Kinh tế Thủy sản Hà Tĩnh phát triển khá, tổng sản lượng 9 tháng đạt 43.267 tấn
(Baohatinh.vn) - Kết quả sản xuất thủy sản 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh ổn định và có bước phát triển khá, với tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng đạt 43.267 tấn, tăng 6,99% so với cùng kỳ 2019.
808dxb7d0x9711xac8bxb4e0xde23xf2c5xd1bdx90ffxX7x10708xfc46x115abxa8fcxaad0xcd02xX5x9bb2xXaxX3xX7xXex95b6xX5xX10xX9xXaxXexX10x11e04xXexa569xX6xX5xXdx10c21xba69xdc8fxX3xda31xa6f6xX7xXexXdxeb71xX15xd5cbxXaxe4dfx11ce0xXdxX23xX1xX3xXex11b0exX3xXcxX1xd4f7xX15xX3xX7xdfafxX23xX3xe34axb92dxX3xXcx9a07xX23xX1xX3xXbxX1xf411xXexX3xXexd2f8xXdx9eb1xX23xX3xa7f3xX1xX4bx10c5exX3xXexbc95xX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xd3adx103d5xX23xX22xX3x93e1xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3x11298x1099cxXexX3x11e00x11c85xb8c2x11614xba03xb431xX3xXexaf70xX23xX0xb554xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX6x10261xXaxX2fxX30xX36xXexX3xdba6xX27xX3exX3xX7xX3exX23xX3xX1cxX27xX7cxXexX3xXexX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX70xb784xX27xX3xX23xfbacx10c43xX3xX77x10131xX77xXbfxX3xXexX4fxf977xX23xX3xX70x11ebfxX6xX3xe79bxX42xX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX5axX23xX3xX70xXc9xX23xX1xX3x9a3cxX42xX3xX4xbffexX3xXccxX63x112cdxX4xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX4fxXdxX51xX23xX3xX54xX1xX4bxX57xX3xXe0xXe8xXdxX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX70xX4bxX23xX1xX3xXccxf25dxXexX3xXe0xX42xX3xX23xX27xc805xXdxX3xXexX4fxde9cxX23xX22xX3xX70xX71xXexX3xX74xX75xX76xX77xX78xX79xX3xXexX7cxX23xX57xX3xXexXbbxX23xX22xX3xX78xX57xX68xX68x8a3bxX3xX7xc990xX3xXe0xXe8xXdxX3xX4x124eexX23xX22xX3xX54x80f9xX3xX77xXbfxX2xX68xX76xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1109axX141xX91xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX0xXdxXbcxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxee05xX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax114c5xXdxX91xXexX1xX24xX3xX78xX2x100b9xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX74xX2xXbfxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7fxX7fxXdxX76xXccxX6xX141xX1xX6xXexXdxX23xX1xX76xXe0xX23xX7fxX23xX10xX1a1xX7xX7fxX77xXbfxX75xX68xX7fxX79xX77xX91xX77xX77xX2xX1aaxX77xX1aax1222cxXexX79xX77xX68xX74xX78xX5xXbfxX76xX26xXbxX22x858axX4fxX9xX75xX78xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXcxX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX4fxXdxX51xX23xX3xX54xX1xX4bxX57xX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX70xX71xXexX3xX74xX75xX76xX77xX78xX79xX3xXexX7cxX23xXaxX3xX1a1xXdxX91xXexX1xX9xXaxX78xX2xX1aaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX74xX2xXbfxXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX6xXbxXexXdxX141xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxd708xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX54xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXccxXdxX51xX23xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX63xXe8xX4xX3xX70xX71xXexX3xX77xX78xX76xX79xX74xX77xX3xXexX7cxX23xX57xX3xX4xX1xXdxX36xXbcxX3xX1edxX1edxX57xX79xX1aaxX13exX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX54xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXe0xX42xX3xXexXbbxX23xX22xX3xX2xX76xX68xX2xX68xX3xXexX7cxX23xX3xX7xX141xX3xXe0xXe8xXdxX3xX4xX148xX23xX22xX3xX54xX14dxX3xX23xXbbxXbcxX3xX77xXbfxX2xX68xX76xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX141xX91xX15xXaxX2fxXcxX4fxX141xX23xX22xX3xXccx1266cxXdxX3xX4xX3exX23xX1xX3xX91xXc9xX4xX1xX3xXccx1036exX23xX1xX3xX192xX141xXe0xXdxX91xX1exX2xX68xX3xX91xXdxde10xX23xX3xXccxXdxX36xX23xX3xXbxX1xe693xX4xX3xXexX71xXbxX3xX23xX1xX63xX23xX22xX3xX23xX1xa68bxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX36xX23xX3xX4fxX6xX3xX54xX1xae3cxXdxX3xX4xX3axX6xX3xX23xX22xX63xX3xX91xf0a3xX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xXe0x9ea0xX23xX3xX54xX1xX4bxX3xXexX1xX27xde59xX23xX3xX5xX64xXdxX3xXe0xX42xX3xX70xX63xX64xX4xX3xXbcxX148xX6xX3xX70x8af4xX3xX5xX42xXbcxX3xX4xX1xX141xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX54xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXccxXdxX51xX23xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX63xXe8xX4xX3xX70xX71xXexX3xX1xX38dxX23xX3xX77xX78xX76xX79xX74xX2xX3xXexX7cxX23xX3xXexX4fxX141xX23xX22xX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX347xX3xX75xXbfxX76xX2xX75xX2xX3xXexX7cxX23xX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX54xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX57xX3xXexXbbxX23xX22xX3xX2xX76xX68xX2xX68xX3xXexX7cxX23xX3xX7xX141xX3xXe0xXe8xXdxX3xX4xX148xX23xX22xX3xX54xX14dxX3xX23xXbbxXbcxX3xX77xXbfxX2xX68xX76xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX141xX91xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX0xXdxXbcxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX192xX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX91xXexX1xX24xX3xX78xX2xX1aaxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX75xX77xX1edxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7fxX7fxXdxX76xXccxX6xX141xX1xX6xXexXdxX23xX1xX76xXe0xX23xX7fxX23xX10xX1a1xX7xX7fxX77xXbfxX75xX68xX7fxX79xX77xX91xX77xX77xX77xXbfxX75xX77xX75xXexX78xX1aaxX74xX78xXbfxX5xXbfxX76xX26xXbxX22xX1faxX4fxX9xX78xX74xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXcxX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX4fxXdxX51xX23xX3xX54xX1xX4bxX57xX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX70xX71xXexX3xX74xX75xX76xX77xX78xX79xX3xXexX7cxX23xXaxX3xX1a1xXdxX91xXexX1xX9xXaxX78xX2xX1aaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX75xX77xX1edxXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX6xXbxXexXdxX141xX23xXaxX2fxX163xXdxX51xX27xX3xX70xX121