Chi trả giảm phát thải khí nhà kính góp phần quản lý, bảo vệ rừng

(Baohatinh.vn) - Chính sách chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ dự kiến tạo ra nguồn kinh phí quan trọng giúp duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải quốc gia và hạn chế biến đổi khí hậu toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) cho các chủ rừng là các UBND cấp xã, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

Chi trả giảm phát thải khí nhà kính góp phần quản lý, bảo vệ rừng

Đại biểu dự tập huấn, phổ biến chính sách chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ

Hà Tĩnh là 1 trong 6 tỉnh thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (Thỏa thuận ERPA).

Thực hiện Nghị định 107/NĐ-CP, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 về phê duyệt kế hoạch tài chính tổng thể từ nguồn ERPA (đợt 1) tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2023 nguồn thu từ thoả thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA).

Theo đó, Hà Tĩnh được nhận được 1.776.939 USD (hơn 122 tỷ đồng) nguồn thu từ kết quả giảm phát thải và được phân bổ 3 kỳ trong các năm 2023-2025 để chi trả cho hơn 201.703 ha rừng tự nhiên.

Chi trả giảm phát thải khí nhà kính góp phần quản lý, bảo vệ rừng

Thông tin liên quan đến ERPA được các đơn vị liên quan cung cấp tại buổi tập huấn.

Chính sách chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) dự kiến tạo ra nguồn kinh phí quan trọng giúp duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải quốc gia và hạn chế biến đổi khí hậu toàn cầu. Việc thực hiện thành công thí điểm ERPA sẽ làm tiền đề để Chính phủ và các bộ, ngành triển khai thực hiện chi trả trên toàn quốc.

Chi trả giảm phát thải khí nhà kính góp phần quản lý, bảo vệ rừng

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các chủ rừng đã được đại diện Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị: Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm phổ biến những thông tin chung về ERPA, kế hoạch chia sẻ lợi ích nguồn ERPA, các hoạt động chi trả nguồn ERPA, cơ sở pháp lý đối với chủ rừng là các tổ chức, trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức liên quan...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận và được giải đáp về những nội dung trong quá trình triển khai thực hiện chính sách chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.

Chi trả giảm phát thải khí nhà kính góp phần quản lý, bảo vệ rừng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast