Nhặt được tiền rơi, 2 học sinh ở Can Lộc mang nộp công an
(Baohatinh.vn) - Trên đường đi học về, 2 em học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành (Can Lộc - Hà Tĩnh) nhặt được hơn 2,6 triệu đồng và đã đến nộp cơ quan công an để tìm người trả lại.
d755x11831x109b3x14012xf9bdx1278dx10d97x1321ax12aeexX7x1513ex111a8x152b2xd8d2xeb55x1325bxX5x1505exXaxfd64x12523xX1xde2fxXexX3xe08bxeeb3xdde3xX4xX3xXexXdx12d0ax14933xX3xe889x1003fxXdx11627xX3x11ec1xX3xX1x13d0axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3x101d7xX3x12351xX6xX20xX3x15076x15b47xX4xX3x12b74xX6xX20x1161dxX3xX20xX39xXbxX3xX4x149bbxX20xX3fxX3xX6xX20xX0x138caxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a43xX10xX6xdc3dxXaxX12xXcxX22xefc8xX20xX3xX18xX19x10eafxX20xX3fxX3xX18xXdxX3xX1xX2axX4xX3x12d14xX1fxX25xX3xX27xX3xX10xX3cxX3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXcxX22xX19xX69xX20xX3fxX3xXcxX5cxX34xfda3xX3xX13xX3fx12162x12b55x11a96xX20xX3xXcx1219dxXexX3xXcxX1x15c0dxX20xX1xX3xdc53xX34xX6xX20xX3xX38xX39xX4xX3x117cexX3xX5cxX9fxX3xXcx135bexX20xX1xf28axX3xX20xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX1xX23xX20xX3xX27xX25x14077xX3xXexX22xXdx14f5axX94xX3xX18x15f2bxX20xX3fxX3xX74xX9fxX3xX18xe744xX3xX18x10e2dxX20xX3xX20xX39xXbxX3xX4xX23xX3x13ef3xX94xX6xX20xX3xX4xX46xX20xX3fxX3xX6xX20xX3xX18x13007xX3xXex11229xX3cxX3xX20xX3fxX19xX69xXdxX3xXexX22x10932xX3xX5x128bcxXdx13aa4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe555x12b71xX5fxX95xXaxX12xX0xXdxX3cxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX34xX10xX20xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXax15705xXdxX5fxXexX1x155ebxX3xXc7xX2xf903xXbxf515xff03xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX13dxX3x131e9xX2x13c9exXbxX143xX144xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX4dxX4dxXdxX106x1403exX6xX117xX1xX6xXexXdxX20xX1xX106xX74xX20xX4dxX20xX10xX138xX7xX4dxX27xX150xX14exe0c5xX4dxXc7x1234cxX5fxX27xX2xX27xX14exX141xX2xXc7xXexX141xX179xX14exX14ex13dcbxX5xX150xX106x13021xXbxX3fx12c00xX22xX9xX27xX27xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xXdxX25xX3xX27xX3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX32xX3xX34xX6xX20xX3xX38xX39xX4xX3xX3cxX6xX20xX3fxX3xX20xX39xXbxX3xX4xX46xX20xX3fxX3xX6xX20xXaxX3xX138xXdxX5fxXexX1xX9xXaxXc7xX2xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX117xX20xXaxX12xX5cxX6xXdxX3xX10xX3cxX3xf993x14668xX3xXcx12c2bxX3x13465x13a25xX20xX3fxX3xX74xX9fxX3xX13xX3fxX94xX95xX96xX20xX3xXcxX1x13051xX3xXcxX1x13073xX95xX3x12360xXdxX6xX20xX3fxX3xX3fxXdxX6xX117xX3xX20xX39xXbxX3xX7x122c7xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX20xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexX104xXdxX3xX34xX46xX20xX3fxX3xX6xX20xX3xX1xX94xX95xXccxX20xX3xX34xX6xX20xX3xX38xX39xX4xX106xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX5fxX95xXaxX12xXcxX22xX19xfe23xX4xX3xX18xe6c8xX25xX3xX74xX9fxX117xX3x1216cxX1xX117xX101xX20xX3fxX3xX2xX2xX1xX3xX2xX141xX3xXbxX1x13859xXexX3xX7xX217xX20xX3fxX3xX27x142e6xX4dxX2xX150xX25xX3xXexX22xX64xX20xX3xX18xX19xX69xX20xX3fxX3xX18xXdxX3xX1xX2axX4xX3xX74xX1fxX25xX3xX10xX3cxX3xX213xX214xX3xXcxX217xX3xX219xX21axX20xX3fxX3xXa3xX90xX13xX3xX27xX150xX150xX17cxXb5xX25xX3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX284xXbxX3xXc7xX5cxX3xX74xX9fxX3xX10xX3cxX3xX13xX3fxX94xX95xX96xX20xX3xXcxX1xX22axX3xXcxX1xX22exX95xX3xX231xXdxX6xX20xX3fxX3xXa3xX90xX13xX3xX27xX150xX150xXc7xXb5xX25xX3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX284xXbxX3xX17cx1459dxX3xXacxX3xXcxX22xX19xX69xX20xX3fxX3xXcxX5cxX34xX90xX3xX13xX3fxX94xX95xX96xX20xX3xXcxX9axXexX3xXcxX1xX9fxX20xX1xX3xXbxX1xX217xXexX3xX1xXdxXccxX20xX3xX2xX3xX143xX9axXbxX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xXdxX3xX74xX284xXdxX3xXex12b07xX20xX3fxX3xX7xX241xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX27xX106xXc7xX2xX18axX106xX150xX150xX150xX3xX18xXd0xX20xX3fxX3xXexX22xX64xX20xX3xXe5xX94xX241xX4xX3xX5xX39xX3xX2xX322xX3xXexX1xX94xX39xX4xX3xXexX1xX22axX3xXexX22xX9axX20xX3xX13xX3fxX1x14301xX20xX3xXacxX3xX34xX6xX20xX3xX38xX39xX4xX106xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX5fxX95xXaxX12xX34xX217xX4xX3xX10xX3cxX3xX18xXd8xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX4xX1xX288xX20xX3fxX3xX18xX19xX6xX3xX7xX241xX3xXexXdxX1fxX20xX3xXexX22xX64xX20xX3xX18xXdbxX20xX3xX4xX23xX3xXe5xX94xX6xX20xX3xX4xX46xX20xX3fxX3xX6xX20xX3xX3fxXdxX6xX117xX3xX20xX39xXbxX3xX18xXf3xX3xXexXf6xX3cxX3xX20xX3fxX19xX69xXdxX3xXexX22xX101xX3xX5xX104xXdxX106xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX5fxX95xXaxX12xX90xX6xX94xX3xX28fxX1xXdxX3xXexXdxXdbxXbxX3xX20xX1x143b5xX20xX3xXexXdxX1fxX20xX3xXex14d0exX3xX27xX3xX10xX3cxX3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX25xX3xX34xX46xX20xX3fxX3xX6xX20xX3xX1xX94xX95xXccxX20xX3xX34xX6xX20xX3xX38xX39xX4xX3xX18xXd8xX3xXexX1xX46xX20xX3fxX3xX164xX217xX117xX3xX18xXf3xX3xXexXf6xX3cxX3xX4xX1x14eefxX3xX7xX32xX3xX1xe78cxX94xX3xX18xXdbxX20xX3xX4xX94xX20xX3fxX3xX4xX9axXbxX3xX18x16033xX95xX3xX18xX483xX3xXexX1xX46xX20xX3fxX3xXexXdxX20xX3xX74xX9fxX3xX20xX1xX43dxX20xX3xX5xX104xXdxX3xX7xX241xX3xXexXdxX1fxX20xX3xXexX22xX64xX20xX106xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX22xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX94xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXacxXexX1xX94xX3cxX164xXacxX6xX20xX5fxXacxX7xX6xXbxX117xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX2xX25xX17cxX3xXexX22xXdxXccxX94xX3xX18xXd0xX20xX3fxX25xX3xX20xX6xX3cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX284xXbxX3xXc7xX3xX32xX3xX34xX6xX20xX3xX38xX39xX4xX3xX3cxX6xX20xX3fxX3xX20xX39xXbxX3xX4xX46xX20xX3fxX3xX6xX20xXaxX3xX1xX22xX10x115ecxX9xXaxX4dxX20xX1xXdxXbxXacxX4xX6xX94xXacxX95xX10xX94xXacxXexX1xX94xX117xX20xX3fxX4dxX20xX1xX6xXexXacxX5fxX94xX117xX4xXacxX2xXacxX17cxXacxXexX22xXdxX10xX94xXacxX5fxX117xX20xX3fxXacxX20xX6xX3cxXacxX7xXdxX20xX1xXacxX5xX117xXbxXacxXc7xXacxX117xXacxX4xX6xX20xXacxX5xX117xX4xXacxX3cxX6xX20xX3fxXacxX20xX117xXbxXacxX4xX117xX20xX3fxXacxX6xX20xX4dxX27xX150xX150xX150xX141xX2xX106xX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX3fxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4dxX3cxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX27xX150xX4dxX20xX10xX138xX7xX4dxX27xX150xX14exX2xX4dxX17cxXc7xX5fxX27xX2xX14exX141xXc7xX14exX179xXexXc7xX141xX150xX27xX2xX5xX150xX106xX18exXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xXdxX25xX3xX27xX3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX32xX3xX34xX6xX20xX3xX38xX39xX4xX3xX3cxX6xX20xX3fxX3xX20xX39xXbxX3xX4xX46xX20xX3fxX3xX6xX20xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX74xX12xX0xX7xXexX22xX117xX20xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX2xX25xX17cxX3xXexX22xXdxXccxX94xX3xX18xXd0xX20xX3fxX25xX3xX20xX6xX3cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX284xXbxX3xXc7xX3xX32xX3xX34xX6xX20xX3xX38xX39xX4xX3xX3cxX6xX20xX3fxX3xX20xX39xXbxX3xX4xX46xX20xX3fxX3xX6xX20xXaxX3xX1xX22xX10xX554xX9xXaxX4dxX20xX1xXdxXbxXacxX4xX6xX94xXacxX95xX10xX94xXacxXexX1xX94xX117xX20xX3fxX4dxX20xX1xX6xXexXacxX5fxX94xX117xX4xXacxX2xXacxX17cxXacxXexX22xXdxX10xX94xXacxX5fxX117xX20xX3fxXacxX20xX6xX3cxXacxX7xXdxX20xX1xXacxX5xX117xXbxXacxXc7xXacxX117xXacxX4xX6xX20xXacxX5xX117xX4xXacxX3cxX6xX20xX3fxXacxX20xX117xXbxXacxX4xX117xX20xX3fxXacxX6xX20xX4dxX27xX150xX150xX150xX141xX2xX106xX1xXexX3cxXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX2xX25xX17cxX3xXexX22xXdxXccxX94xX3xX18xXd0xX20xX3fxX25xX3xX20xX6xX3cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX284xXbxX3xXc7xX3xX32xX3xX34xX6xX20xX3xX38xX39xX4xX3xX3cxX6xX20xX3fxX3xX20xX39xXbxX3xX4xX46xX20xX3fxX3xX6xX20xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX22xX117xX20xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX2xX25xX17cxX3xXexX22xXdxXccxX94xX3xX18xXd0xX20xX3fxX25xX3xX10xX3cxX3xX38xX64xX3xX90x15913xX3xX34xX19xX23xX20xX3fxX3xXa3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX284xXbxX3xXc7xX322xX3xXcxX22xX19xX69xX20xX3fxX3xXcxX5cxX34xX90xX3x11077xX94xffaaxX20xX3x152a5xXdxXccxX94xX25xX3xX34xX6xX20xX3xX38xX39xX4xX3xd80cxX3xX5cxX9fxX3xXcxXb2xX20xX1xXb5xX3xX18xXd8xX3xX3cxX6xX20xX3fxX3xX18xXdbxX20xX3xXexX22x123efxX3xX7xX32xX3xX34xX46xX20xX3fxX3xX6xX20xX3xX1xX94xX95xXccxX20xX3xX3fxXdxX6xX117xX3xX20xX39xXbxX106xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX74xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX2a8xX3xXexX22xXdxXccxX94xX3xX18xXd0xX20xX3fxX25xX3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3fxXdxX6xX3xX18xXf6xX20xX1xX3xX28fxX1xX288xX3xX28fxX1xX21axX20xX3xX32xX3xX5cxX9fxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xXexXf6xX3cxX3xX20xX3fxX19xX69xXdxX3xXexX22xX101xX3xX5xX104xXdxXaxX3xX1xX22xX10xX554xX9xXaxX4dxX164xX6xX20xXacxX5fxX117xX4xX4dxX20xX1xX6xXexXacxX5fxX94xX117xX4xXacxX2a8xXacxXexX22xXdxX10xX94xXacxX5fxX117xX20xX3fxXacxX1xX117xX4xXacxX7xXdxX20xX1xXacxX3fxXdxX6xXacxX5fxXdxX20xX1xXacxX28fxX1xX117xXacxX28fxX1xX6xX20xXacxX117xXacxX1xX6xXacxXexXdxX20xX1xXacxXexXdxX3cxXacxX20xX3fxX94xX117xXdxXacxXexX22xX6xXacxX5xX6xXdxX4dxX2xX17cxX