xX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xXexX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX68xX3xXe0xX42xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX23xXbbxXbcxX3xX77xXbfxX77xXbfxX3xf97bxX192xced1xX4xX3xXcxX1xX347xX23xX22xX3xX54xXc5xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xee80xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX141xX91xX15xXaxX2fxX192xX148xX23xX22xX3xXe0xXe8xXdxX3xX70xXe4xX57xX3xX1xX141xX71xXexX3xX70x12045xX23xX22xX3xX23xX27xX11cxXdxX3xXexX4fxX121xX23xX22xX3xXexX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xXexX1xa29axXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX98xX27xX6xX3xX4x9453xX23xX22xX3xX70xX63xX64xX4xX3xX98xX27xX6xX23xX3xXexX399xXbcxX3xXexX1xb3bfxX4xX3xX1xXdxX355xX23xX76xX3xX30xX36xXexX3xX98xX27xX3exX57xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX23xX27xX11cxXdxX3xXexX4fxX121xX23xX22xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX70xXb7xX27xX3xX23xXbbxXbcxX3xX77xXbfxX77xXbfxX3xX63xXe8xX4xX3xX70xX71xXexX3xX2xX75xX76xX2xX75xX78xX3xXexX7cxX23xX57xX3xXexXbbxX23xX22xX3xX1edxX1aaxX78xX3xXexX7cxX23xX3xX7xX141xX3xXe0xXe8xXdxX3xX4xX148xX23xX22xX3xX54xX14dxX3xX23xXbbxXbcxX3xX77xXbfxX2xX68xX76xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX141xX91xX15xXaxX2fxX0xXdxXbcxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX192xX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX91xXexX1xX24xX3xX78xX2xX1aaxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX74xXbfxX68xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7fxX7fxXdxX76xXccxX6xX141xX1xX6xXexXdxX23xX1xX76xXe0xX23xX7fxX23xX10xX1a1xX7xX7fxX77xXbfxX75xX68xX7fxX79xX77xX91xX77xX77xX2xX74xX1edxX75xX79xXexX78xX1aaxX75xX68xX1edxX5xXbfxX76xX26xXbxX22xX1faxX4fxX9xX75xX74xX1edxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXcxX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX4fxXdxX51xX23xX3xX54xX1xX4bxX57xX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX70xX71xXexX3xX74xX75xX76xX77xX78xX79xX3xXexX7cxX23xXaxX3xX1a1xXdxX91xXexX1xX9xXaxX78xX2xX1aaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX74xXbfxX68xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX6xXbxXexXdxX141xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx10a3bxX11cxX3xX1xbc8axX23xX1xX3xX23xX27xX11cxXdxX3xXexX11cxXbcxX3xXexX1xX399xXbcxX3xX4xX6xX23xX1xX3xX4xX11cxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX355xX3xX4xX6xX141xX57xX3xX6xX23xX3xXexX141xX42xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xe24dxX4xX3xXexX1xX10xX141xX3xX98xX27xX15xX3xXexX4fxX7faxX23xX1xX3xb150xXdxX10xXexd4d2xd571xb95cxX3xX70xX6xX23xX22xX3xX5xX42xX3xX1xX63xXe8xX23xX22xX3xX70xXdxX3xXbxX1xX148xX3xX1xX64xXbxX57xX3xXbcxX6xX23xX22xX3xX5xX71xXdxX3xX22xXdxX4bxX3xXexX4fxXc9xX3xX54xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xX4xX6xX141xX3xX4xX1xX141xX3xX4xX4bxX4xX3xXe0xX148xX23xX22xX3xX23xX27xX11cxXdxX3xXexX11cxXbcxX3xX4xX3axX6xX3xXex10ba2xX23xX1xX76xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX141xX91xX15xXaxX2fx9f7axc6c8xX4xX3xXccxXdxX355xXexX3xXexX4fxX141xX23xX22xX3xX70xXe4xX3xXbxX1xX3exXdxX3xX54xX51xX3xX70xX36xX23xX3xXbcxX11cxX3xX1xX7faxX23xX1xX3xX23xX27xX11cxXdxX3xXexX11cxXbcxX3xXexX1xX399xXbcxX3xX4xX6xX23xX1xX3xX4xX11cxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX355xX3xX4xX6xX141xX57xX3xX6xX23xX3xXexX141xX42xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX82exX4xX3xXexX1xX10xX141xX3xX98xX27xX15xX3xXexX4fxX7faxX23xX1xX3xX840xXdxX10xXexX844xX845xX846xX3xX5xX42xX3xX1xX63xXe8xX23xX22xX3xX70xXdxX3xXbxX1xX148xX3xX1xX64xXbxX57xX3xXbcxX6xX23xX22xX3xX5xX71xXdxX3xX22xXdxX4bxX3xXexX4fxXc9xX3xX54xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xX4xX6xX141xX3xX4xX1xX141xX3xX4xX4bxX4xX3xXe0xX148xX23xX22xX3xX23xX27xX11cxXdxX3xXexX11cxXbcxX3xX4xX3axX6xX3xXexX89axX23xX1xX76xX3xX2a6xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xXexX11cxXbcxX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX98xX27xX6xX3xX63xXe8xX4xX3xX70xX71xXexX3xX75xX76xX68xXbfxX2xX3xXexX7cxX23xX57xX3xXexXbbxX23xX22xX3xX74xX75xX78xX3xXexX7cxX23xX3xX7xX141xX3xXe0xXe8xXdxX3xX4xX148xX23xX22xX3xX54xX14dxX76xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX141xX91xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX0xXdxXbcxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX91xXexX1xX24xX3xX78xX2xX1aaxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX74xX2xXbfxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX7fxX7fxX4xX91xX23xX76xXccxX6xX141xX1xX6xXexXdxX23xX1xX76xXe0xX23xX7fxX91xX10xX7xX54xXexX141xXbxX7fxX23xX10xX1a1xX7xX7fxX77xXbfxX77xX78xX7fxX2xX1aaxX77xX91xXbfxX77xX75xX1aaxX77xX77xX78xXexX68xX75xX75xX74xX1edxX5xXbfxX76xX26xXbxX22xX1faxX4fxX9xX1edxXbfxX74xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXcxX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX4fxXdxX51xX23xX3xX54xX1xX4bxX57xX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX70xX71xXexX3xX74xX75xX76xX77xX78xX79xX3xXexX7cxX23xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX6xXbxXexXdxX141xX23xXaxX2fx9c15xX1xX37dxX23xX22xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX4xX27xX347xXdxX3xX23xXbbxXbcxX57xX3xXexX1xX629xXdxX3xXexXdxX36xXexX3xX4xXe4xX3xX23xX1xXdx8524xX27xX3xXccxX7cxXexX3xX5xX64xXdxX3xX23xXc5xX23xX3xX1xX141xX71xXexX3xX70xX60fxX23xX22xX3xX54xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXccxXdxX51xX23xX3xX7x86c7xX3xX22xX8b4xXbxX3xX54xX1xXe4xX3xX54xX1xXbbxX23xX3xX1xX38dxX23xX76xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX141xX91xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX141xX3xX54xX1xX27xX15xX36xX23xX3xX4xX4bxX141xX3xX4xX3axX6xX3xX4xX38dxX3xX98xX27xX6xX23xX3xX4xX1xX27xX15xXc5xX23xX3xXbcxX11cxX23xX57xX3xX23xX1xX37dxX23xX22xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX4xX27xX347xXdxX3xX23xXbbxXbcxX57xX3xX70xXdxXb06xX27xX3xX54xXdxX355xX23xX3xXexX1xX629xXdxX3xXexXdxX36xXexX3xX1cxX7cxX27xX57xX3xXbcxX63xX6xX3xXccxX3c3xX141xX57xX3xX5xX636xX3xX5xX5d3xXexX3xX1cx10645xX15xX3xX4fxX6xX3xXccxX7cxXexX3xXexX1xX63xX629xX23xX22xX3xX23xXc5xX23xX3xX1xX141xX71xXexX3xX70xX60fxX23xX22xX3xX54xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXccxXdxX51xX23xX3xX7xXb2fxX3xX22xX8b4xXbxX3xX54xX1xXe4xX3xX54xX1xXbbxX23xX3xX1xX38dxX23xX76xX3xX192xX148xX23xX22xX3xX70xXe4xX57xX3xX4xX11cxX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xXbxX1x104a5xX23xX22xX3xX4xX1xX347xX23xX22xX57xX3xXccxX3exX141xX3xXe0xX355xX3xX5xX121xX23xX22xX3xXccx119c6xX57xX3xX6xX141xX3xX1xX121xX3xX23xX27xX11cxXdxX3xXexX4fxX121xX23xX22xX3xXexX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX4xXb7xX23xX3xXbxX1xX3exXdxX3xX70xX63xX64xX4xX3xX98xX27xX6xX23xX3xXexX399xXbcxX3xXexX1xX64axX4xX3xX1xXdxX355xX23xX3xX70xX51xX3xX1xX71xX23xX3xX4xX1xX36xX3xX70xX36xX23xX3xXbcxX36exX4xX3xXexX1xX7cxXbxX3xX23xX1xX7cxXexX3xXexX1xXdxX355xXexX3xX1xX71xXdxX3xX4xX1xX141xX3xX4xX4bxX4xX3xX1xX60fxX3xX23xX27xX11cxXdxX3xXexX4fxX121xX23xX22xX3xXexX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX91xX141xX3xX3exX23xX1xX3xX1xX63x11784xX23xX22xX3xX4xX3axX6xX3xXexX1xXdxXc5xX23xX3xXexX6xXdxX76xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX141xX91xX15xXaxX2fxX0xXdxXbcxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX91xXexX1xX27xXbcxXccxX3xX91xX1xXdxX91xX10xX3xXdxX192xX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX91xXexX1xX24xX3xX1edxX77xXbfxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1aaxX74xX79xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX7fxX7fxXdxX76xXccxX6xX141xX1xX6xXexXdxX23xX1xX76xXe0xX23xX7fxX23xX10xX1a1xX7xX7fxX77xXbfxX75xX68xX7fxX2xXbfxX78xX91xX75xXbfxX68xX75xX68xX1aaxX1aaxXexX78xX1aaxX2xX5xX1edxX1exX2xXbfxX1edxX91xX2xX77xX75xX2xX78xX75xX68xXexX75xX77xX77xX74xX75xX5xXbfxX76xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXcxX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX4fxXdxX51xX23xX3xX54xX1xX4bxX57xX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX70xX71xXexX3xX74xX75xX76xX77xX78xX79xX3xXexX7cxX23xXaxX3xX1a1xXdxX91xXexX1xX9xXaxX1edxX77xXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1aaxX74xX79xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xX91xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX91xX4fxX10xX5xX6xXexX10xX91xXaxX2fxX0xX7xXexX4fxX141xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXc5xX23xX3xX98xX27xX6xX23xX24xX0xX7fxX7xXexX4fxX141xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXbcxXccxX1exX6xX23xX91xX1exX7xX6xXbxX141xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8b3xXdxX51xXbcxX3xX7xX4bxX23xX22xX3xX54xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXccxXdxX51xX23xX3xXcbbxX3x91aexX60fxX4xX3xX41xX42xXaxX3xX1xX4fxX10xX2bxX9xXaxX7fxX54xXdxX23xX1xX1exXexX10xX7fxX91xXdxX10xXbcxX1exX7xX6xX23xX22xX1exX54xXdxX23xX1xX1exXexX10xX1exXccxXdxX10xX23xX1exX141xX1exX5xX141xX4xX1exX1xX6xX7fxX2xX68xX78xX1edxX1edxX1aaxX76xX1xXexXbcxXaxX2fxX0xXdxXbcxX22xX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX7fxXbcxX10xX91xXdxX6xX7fxX2xX77xXbfxX7fxX23xX10xX1a1xX7xX7fxX77xXbfxX75xX77xX7fxX2xX2xXbfxX91xX77xXbfxX68xX75xX2xX75xX74xXexX78xX74xX78xX1edxX5xX68xX1exX68xX74xX91xX77xXbfxX79xXbfxX1edxX2xX68xXexX1aaxXbfxX1edxX2xX1aaxX5xXbfxX76xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXcxX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX4fxXdxX51xX23xX3xX54xX1xX4bxX57xX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX70xX71xXexX3xX74xX75xX76xX77xX78xX79xX3xXexX7cxX23xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxX6xX2fxX0xX91xXdxXe0xX2fxX0xX7xXexX4fxX141xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8b3xXdxX51xXbcxX3xX7xX4bxX23xX22xX3xX54xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXccxXdxX51xX23xX3xXcbbxX3xXe65xX60fxX4xX3xX41xX42xXaxX3xX1xX4fxX10xX2bxX9xXaxX7fxX54xXdxX23xX1xX1exXexX10xX7fxX91xXdxX10xXbcxX1exX7xX6xX23xX22xX1exX54xXdxX23xX1xX1exXexX10xX1exXccxXdxX10xX23xX1exX141xX1exX5xX141xX4xX1exX1xX6xX7fxX2xX68xX78xX1edxX1edxX1aaxX76xX1xXexXbcxXaxX2fxX8b3xXdxX51xXbcxX3xX7xX4bxX23xX22xX3xX54xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXccxXdxX51xX23xX3xXcbbxX3xXe65xX60fxX4xX3xX41xX42xX0xX7fxX6xX2fxX0xX7fxX7xXexX4fxX141xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX91xXaxX2fxX840xXe8xXdxX3xX23xX1xX37dxX23xX22xX3xXexXdxXb06xXbcxX3xX23xXbbxX23xX22xX57xX3xX5xX64xXdxX3xXexX1xX36xX57xX3xX7xX64axX3xX98xX27xX6xX23xX3xXexX399xXbcxX57xX3xX1xe712xX3xXexX4fxX64xX3xX4xX3axX6xX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX7cxXbxX57xX3xX23xX22xX42xX23xX1xX3xXe0xX42xX3xXexX7faxX23xX1xX3xX15xXc5xX27xX3xX5xX6xX141xX3xX70xX60fxX23xX22xX57xX3xX15xXc5xX27xX3xXccxXdxX51xX23xX3xX4xX3axX6xX3xXbcxX1028xXdxX3xX23xX22xX63xX629xXdxX3xX91xX399xX23xX3xX70xX3c3xX3xXbcxX6xX23xX22xX3xX70xX36xX23xX3xX4xX1xX141xX3xXccxX36exX4xX3xXexX4fxX6xX23xX1xX3xX54xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXccxXdxX51xX23xX3xXcbbxX3xXe65xX60fxX4xX3xX41xX42xX3xX5d1xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX5e6xX3xX22xX6xXbcxX3xXbcxX42xX27xX3xX7xX4bxX23xX22xX3xXe0xXe8xXdxX3xX23xX1xXdxXb06xX27xX3xX70xXdxX51xXbcxX3xX23xX1xX7cxX23xbd7dxX0xX7fxXbxX2fxX0xX7fxX91xXdxXe0xX2fxX0xX7fxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXccxXdxX51xX23xX3xX1exX3xX70xXdxX51xXbcxX3xX7xX4bxX23xX22xX3xXexX4fxX141xX23xX22xX3xXccxX36exX4xX3xXexX4fxX6xX23xX1xX3xX54xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXexX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xXaxX3xX1xX4fxX10xX2bxX9xXaxX7fxX23xX141xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX7fxX54xX1xX6xXdxX1exXexX1xX6xX4xX1exXccxXdxX10xX23xX1exX91xXdxX10xXbcxX1exX7xX6xX23xX22xX1exXexX4fxX141xX23xX22xX1exXccxX27xX4xX1exXexX4fxX6xX23xX1xX1exX54xXdxX23xX1xX1exXexX10xX1exXexX1xX27xX15xX1exX7xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7fxX2xX68xX74xX1edxX1aaxXbfxX76xX1xXexXbcxXaxX2fxX0xXdxXbcxX22xX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX7fxXbcxX10xX91xXdxX6xX7fxX2xX77xXbfxX7fxX23xX10xX1a1xX7xX7fxX77xXbfxX77xX79xX7fxX2xXbfxX1edxX91xX2xX77xX75xX2xX78xX75xX68xXexX75xX77xX77xX74xX75xX5xXbfxX76xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXcxX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX4fxXdxX51xX23xX3xX54xX1xX4bxX57xX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX70xX71xXexX3xX74xX75xX76xX77xX78xX79xX3xXexX7cxX23xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxX6xX2fxX0xX91xXdxXe0xX2fxX0xX7xXexX4fxX141xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXccxXdxX51xX23xX3xX1exX3xX70xXdxX51xXbcxX3xX7xX4bxX23xX22xX3xXexX4fxX141xX23xX22xX3xXccxX36exX4xX3xXexX4fxX6xX23xX1xX3xX54xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXexX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xXaxX3xX1xX4fxX10xX2bxX9xXaxX7fxX23xX141xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX7fxX54xX1xX6xXdxX1exXexX1xX6xX4xX1exXccxXdxX10xX23xX1exX91xXdxX10xXbcxX1exX7xX6xX23xX22xX1exXexX4fxX141xX23xX22xX1exXccxX27xX4xX1exXexX4fxX6xX23xX1xX1exX54xXdxX23xX1xX1exXexX10xX1exXexX1xX27xX15xX1exX7xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7fxX2xX68xX74xX1edxX1aaxXbfxX76xX1xXexXbcxXaxX2fxX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXccxXdxX51xX23xX3xX1exX3xX70xXdxX51xXbcxX3xX7xX4bxX23xX22xX3xXexX4fxX141xX23xX22xX3xXccxX36exX4xX3xXexX4fxX6xX23xX1xX3xX54xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXexX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX0xX7fxX6xX2fxX0xX7fxX7xXexX4fxX141xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX91xXaxX2fxXcxX4fxX141xX23xX22xX3xX54xX1xXdxX3xX23xX1xXdxXb06xX27xX3xX23xX22xX42xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXb06xX3xX22xX8b4xXbxX3xX54xX1xXe4xX3xX54xX1xXbbxX23xX3xX91xX141xX3xX91xXc9xX4xX1xX3xXccxX355xX23xX1xX3xX192xX141xXe0xXdxX91xX1exX2xX68xX3xXexX1xX7faxX3xX54xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXexX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX4xX3axX6xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xXe0xX3a5xX23xX3xX91xX27xX15xX3xXexX4fxX7faxX3xXbcxX36exX4xX3xXexXbbxX23xX22xX3xXexX4fxX63xXcbbxX23xX22xX3xX54xX1xX4bxX57xX3xX23xX1xX7cxXexX3xX5xX42xX3xX1xX141xX71xXexX3xX70xX60fxX23xX22xX3xX54xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xXccxXdxX51xX23xX76xX0xX7fxXbxX2fxX0xX7fxX91xXdxXe0xX2fxX0xX7fxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX98xX27xX15xX36xXexX3xXexX399xXbcxX3xX70xX71xXexX3xX2xX1edxX76xX1aaxXbfxXbfxX3xXexX7cxX23xX3xX1xX3exXdxX3xX7xX3exX23xX3xXe0xX5d3xX3xX4xX4bxX3xXae0xX6xXbcxXaxX3xX1xX4fxX10xX2bxX9xXaxX7fxX23xX141xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX7fxX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX98xX27xX15xX10xXexX1exXexX6xXbcxX1exX91xX6xXexX1exX2xX1edxX1exX1aaxXbfxXbfxX1exXexX6xX23xX1exX1xX6xXdxX1exX7xX6xX23xX1exXe0xX27xX1exX4xX6xX1exX23xX6xXbcxX7fxX2xX68xX77xX78xX74xXbfxX76xX1xXexXbcxXaxX2fxX0xXdxXbcxX22xX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX7fxXbcxX10xX91xXdxX6xX7fxX2xX77xXbfxX7fxX23xX10xX1a1xX7xX7fxX77xXbfxX77xXbfxX7fxX2xXbfxX78xX91xXbfxX77xX2xX74xX68xXbfxXbfxXexX1edxX77xX78xX2xX5xX78xX1exX2xX2xXbfxX91xX2xX2xX74xX75xX78xX74xX79xXexX79xX68xX78xX77xX5xX74xX1exX68xX76xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX23xX1xX3xXexX36xX3xXcxX1xX3axX15xX3xX7xX3exX23xX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX4fxXdxX51xX23xX3xX54xX1xX4bxX57xX3xXexX5axX23xX22xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX68xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX70xX71xXexX3xX74xX75xX76xX77xX78xX79xX3xXexX7cxX23xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxX6xX2fxX0xX91xXdxXe0xX2fxX0xX7xXexX4fxX141xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX98xX27xX15xX36xXexX3xXexX399xXbcxX3xX70xX71xXexX3xX2xX1edxX76xX1aaxXbfxXbfxX3xXexX7cxX23xX3xX1xX3exXdxX3xX7xX3exX23xX3xXe0xX5d3xX3xX4xX4bxX3xXae0xX6xXbcxXaxX3xX1xX4fxX10xX2bxX9xXaxX7fxX23xX141xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX7fxX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX98xX27xX15xX10xXexX1exXexX6xXbcxX1exX91xX6xXexX1exX2xX1edxX1exX1aaxXbfxXbfxX1exXexX6xX23xX1exX1xX6xXdxX1exX7xX6xX23xX1exXe0xX27xX1exX4xX6xX1exX23xX6xXbcxX7fxX2xX68xX77xX78xX74xXbfxX76xX1xXexXbcxXaxX2fxX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX98xX27xX15xX36xXexX3xXexX399xXbcxX3xX70xX71xXexX3xX2xX1edxX76xX1aaxXbfxXbfxX3xXexX7cxX23xX3xX1xX3exXdxX3xX7xX3exX23xX3xXe0xX5d3xX3xX4xX4bxX3xXae0xX6xXbcxX0xX7fxX6xX2fxX0xX7fxX7xXexX4fxX141xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX91xXaxX2fxX846xX1xX7cxX23xX3xX70xX7cxX27xX3xX7xX3exX23xX3xX5xX63xX64xX23xX22xX3xX54xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4bxX4xX3xX1xX3exXdxX3xX7xX3exX23xX3xX70xX71xXexX3xX2xX1edxX76xX1aaxXbfxXbfxX3xXexX7cxX23xX57xX3xXexX4fxXc9xX3xX22xXdxX4bxX3xX79xX79xX1edxX3xXexbe42xX3xX70xX121xX23xX22xX3xX5xX42xX3xXbcxX5d3xX4xX3xXexXdxXc5xX27xX3xX23xX22xX42xX23xX1xX3xXae0xXae0xe40axX846xXcxXae0xXcxX3xX41xX42xX3xXcxX45xX23xX1xX3xX70xX8b4xXexX3xX4fxX6xX3xXexX4fxX141xX23xX22xX3xXe0xX5d3xX3xX4xX4bxX3xXae0xX6xXbcxX3xX23xXbbxXbcxX3xX77xXbfxX77xXbfxX76xX0xX7fxXbxX2fxX0xX7fxX91xXdxXe0xX2fxX0xX7fxX5xXdxX2fxX0xX7fxX27xX5xX2fxX0xX91xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4fxXaxX2fxX0xX7fxX91xXdxXe0xX2fxX0xX7fxX91xXdxXe0xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX845xX27xXexX1xX141xX4fxXaxX2fxX163xX4bxX3xXcxX399xX23xX0xX7fxXbxX2f
Bá Tân