(Baohatinh.vn) - Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nhiều năm nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

Hà Tĩnh "xây ngôi nhà đoàn kết” vững chắc

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nhiều năm nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

Hà Tĩnh xây ngôi nhà đoàn kết” vững chắc

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Can Lộc (Tháng 7/2020).

Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Hệ thống mặt trận các cấp trong tỉnh đã kịp thời cung cấp thông tin, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, mục tiêu phát triển KT-XH, chương trình công tác của mặt trận đến với các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao trong Nhân dân.

Hà Tĩnh xây ngôi nhà đoàn kết” vững chắc

Ngày hội đại đoàn kết là dịp gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy sức mạnh cộng đồng.

Kịp thời nắm bắt tình hình, tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của Nhân dân, phản ánh đến với cấp ủy Đảng và chính quyền, đề xuất biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong Nhân dân; quan tâm công tác tôn giáo, dân tộc; phát huy vai trò của các nhân sỹ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các tôn giáo làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự ổn định tình hình ở địa bàn cơ sở.

Đây là kênh tập hợp, phản ánh trung thực, khách quan và đa dạng để các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý minh bạch, hiệu quả, hướng tới phục vụ tốt hơn đời sống của Nhân dân.

Hà Tĩnh xây ngôi nhà đoàn kết” vững chắc

Người dân sống chan hòa tình làng nghĩa xóm.

Sau gần 20 năm triển khai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam hằng năm (18/11) đã được tổ chức nền nếp, rộng khắp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, củng cố tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh của cộng đồng, tạo sự gắn bó, liên hệ mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với Nhân dân, củng cố khối đoàn kết toàn dân ngay từ mỗi cộng đồng dân cư.

Nhiều năm qua, các cuộc vận động xã hội, phong trào thi đua yêu nước sâu rộng do mặt trận và các tổ chức thành viên trong tỉnh phát động và triển khai thực hiện đã lan tỏa rộng rãi, ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Đặc biệt, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với phong trào: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào của MTTQ đã lôi cuốn, cổ vũ, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và nguồn lực trong xã hội, nhân lên truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN của tỉnh.

Hà Tĩnh xây ngôi nhà đoàn kết” vững chắc

Ngoài nguồn hỗ trợ vật chất của MTTQ, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể chung tay đóng góp ngày công xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

5 năm qua, MTTQ các cấp đã phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân toàn tỉnh hiến đất, tài sản, đóng góp hàng triệu ngày công trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hơn 200 tỷ đồng, đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Gần đây nhất, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã có những cách thức triển khai kịp thời, quyết liệt và đổi mới, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, huy động được sự tham gia rộng rãi, to lớn của các tổ chức thành viên, nguồn lực của Nhân dân tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh; giám sát quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Hà Tĩnh xây ngôi nhà đoàn kết” vững chắc

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh trao hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại xã Kỳ Nam.

Những năm gần đây, công tác mặt trận đã khẳng định bước phát triển mới trong việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Mặt trận đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, tham gia xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hành dân chủ, nhất là dân chủ ở cơ sở; tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; thực hiện 436 chuyên đề giám sát, tổ chức phản biện 1.014 dự thảo văn bản; tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Hà Tĩnh xây ngôi nhà đoàn kết” vững chắc

Cán bộ mặt trận thôn Song Hải - xã Thạch Sơn (Thạch Hà) giám sát chặt chẽ người dân đi từ vùng có dịch về địa phương.

Việc chủ động đề xuất tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhất là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 11/NQ-TU ngày 15/7/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ trong thời gian tới”; nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan nhà nước; hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam; sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ bảo đảm hoạt động hiệu quả; phát huy vai trò các tổ chức tư vấn, chuyên gia trên các lĩnh vực, cộng tác viên; ứng dụng công nghệ thông tin… đã tạo nền tảng, cơ sở vững chắc để nâng chất công tác mặt trận.

Những hoạt động nêu trên không chỉ có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, huy động sức mạnh của mọi tầng lớp trong xã hội, mở rộng dân chủ, mà còn góp phần làm cho tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Hà Tĩnh xây ngôi nhà đoàn kết” vững chắc

Đại diện Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh chung vui cùng gia đình ông Nguyễn Văn Tài (ngoài cùng bên trái) - xã Cẩm Quan - huyện Cẩm Xuyên trong lễ bàn giao nhà đại đoàn kết). Ảnh tư liệu

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp Nhân dân; tăng cường phát huy hiệu quả công tác nắm tình hình xã hội; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh


Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]