Phiến quân chiếm thành phố lớn thứ 4 của Cộng hòa Trung Phi
Thị trưởng Bambari Abel Matchipata cho biết: "Thành phố này hiện đặt dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang. Không có bạo lực nhằm vào người dân địa phương."
8ecfxd224xe225x103e9x903fxc57axc930xdfb0x9d2cxX7xe055xf258xf80ax9e4fx12782xc80axX5xfec7xXaxbf95x129f0xX1xXdxf229x116eexX3xade5xff99x103cbxX17xX3xX4xX1xXdxX16x9228xX3xXexX1x92f3xX17xX1xX3xXbxX1xb52axX3xX5x964bxX17xX3xXexX1xb481xX3x9970xX3xX4xb257xX6xX3xdfbdxba90xX17xad72xX3xX1xbc4axX6xX3xXcx96f2xX1axX17xX3fxX3xX13xX1xXdxX0xbb84xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe509xX10xX6x1186axXaxX12xXcxX1x12742xX3xXexX46xaf3ex10033xX17xX3fxX3xd335xX6xX22xc8bdxX6xX46xXdxX3x12088xX72xX10xX5xX3x9eb5xX6xXexX4xX1xXdxXbxX6xXexX6xX3xX4xX1xc46cxX3xX72xXdxX16xXexe42fxX3x11f67xXcxX1xX26xX17xX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX17xX26x12b57xX3xX1xXdxd8acxX17xX3x11899x9b6exXexX3xX61xX6axX2fxXdxX3xX7xce2bxX3xc0ffxXdx12625xX22xX3xX7xX89xa920xXexX3xX4xX39xX6xX3xX4xXb8xX4xX3xX17xX1xebbcxX22xX3xcca7xef51xX3xXexX46xX6xX17xX3fxda37xX3x11379xX1xe1e3xX17xX3fxX3xX4xXc5xX3xX72xe5fbxX89xX3xX5xXafxX4xX3xX17xX1x11c4axX22xX3xXc8xX26xX89xX3xX17xX3fxX6axd6a5xXdxX3xX61xX1bxX17xX3xXa5xX66xX6xX3xXbxX1xX6axe5e1xX17xX3fxXd0xe288xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX89xX61xX9exXaxX12xX0xXdxX22xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xc70axXbxX1xX89xXexX89xX3xXdxX3cxX10xX17xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxa6a5xXdxX61xXexX1xX8fxX3x10a13xX2xcaddxXbxfa09x10670xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX8fxX3xX36x1136ax12ab9xXbxX148xX149xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX3xX4xX1xXdxX16xX22xX3xXa5xX6ax128e6xX4xX3xXexX1xX26xX17xX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX3dxX17xX3fxX3xX1xX42xX6xX3xXcxX46xX1axX17xX3fxX3xX13xX1xXdxX3xX1x12c8bxX17xX1xX3x10adaxX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXd0xX72xX6xX89xX1xX6xXexXdxX17xX1xXd0xXc8xX17xX4fxX17xX10xX13dxX7xX4fxaeabxX154xX146xX2xX4fxX2xX154xcce2xX61xa715xX154xX155xX154xX155xX36xX154xXexX1d3xX144xX154xX2xX36xX5xX154xXd0x9602xXbxX3fxd158xX46xX9xX1caxX2xX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX3xX4xX1xXdxX16xX22xX3xXexX1xX26xX17xX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX3dxX17xX3fxX3xX1xX42xX6xX3xXcxX46xX1axX17xX3fxX3xX13xX1xXdxXaxX3xX13dxXdxX61xXexX1xX9xXaxX144xX2xX146xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX36xX154xX155xXaxX3xX61xX6xXexX6xX126xXbxX1xX89xXexX89xX126xX89xX46xXdxX3fxXdxX17xX6xX5xX126xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX8fxX4fxX4fxX4xX61xX17xXdxX22xX3fxXd0xXc8xXdxX10xXexX17xX6xX22xXbxX5xX1axX7xXd0xXc8xX17xX4fxXexX144xX1caxX154xX4fxX1axXbxX5xX89xX6xX61xX10xX61xX4fxX1xX89xXexX17xX17xce9dxX4fxX1caxX154xX1caxX154xae98xX2xX1caxX299xX1caxX1d3xX4fxX155xX146xX154xX154xX1d3xX299xX4xX6xa1b7xX1caxX154xX1caxX154xX1caxX1caxX2xX1caxX299xX2xX144xX154xX1d1xX144xb5f7xX2xX2xX1d3xX146xX154xX155xX144xXd0xX1e3xXbxX3fxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX6xXbxXexXdxX89xX17xXaxX12x11498xX10xX3xX4xX39xX6xX3xX5xXafxX4xX3xX5xX6axX175xX17xX3fxX3xX3fxX1a4xX17xX3xX3fxXdxc34axX3xX1xX42xX6xX3xX72xX1a4xX17xX1xX3xX4xX39xX6xX3xc7a6xXdx993fxX17xX3xX1xX175xXbxX3xX19xX1axX2cxX4xX3xXexXdcxXdxX3xX3cxX3dxX17xX3fxX3xX1xX42xX6xX3xXcxX46xX1axX17xX3fxX3xX13xX1xXdxXd0xX3x12829xe335xX3fxX1axaecbxX17xX8fxX3xX77x12cbaxX13xd40dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX89xX61xX9exXaxX12xXcxX1xX10xX89xX3xX77xX334xX13xb5baxX3xX17xX3fxX26xX9exX3xX1caxX1caxX4fxX2xX1caxX354xX3xXbxX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX3xXexXdcxXdxX3xX3cxX3dxX17xX3fxX3xX1xX42xX6xX3xXcxX46xX1axX17xX3fxX3xX13xX1xXdxX3xXa5xb84bxX3xX4xX1xXdxX16xX22xX3xXa5xX6axX175xX4xX3xX6fxX6xX22xX72xX6xX46xXdxX354xX3xXexX1xX26xX17xX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xXexX6axX3xX4xX39xX6xX3xX17xX6axX2fxX4xX3xX17xX26xX9exXd0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX89xX61xX9exXaxX12xXcxX1xX66xX3xXexX46xX6axX6bxX17xX3fxX3xX6fxX6xX22xX72xX6xX46xXdxX3xX77xX72xX10xX5xX3xX7cxX6xXexX4xX1xXdxXbxX6xXexX6xX3xX17xXc5xXdxX8fxX3xX91xXcxX1xX26xX17xX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX17xX26xX9exX3xX1xXdxXa2xX17xX3xXa5xXa6xXexX3xX61xX6axX2fxXdxX3xX7xXafxX3xXb1xXdxXb3xX22xX3xX7xX89xXb8xXexX3xX4xX39xX6xX3xX4xXb8xX4xX3xX17xX1xXc5xX22xX3xXc8xXc9xX3xXexX46xX6xX17xX3fxXd0xX3xXd2xX1xXd4xX17xX3fxX3xX4xXc5xX3xX72xXdcxX89xX3xX5xXafxX4xX3xX17xX1xXe5xX22xX3xXc8xX26xX89xX3xX17xX3fxX6axXefxXdxX3xX61xX1bxX17xX3xXa5xX66xX6xX3xXbxX1xX6axXfdxX17xX3fxXd0xX101xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX89xX61xX9exXaxX12xXcxX46xX89xX17xX3fxX3xXb1xX1xXdxX3xXa5xXc5xX354xX3xX22xX3dxXexX3xX19xX1axX6xX17xX3xX4xX1xX34xX4xX3xX4xX1xa767xX17xX1xX3xXbxX1xX39xX3xX4xe2fbxXbxX3xX4xX6xX89xX3xX4xXc9xX17xX3fxX3xX148xXb8xX4xX3xX17xX1xc59cxX17xX3xX46xXe5xX17xX3fxX3xX91xX1xf3b1xX3xX6bxX3xXexX46xX89xX17xX3fxX3xXexX1xX26xX17xX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX17xX26xX9exXd0xX101xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX89xX61xX9exXaxX12xX3cxX1axX3dxX4xX3xXexX4a7xX17xX3xX4xXd4xX17xX3fxX3xX61xXdx115a6xX17xX3xX46xX6xX3xX7xX6xX1axX3xXb1xX1xXdxX3xX4xX1xX49exX17xX1xX3xXbxX1xX39xX3xX3cxX3dxX17xX3fxX3xX1xX42xX6xX3xXcxX46xX1axX17xX3fxX3xX13xX1xXdxX3xX1xX32fxXdxX3xX4xX1axX2cxXdxX3xXexX1ax9992xX17xX3xX19xX1axX6xX3xX4xXb8xX89xX3xX72xX1axX3dxX4xX3xX4xXafxX1axX3xXcxd89dxX17xX3fxX3xXexX1xX2cxX17xX3fxX3xX334xX46xX6xX17xX4xX89xXdxX7xX3xX6fxX89xX293xXdxX293xX10xX3xXexX1a4xX22xX3xX4xXb8xX4xX1xX3xXexX54cxX3xX4xX1xX34xX4xX3xX22xX3dxXexX3xX4xX1axX3dxX4xX3xXa5xX1a8xX89xX3xX4xX1xX49exX17xX1xX3xX4x11542xX17xX3fxX3xX4xXb8xX4xX3xX17xX1xXc5xX22xX3xXc8xXc9xX3xXexX46xX6xX17xX3fxX3xXc8xX26xX89xX3xX1caxX2b7xX4fxX2xX1caxX354xX3xXexX46xX6axX2fxX4xX3xXexX1xe3b1xX22xX3xX72xX537xX1axX3xX4xe7f3xXd0xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX46xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX46xX89xX17xX3fxX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX307xX17xX3xX19xX1axX6xX17xX8fxX0xX4fxX7xXexX46xX89xX17xX3fxX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX126xXexX1xX1axX22xX72xX126xX6xX17xX61xX126xX7xX6xXbxX89xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxXb8xX4xX3xX72xX307xX17xX3xXa5xX2cxXdxX3xXa5xX66xX4xX1xX3xXexXdcxXdxX3xeee7xX10xX22xX10xX17xX3xX72x123e6xXexX3xXa5xX537xX1axX3xXexX46xX6xX89xX3xXa5xX54cxXdxX3xX1xXfdxX17xX3xX2xXd0xX154xX154xX154xX3xXexX58bxX3xX72xXdxX17xX1xXaxX3xX1xX46xX10xX2a8xX9xXaxX4fxX61xXdxX10xX22xX126xX17xX89xX17xX3fxX4fxX4xX6xX4xX126xX72xX10xX17xX126xX61xX89xXdxX126xX61xXdxX4xX1xX126xXexX6xXdxX126xX9exX10xX22xX10xX17xX126xX72xX6xXexX126xX61xX6xX1axX126xXexX46xX6xX89xX126xX61xX89xXdxX126xX1xX89xX17xX126xX2xX126xX154xX154xX154xX126xXexX1axX126xX72xXdxX17xX1xX4fxX1caxX154xX154xX2xX2b7xX1d1xXd0xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX3fxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4fxX22xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1caxX154xX4fxX17xX10xX13dxX7xX4fxX1caxX154xX36xX2xX4fxX2xX1caxX36xX61xX36xX2xX144xX146xX36xX146xX2xXexX1caxX144xX144xX1d1xX36xX5xX154xXd0xX1e3xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX3xX4xX1xXdxX16xX22xX3xXexX1xX26xX17xX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX3dxX17xX3fxX3xX1xX42xX6xX3xXcxX46xX1axX17xX3fxX3xX13xX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXc8xX12xX0xX7xXexX46xX89xX17xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxXb8xX4xX3xX72xX307xX17xX3xXa5xX2cxXdxX3xXa5xX66xX4xX1xX3xXexXdcxXdxX3xX63bxX10xX22xX10xX17xX3xX72xX642xXexX3xXa5xX537xX1axX3xXexX46xX6xX89xX3xXa5xX54cxXdxX3xX1xXfdxX17xX3xX2xXd0xX154xX154xX154xX3xXexX58bxX3xX72xXdxX17xX1xXaxX3xX1xX46xX10xX2a8xX9xXaxX4fxX61xXdxX10xX22xX126xX17xX89xX17xX3fxX4fxX4xX6xX4xX126xX72xX10xX17xX126xX61xX89xXdxX126xX61xXdxX4xX1xX126xXexX6xXdxX126xX9exX10xX22xX10xX17xX126xX72xX6xXexX126xX61xX6xX1axX126xXexX46xX6xX89xX126xX61xX89xXdxX126xX1xX89xX17xX126xX2xX126xX154xX154xX154xX126xXexX1axX126xX72xXdxX17xX1xX4fxX1caxX154xX154xX2xX2b7xX1d1xXd0xX1xXexX22xXaxX12xX3cxXb8xX4xX3xX72xX307xX17xX3xXa5xX2cxXdxX3xXa5xX66xX4xX1xX3xXexXdcxXdxX3xX63bxX10xX22xX10xX17xX3xX72xX642xXexX3xXa5xX537xX1axX3xXexX46xX6xX89xX3xXa5xX54cxXdxX3xX1xXfdxX17xX3xX2xXd0xX154xX154xX154xX3xXexX58bxX3xX72xXdxX17xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX46xX89xX17xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX3cxXb8xX4xX3xX72xX307xX17xX3xXa5xX2cxXdxX3xXa5xX66xX4xX1xX3xXexXdcxXdxX3xX63bxX10xX22xX10xX17xX3xX1xXd4xX22xX3xX17xX6xX9exX3xXc8xX26xX3xX17xX3fxX26xX9exX3xX22xX6xXdxX3xXexXdxX16xX17xX3xX1xX26xX17xX1xX3xXexX46xX6xX89xX3xXa5xX54cxXdxX3xX1xXfdxX17xX3xX2xXd0xX154xX1d1xX2xX3xXexX58bxX3xX72xXdxX17xX1xX3xXexX1xX10xX89xX3xX22xX3dxXexX3xXexX1xad7bxX6xX3xXexX1xX1axX4b9xX17xX3xXa5xX6axX175xX4xX3xXb1x128d7xX3xXb1xX16xXexX3xXexXdcxXdxX3xXcxX1x111cfxX9exX3xd542xbaf1xX3xXc8xX26xX89xX3xXexX1xXb8xX17xX3fxX3xXexX46xX6axX2fxX4xXd0xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXc8xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxXb8xX4xX3xX72xX307xX17xX3xXa5xX2cxXdxX3xXa5xX66xX4xX1xX3xXexXdcxXdxX3xX63bxX10xX22xX10xX17xX3xXa5xXdcxXexX3xXexX1xX8aaxX6xX3xXexX1xX1axX4b9xX17xX3xXexX46xX6xX89xX3xXa5xX54cxXdxX3xXexX58bxX3xX72xXdxX17xX1xXaxX3xX1xX46xX10xX2a8xX9xXaxX4fxXexX46xX1axX17xX3fxX126xX61xX89xX17xX3fxX4fxX4xX6xX4xX126xX72xX10xX17xX126xX61xX89xXdxX126xX61xXdxX4xX1xX126xXexX6xXdxX126xX9exX10xX22xX10xX17xX126xX61xX6xXexX126xXexX1xX89xX6xX126xXexX1xX1axX6xX17xX126xXexX46xX6xX89xX126xX61xX89xXdxX126xXexX1axX126xX72xXdxX17xX1xX4fxX2xX155xX155xX2xX155xX1d3xXd0xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX3fxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4fxX22xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1caxX154xX4fxX17xX10xX13dxX7xX4fxX1caxX154xX1d3xX1d1xX4fxX2xX154xX1d1xX61xX154xX2xX146xX1caxX2b7xX1d3xX2b7xXexX155xX155xX146xX36xX5xX2xX126xX1caxX154xX2xX155xX154xX155xX1d3xX154xXexX2xX1d3xX2xX144xX1caxX1d3xX293xX126xX2xX36xX1d3xXd0xX1e3xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX3xX4xX1xXdxX16xX22xX3xXexX1xX26xX17xX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX3dxX17xX3fxX3xX1xX42xX6xX3xXcxX46xX1axX17xX3fxX3xX13xX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXc8xX12xX0xX7xXexX46xX89xX17xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxXb8xX4xX3xX72xX307xX17xX3xXa5xX2cxXdxX3xXa5xX66xX4xX1xX3xXexXdcxXdxX3xX63bxX10xX22xX10xX17xX3xXa5xXdcxXexX3xXexX1xX8aaxX6xX3