2a8xX179xX141xX17cxX106xX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX3fxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4dxX3cxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX27xX150xX4dxX20xX10xX138xX7xX4dxX27xX150xX179xX179xX4dxX2xX179xX150xX5fxX14exX2xX150xX2xX18axX27xXc7xXexX179xXc7xXc7xX2xX17cxX5xX150xX106xX18exXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xXdxX25xX3xX27xX3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX32xX3xX34xX6xX20xX3xX38xX39xX4xX3xX3cxX6xX20xX3fxX3xX20xX39xXbxX3xX4xX46xX20xX3fxX3xX6xX20xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX74xX12xX0xX7xXexX22xX117xX20xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX2a8xX3xXexX22xXdxXccxX94xX3xX18xXd0xX20xX3fxX25xX3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3fxXdxX6xX3xX18xXf6xX20xX1xX3xX28fxX1xX288xX3xX28fxX1xX21axX20xX3xX32xX3xX5cxX9fxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xXexXf6xX3cxX3xX20xX3fxX19xX69xXdxX3xXexX22xX101xX3xX5xX104xXdxXaxX3xX1xX22xX10xX554xX9xXaxX4dxX164xX6xX20xXacxX5fxX117xX4xX4dxX20xX1xX6xXexXacxX5fxX94xX117xX4xXacxX2a8xXacxXexX22xXdxX10xX94xXacxX5fxX117xX20xX3fxXacxX1xX117xX4xXacxX7xXdxX20xX1xXacxX3fxXdxX6xXacxX5fxXdxX20xX1xXacxX28fxX1xX117xXacxX28fxX1xX6xX20xXacxX117xXacxX1xX6xXacxXexXdxX20xX1xXacxXexXdxX3cxXacxX20xX3fxX94xX117xXdxXacxXexX22xX6xXacxX5xX6xXdxX4dxX2xX17cxX2a8xX179xX141xX17cxX106xX1xXexX3cxXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX2a8xX3xXexX22xXdxXccxX94xX3xX18xXd0xX20xX3fxX25xX3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX3fxXdxX6xX3xX18xXf6xX20xX1xX3xX28fxX1xX288xX3xX28fxX1xX21axX20xX3xX32xX3xX5cxX9fxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xXexXf6xX3cxX3xX20xX3fxX19xX69xXdxX3xXexX22xX101xX3xX5xX104xXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX22xX117xX20xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX22xX117xX20xX3fxX3xX5xX29fxX4xX3xX18xX6xX20xX3fxX3xX4xX1xX23xXdxX3xX3fxX49axX20xX3xX20xX1xX9fxX3xX164xX64xX20xX3xX1xX94xX95xXccxX20xX3xX5xX39xX3xX179xX3xXacxX3xX18xX117xX104xX20xX3xXe5xX94xX6xX3xXexX1xX46xX20xX3xX116x111c2xX4xX3xX116xXf6xX20xX1xX25xX3xX143xXd8xX3xXcxX19xX1axX20xX3fxX3xX90xX23xX20xX3xXa3xXcxX1xX104xX4xX1xX3xX5cxX9fxX25xX3xX5cxX9fxX3xXcxXb2xX20xX1xXb5xX25xX3xX10xX3cxX3xX13xX3fxX94xX95xX96xX20xX3xXcxX22xX2axX20xX3fxX3xX213xf514xX3xX18xXd8xX3xX20xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX7xX241xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX2a8xX3xXexX22xXdxXccxX94xX3xX18xXd0xX20xX3fxX106xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX74xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX74xea28xX3xXexXdxX1fxX20xX25xX3xX20xX489xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5cxX9fxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xX18xX21axX20xX3fxX3x15867xX6xX4xX10xX164xX117xX117xX28fxX3xXexXf6xX3cxX3xX20xX3fxX19xX69xXdxX3xXexX22xX101xX3xX5xX104xXdxXaxX3xX1xX22xX10xX554xX9xXaxX4dxX20xX1xXdxXbxXacxX4xX6xX94xXacxX95xX10xX94xXacxXexX1xX94xX117xX20xX3fxX4dxX20xX1xX6xXexXacxX5fxX94xX117xX4xXacxX74xXdxXacxXexXdxX10xX20xXacxX20xX94xXacxX7xXdxX20xX1xXacxX1xX6xXacxXexXdxX20xX1xXacxX5fxX6xX20xX3fxXacxX554xX6xX4xX10xX164xX117xX117xX28fxXacxXexXdxX3cxXacxX20xX3fxX94xX117xXdxXacxXexX22xX6xXacxX5xX6xXdxX4dxX2xX17cxXc7xX2xX14exX27xX106xX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX3fxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4dxX3cxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX27xX150xX4dxX20xX10xX138xX7xX4dxX27xX150xX179xX150xX4dxX2xX14exX17cxX5fxX179xX150xX2xX27xX2a8xX2xX14exXexXc7xX150xX2a8xX141xX150xX5xX150xX106xX18exXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX22xX23xXdxX25xX3xX27xX3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX32xX3xX34xX6xX20xX3xX38xX39xX4xX3xX3cxX6xX20xX3fxX3xX20xX39xXbxX3xX4xX46xX20xX3fxX3xX6xX20xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX74xX12xX0xX7xXexX22xX117xX20xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX74xXb3fxX3xXexXdxX1fxX20xX25xX3xX20xX489xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5cxX9fxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xX18xX21axX20xX3fxX3xXb5cxX6xX4xX10xX164xX117xX117xX28fxX3xXexXf6xX3cxX3xX20xX3fxX19xX69xXdxX3xXexX22xX101xX3xX5xX104xXdxXaxX3xX1xX22xX10xX554xX9xXaxX4dxX20xX1xXdxXbxXacxX4xX6xX94xXacxX95xX10xX94xXacxXexX1xX94xX117xX20xX3fxX4dxX20xX1xX6xXexXacxX5fxX94xX117xX4xXacxX74xXdxXacxXexXdxX10xX20xXacxX20xX94xXacxX7xXdxX20xX1xXacxX1xX6xXacxXexXdxX20xX1xXacxX5fxX6xX20xX3fxXacxX554xX6xX4xX10xX164xX117xX117xX28fxXacxXexXdxX3cxXacxX20xX3fxX94xX117xXdxXacxXexX22xX6xXacxX5xX6xXdxX4dxX2xX17cxXc7xX2xX14exX27xX106xX1xXexX3cxXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX74xXb3fxX3xXexXdxX1fxX20xX25xX3xX20xX489xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5cxX9fxX3xXcxXb2xX20xX1xX3xX18xX21axX20xX3fxX3xXb5cxX6xX4xX10xX164xX117xX117xX28fxX3xXexXf6xX3cxX3xX20xX3fxX19xX69xXdxX3xXexX22xX101xX3xX5xX104xXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX22xX117xX20xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX141xX3xXexX22xXdxXccxX94xX3xX18xXd0xX20xX3fxX25xX3xX10xX3cxX3xX13xX3fxX94xX95xX96xX20xX3xXcxX1xX22axX3x13a6axX1xX19xX23xX20xX3fxX3x1358bxX6xX20xX1xX25xX3xX1xX2axX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX284xXbxX3xX2xX27xX322xX18axX25xX3xXcxX22xX19xX69xX20xX3fxX3xXcxX5cxXda8xXcxX3xX34x14b73xX3cxX3xX7a4xX94xX95xX64xX20xX3xXa3xX5cxX9fxX3xXcxXb2xX20xX1xXb5xX3xX18xXd8xX3xX18xX21axX20xX3fxX3xX5xX64xX20xX3xXb5cxX6xX4xX10xX164xX117xX117xX28fxX3xX18xXf3xX3xXexXf6xX3cxX3xX20xX3fxX19xX69xXdxX3xX18xX217xX20xX1xX3xX22xX23xXdxX3xXexX22xX101xX3xX5xX104xXdxX106xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX74xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX94xX5xX12xX0xX5fxXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX22xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX74xX12xX0xX4dxX5fxXdxX74xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX322xX94xXexX1xX117xX22xXaxX12xX322xX20xX1xX3xX219x14808xX4xX0xX4dxXbxX12
Anh Đức