Người thương binh thu nhập hàng trăm triệu đồng nhờ xóa bỏ vườn tạp
(Baohatinh.vn) - Gia đình thuộc hộ nghèo và bản thân mắc bệnh u bướu nhưng với nỗ lực vượt khó, thương binh Nguyễn Xuân Thược Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã “biến” vườn tạp thành vườn cây ăn quả, thu cả trăm triệu đồng mỗi năm.
569axa350x93d7x9061x8005xdabexc72exec51xa3bcxX7x87d1x5b6dxda09xe320x6f56x9ed9xX5xc095xXaxe76dxe77axa401xe820xc0fexXdxX3xXexX1xX15xb014x79bbxX14xX3xd2b7xXdxX1dxX1xX3xXexX1x6ea2xX3xX1dxX1x643bxXbxX3xX1xb63fxX1dxX14xX3xXexbb48x7e00xcf41xX3xXexX34xXdxc3dfxX27xX3x7b71x7567xX1dxX14xX3xX1dxX1xX16xX3xcdcdx7b82xX6xX3xX20x63b3xX3x6697xX15xX16xX1dxX3xXex6b36xXbxX0x6fc2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d86xX10xX6x7809xXaxX12x7a4exXdxX6xX3xX3ex77dcxX1dxX1xX3xXexX1xX27x8708xX4xX3xX1xX78xX3xX1dxX14xX1x5fe8xee63xX3xX4exX2fxX3xX20xd244xX1dxX3xXexX1x825dxX1dxX3xX36xa097xX4xX3xX20xX3bxX1dxX1xX3xX27xX3xX20xX15x70caxX27xX3xX1dxX1xX15xX1dxX14xX3xX4exX9dxXdxX3xX1dx6c2dxX3xX5xe1f2xX4xX3xX4exX15x66fcxXexX3x6811xX1xX48x8348xX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xX13xX14xX27xc95cx7ca5xX1dxX3x7aefxX27xX8dxX1dxX3xXcxX1xX15xXb3xX4xX3x62a8xbdc9xX36xX3xXcexX27xXcaxe3a8xX1dxX3xdde1xX66xX2fxX3xXcxdf27xX1dxX1x9bebxX3xX3exba5axX3x640fxX20xXdx6af6xX1dxb73bxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxX3xXexX1xX2fxX1dxX1xX3xX4exX15xX16xX1dxX3xX4xX8dxXcaxX3xX35xX1dxX3x93b2xX27xX88xXb9xX3xXexX1xX27xX3xX4xX88xX3xXexX34xX35xX36xX3xXexX34xXdxX3bxX27xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX36xXabxXdxX3xX1dxX35xX36x9b0fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx735axX82xX69xXcaxXaxX12xX0xXdxX36xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX4xX10xbf37xX82xX20xcd1exX10xX4xXexX3xX69xX14xX36xX10xX69xXdxX6xX3xX4exXdxX69xX10xX82xX3xX36xXbx595exX3xXdxXd9xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXax69a3xXdxX69xXexX1x8909xX3xX2xca50xX18cx7e14xbfa6xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX189xX3x994dxa077xX18cxXbxX47xX18fxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX57xX6xXbxXbxX7xX57xX82xXbxX10xX1dxX57xX36xX10xX69xXdxX6xX57xXexX1xX27xX36xX20x7ae7xXbxX9xX1dxX10xX184xX7xX57xX19axX18cxX199xX199xX57xX2x7d69xX19axX69xX18cxX2x710fxX1caxb33bxX199xX1d1xXexX19axX1cfxX1cfxX5xX2xX18cxX15axX6xX1dxX1xX15axX4xX5xXdxXbxX135xX15dxXbxX14xXaxX3xX69xX6xXexX6xX15axXexXcaxXbxX10xX9xXaxX4exXdxX69xX10xX82xX57xX36xXbxX172xXaxX3xX69xX6xXexX6xX15axX10xX1dxX4xX82xX69xX10xX9xXax79e5x6a6fxX6xX1caxX18exX19axX145xd56dxX19ax96d0xX82xX18cxX20xa6f6xX66xXcxX1cfxX20xX4xX21axd0dcxX15dxX214xX1caxXcaxXdxX214xX18exX19axX145xX145xX18exX19axX145xXb6xX19axX1cfxX36xXcexXbxc425xXd9x7159xb6dfxbb26xX221xX69xX237xX15dxX66xX36x6291xe55cxX21axX216xXcaxX241xX69xX57xX1d1xX6xX47xX2xX112xX112xX145xX235xda59xX238xXcxX34xX238xX216xX82xXcaxXd9xXex81dexX5xX20exX14xX172xXbxXdxX1d1xX18exX19axX145xX20exX13xX20xX18cx8ac0xX19axX269xX82xX216xX20xX6cxX69xe7d1xX18cxX240xX34xX199xX269xX235xX20exX4xX1xX172xX20xXcexX19axX221xab61xX57xXdxXd9xXexX1d1xXcxX221xX21axX240x64b7xX221xX14xX145xX15dxX82xX20xX4exX28axX2xX1cfxXaxX3xX69xX6xXexX6xX15axXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX69xX6xXexX6xX15axX6xX34xX14xX7xX9xXaxX1d1xX1cfxX189xX18cxX189xX2xX241xX1cfxX189xX18cxX189xX2xX189xX2xX189xX2xX18cxX18cxX18exX189xX18cxX189xX2xX19axX1d1xX18cxX189xb4f5xX19axX18cxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX82xX69xXcaxXaxX12xX0xXdxX36xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX184xXdxX69xXexX1xX189xX3xX1d1xX19axX18cxXbxX47xX18fxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX189xX3xX1caxX172xX2cbxXbxX47xX18fxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX57xX57xXdxX135xX20xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX135xX4exX1dxX57xX1dxX10xX184xX7xX57xX19axX18cxX199xX199xX57xX2xX1caxX19axX69xX18cxX19axX18cxX18cxX19axX18cxX2xXexX19axX2cbxX241xX199xX199xX5xX18cxX135xX15dxXbxX14xX1bcxX34xX9xX199xX2cbxX19axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX27xX3xX1dxX1xX2bxXbxX3xX1xX2fxX1dxX14xX3xXexX34xX35xX36xX3xXexX34xXdxX3bxX27xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX1dxX1xX16xX3xX47xX48xX6xX3xX20xX4cxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxXaxX3xX184xXdxX69xXexX1xX9xXaxX1d1xX19axX18cxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1caxX172xX2cbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX82xX1dxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX15axX6xX5xXdxX14xX1dxX189xX3xX15dxX27xX7xXexXdxX20dxXcaxX18fxXaxX12xX13xX35xX36xX3xX2xX1cfxX1d1xX19axXb9xX3xabc8xX1dxX14xX3xX13xX14xX27xXcaxXcbxX1dxX3xXcexX27xX8dxX1dxX3xXcxX1xX15xXb3xX4xX3xXe3xX280xX13xX3xX2xX1cfxX1caxX199xXebxX3xX34xX16xXdxX3xX112xX27xX8dxX1dxX3xX1dxX14xa09exX3xX4exe807xX3xX112xX27xXe0xX3xX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xbadaxX3xXexX1xX409xX1dxX3x7d96xX409xX1dxX14xX3xX237xXdxX1dxX1xXb9xX3xX47xXeexX3xXd9xXdaxX36xX3xX145xX71xX1dxX1xXb9xX3xX1xX27xXcaxX3bxX1dxX3xXd9xXdaxX36xX3xXcexX27xXcaxXe0xX1dxXb9xX3xX66xX2fxX3xXcxXe8xX1dxX1xX3xX4exX9dxXdxX3xX36xX88xX1dxX1xX3xX3exX54xX1dxX3xX4ex70dexX1dxX3xX4x6090xX1dxX3xX14xX35xX36xX3xX443xX3xX4exX6xXdxX3xXexX34x60ccxXdxX3xX4xcf1bxX1dxX14xX3xX4exXf3xXexX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX443xX3xXexX34xX49cxX1dxX3xXb6xX1xXdxX3xXexX1xX6xX36xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX1xXdxXf3xX1dxX3xX3exad7dxX27xX3xX443xX3xX4xX1xXdxXf3xX1dxX3xXexX34xX15xX16xX1dxX14xX3xXd9xX6xX36xXbxX27xX4xX1xXdxX6xX135xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX82xX69xXcaxXaxX12xX0xXdxX36xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX184xXdxX69xXexX1xX189xX3xX1d1xX19axX18cxXbxX47xX18fxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX189xX3xX1caxX172xX2cbxXbxX47xX18fxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX57xX57xXdxX135xX20xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX135xX4exX1dxX57xX1dxX10xX184xX7xX57xX19axX18cxX199xX199xX57xX2xX1caxX19axX69xX18cxX19axX18cxX19axX1cfxX199xX199xXexX172xX2cbxX2cbxX2xX19axX5xX18cxX135xX15dxXbxX14xX1bcxX34xX9xX1cfxX1d1xX1caxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX27xX3xX1dxX1xX2bxXbxX3xX1xX2fxX1dxX14xX3xXexX34xX35xX36xX3xXexX34xXdxX3bxX27xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX1dxX1xX16xX3xX47xX48xX6xX3xX20xX4cxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxXaxX3xX184xXdxX69xXexX1xX9xXaxX1d1xX19axX18cxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1caxX172xX2cbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX82xX1dxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX15axX6xX5xXdxX14xX1dxX189xX3xX15dxX27xX7xXexXdxX20dxXcaxX18fxXaxX12xX13xX1xc0f7xX1dxX14xX3xX1dxX35xX36xX3xX7xX6xX27xX3xX3exX48xXb9xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX4exXb3xX3xXexX1xX15xX16xX1dxX14xX3xX47xX27xXcaxXe0xX1dxX3xX3exX6xX27xX3xc75fxX36xX3xXexX34xX82xX1dxX14xX3xXb6xX1xXdxX3xX1caxX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX4xX82xX1dxX3xX3exX6xX1dxX14xX3xXexX34xX82xX1dxX14xX3xX3exX78xX3xXexX27x56fcxXdxX3xX3exXf3xX1dxX3xXexX34xX15xX16xX1dxX14xX3xX1dxXe0xX1dxX3xX4xX27xX78xX4xX3xX7xX63fxX1dxX14xX3xX4x6901xX6xX3xX14xXdxX6xX3xX3exX71xX1dxX1xX3xX409xX1dxX14xX3xX14x8971xXbxX3xX34xX4caxXexX3xX1dxX1xXdxX437xX27xX3xXb6xX1xX48xX3xXb6xX1xX35xX1dxX135xX3xXf0xX0xX10xX36xX12xX6cxXdxX6xX3xX3exX71xX1dxX1xX3xXexd66axX1dxX14xX3xX4xX48xX3xX47xX15xX443xX1dxX14xX3xX36xX78xX4xX3xX1dxX1xX15xX1dxX14xX3xX3exa013xX3xX4xX48xX3xXexXdxX437xX1dxX3xX4xX1xX82xX3xX4xX49cxX4xX3xX4xX82xX1dxX3xX35xX1dxX3xX1x992fxX4xX3xX4exX2fxX3xX4xX1xX615xX6xX3xX20xX3bxX1dxX1xX3xX4xX1xX82xX3xX4exXb3xXb9xX3xXexX409xXdxX3xXbxX1xX88xXdxX3xX20xX49cxX1dxX3xX1xXf3xXexX3xX36xX6eexXdxX3xXexX1x6450xXb9xX3xXexX6bcxX3xX36xX49cxXcaxX3xX36xX48xX4xX3xX4xX1xX82xX3xXexX9dxXdxX3xX14xXabxX3xX5xX54xXexXf5xXb9xX0xX57xX10xX36xX12xX3xX409xX1dxX14xX3xX13xX14xX27xXcaxXcbxX1dxX3xXcexX27xX8dxX1dxX3xXcxX1xX15xXb3xX4xX3xX1dxX1xX9dxX3xX5xX54xXdxX135xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX82xX69xXcaxXaxX12xX0xXdxX36xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX184xXdxX69xXexX1xX189