Đôi vợ chồng già ở xã biên giới Hà Tĩnh ủng hộ 5 triệu đồng chống dịch
Với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn cùng các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, vợ chồng ông Lê Khắc Xuân (79 tuổi, ở xã Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh) vừa trao 5 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.
dc15x11a50x155e7xf24cx187bfxdc76xffe7x12c66x184f8xX7x12675x1121ex15ee8xea62x182e9x1885cxX5x15b67xXaxX3xX7xXex16cf0xX5xX10xX9xXaxXexX10x13758xXex11e8fxX6xX5xXdx1571cxeb42x10d68xX3x11ab8x17ab4xX7xXexXdx1445cxX15x14d33xXax179e5x18abdx181a1xXdxX3x10c6ax118cexX3xX4xX1x11133xX23xX22xX3xX22xXdx127dfxX3x11bf0xX3xX1cx16d81xX3x1046bxXdxee35xX23xX3xX22xXdx14564xXdxX3x15e2exX3fxX3xXcx1a04bxX23xX1xX3x105d0xX23xX22xX3xX1x10397xX3x14917xX3xXex17c07xXdx122dbxX27xX3xf0b0xX39xX23xX22xX3xX4xX1x18fe4xX23xX22xX3x136b6x12a23xX4xX1xX3x16fe1xe126xX34xXdxX72xX1exX2x12b84xX0x11a71xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX10xX6xX72xXaxX2fx143b9xX4dxXdxX3x139a0xX78xX23xX22xX3xX99xX27xX6exX23xX3xX22xfde8xXbxX3xXbxX1x12a91xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xdc3axX3x114e7xX1xXa4xX3xXb4xX1x100f7xX23xX3xX4x10148xX23xX22xX3xX4x16b79xX4xX3xX5x10f47xX4xX3xX5xeebfxX35xX23xX22xX3xX41xX3xXexX27xX15x18723xX23xX3xX67xXa9xX27xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX72xX73xX4xX1x161cdxX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX31xX23xX22xX3x15084xX48xX3x166fcxX1x15d93xX4xX3x1a1bfxX27x191dbxX23xX3x15187x122e3xX7exX3xXexX27x19ba6xXdxXe6xX3xX41xX3xX1cxX44xX3x15a94xX1x14276xX3x10ca3xXdxX6xXe6xX3xX50xXcbx12149xX23xX22xX3xXf8xX1xX48xXe6xX3xX50xX3fxX3xXcxX54xX23xX1x14152xX3xX34x19f93xX6xX3xXexX62xX6xX78xX3xX5fxX3xXexX62xXdxX64xX27xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX1x15782xX3xXexX62xX35xX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexXc3xX4xX3xXbxX1x197edxX23xX22xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX72xX73xX4xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7ex17e90xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe51dxX78xX72xX15xXaxX2fxX0xXdxX99xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX23xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxf738xXdxX72xXexX1xX24xX3x13863xX2xX5fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x10310xX2x14a6exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX80xX80xXdxX16dxX46xX6xX78xX1xX6xXexXdxX23xX1xX16dxX34xX23xX80xX23xX10xX19fxX7xX80x168e6xX2xX1d8xX1b5xX80xX2x18a58xX1b7xX72xX2xX2xX1a6xX2x14eaaxX1b5xX1d8xXexX1dexX2xX1a6xX103xX1d8xX5xX1b7xX16dxX26xXbxX22x17607xX62xX9xX1a6xX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX22xXdxX3fxX3xX41xX3xX1cxX44xX3xX46xXdxX48xX23xX3xX22xXdxX4dxXdxX3xX50xX3fxX3xXcxX54xX23xX1xX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX5fxX3xXexX62xXdxX64xX27xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX72xX73xX4xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exXaxX3xX19fxXdxX72xXexX1xX9xXaxX1a6xX2xX5fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1b5xX2xX1b7xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX78xX23xXaxX2fxX95xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX31xX23xX22xX3xXf5xX48xX3xXf8xX1xXfaxX4xX3xXfdxX27xXffxX23xX3xXexX62xX6xX78xX3xX7xX6exX3xXexXdx1a12fxX23xX3xX5fxX3xXexX62xXdxX64xX27xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexXc3xX4xX3xXbxX1xX156xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX72xX73xX4xX1xX3xX4xX1xX78xX3xX67xX73xX6xX3xXbxX1xXcbxX11cxX23xX22xX16dxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX78xX72xX15xXaxX2fxXcxX1xX31xX23xX22xX3x19fb6xX27xX6xX3xX5x16b05xXdxX3xXb4xX48xX27xX3xX22x12116xXdxX3xX4xX58xX6xX3x1207axX15xX3xX46xX6xX23xX3x10354xXcxXcx17a13xX3xX34xX3fxX3xX50xX5dxXdxX3x10211xX31xX23xX22xX3xX72xXffxX23xX3xX1xX27xX15xX64xX23xX3xX50xXcbxX11cxX23xX22xX3xXf8xX1xX48xXe6xX3xX4xX1xXdxX2a8xX27xX3xX23xX6xX15xX3xX102xX2xX1b5xX80xX1a6xX12cxXe6xX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX31xX23xX22xX3xXf5xX48xX3xXf8xX1xXfaxX4xX3xXfdxX27xXffxX23xX3xX1exX3xX46xX3fxX3xXcxX62xXa9xX23xX3xXcxX1xX73xX3x13b04xX23xX1xX3xXcxX27xX15xXd5xXexX3xX102xXexX62xX113xX3xXex1942exXdxX3xXexX1xX31xX23xX3xX111xX1xX113xX3xXf5xXffxX99xXe6xX3xX1cxX44xX3xX111xX1xX113xX3xX115xXdxX6xXe6xX3xX1xX27xX15xX64xX23xX3xX50xXcbxX11cxX23xX22xX3xXf8xX1xX48xX12cxX3xX67xX44xX3xXexX62xX6xX78xX3xXex10baaxX23xX22xX3xX5fxX3xXexX62xXdxX64xX27xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexXc3xX4xX3xXbxX1xX156xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX72xX73xX4xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX3xX102xXexX1xX31xX23xX22xX3xX303xX27xX6xX3xX50xX5dxXdxX3xX32axX31xX23xX22xX3xX72xXffxX23xX3xX1xX27xX15xX64xX23xX12cxX16dxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX78xX72xX15xXaxX2fxX95xXdxX64xX4xX3xX5xX3fxX99xX3xX4xX58xX6xX3xX31xX23xX22xX3xX46xX3fxX3xXfdxX27xXffxX23xX3xX1exX3xX37exX23xX1xX3xXexX1x138f1xX3xX1xXdxX64xX23xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xXa9xX23xX3xX67xX78xX3fxX23xX3xXb4xXd5xXexXe6xX3xXexXcbxX11cxX23xX22xX3xXexX1xXffxX23xX3xXexXcbxX11cxX23xX22xX3xXc3xXdxXe6xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX4xXbexX23xX22xX3xX4xddacxXbxX3xX27x15dbcxXe6xX3xX4xX1x11a6exX23xX1xX3xX303xX27xX15xX2a8xX23xX3xX34xX3fxX3xX32axX1xXffxX23xX3xX72xXffxX23xX3xXexX1xXc7xX4xX3xX1xXdxX64xX23xX3xX23xX1xXdxX64xX99xX3xX34x12b38xX3xXbxX1xX156xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX72xX73xX4xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX2dxX3xX67xX39xX23xX22xX3xXexX1xX308xXdxX3xX4x19e13xX23xX22xX3xXexX38exX78xX3xX7x16256xX4xX3xX5xX6xX23xX3xXexf53exX6xX3xXexX62xX78xX23xX22xX3xX4xX5dxX23xX22xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX67xX455xX3xX4xXbexX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX7xX4f6xX4xXe6xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX5xX156xX23xX22xX3xX67x10735xX15xX3xX5xXbexXdxX3xX67xX38exXdxX3xX72xX73xX4xX1xX16dxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX78xX72xX15xXaxX2fxX30xXcbxX35xX4xX3xX46xXdxXd5xXexXe6xX3xXexX1xX31xX23xX3xX111xX1xX113xX3xXf5xXffxX99xX3xX1exX3xX23xX11cxXdxX3xX31xX23xX22xX3xX46xX3fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xX6exX23xX22xX3xX4xX156xX23xX3xX23xX1xXdxX2a8xX27xX3xXb4xX1xXa4xX3xXb4xX1xXbaxX23xX3xX72xX78xX3xX67xX73xX6xX3xX1x1542dxX23xX1xX3xX1xXdxX455xX99xX3xXexX62xX41xXe6xX3xX23xX22xXcbxX308xXdxX3xX72xXffxX23xX3xX4xX1xX58xX3xX15xXd5xX27xX3xX1xX78xX38exXexX3xX67xX5dxX23xX22xX3xX7x1986cxX23xX3xX1cxX27xX495xXexX3xX5xXffxX99xX3xX23xX22xX1xXdxX64xXbxX16dxX0xX80xXbxX2fxX0xX72xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX62xX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX2fxX0xX7xXexX62xX78xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX48xX23xX3xX303xX27xX6xX23xX24xX0xX80xX7xXexX62xX78xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX99xX46xX1exX6xX23xX72xX1exX7xX6xXbxX78xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxXd5xX27xX3xX23xX1xXdxX3xX50xX3fxX3xXcxX54xX23xX1xX3xX34xXdxXd5xXexX3xXexX1xXcbxX3xX4xX1xX113xX4xX3xX7xX4f6xX4xX3xXb4xX1xX4fexX10xX3xX5xXc7xX4xX3xX5xXcbxX35xX23xX22xX3xXexX27xX15xXd5xX23xX3xX67xXa9xX27xXe6xX3xX22xXa4xXbxX3xXexXdxX2a8xX23xX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX16dxX16dxX16dxXaxX3xX1xX62xX10xX2bxX9xXaxX80xX23xX27xXdxX1exX1xX78xX23xX22xX1exX7xX78xX23xX22xX1exX5xX6xX80xXexX1xXdxX10xX27xX1exX23xX1xXdxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX34xXdxX10xXexX1exXexX1xX27xX1exX4xX1xX27xX4xX1exX7xX27xX4xX1exXb4xX1xX78xX10xX1exX5xX27xX4xX1exX5xX27xX78xX23xX22xX1exXexX27xX15xX10xX23xX1exX72xX6xX27xX1exX22xX78xXbxX1exXexXdxX10xX23xX1exX27xX23xX22xX1exX1xX78xX1exX4xX1xX78xX23xX22xX1exX72xXdxX4xX1xX1exX4xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX80xX1d8xX2xX1dexX1a6xX2xX5fxX16dxX1xXexX99xXaxX2fxX0xXdxX99xX22xX3xX7xX62xX4xX9xXaxX80xX99xX10xX72xXdxX6xX80xX2xX1d8xX1b7xX80xX23xX10xX19fxX7xX80xX1d8xX2xX1d8xX1dexX80xX2xX1d8xX7exX72xX1a6xX1b7xX1e5xX1b7xX1e5xX5fxX1dexXexX1a6xX7exX1a6xX5fxX1dexX5xX1b7xX16dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX22xXdxX3fxX3xX41xX3xX1cxX44xX3xX46xXdxX48xX23xX3xX22xXdxX4dxXdxX3xX50xX3fxX3xXcxX54xX23xX1xX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX5fxX3xXexX62xXdxX64xX27xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX72xX73xX4xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX6xX2fxX0xX72xXdxX34xX2fxX0xX7xXexX62xX78xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxXd5xX27xX3xX23xX1xXdxX3xX50xX3fxX3xXcxX54xX23xX1xX3xX34xXdxXd5xXexX3xXexX1xXcbxX3xX4xX1xX113xX4xX3xX7xX4f6xX4xX3xXb4xX1xX4fexX10xX3xX5xXc7xX4xX3xX5xXcbxX35xX23xX22xX3xXexX27xX15xXd5xX23xX3xX67xXa9xX27xXe6xX3xX22xXa4xXbxX3xXexXdxX2a8xX23xX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX16dxX16dxX16dxXaxX3xX1xX62xX10xX2bxX9xXaxX80xX23xX27xXdxX1exX1xX78xX23xX22xX1exX7xX78xX23xX22xX1exX5xX6xX80xXexX1xXdxX10xX27xX1exX23xX1xXdxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX34xXdxX10xXexX1exXexX1xX27xX1exX4xX1xX27xX4xX1exX7xX27xX4xX1exXb4xX1xX78xX10xX1exX5xX27xX4xX1exX5xX27xX78xX23xX22xX1exXexX27xX15xX10xX23xX1exX72xX6xX27xX1exX22xX78xXbxX1exXexXdxX10xX23xX1exX27xX23xX22xX1exX1xX78xX1exX4xX1xX78xX23xX22xX1exX72xXdxX4xX1xX1exX4xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX80xX1d8xX2xX1dexX1a6xX2xX5fxX16dxX1xXexX99xXaxX2fxXcxX1xXdxXd5xX27xX3xX23xX1xXdxX3xX50xX3fxX3xXcxX54xX23xX1xX3xX34xXdxXd5xXexX3xXexX1xXcbxX3xX4xX1xX113xX4xX3xX7xX4f6xX4xX3xXb4xX1xX4fexX10xX3xX5xXc7xX4xX3xX5xXcbxX35xX23xX22xX3xXexX27xX15xXd5xX23xX3xX67xXa9xX27xXe6xX3xX22xXa4xXbxX3xXexXdxX2a8xX23xX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX16dxX16dxX16dxX0xX80xX6xX2fxX0xX80xX7xXexX62xX78xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX2fxX95xX4dxXdxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xXa9xX23xX24xX3x16425xXcxX27xX108xXdxX3xX23xX1xX4fexX3xX5xX3fxX99xX3xX34xXdxX64xX4xX3xX23xX1xX4fexX80xX3xXcxXbexX15xX3xXexX1xX10xX78xX3xX7xX4f6xX4xX3xX4xX58xX6xX3xX99xX59exX23xX1x19e52xXe6xX3xX46xfcf7xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX39xX23xX3xXexXdxX2a8xX23xX3xXexXdxXd5xXexX3xXb4xXdxX64xX99xXe6xX3xXexXdxX2a8xX23xX3xXexX1xXcbxX41xX23xX22xX3xX4xX58xX6xX3xX99xX59exX23xX1xXe6xX3xX23xX1xXdxX2a8xX27xX3xX10xX99xX3xX23xX1xX4fexX3xX41xX3xX50xX3fxX3xXcxX54xX23xX1xX3xX67xX44xX3xX67xXa4xX23xX22xX3xX22xXa4xXbxX3xX34xX3fxX78xX3xX23xX22xX27xX39xX23xX3xX303xX27x19381xX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexXc3xX4xX3xXbxX1xX156xX23xX22xXe6xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX16dxX0xX80xXbxX2fxX0xX80xX72xXdxX34xX2fxX0xX80xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77xX4c5xX3xX31xX23xX22xX3xX41xX3xXcxX1xX38exX4xX1xX3xX50xX3fxX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX2xX1b7xX3xXexX62xXdxX64xX27xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX4xX1xX78xX3xX303xX27xX9acxX3xXbxX1xX156xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exXaxX3xX1xX62xX10xX2bxX9xXaxX80xX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX78xX23xX22xX80xX4xX27xX1exX78xX23xX22xX1exX78xX1exXexX1xX6xX4xX1xX1exX1xX6xX1exX27xX23xX22xX1exX1xX78xX1exX2xX1b7xX1exXexX62xXdxX10xX27xX1exX72xX78xX23xX22xX1exX4xX1xX78xX1exX303xX27xX15xX1exXbxX1xX78xX23xX22xX1exX4xX1xX78xX23xX22xX1exX4xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX80xX1d8xX2xX1dexX5fxX1d8xX1b7xX16dxX1xXexX99xXaxX2fxX0xXdxX99xX22xX3xX7xX62xX4xX9xXaxX80xX99xX10xX72xXdxX6xX80xX2xX1d8xX1b7xX80xX23xX10xX19fxX7xX80xX1d8xX2xX1d8xX1dexX80xX2xX2xX1b7xX72xX1b5xX1d8xX1b7xX1b7xX5fxX1d8xX1b7xXexX5fxX1a6xX1dexX1a6xX5xX2xX1b7xX1exX2xX2xX1b7xX72xX1b5xX2xX103xX5fxX1b7xX5fxX1d8xXexX2xX5fxX2xX1e5xX1d8xX5xX1b7xX16dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX22xXdxX3fxX3xX41xX3xX1cxX44xX3xX46xXdxX48xX23xX3xX22xXdxX4dxXdxX3xX50xX3fxX3xXcxX54xX23xX1xX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX5fxX3xXexX62xXdxX64xX27xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX72xX73xX4xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX6xX2fxX0xX72xXdxX34xX2fxX0xX7xXexX62xX78xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77xX4c5xX3xX31xX23xX22xX3xX41xX3xXcxX1xX38exX4xX1xX3xX50xX3fxX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX2xX1b7xX3xXexX62xXdxX64xX27xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX4xX1xX78xX3xX303xX27xX9acxX3xXbxX1xX156xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exXaxX3xX1xX62xX10xX2bxX9xXaxX80xX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX78xX23xX22xX80xX4xX27xX1exX78xX23xX22xX1exX78xX1exXexX1xX6xX4xX1xX1exX1xX6xX1exX27xX23xX22xX1exX1xX78xX1exX2xX1b7xX1exXexX62xXdxX10xX27xX1exX72xX78xX23xX22xX1exX4xX1xX78xX1exX303xX27xX15xX1exXbxX1xX78xX23xX22xX1exX4xX1xX78xX23xX22xX1exX4xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX80xX1d8xX2xX1dexX5fxX1d8xX1b7xX16dxX1xXexX99xXaxX2fxX77xX4c5xX3xX31xX23xX22xX3xX41xX3xXcxX1xX38exX4xX1xX3xX50xX3fxX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX2xX1b7xX3xXexX62xXdxX64xX27xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX4xX1xX78xX3xX303xX27xX9acxX3xXbxX1xX156xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX0xX80xX6xX2fxX0xX80xX7xXexX62xX78xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX2fxX50xXcbxX41xX23xX22xX3xX4f6xX23xX22xX3xX5xX308xXdxX3xXb4xX48xX27xX3xX22xX310xXdxX3xX91cxXcxX78xX3fxX23xX3xX72xXffxX23xX3xX67xX78xX3fxX23xX3xXb4xXd5xXexXe6xX3xX62xX6xX3xX7xX4f6xX4xX3xXbxX1xX156xX23xX22xXe6xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX72xX73xX4xX1xX3xX46xX64xX23xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX949xXe6xX3xX4xX4c5xX3xX31xX23xX22xX3xX95xXcbxX11cxX23xX22xX3xXf8xX1xX5c9xX3xXf5xX4c5xX4xX3xX102xX7exX1d8xX3xXexX27xX108xXdxXe6xX3xX41xX3xX1cxX44xX3xXcxX1xX38exX4xX1xX3xXf5xXdxX48xX23xXe6xXcxX1xX38exX4xX1xX3xX50xX3fxXe6xX3xX50xX3fxX3xXcxX54xX23xX1xX12cxX3xX67xX44xX3xX72xX3fxX23xX1xX3xX7xX6exX3xXexXdxX2a8xX23xX3xX2xX1b7xX3xXexX62xXdxX64xX27xX3xX67xX39xX23xX22xX3xXexX49exX4xX1xX3xX4xXa4xXbxX3xX72xXcbx18898xX23xX22xX3xX22xXdxX3fxX3xX67xX455xX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX321xX27xX9acxX3xX111xX1xX156xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX72xX73xX4xX1xX3xX46xX64xX23xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX3xX1cxX44xX3xXcxX1xX38exX4xX1xX3xXf5xXdxX48xX23xX16dxX0xX80xXbxX2fxX0xX80xX72xXdxX34xX2fxX0xX80xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12ef3xX48xX27xX3xX23xXcbxX4dxX4xX3xX5xX3fxX3xX303xX27xX15xXd5xXexX3xXexXffxX99xX3xX67xX52fxX15xX3xX5xXbexXdxX3xX72