Thành kính Lễ Báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ
(Baohatinh.vn) - Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên Lễ Báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) chỉ tổ chức phần tế lễ truyền thống và hạn chế người tham gia.
85c3x89a1x1139ex13708xaec3xc160x10b25xe088x11800xX7xf914xaf9ax9c92x9b08xce83xfb29xX5xfb80xXax85e8xXcxX1x10097xa043xX1xX3x9f39xd667xX16xX1xX3x132d1x898dxX3xeb21x8aa6xb741xX3xf4faxX16xX3xc946x12a70xX3xe9a3xX15xXdxX3x10c70xc212x874exX3xX7xb338xX3xX21xc973xXdxX3xe9a6x11e4axec04xX3x10460x12895xX0xfb00xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX6x93bcxXaxX12xX2fxbc11xX3cxX3xX16xX6xcc93x90a8xX3xX53xX23xX3xX53xc87exX4xX1xX3xfffbxb95fxX16xX1xX3xX3axfe59x8e74xb49fx114dbxd0f3xX2x94bcxX3xX2bxX6xX16xX30xX3xX53xXdxX1fxX16xX3xX67xXdxc5acxX16xX3xXbxX1xcc6dxX4xX3xXexd8d0xXbxX3xX16xc0d4xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX3x9931xX3xXbxX1xb28fxd35exX16xX30xX3xX28x13aabxddd3xX3xX1exXdxX8exXbfxX5dxX3xXexX1xX63xX3x8ac9xf6f4xX3xX3ex13aeexX16xX30xX3xX1ex8a55xX16xX1xX3xb743xX3exX15xX3xXcxXd4xX16xX1xcf20xX3xX4xX1xff6cxX3xXexX3fxX3xX4xX1xX86xX4xX3xXbxX1xX3bxX16xX3xXexX81xX3xX5xX1fxX3xXexf4edxXbfxX5cx10b46xX16xX3xXexX1xc4d8xX16xX30xX3x12756xX15xX3xX1xX8axX16xX3xX4xX1xX81xX3xX16xX30xXb8xXb9xXdxX3xXexX1xX6xX3cxX3xX30xXdxX6xa3d6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX23xX53xX5cxXaxX12x121eexX22xX16xX30xX3xX2x10049xX41xX13bxX3xXd8xXexX86xX4xX3xX2xX13bxX3xXexX1xX22xX16xX30xX3xX2xX3xX16xX57xX3cxX3xX2fxX1xX25xX3cxX3xX70xX3bxX16xXe0xX5dxX3x11324xX21xX2fxX70xX3xXbxX1xXb8xXb9xX16xX30xX3xX28xXbexXbfxX3xX1exXdxX8exXbfxX3xXd8xXexX1xX63xX3xXcbxXccxX3xX3exXcfxX16xX30xX3xX1exXd4xX16xX1xXe0xX3xX106xX15xX3xX4xX23xX16xX3xX4xX1xX22xXbfxX3xX1x8890xX3xX21xX37xXdxX3xX2bxXccxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1xX3xXexX3fxX3xX4xX1xX86xX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX16xX3xXexX8axXdxX3xX2bxXfdxX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX23xX53xX5cxXaxX12xX0xXdxX3cxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3axX10xX16xXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXax10c0bxXdxX53xXexX1xc269xX3x9e1fxX2x13954xXbxXcbx1234exX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX210xX3xa6a5xX2x88f7xXbxXcbxX217xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX11fxX67xX6xX23xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11fxX106xX16xX41xX16xX10xX20bxX7xX41xX13bxX13bxX223xX212xX41xc678xX223xX53xX212xX2xX214xX2xX212xX2xX2xXexX221xX223xde36xX73xX2xX5xX223xX11fxcfb9xXbxX10xX30xb3b1xXfaxX9xX256xX13bxX221xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxXaxX3xX20bxXdxX53xXexX1xX9xXaxX212xX2xX214xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX221xX2xX223xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX6xXbxXexXdxX23xX16xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXcbxXexX71xX6xX5xXdxX30xX16xX210xX3xX25cxXbfxX7xXexXdx103d1xX5cxX217xXaxX12xX3axX29xX16xX30xX3xXexX22xX4xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1fxX3xX2bxXb8x131fcxX4xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX23xX16xX3xX4xX1xX22xXbfxX3xX106xX15xX3xX4xX22xX4xX3xX4x11101xX3xX4xX6xX23xX3xXexXbfxX3fxXdxX3xXexX3fxX3xX4xX1xX86xX4xX3xX4xX1xXbfxX3xX2bxX22xX23xX5dxX3xXexXfaxX6xX16xX30xX3xX16xX30xX1xXdxX8exX3cxX5dxX3xXexf608xX3xX5xaca6xX16xX30xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1xX3xX106x97f6xXdxX3xX106xX63xX3xa67fxXbfxX6xX16xX3xXexXfaxXdxXfdxXbfxX3xX2bxda24xX16xX1xX3xX2bxXccxX3xX4xc1b8xX3xX16xX1xXdxXfdxXbfxX3xX2bxX36fxX16xX30xX3xX30xX36fxXbxX3xXcbxX25xX5cxX3xX53xX31xX16xX30xX3xX35bxXbfxX8exX3xX1xXb8x88c3xX16xX30xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX23xX53xX5cxXaxX12xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX3xXd8xX2x8be7xX73xX223xX3xX71xX3xX2xX221xX256xX3b5xXe0xX5dxX3xX5xX15xX3xX16xX30xXb8xXb9xXdxX3xX5xX15xX16xX30xX3xX28xXbexXbfxX3xX1exXdxX8exXbfxX5dxX3xX1xXbfxX5cxX68xX16xX3xXcxX1xXdxX8exX16xX3xX1execdcxX4xX3xXd8xX16xX6xX5cxX3xX5xX15xX3xXbxX1xXb8xXb9xX16xX30xX3xX28xXbexXbfxX3xX1exXdxX8exXbfxX5dxX3xXexX1xX63xX3xXcbxXccxX3xX3exXcfxX16xX30xX3xX1exXd4xX16xX1xXe0xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX23xX53xX5cxXaxX12xXcxXb8xX38fxX16xX30xX3xXexXfaxXbfxX5cxXfdxX16xX5dxX3xX5x130f5xX4xX3xXexX1xX25xX16xX3xX3cxcda6xXbfxX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX3xX4xX1xXbfxX5cx12e68xX16xX3xX53xX8axX5dxX3xX67x109e6xX16xX30xX3xX53xXb8xX16xX30xX3xXex115dcxX3xX16xX439xXdxX3xX3exXcfxX16xX30xX3xX1exXd4xX16xX1xX3xXcbxXbfx99a5xXexX3xX1xXdxX68xX16xX3xX3cxX3e7xXexX3xX4xX23xX16xX3xX1xX3fxX3xX2bxXdxX3xXfaxX6xX3xX106xX15xX3xXexX1xcef2xXexX3xX5xX8exX16xX3xX3cxX478xX5cxX3xXexXdxX81xX16xX30xX5dxX3xX7xX6xXbfxX3xX2bxX36fxX3xX2bxX86xX6xX3xX67xX496xX3xX2bxXb8xX2ffxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXfaxX6xX5dxX3xX2bxXb8xX2ffxX4xX3xX2bxec39xXexX3xXexX8exX16xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX5dxX3xX4xX36fxX3xX16xX30xX1xXd4xX6xX3xX5xX15xX3xf490xX3exX193xX3xX21xX37xXdxX3xX67x98a0xXexX3xX2bxXb8xX2ffxX4xX3xX1xX3fxeacbxX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX23xX53xX5cxXaxX12xX0xXdxX3cxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXexX1xXbfxX3cxX67xX3xXdxX3axX10xX16xXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX20bxXdxX53xXexX1