xX3xX1d1xX19axX18cxXbxX47xX18fxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX189xX3xX1caxX172xX2cbxXbxX47xX18fxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX57xX57xXdxX135xX20xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX135xX4exX1dxX57xX1dxX10xX184xX7xX57xX19axX18cxX199xX199xX57xX2xX1caxX19axX69xX18cxX19axX18cxX19axX19axX19axX2xXexX172xX2cbxX1caxX1d1xX2cbxX5xX18cxX135xX15dxXbxX14xX1bcxX34xX9xX1caxX1caxX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX27xX3xX1dxX1xX2bxXbxX3xX1xX2fxX1dxX14xX3xXexX34xX35xX36xX3xXexX34xXdxX3bxX27xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX1dxX1xX16xX3xX47xX48xX6xX3xX20xX4cxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxXaxX3xX184xXdxX69xXexX1xX9xXaxX1d1xX19axX18cxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1caxX172xX2cbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX82xX1dxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX15axX6xX5xXdxX14xX1dxX189xX3xX15dxX27xX7xXexXdxX20dxXcaxX18fxXaxX12xX44ax86a5xX1dxX14xX3xX4exX2fxX82xX3xXexX1xX16xXdxX3xX3exXdxX6d4xX36xX3xXb6xX1xX48xX3xXb6xX1xX35xX1dxX3xX1dxX1xX4caxXexXb9xX3xXexX34xX82xX1dxX14xX3xX3ex91ffxX27xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xXf0xX5xX48xX10xXf5xX3xX5xXe0xX1dxX3xX7xX27xXcaxX3xX1dxX14xX1xXe8xXb9xX3xX4xX8b5xX1dxX3xXbxX1xX88xXdxX3xX5xX2fxX36xX3xXb6xXdxX1dxX1xX3xXexXf3xX3xX4xX1xX71dxX3xXb6xX1xX409xX1dxX14xX3xXexX1xX6d4xX3xX4xX71dxX3xX1dxX14xX1xX81xX82xX3xX36xXeexXdxX3xX3exX15xXb3xX4xX135xX3xX237xX9dxXdxX3x68e9xXexX3xXb6xXdxXf3xX1dxX3xXexX1xX71dxX4xX3xXexX918xX4xX1xX3xX14xX48xXbxX3xX3exX15xXb3xX4xX3xXexX34xXe0xX1dxX3xX20xX49cxX82xXb9xX3xX3exX2fxXdxXb9xX3xX409xX1dxX14xX3xX20xX91xXexX3xX3exX8b5xX27xX3xX4xX88xXdxX3xXexX54xX82xX3xX36xX88xX1dxX1xX3xX4exX15xX16xX1dxX3xX4xX685xX6xX3xX14xXdxX6xX3xX3exX71xX1dxX1xX3xX3exX6d4xX3xXexX34xX3fxX1dxX14xX3xX4xX8dxXcaxX3xX35xX1dxX3xX112xX27xX88xX135xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX82xX69xXcaxXaxX12xX0xXdxX36xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX184xXdxX69xXexX1xX189xX3xX1d1xX19axX18cxXbxX47xX18fxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX189xX3xX1caxX172xX2cbxXbxX47xX18fxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX57xX57xXdxX135xX20xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX135xX4exX1dxX57xX1dxX10xX184xX7xX57xX19axX18cxX199xX199xX57xX2xX1caxX19axX69xX18cxX19axX18cxX199xX2xX172xX1d1xXexX2xX1cfxX199xX2cbxX2xX5xX18cxX135xX15dxXbxX14xX1bcxX34xX9xX2xX199xX241xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX27xX3xX1dxX1xX2bxXbxX3xX1xX2fxX1dxX14xX3xXexX34xX35xX36xX3xXexX34xXdxX3bxX27xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX1dxX1xX16xX3xX47xX48xX6xX3xX20xX4cxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxXaxX3xX184xXdxX69xXexX1xX9xXaxX1d1xX19axX18cxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1caxX172xX2cbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX82xX1dxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX15axX6xX5xXdxX14xX1dxX189xX3xX15dxX27xX7xXexXdxX20dxXcaxX18fxXaxX12xXcxX49cxX82xX3xX5xX2fxX3xX14xXdxX63fxX1dxX14xX3xX4xX8dxXcaxX3xX35xX1dxX3xX112xX27xX88xX3xX36xX2fxX3xX409xX1dxX14xX3xXcxX1xX15xXb3xX4xX3xX4xX1xX6eexX1dxX3xXexX34xX3fxX1dxX14xX3xX3exX8b5xX27xX3xXexXdxXe0xX1dxX3xX4exX9dxXdxX3xX69xXdxX3bxX1dxX3xXexX918xX4xX1xX3xX4xX1xX6bcxX1dxX14xX3xX2xX3xX7xX2fxX82xX135xX3xX238xX4a0xX6xX3xX3exX8b5xX27xXb9xX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX49cxX82xX3xX7xX6xXdxX3xX112xX27xX88xXb9xX3xX20xX49cxX1dxX3xX3exX15xXb3xX4xX3xX14xXdxX49cxX3xX14xXdxX88dxXbxX3xX409xX1dxX14xX3xX4xX48xX3xXexX1xXe0xX36xX3xX3exX78xX1dxX14xX3xX5xXaexX4xX3xXexXdxXf3xXbxX3xXex8a0fxX4xX3xX36xX443xX3xX34xX78xX1dxX14xX3xX69xXdxX3bxX1dxX3xXexX918xX4xX1xX135xX3xXcxX27xXcaxX3xX4exX2bxXcaxXb9xX3xX7xX6xX1dxX14xX3xX36xX4a0xX6xX3xXexX1xX71dxX3xX19axXb9xX3xX4xX8dxXcaxX3xXexX49cxX82xX3xX69xX4a0xX3xX1dxX443xX3xX1dxX1xXdxX437xX27xX3xX1xX82xX6xX3xX1dxX1xX15xX1dxX14xX3xXb6xX1xXdxX3xX3exX2bxX27xX3xX112xX27xX88xX3xXexX1xX71xX3xX5xX54xXdxX3xX20x75d1xX3xXexX1xX63fxXdxXb9xX3xX34xXb4axX1dxX14xX3xX3exX8b5xXcaxX3xX47xX27xX63fxX1dxX14xX3xX14xX63fxX4xX135xX3xX145xX6xX82xX3xX4xX409xX1dxX14xX3xX7xX71dxX4xXb9xX3xX4exX63fxX1dxX3xX5xXdxXf3xX1dxX14xX3xX3exXeexX3xXf0xX3exX668xX3xX7xX409xX1dxX14xX3xX3exX668xX3xX20xX6d4xXf5xX135xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX82xX69xXcaxXaxX12xX0xXdxX36xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX1dxXexX10xX34xX3xX69xXexX1xX27xX36xX20xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX184xXdxX69xXexX1xX189xX3xX1d1xX19axX18cxXbxX47xX18fxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX189xX3xX1caxX172xX2cbxXbxX47xX18fxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX57xX57xXdxX135xX20xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX135xX4exX1dxX57xX1dxX10xX184xX7xX57xX19axX18cxX199xX199xX57xX2xX1caxX19axX69xX18cxX19axX18cxX172xX1caxX19axX18cxXexX19axX172xX241xX1cfxX2xX5xX18cxX135xX15dxXbxX14xX1bcxX34xX9xX2xX18cxX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX27xX3xX1dxX1xX2bxXbxX3xX1xX2fxX1dxX14xX3xXexX34xX35xX36xX3xXexX34xXdxX3bxX27xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX1dxX1xX16xX3xX47xX48xX6xX3xX20xX4cxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxXaxX3xX184xXdxX69xXexX1xX9xXaxX1d1xX19axX18cxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1caxX172xX2cbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX82xX1dxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX15axX6xX5xXdxX14xX1dxX189xX3xX15dxX27xX7xXexXdxX20dxXcaxX18fxXaxX12xX237xX9dxXdxX3xXbxX1xXdaxX36xX3xX4xX1xX4caxXexX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX5xX918xX1dxX1xX3xXf0xX145xX78xX3xX3exX78xXdxX3xXd9xXb4axX3xX66xX3fxXf5xXb9xX3xX409xX1dxX14xX3xX13xX14xX27xXcaxXcbxX1dxX3xXcexX27xX8dxX1dxX3xXcxX1xX15xXb3xX4xX3xXb6xX1xX409xX1dxX14xX3xX4xX1xX4caxXbxX3xX1dxX1xX2bxX1dxX3xXexX1xX4caxXbxX3xX20xX54xXdxX3xX36xX2fxX3xX4xX2fxX1dxX14xX3xX5xX2fxX36xX3xX4xX1xX82xX3xX409xX1dxX14xX3xX112xX27xXcaxXf3xXexX3xXexX8dxX36xX3xX1xX1cxX1dxX135xX3xX145xXe0xX1dxX3xX4xX54xX1dxX1xX3xX4exXdxX3bxX4xX3xX1xX6eexX4xX3xX1xX4cxXdxX3xXexX1xXe0xX36xX3xXb6xXdxX1dxX1xX3xX1dxX14xX1xXdxX3bxX36xXb9xX3xX409xX1dxX14xX3xXexXdxXf3xXbxX3xXexXb4axX4xX3xXbxX1xX49cxX3xX20xX4cxX3xX4xX8dxXcaxX3xXexX54xXbxX3xXexX34xX82xX1dxX14xX3xX36xX88xX1dxX1xX3xX4exX15xX16xX1dxX3xX14xX8b5xX1dxX3xX1d1xX3xX7xX2fxX82xX3xX3exX6d4xX3xXexX34xX3fxX1dxX14xX3xXexX1xXe0xX36xX3xX4xX6xX36xXb9xX3xX20xX15xX443xXdxXb9xX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xX5xX82xX1dxX14xXb9xX3xX1dxX1xXeexX1dxXb9xX3xX4exX88xXdxX135xX135xX135xX3xX216xX82xX3xX1dxX1xX615xX1dxX14xX3xX5xX82xX54xXdxX3xX4xX8dxXcaxX3xX35xX1dxX3xX112xX27xX88xX3xX1dxX2fxXcaxX3xX4xX434xX1dxX14xX3xX36xX4caxXexX3xXb6xX1xX49cxX3xX1dxX1xXdxX437xX27xX3xX1dxX35xX36xX3xX36xX9dxXdxX3xX4xX48xX3xXexX1xX6d4xX3xX4xX1xX82xX3xXexX1xX27xX3xX1xX82xX54xX4xX1xX3xX1dxXe0xX1dxX3xX409xX1dxX14xX3xXb6xXf3xXexX3xX1xXb3xXbxX3xXexX34xX3fxX1dxX14xX3xXexX1xXe0xX36xX3xX4xX49cxX4xX3xX5xX82xX54xXdxX3xX34xX6xX27xXb9xX3xX4xX685xX3xX3exX6d4xX3xXf0xX5xX4caxXcaxX3xX1dxX14xX91xX1dxX3xX1dxX27xX409xXdxX3xX69xX2fxXdxXf5xX135xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX82xX69xXcaxXaxX12xX0xXdxX36xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX184xXdxX69xXexX1xX189xX3xX1d1xX19axX18cxXbxX47xX18fxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX189xX3xX1caxX172xX2cbxXbxX47xX18fxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX57xX57xXdxX135xX20xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX135xX4exX1dxX57xX1dxX10xX184xX7xX57xX19axX18cxX199xX199xX57xX2xX1caxX19axX69xX18cxX19axX2xX2xX1cfxX18cxX172xXexX1d1xX2cbxX19axX1caxX1caxX5xX18cxX135xX15dxXbxX14xX1bcxX34xX9xX1caxX1caxX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX27xX3xX1dxX1xX2bxXbxX3xX1xX2fxX1dxX14xX3xXexX34xX35xX36xX3xXexX34xXdxX3bxX27xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX1dxX1xX16xX3xX47xX48xX6xX3xX20xX4cxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxXaxX3xX184xXdxX69xXexX1xX9xXaxX1d1xX19axX18cxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1caxX172xX2cbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX82xX1dxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX15axX6xX5xXdxX14xX1dxX189xX3xX15dxX27xX7xXexXdxX20dxXcaxX18fxXaxX12xXcxX1xX16xXdxX3xX3exXdxX6d4xX36xX3xX1dxX2fxXcaxXb9xX3xX4xX49cxX4xX3xX4exX4a0xX1dxX14xX3xX1dxX409xX1dxX14xX3xXexX1xX409xX1dxX3xX443xX3xX66xX2fxX3xXcxXe8xX1dxX1xX3xX20xX91xXexX3xX3exX8b5xX27xX3xX47xX8dxXcaxX3xX69xXaexX1dxX14xX3xX13xXcxX238xX135xX3xX6cxXdxX6xX3xX3exX71xX1dxX1xX3xX409xX1dxX14xX3xX13xX14xX27xXcaxXcbxX1dxX3xXcexX27xX8dxX1dxX3xXcxX1xX15xXb3xX4xX3xX1dxX1xX2bxX1dxX3xX3exX15xXb3xX4xX3xX1dxX1xXdxX437xX27xX3xX7xXaexX3xX1xXabxX3xXexX34xXb3xX3xXexX6bcxX3xX4xX1xX918xX1dxX1xX3xX112xX27xXcaxX437xX1dxX3xX3exXbacxX6xX3xXbxX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xXexX34xX82xX1dxX14xX3xX4exXdxX3bxX4xX3xXbxX1xX49cxX3xX20xX4cxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxX135xX3xX221xX88dxX4xX3xX3exX6xX1dxX14xX3xX20xX91xXexX3xXexX6xXcaxX3xX4exX2fxX82xX3xX5xX2fxX36xXb9xX3xX409xX1dxX14xX3xXbxX1xX49cxXexX3xX1xXdxX3bxX1dxX3xX36xX71xX1dxX1xX3xX36xX91xX4xX3xX27xX3xX20xX15xX9dxX27xXb9xX3xXexX1xXf3xX3xX1dxX1xX15xX1dxX14xX3xX4xX35xX1dxX3xX20xX3bxX1dxX1xX3xX69xX15xX16xX1dxX14xX3xX1dxX1xX15xX3xXb6xX1xX409xX1dxX14xX3xX1dxX14xX35xX1dxX3xX3exX15xXb3xX4xX3xda7axX3xX4xX1xX918xX3xX4exX15xXb3xXexX3xXb6xX1xX48xX3xX4xX685xX6xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX135xX3x9431xX1dxX14xX3xX20exX1xX15xX9dxX4xX3xX4exX6bcxX6xX3xX4xX1xX615xX6xX3xX20xX3bxX1dxX1xX3xX4exX6bcxX6xX3xX5xX2fxX36xX3xX4exX15xX16xX1dxX135xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX82xX69xXcaxXaxX12xX0xXdxX36xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX184xXdxX69xXexX1xX189xX3xX1d1xX19axX18cxXbxX47xX18fxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX189xX3xX1caxX172xX2cbxXbxX47xX18fxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX57xX57xXdxX135xX20xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX135xX4exX1dxX57xX1dxX10xX184xX7xX57xX19axX18cxX199xX199xX57xX2xX1caxX19axX69xX18cxX19axX2xX19axX1cfxX172xX172xXexX2xX1d1xX18cxX1cfxX1cfxX5xX18cxX135xX15dxXbxX14xX1bcxX34xX9xX1d1xX1cfxX1d1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX27xX3xX1dxX1xX2bxXbxX3xX1xX2fxX1dxX14xX3xXexX34xX35xX36xX3xXexX34xXdxX3bxX27xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX1dxX1xX16xX3xX47xX48xX6xX3xX20xX4cxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxXaxX3xX184xXdxX69xXexX1xX9xXaxX1d1xX19axX18cxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1caxX172xX2cbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX82xX1dxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX15axX6xX5xXdxX14xX1dxX189xX3xX15dxX27xX7xXexXdxX20dxXcaxX18fxXaxX12xX280xX6xX27xX3xX1dxX1xXdxX437xX27xX3xX4xX409xX1dxX14xX3xX7xX71dxX4xXb9xX3xX4exX15xX16xX1dxX3xX4xX8dxXcaxX3xX35xX1dxX3xX112xX27xX88xX3xX47xX10xX1dxX3xX34xX6xX27xX3xX4xX685xX3xX14xX8b5xX1dxX3xX1d1xX3xX7xX2fxX82xX3xX4exX9dxXdxX3xX1dxX1xXdxX437xX27xX3xX5xX82xX54xXdxX3xXexX34xX49cxXdxX3xX4xX8dxXcaxX3xX4xX48xX3xX14xXdxX49cxX3xXexX34xXbacxX3xXb6xXdxX1dxX1xX3xXexXf3xX3xX69xX8b5xX1dxX3xX1xX71xX1dxX1xX3xXexX1xX2fxX1dxX1xX3xX4exX2fxX3xX36xX6xX1dxX14xX3xX5xX54xXdxX3xXf0xX112xX27xX88xX3xX1dxX14xX6eexXexXf5xX3xX4xX1xX82xX3xX14xXdxX6xX3xX3exX71xX1dxX1xX135xX3xXcxX34xX82xX1dxX14xX3xX4exX15xX16xX1dxX3xX14xX8b5xX1dxX3xX1dxX1xX15xX3xX1dxX14xX2fxXcaxX3xX1dxX2fxX82xX3xX4xX434xX1dxX14xX3xX4xX48xX3xX4xX8dxXcaxX3xXexX34xX49cxXdxX3xX4xX1xX82xX3xXexX1xX27xX3xX1xX82xX54xX4xX1xX135xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX82xX69xXcaxXaxX12xX0xXdxX36xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX184xXdxX69xXexX1xX189xX3xX1d1xX19axX18cxXbxX47xX18fxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX189xX3xX1caxX172xX2cbxXbxX47xX18fxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX57xX57xXdxX135xX20xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX135xX4exX1dxX57xX1dxX10xX184xX7xX57xX19axX18cxX199xX199xX57xX2xX1caxX19axX69xX18cxX19axX18cxX172xX172xX172xX18cxXexX1d1xX1cfxX199xX2xX2xX5xX18cxX135xX15dxXbxX14xX1bcxX34xX9xX2xX1cfxX1d1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX27xX3xX1dxX1xX2bxXbxX3xX1xX2fxX1dxX14xX3xXexX34xX35xX36xX3xXexX34xXdxX3bxX27xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX1dxX1xX16xX3xX47xX48xX6xX3xX20xX4cxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxXaxX3xX184xXdxX69xXexX1xX9xXaxX1d1xX19axX18cxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1caxX172xX2cbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX82xX1dxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX15axX6xX5xXdxX14xX1dxX189xX3xX15dxX27xX7xXexXdxX20dxXcaxX18fxXaxX12xX0xX10xX36xX12xXf0xX237xXb3xX3xX4xX1xX3fxX1dxX14xX3xXexX409xXdxX3xX1dxX48xXdxX3xX4exX27xXdxX3xX4exX9dxXdxX3xX1dxX1xX6xX27xX3xX34x6d7axX1dxX14xXb9xX3xX4xX71dxX3xXb6xX1xXdxX3xX1dxX2fxX82xX3xX4xX8b5xX1dxX3xXexXdxX437xX1dxX3xXexX1xX71xX3xX4xX1x8965xX3xX4xX8b5xX1dxX3xX34xX6xX3xX4exX15xX16xX1dxX3xX36xX78xXexX3xX5xX88dxX4xX3xX5xX2fxX3xX7x6220xX3xX4xX48xX3xX1dxX14xX6xXcaxX135xX3xX237xXdxX3bxX4xX3xX5xX2fxX36xX3xX14xXdxX2fxX27xX3xXexX6bcxX3xX4xX1xX918xX1dxX1xX3xX36xX88xX1dxX1xX3xX3exX4caxXexX3xX36xX71xX1dxX1xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX34xX6xX3xXexX1xX2bxXexX3xXb6xX1xX409xX1dxX14xX3xX112xX27xX49cxX3xXb6xX1xX48xX3xXb6xX1xX35xX1dxX3xX1dxXf3xX27xX3xX1dxX1xX15xX3xX20xX88xX1dxX3xXexX1xX8dxX1dxX3xX4xX63fxX3xX14xX91xX1dxX14xXb9xX3xX20xXdxXf3xXexX3xX1xX6eexX4xX3xX1xX4cxXdxXb9xX3xX4xX1xX91xXexX3xX5xX6eexX4xX3xXb6xXdxX1dxX1xX3xX1dxX14xX1xXdxX3bxX36xXf5xXb9xX0xX57xX10xX36xX12xX3xX409xX1dxX14xX3xX13xX14xX27xXcaxXcbxX1dxX3xXcexX27xX8dxX1dxX3xXcxX1xX15xXb3xX4xX3xX4xX15xX16xXdxX3xX1dxX48xXdxX135xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX34xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX34xX82xX1dxX14xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxXe0xX1dxX3xX112xX27xX6xX1dxX189xX0xX57xX7xXexX34xX82xX1dxX14xX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX15axXexX1xX27xX36xX20xX15axX6xX1dxX69xX15axX7xX6xXbxX82xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd9xX1xX27xXcaxX6d4xX1dxX3xX69xXbacxX4xX1xX3xX4xX1cxX3xX4xX4caxX27xX3xXb6xXdxX1dxX1xX3xXexXf3xX3xX1dxX409xX1dxX14xX3xX1dxX14xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX10xX82xX3xX1xX15xX9dxX1dxX14xX3xX20xX437xX1dxX3xX4exX615xX1dxX14xX3xX443xX3xX66xX2fxX3xXcxXe8xX1dxX1xXaxX3xX1xX34xX10xX20dxX9xXaxX57xX4xX1xXdxX1dxX1xX15axXexX34xXdxX57xX4xX1xX27xXcaxX10xX1dxX15axX69xXdxX4xX1xX15axX4xX82xX15axX4xX6xX27xX15axXb6xXdxX1dxX1xX15axXexX10xX15axX1dxX82xX1dxX14xX15axX1dxX14xX1xXdxX10xXbxX15axXexX1xX10xX82xX15axX1xX27xX82xX1dxX14xX15axX20xX10xX1dxX15axX4exX27xX1dxX14xX15axX82xX15axX1xX6xX15axXexXdxX1dxX1xX57xX2xX1cfxX2cbxX19axX241xX172xX135xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX14xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX57xX36xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX19axX18cxX57xX1dxX10xX184xX7xX57xX19axX18cxX199xX199xX57xX2xX18cxX1caxX69xX18cxX18cxX1cfxX19axX19axX172xX19axXexX1caxX1cfxX2xX19axX5xX2cbxX15axX2xX19axX2cbxX69xX18cxX2xX241xX199xX1cfxX1caxX2cbxXexX1d1xX172xX1cfxX2xX5xX1caxX15axX19axX135xX15dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX27xX3xX1dxX1xX2bxXbxX3xX1xX2fxX1dxX14xX3xXexX34xX35xX36xX3xXexX34xXdxX3bxX27xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX1dxX1xX16xX3xX47xX48xX6xX3xX20xX4cxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX4exX12xX0xX7xXexX34xX82xX1dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd9xX1xX27xXcaxX6d4xX1dxX3xX69xXbacxX4xX1xX3xX4xX1cxX3xX4xX4caxX27xX3xXb6xXdxX1dxX1xX3xXexXf3xX3xX1dxX409xX1dxX14xX3xX1dxX14xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX10xX82xX3xX1xX15xX9dxX1dxX14xX3xX20xX437xX1dxX3xX4exX615xX1dxX14xX3xX443xX3xX66xX2fxX3xXcxXe8xX1dxX1xXaxX3xX1xX34xX10xX20dxX9xXaxX57xX4xX1xXdxX1dxX1xX15axXexX34xXdxX57xX4xX1xX27xXcaxX10xX1dxX15axX69xXdxX4xX1xX15axX4xX82xX15axX4xX6xX27xX15axXb6xXdxX1dxX1xX15axXexX10xX15axX1dxX82xX1dxX14xX15axX1dxX14xX1xXdxX10xXbxX15axXexX1xX10xX82xX15axX1xX27xX82xX1dxX14xX15axX20xX10xX1dxX15axX4exX27xX1dxX14xX15axX82xX15axX1xX6xX15axXexXdxX1dxX1xX57xX2xX1cfxX2cbxX19axX241xX172xX135xX1xXexX36xXaxX12xXd9xX1xX27xXcaxX6d4xX1dxX3xX69xXbacxX4xX1xX3xX4xX1cxX3xX4xX4caxX27xX3xXb6xXdxX1dxX1xX3xXexXf3xX3xX1dxX409xX1dxX14xX3xX1dxX14xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX10xX82xX3xX1xX15xX9dxX1dxX14xX3xX20xX437xX1dxX3xX4exX615xX1dxX14xX3xX443xX3xX66xX2fxX3xXcxXe8xX1dxX1xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX34xX82xX1dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXd9xX1xX27xXcaxX6d4xX1dxX3xX69xXbacxX4xX1xX3xX4xX1cxX3xX4xX4caxX27xX3xXb6xXdxX1dxX1xX3xXexXf3xX3xX1dxX409xX1dxX14xX3xX1dxX14xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX10xX82xX3xX1xX15xX9dxX1dxX14xX3xX20xX437xX1dxX3xX4exX615xX1dxX14xX3xX5xX2fxX3xX36xX78xXexX3xXexX34xX82xX1dxX14xX3xX1dxX1xX615xX1dxX14xX3xX1dxX78xXdxX3xX69xX27xX1dxX14xX3xX112xX27xX6xX1dxX3xXexX34xX6eexX1dxX14xX3xXexX34xX82xX1dxX14xX3xX3exX15xX16xX1dxX14xX3xX5xX63fxXdxX3xX3exX668xXdxX3xX36xX9dxXdxX3xXbxX1xX49cxXexX3xXexX34xXdxX6d4xX1dxX3xXb6xXdxX1dxX1xX3xXexXf3xX3xX4xX685xX6xX3xXexX14c1xX1dxX1xX3xXexX34xX82xX1dxX14xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX3exX82xX54xX1dxX3xX19axX18cxX18cxX1cfxX15axX19axX18cxX2xX1cfxX135xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX4exX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX1cxX1dxX3xX2xX1cfxX172xX3xXex8927xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX47xX8dxXcaxX3xX69xXaexX1dxX14xX3xX3exX15xX16xX1dxX14xX3xX3exX6d4xX3xXd9xXdaxX36xX3xXcexX27xXcaxXe0xX1dxX3xXf0xX4xX49cxX1dxX3xX3exX918xX4xX1xXf5xX3xX1xX27xXcaxX3bxX1dxX3xX1dxX409xX1dxX14xX3xXexX1xX409xX1dxX3xX36xX9dxXdxXaxX3xX1xX34xX10xX20dxX9xXaxX57xX69xX6xX27xX15axXexX27xX57xX1xX82xX1dxX15axX2xX1cfxX172xX15axXexXcaxX15axX69xX82xX1dxX14xX15axX47xX6xXcaxX15axX69xX27xX1dxX14xX15axX69xX27xX82xX1dxX14xX15axX69xX10xX15axX4xX6xX36xX15axX47xX27xXcaxX10xX1dxX15axX4xX6xX1dxX15axX69xXdxX4xX1xX15axX1xX27xXcaxX10xX1dxX15axX1dxX82xX1dxX14xX15axXexX1xX82xX1dxX15axX36xX82xXdxX57xX2xX1cfxX2cbxX199xX172xX172xX135xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX14xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX57xX36xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX19axX18cxX57xX1dxX10xX184xX7xX57xX19axX18cxX199xX199xX57xX2xX199xX1caxX69xX172xX2xX241xX18cxX18cxX172xX241xXexX19axX1caxX1cfxX2xX5xX172xX15axX2xX2xX2cbxX69xX172xX18cxX2cbxX172xX1cfxX199xX199xXexX241xX19axX2cbxX2cbxX1cfxX5xX18cxX135xX15dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX27xX3xX1dxX1xX2bxXbxX3xX1xX2fxX1dxX14xX3xXexX34xX35xX36xX3xXexX34xXdxX3bxX27xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX1dxX1xX16xX3xX47xX48xX6xX3xX20xX4cxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX4exX12xX0xX7xXexX34xX82xX1dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX1cxX1dxX3xX2xX1cfxX172xX3xXexX1930xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX47xX8dxXcaxX3xX69xXaexX1dxX14xX3xX3exX15xX16xX1dxX14xX3xX3exX6d4xX3xXd9xXdaxX36xX3xXcexX27xXcaxXe0xX1dxX3xXf0xX4xX49cxX1dxX3xX3exX918xX4xX1xXf5xX3xX1xX27xXcaxX3bxX1dxX3xX1dxX409xX1dxX14xX3xXexX1xX409xX1dxX3xX36xX9dxXdxXaxX3xX1xX34xX10xX20dxX9xXaxX57xX69xX6xX27xX15axXexX27xX57xX1xX82xX1dxX15axX2xX1cfxX172xX15axXexXcaxX15axX69xX82xX1dxX14xX15axX47xX6xXcaxX15axX69xX27xX1dxX14xX15axX69xX27xX82xX1dxX14xX15axX69xX10xX15axX4xX6xX36xX15axX47xX27xXcaxX10xX1dxX15axX4xX6xX1dxX15axX69xXdxX4xX1xX15axX1xX27xXcaxX10xX1dxX15axX1dxX82xX1dxX14xX15axXexX1xX82xX1dxX15axX36xX82xXdxX57xX2xX1cfxX2cbxX199xX172xX172xX135xX1xXexX36xXaxX12xX66xX1cxX1dxX3xX2xX1cfxX172xX3xXexX1930xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX47xX8dxXcaxX3xX69xXaexX1dxX14xX3xX3exX15xX16xX1dxX14xX3xX3exX6d4xX3xXd9xXdaxX36xX3xXcexX27xXcaxXe0xX1dxX3xXf0xX4xX49cxX1dxX3xX3exX918xX4xX1xXf5xX3xX1xX27xXcaxX3bxX1dxX3xX1dxX409xX1dxX14xX3xXexX1xX409xX1dxX3xX36xX9dxXdxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX34xX82xX1dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX66xX27xXcaxX3bxX1dxX3xXd9xXdaxX36xX3xXcexX27xXcaxXe0xX1dxX3xXe3xX66xX2fxX3xXcxXe8xX1dxX1xXebxX3xX3exX6xX1dxX14xX3xXf0xX69xX3fxX1dxX3xX5xXaexX4xXf5xX3xX47xX8dxXcaxX3xX69xXaexX1dxX14xX3xX4xX49cxX4xX3xXexX27xXcaxXf3xX1dxX3xX3exX15xX16xX1dxX14xX3xX1xX27xXcaxX3bxX1dxX3xX3exX6d4xX3xX1xX82xX2fxX1dxX3xXexX1xX2fxX1dxX1xX3xXexXdxXe0xX27xX3xX4xX1xX918xX3xX14xXdxX6xX82xX3xXexX1xX409xX1dxX14xX3xX1dxX1xX14a2xX36xX3xXf0xX4xX49cxX1dxX3xX3exX918xX4xX1xXf5xX3xX1dxX409xX1dxX14xX3xXexX1xX409xX1dxX3xX36xX9dxXdxX3xXe3xX13xXcxX238xXebxX3xXexX34xX82xX1dxX14xX3xXexX1xX49cxX1dxX14xX3xX1cfxX135xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX4exX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX34xX15xX443xX1dxX14xX3xXexX1xX409xX1dxX3xX1dxX1xXdxX3bxXexX3xXexX71xX1dxX1xX3xXf0xX36xX49cxX4xX1xX3xX1dxX15xX9dxX4xXf5xX3xX4xX1xX82xX3xX20xX2fxX3xX4xX82xX1dxX3xX5xX2fxX36xX3xXb6xXdxX1dxX1xX3xXexXf3xXb9xX3xX47xX48xX6xX3xX3exX48xXdxX3xX1dxX14xX1xX81xX82xXaxX3xX1xX34xX10xX20dxX9xXaxX57xX1dxX27xXdxX15axX1xX82xX1dxX14xX15axX7xX82xX1dxX14xX15axX5xX6xX57xXexX34xX27xX82xX1dxX14xX15axXexX1xX82xX1dxX15axX1dxX1xXdxX10xXexX15axXexXdxX1dxX1xX15axX36xX6xX4xX1xX15axX1dxX27xX82xX4xX15axX4xX1xX82xX15axX20xX6xX15axX4xX82xX1dxX15axX5xX6xX36xX15axXb6xXdxX1dxX1xX15axXexX10xX15axX47xX82xX6xX15axX69xX82xXdxX15axX1dxX14xX1xX10xX82xX57xX2xX1cfxX1caxX1cfxX2cbxX1d1xX135xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX14xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX57xX36xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX19axX18cxX57xX1dxX10xX184xX7xX57xX19axX18cxX19axX1cfxX57xX2xX172xX1cfxX69xX172xX19axX18cxX18cxX2cbxX1caxX1caxXexX2cbxX241xX199xX199xX1d1xX5xX18cxX135xX15dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX27xX3xX1dxX1xX2bxXbxX3xX1xX2fxX1dxX14xX3xXexX34xX35xX36xX3xXexX34xXdxX3bxX27xX3xX3exX3fxX1dxX14xX3xX1dxX1xX16xX3xX47xX48xX6xX3xX20xX4cxX3xX4exX15xX16xX1dxX3xXexX54xXbxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX4exX12xX0xX7xXexX34xX82xX1dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX34xX15xX443xX1dxX14xX3xXexX1xX409xX1dxX3xX1dxX1xXdxX3bxXexX3xXexX71xX1dxX1xX3xXf0xX36xX49cxX4xX1xX3xX1dxX15xX9dxX4xXf5xX3xX4xX1xX82xX3xX20xX2fxX3xX4xX82xX1dxX3xX5xX2fxX36xX3xXb6xXdxX1dxX1xX3xXexXf3xXb9xX3xX47xX48xX6xX3xX3exX48xXdxX3xX1dxX14xX1xX81xX82xXaxX3xX1xX34xX10xX20dxX9xXaxX57xX1dxX27xXdxX15axX1xX82xX1dxX14xX15axX7xX82xX1dxX14xX15axX5xX6xX57xXexX34xX27xX82xX1dxX14xX15axXexX1xX82xX1dxX15axX1dxX1xXdxX10xXexX15axXexXdxX1dxX1xX15axX36xX6xX4xX1xX15axX1dxX27xX82xX4xX15axX4xX1xX82xX15axX20xX6xX15axX4xX82xX1dxX15axX5xX6xX36xX15axXb6xXdxX1dxX1xX15axXexX10xX15axX47xX82xX6xX15axX69xX82xXdxX15axX1dxX14xX1xX10xX82xX57xX2xX1cfxX1caxX1cfxX2cbxX1d1xX135xX1xXexX36xXaxX12xXcxX34xX15xX443xX1dxX14xX3xXexX1xX409xX1dxX3xX1dxX1xXdxX3bxXexX3xXexX71xX1dxX1xX3xXf0xX36xX49cxX4xX1xX3xX1dxX15xX9dxX4xXf5xX3xX4xX1xX82xX3xX20xX2fxX3xX4xX82xX1dxX3xX5xX2fxX36xX3xXb6xXdxX1dxX1xX3xXexXf3xXb9xX3xX47xX48xX6xX3xX3exX48xXdxX3xX1dxX14xX1xX81xX82xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX34xX82xX1dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX44axX48xX3xX5xX2fxX3xX409xX1dxX14xX3xX13xX14xX27xXcaxXcbxX1dxX3xX44axX71xX1dxX1xX3xX13xX14xX8dxX1dxX3xXe3xX280xX13xX3xX2xX1cfxX1caxX241xXebxXb9xX3xXcxX34xX15xX443xX1dxX14xX3xXexX1xX409xX1dxX3xX66xX15xX1cxX1dxX14xX3xX6cxXdxX6xX1dxX14xXb9xX3xX47xXeexX3xX44axX71dxX4xX3xX66xX15xX1cxX1dxX14xX3xXe3xX237xX434xX3x8b05xX27xX6xX1dxX14xX3xX15axX3xX66xX2fxX3xXcxXe8xX1dxX1xXebxXb9xX3xX1dxX14xX15xX16xXdxX3xX4xX49cxX1dxX3xX20xX78xX3xXexX1xX409xX1dxX3xX5xX27xX409xX1dxX3xX1xXf3xXexX3xX5xX48dxX1dxX14xX3xX4exX71xX3xX4exXdxX3bxX4xX3xXexX1xX409xX1dxXb9xX3xX14xX15xX1cxX1dxX14xX3xX36xX489xX27xX3xX3exXdxX3xX3exX8b5xX27xX3xXexX34xX82xX1dxX14xX3xX4xX49cxX4xX3xXbxX1xX82xX1dxX14xX3xXexX34xX2fxX82xX135xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX4exX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX27xX5xX12xX0xX69xXdxX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX4exX12xX0xX57xX69xXdxX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef27xX27xXexX1xX82xX34xXaxX12xX237xX35xX1dxX3xX44axX71dxX4xX0xX57xXbxX12
Văn Đức