xX73xX4xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exXaxX3xX1xX62xX10xX2bxX9xXaxX80xX23xX27xXdxX1exX1xX78xX23xX22xX1exX7xX78xX23xX22xX1exX5xX6xX80xX15xX10xX27xX1exX23xX27xX78xX4xX1exX5xX6xX1exX303xX27xX15xX10xXexX1exXexX6xX99xX1exX72xX6xX15xX1exX5xX27xXdxX1exX72xXdxX4xX1xX1exX4xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX80xX1d8xX2xX1dexX1b5xX5fxX1dexX16dxX1xXexX99xXaxX2fxX0xXdxX99xX22xX3xX7xX62xX4xX9xXaxX80xX99xX10xX72xXdxX6xX80xX2xX1d8xX1b7xX80xX23xX10xX19fxX7xX80xX1d8xX2xX1d8xX1dexX80xX103xX1b7xX72xX1dexX1d8xX2xX1dexX1a6xX1b7xX103xXexX1dexX1dexX2xX1b5xX1e5xX5xX1b7xX16dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX22xXdxX3fxX3xX41xX3xX1cxX44xX3xX46xXdxX48xX23xX3xX22xXdxX4dxXdxX3xX50xX3fxX3xXcxX54xX23xX1xX3xX58xX23xX22xX3xX1xX5dxX3xX5fxX3xXexX62xXdxX64xX27xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX72xX73xX4xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX6xX2fxX0xX72xXdxX34xX2fxX0xX7xXexX62xX78xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd8exX48xX27xX3xX23xXcbxX4dxX4xX3xX5xX3fxX3xX303xX27xX15xXd5xXexX3xXexXffxX99xX3xX67xX52fxX15xX3xX5xXbexXdxX3xX72xX73xX4xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exXaxX3xX1xX62xX10xX2bxX9xXaxX80xX23xX27xXdxX1exX1xX78xX23xX22xX1exX7xX78xX23xX22xX1exX5xX6xX80xX15xX10xX27xX1exX23xX27xX78xX4xX1exX5xX6xX1exX303xX27xX15xX10xXexX1exXexX6xX99xX1exX72xX6xX15xX1exX5xX27xXdxX1exX72xXdxX4xX1xX1exX4xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX80xX1d8xX2xX1dexX1b5xX5fxX1dexX16dxX1xXexX99xXaxX2fxXd8exX48xX27xX3xX23xXcbxX4dxX4xX3xX5xX3fxX3xX303xX27xX15xXd5xXexX3xXexXffxX99xX3xX67xX52fxX15xX3xX5xXbexXdxX3xX72xX73xX4xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX0xX80xX6xX2fxX0xX80xX7xXexX62xX78xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX2fxX77xX1xXcbxX6xX3xX46xX6xX78xX3xX22xXdxX308xX3xX91cxX4xX27xX5dxX4xX3xX4xX1xXdxXd5xX23xX949xX3xXbxX1xX156xX23xX22xXe6xX3xX4xX1xX6exX23xX22xX3xX72xX73xX4xX1xX3xX77xX78xX34xXdxX72xX1exX2xX7exX3xXexX62xX78xX23xX22xX3xX4xX5c9xX3xX23xXcbxX4dxX4xX3xX34xX3fxX3xXexX38exXdxX3xX50xX3fxX3xXcxX54xX23xX1xX3xX5xX38exXdxX3xX23xXa4xX23xX22xX3xX46xX4fexX23xX22xX3xX23xX1xXcbxX3xX23xX1xe633xX23xX22xX3xX23xX22xX3fxX15xX3xX23xX3fxX15xX16dxX3xX95xX3fxX3xX4xX4edxX23xX22xX3xX4xX1xXcbxX6xX3xX46xX6xX78xX3xX22xXdxX308xXe6xX3xX99xX6exXdxX3xX72xXffxX15xX3xX62xX3fxX23xX22xX3xX62xX73xXexX3xX22xXdxXfe0xX6xX3xX4xXc3xX3xX23xX1xXffxX23xX3xX34xX4dxXdxX3xX4xX5dxX23xX22xX3xX67xX39xX23xX22xX3xX5xX38exXdxX3xX303xX27xX6xX23xX3xXexX62xX310xX23xX22xX3xX23xX1xXcbxX3xX5xX113xX4xX3xX23xX3fxX15xX16dxX0xX80xXbxX2fxX0xX80xX72xXdxX34xX2fxX0xX80xX5xXdxX2fxX0xX80xX27xX5xX2fxX0xX72xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX62xXaxX2fxX0xX80xX72xXdxX34xX2fxX0xX80xX72xXdxX34xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1119dxX27xXexX1xX78xX62xXaxX2fxX30xX4f6xX4xX3xX321xX27xX15xX2a8xX23xX0xX80xXbxX2f
Đức Quyền