Hà Tĩnh thưởng gần 2,6 tỷ đồng cho các sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 4546/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh thưởng cho các sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao năm 2020 với số tiền 2,590 tỷ đồng.

Hà Tĩnh thưởng gần 2,6 tỷ đồng cho các sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các tổ chức, các nhân có sản phẩm được hỗ trợ thực hiện đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh.

Các địa phương, đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tiền thưởng đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí kịp thời, đúng quy định.

Hà Tĩnh thưởng gần 2,6 tỷ đồng cho các sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao

Lãnh đạo tỉnh trao chứng nhận cho các sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020.

Trước đó, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 và đợt 2 năm 2020 đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, chấm điểm 118 sản phẩm (đợt 1: 35 sản phẩm; đợt 2: 83 sản phẩm) trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành phố, thị xã, trong đó có 87 sản phẩm được đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên.

Sau khi tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm độc lập không phát hiện ra các chất nguy hại, Hội đồng đánh giá, phân hạng đã đề xuất, trình UBND tỉnh công nhận 87 sản phẩm, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao (Bộ dụng cụ nhà bếp bằng gỗ MTY của Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ Thái Yên, Trà gừng hòa tan HADIPHAR của Công ty CP dược Hà Tĩnh - HADIPHAR; 2 sản phẩm nước mắm Luận Nghiệp của HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng và nước mắm Kỳ Phú của HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Kỳ Phú) và 83 sản phẩm đạt 3 sao.

Hà Tĩnh thưởng gần 2,6 tỷ đồng cho các sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao

Sản phẩm nước mắm Luận Nghiệp của HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Theo đó, ngày 17/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã ban hành Quyết định 4295/QĐ-UBND về việc về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast