Bà con lương - giáo hợp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở TX Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Thôn giáo Tây Hà (xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang vững bước trên hành trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu nhờ có sự đồng lòng, đoàn kết của bà con lương - giáo.
72a1x7b11xe1a7xae62x1100bxbbd9xa8a3xe3cax8496xX7xc4a1x872fxea98xe565x8304xa7f4xX5x7750xXaxX3xX7xXex987cxX5xX10xX9xXaxXexX10x101a1xXex7396xX6xX5xXdxda77xeb61xd51fxX3xd483xa62dxX7xXexXdxe544xX15xa982xXaxe2b3x114b3xdd2bxX3xX4x121dfxX23xX3xX5x9117xeca2xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdx104f4xX34xX3xX1xba30xXbxX3xX7x8e41xX4xX3xX1cxfe72xX15xX3xf25cxc831xX23xX22xX3xac98xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xa3c9xXcx10367xX3xX55xXdxdacfxX27xX3xcc11x95dcxX27xX3x101dexX3xXcxc85axX3x9026xe812xX3x11caexX23xX1xX0x11d36xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd816xX10xX6xX50xXaxX2fxXcxX1x9721xX23xX3xX22xXdxX41xX34xX3xXcxX4dxX15xX3xX88xX31xX3xa896xX1cx10d55xX3xX72xX73xX3xX88xX31x9538xX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXa8xX3xX88xX31xX3xXcxabc6xX23xX1x94e0xX3x1200fxX6xX23xX22xX3x8fcex9c35xX23xX22xX3x8ca0xX38xd666xX4xX3xXexadecx101a3xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xXexXcexca32xX23xX1xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX23xX1x7e3fxX3xX4x8189xX3xX7xX51xX3xXbex75b9xX23xX22xX3xX5xf699xX23xX22xXa8xX3xXbexX34xX31xX23xX3xX55x120abxXexX3xX4xee8dxX6xX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34x9248xX0xX79xXbxX2fxX0xXexX6xXc8xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX69xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxd618xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX50xX50xXdxX23xX22xX9xXaxce78xXaxX2fxX0xXexXc8xX34xX50xX15xX2fxX0xXexXcexX2fxX0xXexX50xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX2fxXcxX1xX90xX23xX3xX22xXdxX41xX34xX3xXcxX4dxX15xX3xX88xX31xX3xX9fxXexX1xX27xa212xX4xX3x10499xXdxX41xX34xX3xX1xaabfxX3xb522xX109xX23xX22xX3xX60x10069xXdxXbcxX3xX4xX103xX3x11b2cxe953x7c1bxX3xX1xX1a4xX3xXc3xXcaxXdxX3x99f3xX16cxX1bexX3xX23xX1xX4dxX23xX3xX55xX1x11a8bxX27xXa8xX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXbexX103xXa8xX3xX7xe472xX3xX5xX38xX45xX23xX22xX3xX22xXdxX41xX34xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX1xXdxX119xX69xX3xX1xX39xX23xX3xX1c7xX15cxbbb4xX133xX3xX1afxf58axXexX3xX69x10fa9xX4xX3xXexXdxXcfxX27xX3xXbexX119xX23xX3xX4xX27xX1e1xXdxX3xX23xbcf2xX69xX3xX1bcxX15cxX1bcxX15cxX3xXbexX1b5xXexX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xXa8xX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX3xXbexX6xX23xX22xX3xX50xX109xX23xX3xX7xX49xX4xX3xX4xX1xX34xX3xXbexX45xXexX3xXexX1xXdxX3xXbexX27xX6xX3xX4xX6xX34xX3xXbexXdxX66xX69xX3xX1xX34xX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX4xX41xX4xX3xXexXdxXcfxX27xX3xX4xX1xf1caxX133xX0xX79xXbxX2fxX0xX79xXexX50xX2fxX0xX79xXexXcexX2fxX0xX79xXexXc8xX34xX50xX15xX2fxX0xX79xXexX6xXc8xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd206xX10xX23xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxc0e5xXdxX50xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1bdxX15cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xc84dxX1bexX15cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX133xXc8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xXc3xX23xX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxa3f7xX1bexX79xX2xX1bdxX1bexX50xX15cxX15cxX1c7xX15cxX1bexX1bcxX16cxXexX30exX2e4xX1c7xX1bcxX15cxX5xX15cxX133xX26xXbxX22xdf86xXcexX9xff68xX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX2cdxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bdxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2e4xX1bexX15cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxXcxX1xX49xX4xX3xX50x85baxX15xX3xXexe0dcxX3xXexXdxX23xX1xX3xX69xX39xXa8xX3xXexXcexX6xX23xX1xX3xXexX1xX11dxX3xX4xX1xbb2exXexX3xXexX1xX100xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXcex10d07xXdxX3xX4xX11dxX6xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX69xXcaxXdxXa8xX3xX4xX206xX3xX60xX22xX90xX3xX1afxX49xX4xX3xX60xX22xX1xXb9xX6xX3xX9fxf83bxX60xX3xX2xX1c7xX1bdxX2e4xXbcxX3xX50x987exX69xX3xX5xX1b5xXdxX3xX5xX27xX1e1xX23xX22xX3xXcexX6xX27xX3xX1x10e93xX3xXexXcexX38xXcaxX4xX3xX55xX1xXdxX3xXexX1xX6xX69xX3xX22xXdxX6xX3xX4x106edxX23xX22xX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX6xX34xX3xXbexX1a4xX23xX22xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX60xXcxX62xX133xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2bexX10xX23xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2cdxXdxX50xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1bdxX15cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2e4xX1bexX15cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX133xXc8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xXc3xX23xX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxX30exX1bexX79xX2xX1bdxX1bexX50xX15cxX15cxX1c7xX15cxX2e4xX1bcxX15cxXexX16cxX1bcxX32bxX2e4xX1bcxX5xX15cxX133xX26xXbxX22xX328xXcexX9xX30exX1bcxX2e4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX2cdxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bdxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2e4xX1bexX15cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXdxX119xX23xX22xX3xX5xX34xX6xX3xXexX1xX90xX23xX22xX3xXc8xX41xX34xX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xXbexXa1xX3xXbexX38xX45xX4xX3xX90xX23xX22xX3xXexXcexX38xX6dxX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xX23xX1xX40exX4xX3xX5xX1b5xXdxX3xX5x8979xX23xX3xX1bcxX133xX3xXcxX1xX10xX34xX3xXbxX1xX4dxX23xX3xX4xX90xX23xX22xX3xXexX3bcxX3xXex75ebxX3xX5xXdxXcfxX23xX3xX22xXdxX6xX3xXexXcexX38xXcaxX4xX3xXbexX103xXa8xX3xX4xX206xX3xX60xX22xX1xXb9xX6xX3xX7xd268xX6xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX50xX206xX23xX22xX3xX4xX206xX3xXbexX66xX3xX4xX1xX27xX1d2xX23xX3xXc8xf6eaxX3xXcexX6xX3x119e4xX27xX4dxX23xX3xX4xX436xX23xX22xX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX4xX1xX34xX3xX55xX625xXbxX3xX22xXdxX100xX3xXc8xX27xX5ecxXdxX3xX7xX41xX23xX22xX133xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2bexX10xX23xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2cdxXdxX50xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1bdxX15cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2e4xX1bexX15cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX133xXc8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xXc3xX23xX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxX30exX1bexX79xX2xX1bdxX1bexX50xX15cxX15cxX1c7xX15cxX2e4xX30exX30exXexX1bexX30exX1bdxX1bcxX16cxX5xX15cxX133xX26xXbxX22xX328xXcexX9xX1bcxX1bexX1bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX2cdxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bdxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2e4xX1bexX15cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1bexX1xX30exX15cxX3xXbxX1xX3d3xXexXa8xX3xX4xX206xX3xX60xX22xX1xXb9xX6xX3xX1xX10exX6xX3xXc3xX31xX34xX3xX50xX10exX23xX22xX3xX23xX22xX38xX100xXdxX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX133xX3xX2bexX206xX3xX23xX103xXdxX24xX0xX10xX69xX2fxX3xXax10072xX27xX15xX119xXexX3xXexX4dxX69xX3xX4xX11dxX6xX3xX1cxXa1xXa8xX3xX4xX11dxX6xX3xXexX1xX90xX23xX3xX4xX1xX3d3xX23xX22xX3xXexX90xXdxX3xX5xX31xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xXcxX4dxX15xX3xX88xX31xX3xXbexX1b5xXexX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xXc3xX31xX34xX3xX4xX27xX1e1xXdxX3xX23xX218xX69xX3xX23xX6xX15xXa8xX3xXc3xX3b8xX15xX3xX23xXcfxX23xXa8xX3xX23xX22xX34xX31xXdxX3xXbexX103xX23xX22xX3xX22xX103xXbxX3xXexXdx8f3dxX23xX3xX4xX11dxX6xXa8xX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xX4xX10exX23xX3xX1xXdxX119xX23xX3xXbex10cebxXexX3xX69xX6dxX3xXbexX38xX100xX23xX22xXa8xX3xX1xXdxX119xX23xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX4xX90xX23xX22xX3xX5xX6xX34xX3xXbexX1a4xX23xX22xX133xX3xX72xX1xX90xX23xX22xX3xX55xX1xX280xX3xX4xX1xX6xX23xX3xX1xX10exX6xXa8xX3xX4xX6dxXdxX3xX69xX6dxXa8xX3xX6xXdxX3xX4xe775xX23xX22xX3xX7x11c3exX23xX3xX7xX31xX23xX22xX3xX22xX103xXbxX3xX7xX49xX4xXa8xX3xX55xX66xX3xX4xc83axX3xX4xX1xX6xX3xX62axX27xX8c5xX23xX3xX1cxX49xX3xX4xX8abxX23xX22xX3xXcexX6xX3xX22xXdxX3d3xXbxX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX4xX1xX3d3xX23xX22xX3xXexX90xXdxX3xX69xX1a4xXexX3xXexX6xX15xX133xX133xX133xX133xdf2axX133xX0xX79xX10xX69xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2bexX10xX23xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2cdxXdxX50xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1bdxX15cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2e4xX1bexX15cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX133xXc8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xXc3xX23xX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxX30exX1bexX79xX2xX1bdxX1bexX50xX15cxX15cxX1c7xX1bdxX32bxX30exX2e4xXexX2xX32bxX2e4xX30exX2e4xX5xX15cxX133xX26xXbxX22xX328xXcexX9xX1c7xX15cxX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX2cdxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bdxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2e4xX1bexX15cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXcexX2dxXaxX2fxXcxXcexXcfxX23xX3xX4xX41xX4xX3xXexX27xX15xX119xX23xX3xXbexX38xX100xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xXa8xX3xXexX3bcxX23xX22xX3xXexX1e1xXbxX3xX23xX22xX38xX100xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX23xX1xX6xX27xX3xXbexX8c5xX69xX3xX23xX1xX3b8xX23xX3xX4xX41xX4xX3xXbxX1xX5d3xX23xX3xXc3xXdxbab5xX4xX133xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2bexX10xX23xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2cdxXdxX50xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1bdxX15cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2e4xX1bexX15cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX133xXc8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xXc3xX23xX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxX30exX1bexX79xX2xX1bdxX1bexX50xX15cxX15cxX1c7xX2xX2e4xX2xX16cxXexX1bdxX32bxX1bdxX2e4xX16cxX5xX15cxX133xX26xXbxX22xX328xXcexX9xX2xX1bcxX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX2cdxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bdxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2e4xX1bexX15cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX69xX2fx1135dxX2bexX41xX4xX3xXexX5ecxX3xXexXcexX38xX6dxX23xX22xX3xX5xXdxXcfxX23xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX625xX27xX3xXexXcexX41xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXa7exX69xX3xXc8xX41xX69xX3xX7xX41xXexX3xXexXd9xX23xX1xX3xX1xXd9xX23xX1xX3xXexX5ecxX3xX69xXd9xX23xX1xX3xXbexX66xX3xX22xXdxX6xX34xX3xX23xX1xXdxXa7exX69xX3xXc3xX206xX3xXbxX1xX436xX3xX1xX45xXbxX3xX4xX1xX34xX3xXexX3bcxX23xX22xX3xX23xX22xX38xX100xXdxX3xXc3xX31xX3xXbexX90xX23xX3xXbexX1e1xX4xXa8xX3xX55xXdxX66xX69xX3xXexXcexX6xX133xX3xX30xX865xXexX3xX55xX73xX3xXbexX31xX23xX3xX90xX23xX22xX3xX1xX6xX15xX3xXbxX1xX206xX3xX23xXc4xX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xXbexX841xX27xX3xX4xX103xX3xXexX1xX66xX3xX1cxX40exX23xX3xXexX6xX15xX3xX5xX31xX69xX3xX69xX1adxXdxX3xXc3xXdxXa7exX4xXa8xX3xXexX3bcxX3xXbxX1xX206xX3xX1xX109xXa8xX3xXexX1xX45xX3xX1cxX4dxX15xX3xXbexX119xX23xX3xXbexX5ecxX3xXc8xXcfxX3xXexX90xX23xX22xX8fcxX0xX79xX10xX69xX2fxX3xX1exX3xXcxXcexX38xX6dxX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xXcxX4dxX15xX3xX88xX31xX3xX1exX3xX60xX22xX27xX15x1115bxX23xX3xXcxXdxX119xX23xX3xX62xXdxX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9403xX133xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2bexX10xX23xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2cdxXdxX50xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1bdxX15cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2e4xX30exX1bcxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX133xXc8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xXc3xX23xX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxX30exX1bexX79xX2xX1bdxX1bexX50xX15cxX15cxX1c7xX2xX2e4xX30exX16cxXexX1bexX2e4xX16cxX2xX16cxX5xX15cxX133xX26xXbxX22xX328xXcexX9xX2xX2xX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX2cdxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bdxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2e4xX30exX1bcxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX2e4xX1xX3xX7xX41xX23xX22xXa8xX3xXexXdxX119xX23xX22xX3xX4xX38xX100xXdxX3xXcexX1a4xX23xX3xXcexX31xX23xX22xX3xX55xX1xX40exXbxX3xX69xX1a4xXexX3xXc3xX436xX23xX22xX133xX3xX72xX1xX90xX23xX22xX3xX55xX1xX280xX3xX1xX218xX23xX22xX3xX7xX6xX15xX3xX5xX6xX34xX3xXbexX1a4xX23xX22xX3xXexX1xX66xX3xX1xXdxXa7exX23xX3xXexXcexXcfxX23xX3xX23xe5b0xXexX3xX69xX202xXexX3xX4xX11dxX6xX3xX69xX3e1xXdxX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX133xX3xXcxX3bcxX3xX55xX1xXdxX3xXbexX202xXexX3xX69xX206xX4xX3xXexXdxXcfxX27xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX9fxX4xX27xX1e1xXdxX3xX23xX218xX69xX3xX1bcxX15cxX2xX1c7xX3xXbexX119xX23xX3xX23xX6xX15xXbcxXa8xX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xXbexXa1xX3xX4xX436xX23xX22xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX1xXdxX119xX23xX3xX1xX39xX23xX3xX32bxX15cxX15cxX69xX0xX7xX27xXbxX2fxX1bcxX0xX79xX7xX27xXbxX2fxX3xXbexX865xXexXa8xX3xX2xX133xX16cxX15cxX15cxX3xX4xX4dxX15xX3xX1cxX6xX23xX1xX3xX4xX41xX4xX3xX5xX34xX1b5xXdxX2dxX3xXbexX103xX23xX22xX3xX22xX103xXbxX3xX1xX39xX23xX3xX2xX15cxX15cxX3xXexXcexXdxXa7exX27xX3xXbexX109xX23xX22xX3xXc3xX31xX3xX2xX133xX15cxX15cxX15cxX3xX23xX22xX31xX15xX3xX4xX90xX23xX22xX3xX5xX6xX34xX3xXbexX1a4xX23xX22xX133xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2bexX10xX23xXexX10xXcexX3xX50xXexX1xX27xX69xXc8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2cdxXdxX50xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1bdxX15cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2e4xX1bexX15cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX133xXc8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xXc3xX23xX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxX30exX1bexX79xX2xX1bdxX1bexX50xX15cxX15cxX1c7xX2xX2e4xX16cxX15cxXexX16cxX30exX30exX15cxX1c7xX5xX15cxX133xX26xXbxX22xX328xXcexX9xX1bexX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX2cdxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bdxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2e4xX1bexX15cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1b5xXdxX3xX55xX1xX27xX3xXc3xX51xX4xX3xX5xX6xX34xX3xXbexX1a4xX23xX22xX3xX4xX11dxX6xX3xXexX5ecxX3xX5xXdxXcfxX23xX3xX22xXdxX6xX3xX7xX1e1xX3xX2xX15cxXa8xX3xXcxX5ecxX3xXexXcexX38xX6dxX23xX22xX3xXcxX5ecxX3xX5xXdxXcfxX23xX3xX22xXdxX6xX3xX60xX22xX27xX15xXcc3xX23xX3xXcxXdxX119xX23xX3xX60xX1xX4dxX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXcd6xX24xX3xX0xX10xX69xX2fxXbb9xXcxX90xXdxX3xXbxX1xX4dxX23xX3xXexX280xX4xX1xX3xXcexcd61xX3xXbexX66xX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX1xXdxX66xX27xX3xXcexc6aaxX23xX22xXa8xX3xX55xX1xXdxX3xXbexX38xX100xX23xX22xX3xX5xX31xX23xX22xXa8xX3xX23xX22xX110exX3xX1cxX103xX69xX3xX69xX6dxX3xXcexX1a4xX23xX22xXa8xX3xX23xX22xX38xX100xXdxX3xX50xX4dxX23xX3xX7x75fexX3xXcexX865xXexX3xXexX1xX27xX3b8xX23xX3xXexXdxXa7exX23xX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXc3xXdxXa7exX4xX3xXbexXdxX3xX5xX1b5xXdxXa8xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX34xX1b5xXexX3xXc3xX31xX3xX7xX8c5xX23xX3xX1cxX27xX865xXexX2dxX3xXbexX202xX4xX3xXc8xXdxXa7exXexXa8xX3xX55xX1xXdxX3xX4xX103xX3xXbexX38xX100xX23xX22xX3xXcexX1a4xX23xX22xXa8xX3xX22xXdxX41xX3xXbexX865xXexX3xX4xX8abxX23xX22xX3xXexX218xX23xX22xX3xX5xXcfxX23xd7f1xX3xXcxX1xX10xX34xX3xXbexX103xXa8xX3xX1xX1a4xX3xX50xX4dxX23xX3xX23xX31xX34xX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXexX5ecxX3xX4xX8abxX23xX22xX3xXexX51xX3xX23xX22xX27xX15xXa7exX23xX3xX1xXdxX119xX23xX3xXbexX865xXexX3xXbexX66xX3xX5xX31xX69xX3xXbexX38xX100xX23xX22xXa8xX3xX4xX436xX23xX22xX3xXexX1xX6xX69xX3xX22xXdxX6xX3xX5xX6xX34xX3xXbexX1a4xX23xX22xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX8fcxX133xX0xX79xX10xX69xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2bexX10xX23xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2cdxXdxX50xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1bdxX15cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2e4xX1bexX15cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX133xXc8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xXc3xX23xX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxX30exX1bexX79xX2xX1bdxX1bexX50xX15cxX15cxX1c7xX2xX32bxX15cxX15cxXexX30exX30exX15cxX16cxX30exX5xX15cxX133xX26xXbxX22xX328xXcexX9xX30exX32bxX2e4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX2cdxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bdxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2e4xX1bexX15cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX60xX1xXc4xX23xX22xX3xX23xX22xX38xX100xXdxX3xXexX1xX45xX3xX55xX1xX90xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xXcfxX23xX3xX4xX5d3xX23xX3xX69xX6axX23xX3xXexXcexXcfxX23xX3xX23xX1xXc4xX23xX22xX3xX4xX90xX23xX22xX3xXexXcexXd9xX23xX1xXa8xX3xXbxX1xX5d3xX23xX3xXc3xXdxXa7exX4xX3xX4xX11dxX6xX3xX69xXd9xX23xX1xXa8xX3xX22xX103xXbxX3xX7xX49xX4xX3xXbexX38xX6xX3xXcxX4dxX15xX3xX88xX31xX3xXexXcexX6dxX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xXc3xX31xX34xX3xX4xX27xX1e1xXdxX3xX23xX218xX69xX3xX23xX6xX15xX133xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2bexX10xX23xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2cdxXdxX50xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1bdxX15cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2e4xX2e4xX1bdxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX133xXc8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xXc3xX23xX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxX30exX1bexX79xX2xX1bdxX1bexX50xX15cxX15cxX1c7xX2xX32bxX2xX1bdxXexX30exX1bcxX1bdxX15cxX32bxX5xX15cxX133xX26xXbxX22xX328xXcexX9xX1bdxX15cxX15cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX2cdxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bdxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2e4xX2e4xX1bdxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXcexX34xX23xX22xX3xX2xX15cxX3xXexXdxXcfxX27xX3xX4xX1xX280xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xXa8xX3xXbexX119xX23xX3xX23xX6xX15xXa8xX3xXexX1xX90xX23xX3xXcxX4dxX15xX3xX88xX31xX3xXbexXa1xX3xXbexX1b5xXexX3xX1bexX3xXexXdxXcfxX27xX3xX4xX1xX280xX24xX3xX88xXa7exX3xXexX1xX1e1xX23xX22xX3xXbexXdxXa7exX23xX2dxX3xX23xX1xX31xX3xXc3xX218xX23xX3xX1xX103xX6xX3xXc3xX31xX3xX55xX1xX27xX3xXexX1xX66xX3xXexX1xX6xX34xX3xXexX1xX90xX23xX2dxX3xX1xXa7exX3xXexX1xX1e1xX23xX22xX3xX4xX1xX280xX23xX1xX3xXexXcexX625xX3xXc3xX31xX3xX75xX60xXcxXcxX2dxX3xXc3xX218xX23xX3xX1xX103xX6xXa8xX3xX22xXdxX41xX34xX3xX50xX206xX4xXa8xX3xX15xX3xXexX119xX2dxX3xX4xX1xX865xXbxX3xX1xX31xX23xX1xX3xX62axX27xX15xX3xX38xXcaxX4xXa8xX3xX1xX38xX39xX23xX22xX3xX38xXcaxX4xX3xXc3xX31xX3xX4xX41xX4xX3xX62axX27xX15xX3xXbexX625xX23xX1xX3xX55xX1xX41xX4xX3xX4xX11dxX6xX3xXexX5ecxX3xX4xX1xX49xX4xX2dxX3xXbexX38xX100xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX34xX3xXexX1xX90xX23xX22xX133xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2bexX10xX23xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2cdxXdxX50xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1bdxX15cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2e4xX1bexX15cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX133xXc8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xXc3xX23xX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxX30exX1bexX79xX2xX1bdxX1bexX50xX15cxX15cxX1c7xX2xX32bxX16cxX30exXexX32bxX1bcxX30exX1c7xX16cxX5xX15cxX133xX26xXbxX22xX328xXcexX9xX1bcxX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX2cdxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bdxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2e4xX1bexX15cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxX2bexX1xa2f1xX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXbexX45xXexX3xXexX1xXdxX3xXbexX27xX6xX3xX4xX6xX34xX3xXbexXdxX66xX69xX3xXexX1xX41xX23xX22xX3xX1c7xX3xX23xX31xX15xXa8xX3xXexX1xX90xX23xX3xXbexXa1xX3xX1xX34xX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX16cxX16cxX15cxX69xX3xXbexX38xX100xX23xX22xX3xX23xX22xX110exX3xX1cxX103xX69xXa8xX3xXcexXa1xX23xX1xX3xXexX1xX34xX41xXexX3xX23xX38xXcaxX4xX133xX133xX133xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2bexX10xX23xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2cdxXdxX50xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1bdxX15cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2e4xX1bdxX1bcxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX133xXc8xX6xX34xX1xX6xXexXdxX23xX1xX133xXc3xX23xX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxX30exX1bexX79xX2xX1bdxX1bexX50xX15cxX15cxX1c7xX2xX32bxX30exX30exXexX1c7xX32bxX32bxX2xX1bcxX5xX15cxX133xX26xXbxX22xX328xXcexX9xX2e4xX1bexX1bcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX2cdxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1bdxX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2e4xX1bdxX1bcxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxd43axX23xX22xX3xa06dxXcfxX3xd3bexX218xX23xX3xX18e3xX27xX15xXa7exX23xX3xX1exX3xX2bexX1xX11dxX3xXexX625xX4xX1xX3x116ecxX30xX60x77c9xX3xX1cxXa1xX3xX72xX73xX3xX88xX31xX3xX4xX1xX34xX3xXc8xXdxX119xXexX24xX0xX10xX69xX2fxX3xX70xXa1xX3xXbexXa1xX3xXbxX1xX1e1xXdxX3xX1xX45xXbxX3xXc3xXcaxXdxX3xXexX1xX90xX23xX3xXc3xX31xX3xX1xX1a4xXdxX3xXbexX109xX23xX22xX3xX62axX27xX8c5xX23xX3xX1cxX49xX3xX5xXcfxX23xX3xXbexX38xX100xX23xX22xX3xX22xX218xX23xX22xX3xX55xX119xX3xX1xX34xX1b5xX4xX1xX3xX4xX206xX3xXexX1xX66xX3xXbexX66xX3xX1xX34xX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX4xX41xX4xX3xXexXdxXcfxX27xX3xX4xX1xX280xX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXexX1xX100xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexXcaxXdxX133xX3xX2bexX436xX23xX22xX3xXbexX103xX3xX5xX31xX3xXbxX1xX4dxX23xX3xX4xX90xX23xX22xX3xX4xX41xX23xX3xXc8xX1a4xX3xX1cxXa1xX3xXc8xX41xX69xX3xX7xX41xXexX3xX55xX1xX27xX23xX22xX3xX55xX119xX3xX1xX34xX1b5xX4xX1xX3xXbexX841xX3xXcexX6xXa8xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxXa7exX23xX3xX30exX3xX4xX436xX23xX22xX24xX3xXaxX4xX436xX23xX22xX3xX218xX23xXa8xX3xX4xX436xX23xX22xX3xX6dxXa8xX3xX4xX436xX23xX22xX3xX5xX31xX69xXbb9xX3xXc3xXcaxXdxX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX133xX3xX18e6xXcaxXdxX3xX23xX3e1xX3xX5xX51xX4xX3xX4xX11dxX6xX3xX4xX8c5xX3xX1xXa7exX3xXexX1xX1e1xX23xX22xX3xX4xX1xX280xX23xX1xX3xXexXcexX625xX3xX4xX436xX23xX22xX3xX7xX51xX3xXbexX109xX23xX22xX3xX5xX10exX23xX22xXa8xX3xXbexX34xX31xX23xX3xX55xX119xXexX3xX4xX11dxX6xX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xXa8xX3xX4xX1xX3d3xX23xX22xX3xXexX90xXdxX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xX40exX4xX3xXexX1xX90xX23xX3xXcxX4dxX15xX3xX88xX31xX3xX7xX1151xX3xXbexX1b5xXexX3xX4xX1xX27xX1d2xX23xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX23xX90xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xX69xXcaxXdxX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xXexX1xX10xX34xX3xX55xX119xX3xX1xX34xX1b5xX4xX1xX3xXbexX841xX3xXcexX6xX133xX0xX79xX10xX69xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXc8xX5xX34xX4xX55xX62axX27xX34xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXcexXdxX4xX1xX50xX6xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX34xX50xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX18e6xXdxXa7exX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xXexX1b5xX34xX3xX23xXcfxX23xX3xX50xXdxXa7exX23xX3xX69xX1b5xX34xX3xX69xXcaxXdxX3xX4xX1xX34xX3xXexX1xX90xX23xX3xXc3xX31xX3xX4xX1xX34xX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1cxX49xX3xX5xX31xX3xXbexXdxX841xX27xX3xXcexX865xXexX3xX23xXcfxX23xX3xX5xX31xX69xX133xX3xX2bexX436xX23xX22xX3xXc3xXcaxXdxX3xX4xX865xXbxX3xX11dxX15xXa8xX3xX4xX1xX280xX23xX1xX3xX62axX27xX15xX841xX23xX3xX1cxXa1xXa8xX3xXexX1xX90xX23xXa8xX3xX62axX27xX6xX3xX4xX41xX4xX3xXc8xX27xX5ecxXdxX3xX5xXcc3xX3xXexX1b5xXdxX3xX23xX1xX31xX3xXexX1xX100xXa8xX3xX4xX1xX3d3xX23xX22xX3xXexX90xXdxX3xXbexX1a4xX23xX22xX3xXc3xXdxXcfxX23xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX1a4xX3xX22xXdxX41xX34xX3xX50xX4dxX23xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxXa7exX23xX3xX1xXdxX119xX23xX3xXbexX865xXexXa8xX3xX1xXdxX119xX23xX3xX4xX4dxX15xXa8xX3xX1a7x9cc8xX62xX30xX3xXbexX66xX3xX5xX31xX69xX3xXbexX38xX100xX23xX22xX2dxX3xX23xX1xX40exX4xX3xX23xX1xX6dxX3xX4xX41xX4xX3xX1xX1a4xX3xX50xX4dxX23xX3xXexX1xX27xX3xX50xX1adxX23xX3xXc3xX38xX100xX23xX3xXexX38xX45xX4xXa8xX3xX7xX40exXbxX3xX1cxX119xXbxX3xXbexX109xX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX3xXbexXd9xX23xX1xX3xX22xX1adxX23xX3xX22xX31xX23xX22xXa8xX3xX23xX22xX218xX23xX3xX23xX40exXbxX3xX1xX39xX23xX133xX0xX79xXbxX2fxX0xX50xXdxXc3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX34xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXcexXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXcexX34xX23xX22xX2fxX18e3xXdxX23xX1xX3xX69xX206xX4xX3xXcxXcexX5d3xX23xX3xX404xcfdexX3xX2bexX1xX27xX23xX22xX3xX1exX3xX1a7xXdxX41xX34xX3xX1xX1adxX3xX1afxX109xX23xX22xX3xX60xX1b5xXdxX0xX79xX7xXexXcexX34xX23xX22xX2fxX0xX79xX50xXdxXc3xX2fxX0xX79xXc8xX5xX34xX4xX55xX62axX27xX34xXexX10xX2fxX0xX50xXdxXc3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xXcexX10xX5xX6xXexX10xX50xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX69xXc8xX1exX6xX23xX50xX1exX7xX6xXbxX34xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88xX31xX3xXcxXb9xX23xX1xX3xXbexXa1xX3xX55xX1xX39xXdxX3xX50xX3b8xX15xX3xXbexX38xX45xX4xX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xXexXcexX31xX34xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX23xX90xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xX69xXcaxXdxX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXexX34xX31xX23xX3xXexX1748xX23xX1xX3xXaxX3xX1xXcexX10xX2bxX9xXaxX79xX23xX34xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX79xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX50xX6xX1exX55xX1xX34xXdxX1exX50xX6xX15xX1exX50xX27xX34xX4xX1exXbxX1xX34xX23xX22xX1exXexXcexX6xX34xX1exX1cxX6xX15xX1exX50xX27xX23xX22xX1exX23xX34xX23xX22xX1exXexX1xX34xX23xX1exX69xX34xXdxX1exXexXcexX34xX23xX22xX1exXexX34xX6xX23xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xXc8xX7xXbxX79xX2xX1c7xX2e4xX2e4xX30exX16cxX133xX1xXexX69xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX79xX69xX10xX50xXdxX6xX79xX2xX1bcxX15cxX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxX30exX1bdxX79xX2e4xX1bcxX50xX16cxX2xX2xX30exX2xX16cxX15cxXexX1c7xX30exX15cxX2e4xX15cxX5xX15cxX133xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX79xX2fxX0xX79xX6xX2fxX0xX50xXdxXc3xX2fxX0xX7xXexXcexX34xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88xX31xX3xXcxXb9xX23xX1xX3xXbexXa1xX3xX55xX1xX39xXdxX3xX50xX3b8xX15xX3xXbexX38xX45xX4xX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xXexXcexX31xX34xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX23xX90xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xX69xXcaxXdxX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXexX34xX31xX23xX3xXexX1748xX23xX1xX3xXaxX3xX1xXcexX10xX2bxX9xXaxX79xX23xX34xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX79xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX50xX6xX1exX55xX1xX34xXdxX1exX50xX6xX15xX1exX50xX27xX34xX4xX1exXbxX1xX34xX23xX22xX1exXexXcexX6xX34xX1exX1cxX6xX15xX1exX50xX27xX23xX22xX1exX23xX34xX23xX22xX1exXexX1xX34xX23xX1exX69xX34xXdxX1exXexXcexX34xX23xX22xX1exXexX34xX6xX23xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xXc8xX7xXbxX79xX2xX1c7xX2e4xX2e4xX30exX16cxX133xX1xXexX69xXaxX2fxX88xX31xX3xXcxXb9xX23xX1xX3xXbexXa1xX3xX55xX1xX39xXdxX3xX50xX3b8xX15xX3xXbexX38xX45xX4xX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xXexXcexX31xX34xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX23xX90xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xX69xXcaxXdxX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xXexX34xX31xX23xX3xXexX1748xX23xX1xX3xX0xX79xX6xX2fxX0xX79xX7xXexXcexX34xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX2fxXcxXcexX34xX23xX22xX3xX1bcxX3xXexX1xX41xX23xX22xX3xX2e4xX3xXc3xX31xX3xX32bxXa8xX3xX2bexX1xX38xX39xX23xX22xX3xXexXcexXd9xX23xX1xX3xX62xXcxX7c5xX1a7xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX60xXcxX62xXa8xX3xX2bexX1xX38xX39xX23xX22xX3xXexXcexXd9xX23xX1xX3xa1b4xX2bexX2008xX1c13xX3xX4xX11dxX6xX3xX88xX31xX3xXcxXb9xX23xX1xX3xXexXdxX119xXbxX3xXexX206xX4xX3xXbexX38xX45xX4xX3xX7xX51xX3xX62axX27xX6xX23xX3xXexX4dxX69xX3xX4xX6xX34xX3xXexXcexX34xX23xX22xX3xX5xXa1xX23xX1xX3xXbexX1b5xX34xXa8xX3xX4xX1xX1748xX3xXbexX1b5xX34xXa8xX3xXexX5ecxX3xX4xX1xX49xX4xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxXa7exX23xXa8xX3xXbexX1b5xXexX3xXbexX38xX45xX4xX3xX55xX1xX1e1xXdxX3xX5xX38xX45xX23xX22xX3xXc3xX31xX3xX55xX119xXexX3xX62axX27xX8c5xX3xXcexX110exX3xX23xXe63xXexX3xX1xX39xX23xX3xX4xX41xX4xX3xXexX1xX41xX23xX22xX3xXexXcexX38xXcaxX4xX133xX0xX79xXbxX2fxX0xX79xX50xXdxXc3xX2fxX0xX79xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXcexX38xX6dxX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xXc3xX436xX23xX22xX3xX22xXdxX41xX34xX3xX6dxX3xX88xX31xX3xXcxXb9xX23xX1xX3xXexX4dxX69xX3xX1xX27xX15xX119xXexX3xXc3xXcaxXdxX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX23xX90xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xX69xXcaxXdxXaxX3xX1xXcexX10xX2bxX9xXaxX79xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX62axX27xX15xX10xX23xX79xXexXcexX27xX34xX23xX22xX1exXexX1xX34xX23xX1exXc3xX27xX23xX22xX1exX22xXdxX6xX34xX1exX34xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX6xX69xX1exX1xX27xX15xX10xXexX1exXc3xX34xXdxX1exX1cxX6xX15xX1exX50xX27xX23xX22xX1exX23xX34xX23xX22xX1exXexX1xX34xX23xX1exX69xX34xXdxX79xX2xX1c7xX2e4xX1bdxX1c7xX1bdxX133xX1xXexX69xXaxX2fxX0xXdxX69xX22xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX79xX69xX10xX50xXdxX6xX79xX2xX1bcxX15cxX79xX23xX10xX2cdxX7xX79xX1bcxX15cxX30exX30exX79xX2xX1bdxX1bexX50xX15cxX2xX1bcxX2xX1bexX2xX1c7xXexX30exX16cxX30exX2xX32bxX5xX15cxX133xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX5xX38xX39xX23xX22xX3xX1exX3xX22xXdxX41xX34xX3xX1xX45xXbxX3xX7xX49xX4xX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX55xX1xX27xX3xX50xX4dxX23xX3xX4xX38xX3xX60xXcxX62xX3xX55xXdxX66xX27xX3xX69xX6axX27xX3xX6dxX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXaxX3xX79xX2fxX0xX79xX6xX2fxX0xX50xXdxXc3xX2fxX0xX7xXexXcexX34xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXcexX38xX6dxX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xXc3xX436xX23xX22xX3xX22xXdxX41xX34xX3xX6dxX3xX88xX31xX3xXcxXb9xX23xX1xX3xXexX4dxX69xX3xX1xX27xX15xX119xXexX3xXc3xXcaxXdxX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX23xX90xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xX69xXcaxXdxXaxX3xX1xXcexX10xX2bxX9xXaxX79xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX62axX27xX15xX10xX23xX79xXexXcexX27xX34xX23xX22xX1exXexX1xX34xX23xX1exXc3xX27xX23xX22xX1exX22xXdxX6xX34xX1exX34xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX6xX69xX1exX1xX27xX15xX10xXexX1exXc3xX34xXdxX1exX1cxX6xX15xX1exX50xX27xX23xX22xX1exX23xX34xX23xX22xX1exXexX1xX34xX23xX1exX69xX34xXdxX79xX2xX1c7xX2e4xX1bdxX1c7xX1bdxX133xX1xXexX69xXaxX2fxXcxXcexX38xX6dxX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xXc3xX436xX23xX22xX3xX22xXdxX41xX34xX3xX6dxX3xX88xX31xX3xXcxXb9xX23xX1xX3xXexX4dxX69xX3xX1xX27xX15xX119xXexX3xXc3xXcaxXdxX3xX1cxX4dxX15xX3xX50xX51xX23xX22xX3xX23xX90xX23xX22xX3xXexX1xX90xX23xX3xX69xXcaxXdxX0xX79xX6xX2fxX0xX79xX7xXexXcexX34xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX2fxX1a7xX5d3xX23xX3xX2xX15cxX3xX23xX218xX69xX3xX22xX40exX23xX3xXc8xX103xX3xXc3xXcaxXdxX3xX4xX1xX49xX4xX3xXexX1xX90xX23xX3xXexXcexX38xX6dxX23xX22xXa8xX3xX90xX23xX22xX3xX62xX6xXdxX3xX70xX27xX4dxX23xX3xX88xX109xX3xX9fxX404xX60xX3xX2xX1c7xX1bexX1bexXa8xX3xXexX1xX90xX23xX3xX30xX40exX4xX3xX88xX31xXa8xX3xX1cxXa1xX3xX72xX73xX3xX88xX31xXa8xX3xXcxX70xX3xX72xX73xX3xX75xX23xX1xXa8xX3xX88xX31xX3xXcxXb9xX23xX1xXbcxX3xXbexXa1xX3xXexXcexX6dxX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXbb9xX4xX5d3xX27xX3xX23xX1e1xXdxX8fcxX3xXbexX38xX6xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX1xX11dxX3xXexXcexX38xX39xX23xX22xXa8xX3xX4xX1xX280xX23xX1xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX4xX11dxX6xX3xX1afxX8c5xX23xX22xX3xXc3xX31xX3xX60xX1xX31xX3xX23xX38xXcaxX4xX3xXbexX119xX23xX3xX22xX5d3xX23xX3xX1xX39xX23xX3xXc3xXcaxXdxX3xXc8xX31xX3xX4xX34xX23xX3xX22xXdxX41xX34xX3xX50xX4dxX23xX133xX0xX79xXbxX2fxX0xX79xX50xXdxXc3xX2fxX0xX79xX5xXdxX2fxX0xX79xX27xX5xX2fxX0xX50xXdxXc3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcexXaxX2fxX0xX79xX50xXdxXc3xX2fxX0xX79xX50xXdxXc3xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xXexX1xX34xXcexXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXcxXcexX6xX23xX22xX3xX1exX3xX2bexX1xX27xX3xX1afxX49xX4xX0xX79xXbxX2f
Thu Trang - Chu Đức