xX210xX3xX212xX2xX214xXbxXcbxX217xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX210xX3xX221xX2xX223xXbxXcbxX217xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX11fxX67xX6xX23xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11fxX106xX16xX41xX16xX10xX20bxX7xX41xX13bxX13bxX223xX212xX41xX2xX223xX212xX53xX212xX2xX214xX3b5xX73xX13bxX13bxXexX212xX73xX13bxX214xX3b5xX5xX223xX11fxX25cxXbxX10xX30xX260xXfaxX9xX212xX73xX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxXaxX3xX20bxXdxX53xXexX1xX9xXaxX212xX2xX214xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX221xX2xX223xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX23xX53xX5cxXaxX12xXcxXbfxX3fxXdxX3xXexX1xX38fxX3xX4xc624xX6xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX3xX5xX355xX16xX3xX5xX8exX16xX3xXexX8axXdxX3xX35bxXbfxX8exX3xX1xXb8xX38fxX16xX30xX3xX28xXbexXbfxX3xX1exXdxX8exXbfxX5dxX3xX7xX6xXbfxX3xX16xX15xX5cxX5dxX3xX29xX16xX30xX3xXfaxX6xX3xX19xXdxX16xX1xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXcxX1xX57xX16xX30xX3xX1exX23xX16xX30xX3xX1xX193xX4xX3xX1xX15xX16xX1xX3xXexXdxX81xX16xX3xXexX355xXdxX11fxX3xX6exXfdxX3xX7xX6xXbfxX5dxX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX3xX4xX36fxX3xX3b5xX223xX3xX16xX57xX3cxX3xX2bxXb8xX2ffxX4xX3xXbxX1xX23xX16xX30xX3xX5xX15xX3cxX3xX35bxXbfxX6xX16xX3xXexXfaxX23xX16xX30xX3xXexXfaxXdxXfdxXbfxX3xX2bxX367xX16xX1xX3xX16xX1xX15xX3xX1exX8exX3xX106xX15xX3xX4xX36fxX3xX2bxX36fxX16xX30xX3xX30xX36fxXbxX3xX4xX29xX16xX30xX3xXexXfaxX8axX16xX30xX3xXexX23xX3xX5xX355xX16xX3xX4xX1xX23xX3xX2bxX478xXexX3xX16xXb8xX355xX4xX11fxX3xdec8xX16xX30xX3xX2bxXb8xX2ffxX4xX3xX7xXbfxX16xX30xX3xX4xX1xX86xX4xX3xX2bxXdxX3xX7xX86xX3xX16xX1xX15xX3xd5f3xXdxX16xX1xX3xX3b5xX3xX5xX3bxX16xX3xX106xX15xX23xX3xX16xX1x95faxX16xX30xX3xX16xX57xX3cxX3xX2xX221xX3b5xX3b5xX5dxX3xX2xX221xX3b5xX249xX5dxX3xX2xX221xX3b5xX73xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX23xX53xX5cxXaxX12xX0xXdxX3cxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3axX10xX16xXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX20bxXdxX53xXexX1xX210xX3xX212xX2xX214xXbxXcbxX217xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX210xX3xX221xX2xX223xXbxXcbxX217xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX11fxX67xX6xX23xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11fxX106xX16xX41xX16xX10xX20bxX7xX41xX13bxX13bxX223xX212xX41xX249xX223xX53xX212xX2xX214xX2xX249xX3b5xX249xXexX13bxX73xX214xX212xX249xX5xX223xX11fxX25cxXbxX10xX30xX260xXfaxX9xX221xX3b5xX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxXaxX3xX20bxXdxX53xXexX1xX9xXaxX212xX2xX214xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX221xX2xX223xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX6xXbxXexXdxX23xX16xXaxX12xX3axX29xX16xX30xX3xXexX22xX4xX3xX2bxa8caxX3cxX3xX67xX827xX23xX3xXbxX1xX345xX16xX30xX3xX4xX1xX102xX16xX30xX3xX53xX63xX4xX1xX3xX3axX6dxX6exX6fxX70xX71xX2xX73xX3xX2bxXb8xX2ffxX4xX3xX67xX6xX16xX3xXexX3fxX3xX4xX1xX86xX4xX3xX4xX1xX439xX3xXexXfaxX193xX16xX30xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX23xX53xX5cxXaxX12xX6exXfdxX3xX1xXb8xXbfxX5dxX3xX29xX16xX30xX3xX2bxXccxX3xX4xX36fxX3xX16xX1xXdxXfdxXbfxX3xX2bxX36fxX16xX30xX3xX30xX36fxXbxX3xXcbxX25xX5cxX3xX53xX31xX16xX30xX3xX35bxXbfxX8exX3xX1xXb8xX38fxX16xX30xX3xX28xXbexXbfxX3xX1exXdxX8exXbfxX3xX16xX1xXb8xX3xX2bxX4f2xXbxX3xX2bxXbexXbxX3xX2fxX1xX25xX3cxX3x12519xX22xX3xX16xX30xX57xX16xX3xX19xX1xX10xX3xX2bxXb8xX6xX3xX53xX345xX16xX30xX3xX16xXb8xX355xX4xX3xXexX466xX3xX16xX439xXdxX3xX3exXcfxX16xX30xX3xX1exXd4xX16xX1xX3xX106xXfdxX3xXexXb8xX355xXdxX3xX4xX1xX23xX3xX4xX22xX16xX1xX3xX2bxXcfxX16xX30xX3x107f4xda67xX3xXcxXfaxX10xX23xX3xXd8xX16xX6xX5cxX3xX5xX15xX3xXbxX1xXb8xXb9xX16xX30xX3xX28xXbexXbfxX3xX1exXdxX8exXbfxXe0xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX23xX53xX5cxXaxX12xX135xX6xXbfxX3xX19xX1xXdxX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX3xX3cxX478xXexX5dxX3xX2fxX1xX25xX16xX3xX53xX25xX16xX3xX2bxXccxX3xX5xXbexXbxX3xX2bxXfdxX16xX3xXexX1xXb9xX3xX30xX1xXdxX3xX16xX1xXbexX16xX3xX4xX29xX16xX30xX3xX5xX6xX23xX3xXexX23xX3xX5xX355xX16xX3xX4xX602xX6xX3xX29xX16xX30xX3xX106xX355xXdxX3xX16xXb8xX355xX4xX3xX106xX355xXdxX3xX53xX25xX16xX11fxX3xX2fxX57xX3cxX3xX2xX73xX73xX13bxX5dxX3xX2bxXfdxX16xX3xXexX1xXb9xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX3xX2bxXb8xX2ffxX4xX3xX21xX3e7xX3xX6exX57xX16xX3xX1xX36fxX6xX3xX71xX3xXcxX1xX29xX16xX30xX3xXexXdxX16xX3xXd8xX16xX6xX5cxX3xX5xX15xX3xX21xX3e7xX3xX6exX57xX16xX3xX1xX36fxX6xX3xX71xX3xXcxX1xX454xX3xXexX1xX6xX23xX3xX106xX15xX3xX70xXbfxX3xX5xX63xX4xX1xXe0xX3xX4xX29xX16xX30xX3xX16xX1xXbexX16xX3xX5xX15xX3xX70xXdxX3xXexX1axX4xX1xX3xX5xX63xX4xX1xX3xX7xX34xX3xX106xX57xX16xX3xX1xX36fxX6xX3xX4xX478xXbxX3x9327xXbfxX102xX4xX3xX30xXdxX6xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX23xX53xX5cxXaxX12xX0xXdxX3cxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3axX10xX16xXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX20bxXdxX53xXexX1xX210xX3xX212xX2xX214xXbxXcbxX217xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX210xX3xX221xX2xX223xXbxXcbxX217xXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX11fxX67xX6xX23xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11fxX106xX16xX41xX16xX10xX20bxX7xX41xX13bxX13bxX223xX212xX41xX249xX223xX53xX212xX2xX214xX2xX212xX221xX221xXexX212xX13bxX214xX3b5xX2xX5xX223xX11fxX25cxXbxX10xX30xX260xXfaxX9xX212xX13bxX212xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxXaxX3xX20bxXdxX53xXexX1xX9xXaxX212xX2xX214xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX221xX2xX223xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX6xXbxXexXdxX23xX16xXaxX12xX1exXccxX16xX1xX3xX2bxX8axX23xX3xX4xX1xX1axX16xX1xX3xX35bxXbfxX5cxXfdxX16xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX478xXbxX3xX106xX15xX3xX4xX23xX16xX3xX4xX1xX22xXbfxX3xX1xX193xX3xX21xX37xXdxX3xX53xX25xX16xX30xX3xX1xXb8xX38fxX16xX30xX3xXexXb8xXb4xX16xX30xX3xX16xXdxX68xX3cxX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX23xX53xX5cxXaxX12xX28xX454xX3xXexX342xX3xX5xX345xX16xX30xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1xX3xX106xX355xXdxX3xX29xX16xX30xX5dxX3xX1x12ccbxX16xX30xX3xX16xX57xX3cxX5dxX3xX4xX1xX1axX16xX1xX3xX35bxXbfxX5cxXfdxX16xX5dxX3xX2fxX1xX25xX16xX3xX53xX25xX16xX3xX106xX15xX3xX4xX23xX16xX3xX4xX1xX22xXbfxX3xX53xX345xX16xX30xX3xX1xX193xX3xX21xX37xXdxX3xXexX3fxX3xX4xX1xX86xX4xX3xX13bxX3xX5xX1fxX3xX4xX1xX1axX16xX1xX3xX5xX15xX3xX5xX1fxX3xX67xX22xX23xX3xX25xX16xX3xX106xX15xX23xX3xX16xX30xX15xX5cxX3xX2xX13bxX3xXexX1xX22xX16xX30xX3x9d0exXdxX8exX16xX30xX3xX106xX15xX3xX5xX1fxX3xX30xXdxX45cxX3xX106xX15xX23xX3xX16xX30xX15xX5cxX3xX13bxX223xX41xX73xX3xX25xX3cxX3xX5xX63xX4xX1xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX106xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXfaxX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX7xXexXfaxX23xX16xX30xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX8exX16xX3xX35bxXbfxX6xX16xX210xX0xX41xX7xXexXfaxX23xX16xX30xX12xX0xXbfxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX71xXexX1xXbfxX3cxX67xX71xX6xX16xX53xX71xX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX22xX4xX3xX53xX345xX16xX30xX3xX1xX193xX3xXb4xX3xX3exX15xX3xXcxXd4xX16xX1xX3xXexX102xXdxX3xX30xXdxX827xX16xX3xX5xX1fxX3xX4xX439xX16xX30xX3x1383cxXbbexX3cxX3xXexX1xX22xX16xX30xX3xXc27xXdxX8exX16xX30xXaxX3xX1xXfaxX10xX2e7xX9xXaxX41xX16xXbfxXdxX71xX1xX23xX16xX30xX71xX7xX23xX16xX30xX71xX5xX6xX41xX4xX6xX4xX71xX53xX23xX16xX30xX71xX1xX23xX71xX23xX71xX1xX6xX71xXexXdxX16xX1xX71xXexX23xXdxX71xX30xXdxX6xX16xX71xX5xX10xX71xX4xXbfxX16xX30xX71xXfaxX6xX3cxX71xXexX1xX6xX16xX30xX71xX30xXdxX10xX16xX30xX41xX13bxX13bxX249xX2xX13bxX223xX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX30xX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX41xX3cxX10xX53xXdxX6xX41xX2xX13bxX223xX41xX16xX10xX20bxX7xX41xX13bxX13bxX223xX212xX41xX2xX212xX223xX53xX221xX13bxX2xX3b5xX13bxX2xX73xXexX214xX73xX214xX256xX223xX5xX223xX11fxX25cxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX106xX12xX0xX7xXexXfaxX23xX16xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX22xX4xX3xX53xX345xX16xX30xX3xX1xX193xX3xXb4xX3xX3exX15xX3xXcxXd4xX16xX1xX3xXexX102xXdxX3xX30xXdxX827xX16xX3xX5xX1fxX3xX4xX439xX16xX30xX3xXcdcxXbbexX3cxX3xXexX1xX22xX16xX30xX3xXc27xXdxX8exX16xX30xXaxX3xX1xXfaxX10xX2e7xX9xXaxX41xX16xXbfxXdxX71xX1xX23xX16xX30xX71xX7xX23xX16xX30xX71xX5xX6xX41xX4xX6xX4xX71xX53xX23xX16xX30xX71xX1xX23xX71xX23xX71xX1xX6xX71xXexXdxX16xX1xX71xXexX23xXdxX71xX30xXdxX6xX16xX71xX5xX10xX71xX4xXbfxX16xX30xX71xXfaxX6xX3cxX71xXexX1xX6xX16xX30xX71xX30xXdxX10xX16xX30xX41xX13bxX13bxX249xX2xX13bxX223xX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX3axX22xX4xX3xX53xX345xX16xX30xX3xX1xX193xX3xXb4xX3xX3exX15xX3xXcxXd4xX16xX1xX3xXexX102xXdxX3xX30xXdxX827xX16xX3xX5xX1fxX3xX4xX439xX16xX30xX3xXcdcxXbbexX3cxX3xXexX1xX22xX16xX30xX3xXc27xXdxX8exX16xX30xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXfaxX23xX16xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX907xX1xX22xX4xX3xX106xX355xXdxX3xX19xX1xX29xX16xX30xX3xX19xX1xX1axX3xX16xX22xX23xX3xX16xX86xX4xX3xX4xX1xXbfxd816xX16xX3xX67xX63xX3xX5xX1fxX3xXexX81xX3xXexX3fxX3xXexXfaxX23xX16xX30xX3xX53xX63xXbxX3xXcdcxXbbexX3cxX3xXexX1xX22xX16xX30xX3xXc27xXdxX8exX16xX30xX3xXexX1xXb8xXb9xX16xX30xX3xX16xXdxX8exX16xX5dxX3xX16xX57xX3cxX3xX16xX6xX5cxX5dxX3xXexXfaxX23xX16xX30xX3xX67xX102xXdxX3xX4xX827xX16xX1xX3xX53xX63xX4xX1xX3xX67xX68xX16xX1xX3xX3axX6dxX6exX6fxX70xX71xX2xX73xX3xX53xXdxX1fxX16xX3xX67xXdxX81xX16xX3xXbxX1xX86xX4xX3xXexX8axXbxX5dxX3xX16xX1xXdxXfdxXbfxX3xX53xX345xX16xX30xX3xX1xX193xX3xXb4xX3xX3exX15xX3xXcxXd4xX16xX1xX3xXexX3fxX3xX4xX1xX86xX4xX3xXexX81xX3xXexX3fxX5dxX3xX67xX22xX23xX3xX25xX16xX3xX106xX355xXdxX3xX35bxXbfxX5cxX3xX3cxX29xX3xX30xX193xX16xX3xX16xX1xd48bxX5dxX3xXexXdxX81xXexX3xX19xXdxX68xX3cxX11fxX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX106xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX57xX3cxX3xX70xX3bxX16xX5dxX3xX16xX30xX1xX10xX3xX4xX1xXbfxX5cxX68xX16xX3xX106xX63xX3xX35bxXbfxX6xX16xX3xX3exX15xX3xXcxXd4xX16xX1xX3xX2bxXb8xX2ffxX4xX3xX2bxX4caxXexX3xXexX8exX16xX3xXexX1xX10xX23xX3xXexXdxX81xX16xX30xX3xX1xX3fxX3xX30xX3bxX3cxXaxX3xX1xXfaxX10xX2e7xX9xXaxX41xX16xXbfxXdxX71xX1xX23xX16xX30xX71xX7xX23xX16xX30xX71xX5xX6xX41xX16xX6xX3cxX71xX53xX6xX16xX71xX16xX30xX1xX10xX71xX4xX1xXbfxX5cxX10xX16xX71xX106xXdxX71xX35bxXbfxX6xX16xX71xX1xX6xX71xXexXdxX16xX1xX71xX53xXbfxX23xX4xX71xX53xX6xXexX71xXexX10xX16xX71xXexX1xX10xX23xX71xXexXdxX10xX16xX30xX71xX1xX23xX71xX30xX6xX3cxX41xX13bxX13bxX212xX249xX212xX223xX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX30xX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX41xX3cxX10xX53xXdxX6xX41xX2xX13bxX223xX41xX16xX10xX20bxX7xX41xX13bxX13bxX223xX214xX41xX2xX221xX3b5xX53xX13bxX13bxX13bxX221xX214xX221xX221xXexX256xX249xX13bxX221xX214xX5xX223xX11fxX25cxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX106xX12xX0xX7xXexXfaxX23xX16xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX57xX3cxX3xX70xX3bxX16xX5dxX3xX16xX30xX1xX10xX3xX4xX1xXbfxX5cxX68xX16xX3xX106xX63xX3xX35bxXbfxX6xX16xX3xX3exX15xX3xXcxXd4xX16xX1xX3xX2bxXb8xX2ffxX4xX3xX2bxX4caxXexX3xXexX8exX16xX3xXexX1xX10xX23xX3xXexXdxX81xX16xX30xX3xX1xX3fxX3xX30xX3bxX3cxXaxX3xX1xXfaxX10xX2e7xX9xXaxX41xX16xXbfxXdxX71xX1xX23xX16xX30xX71xX7xX23xX16xX30xX71xX5xX6xX41xX16xX6xX3cxX71xX53xX6xX16xX71xX16xX30xX1xX10xX71xX4xX1xXbfxX5cxX10xX16xX71xX106xXdxX71xX35bxXbfxX6xX16xX71xX1xX6xX71xXexXdxX16xX1xX71xX53xXbfxX23xX4xX71xX53xX6xXexX71xXexX10xX16xX71xXexX1xX10xX23xX71xXexXdxX10xX16xX30xX71xX1xX23xX71xX30xX6xX3cxX41xX13bxX13bxX212xX249xX212xX223xX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX2fxX57xX3cxX3xX70xX3bxX16xX5dxX3xX16xX30xX1xX10xX3xX4xX1xXbfxX5cxX68xX16xX3xX106xX63xX3xX35bxXbfxX6xX16xX3xX3exX15xX3xXcxXd4xX16xX1xX3xX2bxXb8xX2ffxX4xX3xX2bxX4caxXexX3xXexX8exX16xX3xXexX1xX10xX23xX3xXexXdxX81xX16xX30xX3xX1xX3fxX3xX30xX3bxX3cxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXfaxX23xX16xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXcxXfaxX6xX16xX30xX3xX16xX30xX1xXdxX8exX3cxX5dxX3xX4xX3fxX3xX19xX1axX16xX1xX3xX53xXb8xX355xXdxX3xX4xX1xX25xX16xX3xX16xX439xXdxX3xX21xX8axX4xX1xX3xXcxf50fxX3xXd8xXbxX1xXb8xXb9xX16xX30xX3xX28xXbexXbfxX3xX1exXdxX8exXbfxX5dxX3xXcxX8c6xX3xX3exXcfxX16xX30xX3xX1exXd4xX16xX1xX5dxX3xX3exX15xX3xXcxXd4xX16xX1xXe0xX5dxX3xX70xXdxX3xXexX1axX4xX1xX3xX5xX63xX4xX1xX3xX7xX34xX3xX106xX57xX16xX3xX1xX36fxX6xX3xX4xX478xXbxX3xXa2cxXbfxX102xX4xX3xX30xXdxX6xX3xX2bxXfdxX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX3xX5xX15xX3xX16xX38fxXdxX3xX5xXdxX16xX1xX3xXexX1xXdxX8exX16xX30xX3xXexX1xXb9xX3xXexX31xX3xX106xX63xX3xX35bxXbfxX6xX16xX3xXexXfaxXdxXfdxXbfxX3xX1exX8exX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX5xXdxX8exX3cxX5dxX3xX4xXb8xX38fxX16xX30xX3xXexXfaxX31xX4xX5dxX3xX106xX367xX3xX53xX25xX16xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX106xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX3bxXbfxX3xXcbxXbfxX25xX16xX3xX30xX1xX496xX3xXexX1xX57xX3cxX3xX2bxXfdxX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxXaxX3xX1xXfaxX10xX2e7xX9xXaxX41xX53xXdxX10xX3cxX71xX53xX10xX16xX41xX53xX6xXbfxX71xXcbxXbfxX6xX16xX71xX30xX1xX10xX71xXexX1xX6xX3cxX71xX53xX10xX16xX71xX53xX23xX71xX53xX6xXdxX71xX16xX30xXbfxX71xX7xXbfxX71xX67xXbfxXdxX71xX4xX6xX3cxX71xX1xX23xX41xX13bxX13bxX212xX212xX256xX3b5xX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX30xX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX41xX3cxX10xX53xXdxX6xX41xX2xX13bxX223xX41xX16xX10xX20bxX7xX41xX13bxX13bxX223xX214xX41xX2xX3b5xX13bxX53xX2xX223xX223xX3b5xX2xX2xX3b5xXexX212xX221xX73xX223xX249xX5xX223xX11fxX25cxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX106xX12xX0xX7xXexXfaxX23xX16xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX3bxXbfxX3xXcbxXbfxX25xX16xX3xX30xX1xX496xX3xXexX1xX57xX3cxX3xX2bxXfdxX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxXaxX3xX1xXfaxX10xX2e7xX9xXaxX41xX53xXdxX10xX3cxX71xX53xX10xX16xX41xX53xX6xXbfxX71xXcbxXbfxX6xX16xX71xX30xX1xX10xX71xXexX1xX6xX3cxX71xX53xX10xX16xX71xX53xX23xX71xX53xX6xXdxX71xX16xX30xXbfxX71xX7xXbfxX71xX67xXbfxXdxX71xX4xX6xX3cxX71xX1xX23xX41xX13bxX13bxX212xX212xX256xX3b5xX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX28xX3bxXbfxX3xXcbxXbfxX25xX16xX3xX30xX1xX496xX3xXexX1xX57xX3cxX3xX2bxXfdxX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXfaxX23xX16xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX21xX478xXexX3xX4xX86xX3xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX3xX30xX1xX496xX3xXexX1xX57xX3cxX3xX106xX37xX16xX30xX3xX2bxX478xXexX3xX28xXbexXbfxX3xX1exXdxX8exXbfxX5dxX3xXcxX8c6xX3xX3exXcfxX16xX30xX3xX1exXd4xX16xX1xX5dxX3xX3exX15xX3xXcxXd4xX16xX1xX3xX4x124e9xX16xX30xX3xX7x100b7xX3xX2bxXb8xX2ffxX4xX3xX5xX4f2xX16xX30xX3xX16xX30xX1xX10xX3xX106xXfdxX3xX7xX31xX3xXexX1axX4xX1xX3xX106xX15xX3xX2bxX63xX6xX3xX53xX6xX16xX1xX3xX30xX4f2xX16xX3xX106xX355xXdxX3xXexX8exX16xX3xXexXbfxX3fxXdxX3xX4xX602xX6xX3xX3cxX3e7xXexX3xX106xX63xX3xX35bxXbfxX6xX16xX3xX2bxXb8xX2ffxX4xX3xX2bxX4caxXexX3xXexX8exX16xX3xXexX1xX10xX23xX3xX4e9xXexXdxX81xX16xX30xX3xX1xX3fxX3xX30xX3bxX3cxX4fcxX11fxX3xX28xX36fxX3xX5xX15xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xXdxX3xX21xX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX3xX71xX3xX3cxX3e7xXexX3xX106xX63xX3xX35bxXbfxX6xX16xX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xXbxX1xX317xX4xX3xX106xX317xX3xX3b5xX3xXexXfaxXdxXfdxXbfxX3xX106xXbfxX6xX3xX1exX8exX11fxX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX106xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xXbfxX5xX12xX0xX53xXdxX106xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXfaxXaxX12xX0xX41xX53xXdxX106xX12xX0xX41xX53xXdxX106xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc85cxXbfxXexX1xX23xXfaxXaxX12xXcxX1xXbfxX3xX3exXbbexX16xX30xX3xX71xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxXfaxX439xX4xX0xX41xXbxX12
Thu Hằng - Thanh Trúc