX19axXaxX12xXcxX37xX19axX3xX27xX1xXdxXc7xX27xX87xX3xX5xX37x12f2dxXexX3xX7xXa0xX3xX13xX6xX4xX6xX17xX3xX13cxe7e0xX21xX34xXdxX17xX3xd7edxe3dexX5xX110xX10xXdxX5axX6xX3xXfaxX17xX21xX21xX10xXdxX6xX3xX141xX31bxX27xX1xX3xX5xX37xX507xX27xX1a4xX3xXaxdd42xX514xXexX3xX9fxX74xX3xX4xX1xX3bxXexX3xX5xXa0xXa1xX27xX34xX3xX4xX37xedc9xX4xX3xX7xX32xX27xX34xX87xX3xX4xX26axX4xX3xX2aexX1xX37xX3xX9fxX46fxX4xX3xX7xX32xX27xX34xX3xX1aaxX6xX27xX1xX87xX3xX34xXdxX26axX17xX3xX5ax12b95xX4xX87xX3xX19axX3xXexX80xX87xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX6xX17xX87xX3xX27xX345xX27xX34xX3xX5xXa0xXa1xX27xX34xX3xXexX26axXdxX3xX4xX1xX80xX87xX3xX9fxX67xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX110xX2c9xXdxX3xXexX21xXa0xXd1xX27xX34xX3xX9fxX26xX3xX110xX3b4xX4xX3xXcaxX54bxX3xX1xc204xX3xXexX21xXa1xX3xX27xX34xXa0xXd1xXdxX3xX2aexX1xX37xX19axX80xXexX3xXexX507xXexX87xX3xX34xXdxX6xX17xX3xXexX1xX2c9xX27xX34xX3xX4xX2c9xX27xX34xX3xX4xX54bxX27xX34xX3xXexX1xX31bxX3xX1aaxX80xXbxX3xX1x11f7fxX27xX34xX3xX4xX6bxX6xX3xX13xX6xX4xX6xX17xX3xX4xX1axX3xXexX1xX1exX3xX2aexX1xX2c9xX27xX34xX3xX4xX6xX17xX3xX27xX1xXa0xX3xX9fxX507xX19axXaxXe5xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX17xX5axX19axXaxX12xX13xX6xX4xX6xX17xX3xX4xX1axX3xX5axXdxX67xX27xX3xXexe20bxX4xX1xX3xX34xXcbxX27xX3xX10dxX2xX2aexX110xX116xX3xX9fxXe3xXdxX3xX5axX321xX27xX3xX7xX32xX3xX1xc1e2xX27xX3xX1a6xX1e4xX1e3xXe5xX1e3xX1e3xX1e3xX3xX27xX34xXa0xXd1xXdxX87xX3xXcaxXa0xXa1xX4xX3xX4xX17xXdxX3xX5xX26xX3xX27xX653xXdxX3xX110xX507xXexX3xXcaxX54bxX3xX5axX321xX27xX3xX7xX32xX3xXcaxX2c9xX27xX34xX3xX27xX1xX3bxXexX3xX1xX26xX27xX1xX3xXexXdxX27xX1xXe5xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX21xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX21xX17xX27xX34xX12xXcxXdxX27xX3xX5xXdxXc7xX27xX3xX7axX37xX6xX27xX1a4xX0xX48xX7xXexX21xX17xX27xX34xX12xX0xX37xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX124xXexX1xX37xX110xX141xX124xX6xX27xX5axX124xX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX26xX27xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX27xX283xXdxX3xXcaxXcbxX37xX3xXexXdxXc7xX27xX3xXexX21xXc7xX27xX3xXexX1xX80xX3xX34xXdxXe3xXdxXaxX3xX1xX21xX10xX10axX9xXaxX48xX2aexX1xX17xX6xX124xX1xX17xX4xX48xXexX1xX6xX27xX1xX124xXbxX1xX17xX124xX27xX17xXdxX124xX5axX6xX37xX124xXexXdxX10xX27xX124xXexX21xX10xX27xX124xXexX1xX10xX124xX34xXdxX17xXdxX48xX2xX1e4xX1e4xX116xX116xX116xXe5xX1xXexX110xXaxX12xX0xXdxX110xX34xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX48xX110xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX116xX1e3xX48xX27xX10xXf8xX7xX48xX2xX1dexX116xX2xX48xX2xX1e3xX1e4xX5axX10exX116xX2