(Baohatinh.vn) - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) mỗi năm phát sinh khoảng 1 triệu tấn tro xỉ. Lượng tro xỉ này đã được lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng, chứng minh không phải là chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng.

Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) mỗi năm phát sinh khoảng 1 triệu tấn tro xỉ. Lượng tro xỉ này đã được lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng, chứng minh không phải là chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng.

Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!

Toàn bộ sản phẩm tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I đã được công bố hợp quy, hợp chuẩn đảm bảo làm sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

Ông Đặng Hữu Bình - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT) thông tin: Theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ TN&MT, tro, xỉ nhiệt điện chỉ nằm trong nhóm “có khả năng”, có nghĩa không phải tất cả tro, xỉ nhiệt điện đều là chất thải nguy hại.

Theo quy định, các đơn vị sản xuất nhiệt điện có phát thải tro, xỉ có trách nhiệm lấy mẫu kiểm tra có thuộc nhóm nguy hại hay không. Trường hợp là chất thải nguy hại thì phải xử lý theo quy định, còn nếu không phải thì có nghĩa tro, xỉ đó là chất thải thông thường, hoàn toàn có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Về tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, toàn bộ sản phẩm đã được công bố hợp quy, hợp chuẩn, đảm bảo làm sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, phụ gia khoáng xi măng, vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp.

Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!

Tro, xỉ nhiệt điện đã và đang được ứng dụng vào sản xuất vật liệu xây dựng.

Theo báo cáo của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, mỗi năm, đơn vị phát sinh khoảng 1 triệu tấn tro, xỉ. Bãi chứa xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I có báo cáo ĐTM được Bộ TN&MT phê duyệt theo Quyết định số 2131/QĐ-BTNMT ngày 14/11/2013 với dung tích chứa 1.869.026 m3, tương đương khoảng 15,2 năm vận hành nhà máy.

Việc xử lý tro xỉ phát sinh tại Nhà máy phần lớn đưa về bãi chứa xỉ bằng phương pháp thủy lực, phần còn lại được các đơn vị thu gom, xử lý và tiêu thụ làm phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng và san lấp.

Việc đánh giá, chứng minh chất lượng tro xỉ được Nhà máy thực hiện thường xuyên theo các quy định của Nhà nước. Cụ thể, căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 và Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I đã phối hợp với đơn vị đủ chức năng lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng tro xỉ theo QCVN07:2009/BTNMT - chứng minh tro xỉ không phải là chất thải nguy hại (thực hiện năm 2016, 2017 và 2018).

Đánh giá, công bố và duy trì hợp quy tro bay theo QCVN 16:2014 và QCVN 16:2017: Chứng nhận tro bay là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (thực hiện lần gần nhất tháng 12/2019); đánh giá, công bố và duy trì Hợp chuẩn xỉ đáy, tro xỉ tại bãi chứa xỉ theo TCVN 6882:2016: Phụ gia khoáng cho xi măng (thực hiện lần gần đây nhất tháng 12/2019); đánh giá, công bố và duy trì Hợp chuẩn xỉ đáy và hỗn hợp tro xỉ phù hợp theo TCVN 12249:2018: Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp (thực hiện lần đầu tháng 3/2019 và đã đánh giá duy trì tháng 2/2020).

Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!

Kết quả thử nghiệm hàm lượng thủy ngân từ tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I có giá trị rất nhỏ so với quy chuẩn cho phép.

Cũng theo ông Đặng Hữu Bình, tháng 1/2020, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I đã phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) lấy mẫu phân tích để đánh giá nước chiết từ tro xỉ của nhà máy. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT - cột B, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; trong đó, hàm lượng thủy ngân có giá trị rất nhỏ (0,0005mg/l so với quy chuẩn cho phép là 0,01 mg/l).

Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!

Viện Vật liệu xây dựng chứng nhận tro bay Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I hợp quy dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!

Viện Vật liệu xây dựng chứng nhận xỉ đáy lò Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I hợp chuẩn làm phụ gia khoáng cho xi măng

Theo ông Ngô Văn Chiến - Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, trên cơ sở Văn bản số 6109/BTNMT-TCMT ngày 5/11/2018 của Bộ TN&MT và căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ thì tro xỉ của nhà máy được hợp quy/hợp chuẩn theo quy định “được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định pháp luật về sản phẩm hàng hóa”.

Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!

Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!

Viện Vật liệu xây dựng chứng nhận tro, xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I hợp chuẩn làm vật liệu san lấp.

Do đó, nhà máy đã ký các hợp đồng tiêu thụ với 6 đơn vị xử lý, tổng sản lượng tro xỉ tiêu thụ cam kết không nhỏ hơn 68.500 tấn/tháng. Riêng trong năm 2020 (tính đến đầu 6/2020), khối lượng tro xỉ được xử lý là 386.710 tấn, đạt khoảng 90,5% lượng tro xỉ phát sinh.

Chi cục trưởng Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Sở KH&CN Hà Tĩnh) Bùi Phong An cho hay, năm 2019, đơn vị đã nhận được hồ sơ công bố hợp chuẩn của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (đơn vị quản lý, vận hành nhà máy) cho sản phẩm tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp.

Chi cục đã có văn bản số 142/TB-TDC, tháng 6/2019 thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn. Thông báo này ghi nhận sự cam kết của công ty đối với chất lượng sản phẩm.

Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã thực hiện công bố hợp chuẩn và Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố.

Theo Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Hồ Huy Thành, tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I và Nhà máy Luyện thép Formosa đã được công bố hợp quy, hợp chuẩn làm phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng theo quy định.

Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!

Các mẫu phân tích của đơn vị chức năng cho thấy, hàm lượng thủy ngân, kim loại nặng trong tro xỉ nhiệt điện tại Hà Tĩnh là rất nhỏ (cụ thể: hàm lượng thủy ngân của các nhà máy có giá trị rất nhỏ (từ 0,0004 đến 0,0005mg/l) so với quy chuẩn cho phép (0,01 mg/l).

Thực hiện công tác quản lý môi trường, thời gian qua, ngành thường xuyên phối hợp, đặc biệt là cùng với Bộ TN&MT theo dõi, đôn đốc các nhà máy nhiệt điện thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về quản lý chất thải.

Tin liên quan:

Dương Chiến


Dương Chiến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]