xXexX1xX1axX4b9xX17xX3xXexX46xX6xX89xX3xXa5xX54cxXdxX3xXexX58bxX3xX72xXdxX17xX1xXaxX3xX1xX46xX10xX2a8xX9xXaxX4fxXexX46xX1axX17xX3fxX126xX61xX89xX17xX3fxX4fxX4xX6xX4xX126xX72xX10xX17xX126xX61xX89xXdxX126xX61xXdxX4xX1xX126xXexX6xXdxX126xX9exX10xX22xX10xX17xX126xX61xX6xXexX126xXexX1xX89xX6xX126xXexX1xX1axX6xX17xX126xXexX46xX6xX89xX126xX61xX89xXdxX126xXexX1axX126xX72xXdxX17xX1xX4fxX2xX155xX155xX2xX155xX1d3xXd0xX1xXexX22xXaxX12xX3cxXb8xX4xX3xX72xX307xX17xX3xXa5xX2cxXdxX3xXa5xX66xX4xX1xX3xXexXdcxXdxX3xX63bxX10xX22xX10xX17xX3xXa5xXdcxXexX3xXexX1xX8aaxX6xX3xXexX1xX1axX4b9xX17xX3xXexX46xX6xX89xX3xXa5xX54cxXdxX3xXexX58bxX3xX72xXdxX17xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX46xX89xX17xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX3cxXb8xX4xX3xX72xX307xX17xX3xXa5xX2cxXdxX3xXa5xX66xX4xX1xX3xXexXdcxXdxX3xX63bxX10xX22xX10xX17xX3xX17xX3fxX26xX9exX3xX1caxX144xX4fxX155xX3xXa5xX385xX3xX17xX1xX4a7xXexX3xXexX46xX49exX3xXexX46xX6xX89xX3xXa5xX54cxXdxX3xX1xXfdxX17xX3xX2xXd0xX154xX154xX154xX3xXexX58bxX3xX72xXdxX17xX1xX3xXexX46xX89xX17xX3fxX3xXb1xX1xX1axXd4xX17xX3xXb1xX1xX54cxX3xX4xXb8xX4xX3xX4xX1axX3dxX4xX3xXa5xX26xX22xX3xXbxX1xXb8xX17xX3xX61xX89xX3xX305xXdxX307xX17xX3xX1xX175xXbxX3xX19xX1axX2cxX4xX3xX72xX1a8xX89xX3xXexX46xX175xX3xXexXdcxXdxX3xXcxX1xX8c5xX9exX3xX8c8xX8c9xXd0xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXc8xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9a46xXb8xX17xX1xX3xX72xX89xX22xX3xXb1xaec8xXbxX3xX6bxX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX17xX10xX7xX8fxX3xX2xX154xX3xX17xX3fxX6axXefxXdxX3xX4xX1xX16xXexX354xX3xX1xX26xX17xX3fxX3xX4xX1xX8c5xX4xX3xX17xX3fxX6axXefxXdxX3xX72xX66xX3xXexX1xX6axXfdxX17xX3fxXaxX3xX1xX46xX10xX2a8xX9xXaxX4fxX19xX1axX89xX4xX126xXexX10xX4fxX61xX6xX17xX1xX126xX72xX89xX22xX126xXb1xX10xXbxX126xX89xX126xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX17xX10xX7xX126xX2xX154xX126xX17xX3fxX1axX89xXdxX126xX4xX1xX10xXexX126xX1xX6xX17xX3fxX126xX4xX1xX1axX4xX126xX17xX3fxX1axX89xXdxX126xX72xXdxX126xXexX1xX1axX89xX17xX3fxX4fxX2xX155xX2b7xX146xX1d3xX1d1xXd0xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX3fxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4fxX22xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1caxX154xX4fxX17xX10xX13dxX7xX4fxX1caxX154xX1d3xX36xX4fxX2xX1caxX36xX61xX2xX2xX146xX2xX144xX146xX146xXexX146xX1d3xX144xX155xX1caxX5xX154xXd0xX1e3xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX3xX4xX1xXdxX16xX22xX3xXexX1xX26xX17xX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX3dxX17xX3fxX3xX1xX42xX6xX3xXcxX46xX1axX17xX3fxX3xX13xX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXc8xX12xX0xX7xXexX46xX89xX17xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbd4xXb8xX17xX1xX3xX72xX89xX22xX3xXb1xXbdexXbxX3xX6bxX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX17xX10xX7xX8fxX3xX2xX154xX3xX17xX3fxX6axXefxXdxX3xX4xX1xX16xXexX354xX3xX1xX26xX17xX3fxX3xX4xX1xX8c5xX4xX3xX17xX3fxX6axXefxXdxX3xX72xX66xX3xXexX1xX6axXfdxX17xX3fxXaxX3xX1xX46xX10xX2a8xX9xXaxX4fxX19xX1axX89xX4xX126xXexX10xX4fxX61xX6xX17xX1xX126xX72xX89xX22xX126xXb1xX10xXbxX126xX89xX126xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX17xX10xX7xX126xX2xX154xX126xX17xX3fxX1axX89xXdxX126xX4xX1xX10xXexX126xX1xX6xX17xX3fxX126xX4xX1xX1axX4xX126xX17xX3fxX1axX89xXdxX126xX72xXdxX126xXexX1xX1axX89xX17xX3fxX4fxX2xX155xX2b7xX146xX1d3xX1d1xXd0xX1xXexX22xXaxX12xXbd4xXb8xX17xX1xX3xX72xX89xX22xX3xXb1xXbdexXbxX3xX6bxX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX17xX10xX7xX8fxX3xX2xX154xX3xX17xX3fxX6axXefxXdxX3xX4xX1xX16xXexX354xX3xX1xX26xX17xX3fxX3xX4xX1xX8c5xX4xX3xX17xX3fxX6axXefxXdxX3xX72xX66xX3xXexX1xX6axXfdxX17xX3fxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX46xX89xX17xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xd576xXexX3xX17xX1xX4a7xXexX3xX2xX154xX3xX17xX3fxX6axXefxXdxX3xXa5xX385xX3xXexX1xXdxXa2xXexX3xX22xXdcxX17xX3fxX354xX3xX1xX26xX17xX3fxX3xX4xX1xX8c5xX4xX3xX17xX3fxX6axXefxXdxX3xX72xX66xX3xXexX1xX6axXfdxX17xX3fxX3xXexX46xX89xX17xX3fxX3xXc8xX8c5xX3xXa5xXb8xX17xX1xX3xX72xX89xX22xX3xXb1xXbdexXbxX3xXexXdcxXdxX3xX22xX3dxXexX3xX1xX42xX17xX3xXa5xX1a8xX89xX3xXbxX1xX49exX6xX3xX32cxX6xX22xX3xX13xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX17xX10xX7xX3xc0faxX3xX17xXfdxXdxX3xX1xX89xXdcxXexX3xXa5xX3dxX17xX3fxX3xX4xX39xX6xX3xX17xX1xXdxX5b4xX1axX3xXexX6xX9exX3xX7xbbe6xX17xX3fxX3xXbxX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX3xX5exX32fxXdxX3xX3fxXdxXb8xX89xXd0xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXc8xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX4a7xXexX3xX17xX3fxXefxX3xXc8xX2fxXdxX3xX22xX34xX4xX3xXa5xX3dxX3xX1xX89xXdcxXexX3xXa5xX3dxX17xX3fxX3xX4xX39xX6xX3xXa5xXa6xX4xX3xX17xX1xXdxXa2xX22xX3xX7cxe338xX3xXexXdcxXdxX3xX4xX1xX1bxX1axX3xX13xX1xXdxXaxX3xX1xX46xX10xX2a8xX9xXaxX4fxX72xXdxX17xX1xX126xX5xX1axX6xX17xX4fxX72xX6xXexX126xX17xX3fxX89xX126xXc8xX89xXdxX126xX22xX1axX4xX126xX61xX89xX126xX1xX89xX6xXexX126xX61xX89xX17xX3fxX126xX4xX1axX6xX126xX61xX6xX4xX126xX17xX1xXdxX10xX22xX126xX22xX9exX126xXexX6xXdxX126xX4xX1xX6xX1axX126xXbxX1xXdxX4fxX2xX155xX2b7xX154xX146xX155xXd0xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX3fxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4fxX22xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1caxX154xX4fxX17xX10xX13dxX7xX4fxX1caxX154xX1d3xX1caxX4fxX2xX1caxX1d1xX61xX146xX2xX1caxX1d3xX2xX1d3xX154xXexX36xX1caxX1d3xX144xX5xX2xXd0xX1e3xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX3xX4xX1xXdxX16xX22xX3xXexX1xX26xX17xX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX36xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxX3dxX17xX3fxX3xX1xX42xX6xX3xXcxX46xX1axX17xX3fxX3xX13xX1xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXc8xX12xX0xX7xXexX46xX89xX17xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX4a7xXexX3xX17xX3fxXefxX3xXc8xX2fxXdxX3xX22xX34xX4xX3xXa5xX3dxX3xX1xX89xXdcxXexX3xXa5xX3dxX17xX3fxX3xX4xX39xX6xX3xXa5xXa6xX4xX3xX17xX1xXdxXa2xX22xX3xX7cxXf09xX3xXexXdcxXdxX3xX4xX1xX1bxX1axX3xX13xX1xXdxXaxX3xX1xX46xX10xX2a8xX9xXaxX4fxX72xXdxX17xX1xX126xX5xX1axX6xX17xX4fxX72xX6xXexX126xX17xX3fxX89xX126xXc8xX89xXdxX126xX22xX1axX4xX126xX61xX89xX126xX1xX89xX6xXexX126xX61xX89xX17xX3fxX126xX4xX1axX6xX126xX61xX6xX4xX126xX17xX1xXdxX10xX22xX126xX22xX9exX126xXexX6xXdxX126xX4xX1xX6xX1axX126xXbxX1xXdxX4fxX2xX155xX2b7xX154xX146xX155xXd0xX1xXexX22xXaxX12xX6fxX4a7xXexX3xX17xX3fxXefxX3xXc8xX2fxXdxX3xX22xX34xX4xX3xXa5xX3dxX3xX1xX89xXdcxXexX3xXa5xX3dxX17xX3fxX3xX4xX39xX6xX3xXa5xXa6xX4xX3xX17xX1xXdxXa2xX22xX3xX7cxXf09xX3xXexXdcxXdxX3xX4xX1xX1bxX1axX3xX13xX1xXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX46xX89xX17xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX5exXdxXa2xX17xX3xX4xXb8xX4xX3xX72xXdxX17xX1xX3xX7xX8c9xX3xXexX46xX89xX17xX3fxX3xX5xXafxX4xX3xX5xX6axX175xX17xX3fxX3xXa5xXa6xX4xX3xX17xX1xXdxXa2xX22xX3xX4xX39xX6xX3xX7cxXf09xX3xX1xX89xXdcxXexX3xXa5xX3dxX17xX3fxX3xXexX46xX307xX17xX3xX1caxX1caxX3xX19xX1axX2cxX4xX3xX3fxXdxX6xX3xX4xX1xX1bxX1axX3xX13xX1xXdxX354xX3xXb1xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1axX3xX5xX8c5xX4xX3xX17xX26xX9exX3xXexX46xX6bxX3xXexX1xX26xX17xX1xX3xX17xXfdxXdxX3xX4xXc5xX3xX61xX4a7xX1axX3xX4a7xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX3xXa5xX3dxXdxX3xX7cxXf09xX3xX5xX2fxX17xX3xXexX1xX34xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1x105ffxX3xX7xX6xX1axX3xXcxX46xX1axX17xX3fxX3xXbd4xXd4xX17xX3fxXd0xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXc8xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX1axX5xX12xX0xX61xXdxXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX46xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxXc8xX12xX0xX4fxX61xXdxXc8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8c8xX89xX1axX46xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX89xX3xd47exXdxX10xXexX17xX6xX22xe4ecxX0xX4fxXbxX12