xX10exX1dexX10dxX1fdxXexX1e4xX10exX5xX2xXe5xX168xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX6xX17xX3xX4xX1axX3xXexX1xX1exX3xXexX21xX22xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX34xXdxX26xX37xX3xX27xX1xX3bxXexX3xX1xX26xX27xX1xX3xXexXdxX27xX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX9fxX12xX0xX7xXexX21xX17xX27xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX26xX27xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX27xX283xXdxX3xXcaxXcbxX37xX3xXexXdxXc7xX27xX3xXexX21xXc7xX27xX3xXexX1xX80xX3xX34xXdxXe3xXdxXaxX3xX1xX21xX10xX10axX9xXaxX48xX2aexX1xX17xX6xX124xX1xX17xX4xX48xXexX1xX6xX27xX1xX124xXbxX1xX17xX124xX27xX17xXdxX124xX5axX6xX37xX124xXexXdxX10xX27xX124xXexX21xX10xX27xX124xXexX1xX10xX124xX34xXdxX17xXdxX48xX2xX1e4xX1e4xX116xX116xX116xXe5xX1xXexX110xXaxX12xXcxX1xX26xX27xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX27xX283xXdxX3xXcaxXcbxX37xX3xXexXdxXc7xX27xX3xXexX21xXc7xX27xX3xXexX1xX80xX3xX34xXdxXe3xXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX21xX17xX27xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX1xX26xX27xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX27xX283xXdxX3xXcaxXcbxX37xX3xXexXdxXc7xX27xX3xXexX21xXc7xX27xX3xXexX1xX80xX3xX34xXdxXe3xXdxX3xX141xXa0xXe3xX4xX3xXcaxXcbxX37xX3xX1xX31bxX27xX1xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xX9fxXe3xXdxX3xX10dxX1e3xX1e3xX3xX4xX345xX27xX3xX27xX1xX26xXe5xX3xX455xX321xX19axX3xX5xX26xX3xX5axX46fxX3xX26axX27xX3xXcaxX32xXdxX3xXbxX1xX1axX3xX9fxXe3xXdxX3xX141xXdxX80xX27xX3xXcaxX283xXdxX3xX2aexX1xX639xX3xX1xX507xX37xX3xX2aexX1xXdxX3xX110xX46fxX4xX3xX27xXa0xXe3xX4xX3xX141xXdxX1exX27xX3xX5axX321xX27xX34xX3xX4xX6xX17xXe5xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX9fxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfaxX1xX3bxX27xX3xXcaxX54bxX27xX34xX3xf8a5xX1xX2d1xX3xX7xX653xX3xXc3xX6xX21xX6xX5axXdxX7xX10x118b7xX3xXbxX1xX6xX27xX1xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX4xX26axX4xX1xX3xX34xXdxX3bxX37xX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX6bxX6xX3xX34xXdxXe3xXdxX3xX27xX1xX26xX3xX34xXdxX26xX37xXaxX3xX1xX21xX10xX10axX9xXaxX48xX7axX37xX17xX4xX124xXexX10xX48xX4xX1xX6xX27xX124xX5axX17xX27xX34xX124xX124xX7xX17xX124xXbxX6xX21xX6xX5axXdxX7xX10xX124xXbxX1xX6xX27xX1xX124xXbxX1xX37xXdxX124xX4xX6xX4xX1xX124xX34xXdxX6xX37xX124xXexXdxX10xX27xX124xX4xX37xX6xX124xX34xXdxX17xXdxX124xX27xX1xX6xX124xX34xXdxX6xX37xX48xX2xX10exX10dxX10exX1dexX10dxXe5xX1xXexX110xXaxX12xX0xXdxX110xX34xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX48xX110xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX116xX1e3xX48xX27xX10xXf8xX7xX48xX2xX1fexX10exX1e4xX48xX1fexX1fexX5axX2xX1e3xX1fexX1e4xX1e4xX2xX1e4xXexX1fdxX116xX1a6xX1fexX5xX1e3xXe5xX168xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX6xX17xX3xX4xX1axX3xXexX1xX1exX3xXexX21xX22xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXexX1xX26xX27xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX34xXdxX26xX37xX3xX27xX1xX3bxXexX3xX1xX26xX27xX1xX3xXexXdxX27xX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX9fxX12xX0xX7xXexX21xX17xX27xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfaxX1xX3bxX27xX3xXcaxX54bxX27xX34xX3xX950xX1xX2d1xX3xX7xX653xX3xXc3xX6xX21xX6xX5axXdxX7xX10xX95fxX3xXbxX1xX6xX27xX1xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX4xX26axX4xX1xX3xX34xXdxX3bxX37xX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX6bxX6xX3xX34xXdxXe3xXdxX3xX27xX1xX26xX3xX34xXdxX26xX37xXaxX3xX1xX21xX10xX10axX9xXaxX48xX7axX37xX17xX4xX124xXexX10xX48xX4xX1xX6xX27xX124xX5axX17xX27xX34xX124xX124xX7xX17xX124xXbxX6xX21xX6xX5axXdxX7xX10xX124xXbxX1xX6xX27xX1xX124xXbxX1xX37xXdxX124xX4xX6xX4xX1xX124xX34xXdxX6xX37xX124xXexXdxX10xX27xX124xX4xX37xX6xX124xX34xXdxX17xXdxX124xX27xX1xX6xX124xX34xXdxX6xX37xX48xX2xX10exX10dxX10exX1dexX10dxXe5xX1xXexX110xXaxX12xXfaxX1xX3bxX27xX3xXcaxX54bxX27xX34xX3xX950xX1xX2d1xX3xX7xX653xX3xXc3xX6xX21xX6xX5axXdxX7xX10xX95fxX3xXbxX1xX6xX27xX1xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX4xX26axX4xX1xX3xX34xXdxX3bxX37xX3xXexXdxX74xX27xX3xX4xX6bxX6xX3xX34xXdxXe3xXdxX3xX27xX1xX26xX3xX34xXdxX26xX37xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX21xX17xX27xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXfaxX26axX4xX3xX27xX1xX26xX3xX141xX26axX17xX3xXcaxXdxX74xX37xX3xXexX21xX6xX3xX7axX37xX32xX4xX3xXexX80xX3xX5xX5edxXdxX3xX9fx9ecaxX6xX3xXbxX1xX6xX27xX1xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX110xX54bxXexX3xX5xX17xX5edxXexX3xX1xX2d1xX3xX7xX653xX3xXexXdxX80xXexX3xX5xX54bxX3xX4xX26axX4xX3xX4xX1xXdxXc7xX37xX3xXexX21xbd45xX3xXexX21xX32xX27xX3xXexX1xX37xX80xX3xX4xX6bxX6xX3xX27xX1x13907xX27xX34xX3xX27xX34xXa0xXd1xXdxX3xX34xXdxX26xX37xX3xX27xX1xX3bxXexX3xXexX1xX80xX3xX34xXdxXe3xXdxXe5xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX9fxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX37xX5xX12xX0xX5axXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX21xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX9fxX12xX0xX48xX5axXdxX9fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX17xX37xX21xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXc2xX321xX27xX3xXexX21xX639xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX9fxX12