Nhà thờ Phạm Hiệu - Phạm Duy Triệu được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
(Baohatinh.vn) - Nhà thờ Phạm Hiệu - Phạm Duy Triệu được xây dựng tại xã Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh), là nơi thờ phụng các quan Phạm Hiệu - Phạm Duy Triệu và tổ tiên dòng tộc Phạm Duy.
1f9cx4fe7x8d3cx42e4x4a5ax63efx7515x41c2x4259xX7x49c1x3d41x40dfx701dx7f02x7d7dxX5x8848xXax789bx7e37xX1xa405xX3xXexX1x5315xX3xb83dxX1xa7ccx966axX3x659axXdx8242x3e2exX3x5881xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3x7faaxX23x824cxX3xXcxb51axXdxX22xX23xX3x8ecfxb4f0x28f0xX4xX3xX4x356dx990fx27a7xX3xX3dxX1x5a90xX3dxX3xa170xXdxX3xXex35e3xX4xX1xX3xX5x6178xX4xX1xX3xX7x5409xX3xX25xX3x6e6ex70ebxX3dxX3xX1x8106xX6xX3xX4x6cfcxXbxX3xXex845dxX3dxX1xX0x247axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xX45xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX36xX37xX38xX4xX3xb002x6e98xX2exX3xX45x3372xX3dxX3exX3xXexX1dxXdxX3xXa5x4425xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3x30bdxa599xX3dxX3exX3x6b3exXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX20xX15xa9afxX3xX20xX15xX3xXcx64a4xX3dxX1x2962xXc9xX3xX5xX15xX3xX3dx2defxXdxX3xXexX1xX19xX3xXbxX1xb70cxX3dxX3exX3xX4xba53xX4xX3x21dbxX23xX6xX3dxX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX57xX15xX3xXex7b00xX3xXexXdx5039xX3dxX3xX45x94e5xX3dxX3exX3xXex3315xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2ex7035xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxab4exXbcxX45xX2exXaxX12xX0xXdxX1exX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx73d1xX10xX3dxXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXax8925xXdxX45xXexX1xaaa8xX3x7334xX2x63adxXbxXa5x652cxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX15dxX3xad61xX2x335dxXbxXa5xX164xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX126x49b0xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX3dxX1xX126xX57xX3dxX68xX3dxX10xX158xX7xX68x2489xX191xX191xX16exX68xX2xX16ex882fxX45xX170xX2xX16exX191x63cdxX191xX161xXex1fc6xX15fxX170xX19exX16exX5xX170xX126x7169xXbxX3ex4316xX31xX9xX191x65c4xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX36xX37xX38xX4xX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX3xX4xX60xXbxX3xXexX64xX3dxX1xXaxX3xX158xXdxX45xXexX1xX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX16exX2xX170xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxXbcxX3dxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxXexX10xXa5xXexX25xX6xX5xXdxX3exX3dxX15dxX3xX1aaxX23xX7xXexXdxae37xX2exX164xXaxX12x8cbdxXe7xX3dxX3exX3xX2xX1a2xX68xX15fxXc9xX3xa8a2xX136xX13xX2cxX3xXa5xXb3xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xXbbxXbcxX3dxX3exX3xX5xXbcxX3dxX3exX3xXexX31x8a12xX3dxX3exX3xXexX10exX3xX4xX1x3d55xX4xX3xX5x455fxX3xX36xX5cxX3dxX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX17fx87ecxX3dxX3exX3xXa5x92eaxXbxX3xX1xX1dxX3dxX3exX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX3xX4xX60xXbxX3xXexX64xX3dxX1xX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX126xX3x56edxX1dxXdxX3xX45xXdxX22xX3dxX3xX260x251axX3x3103xX20xX25xXcxXcx4461xX2cxXbbxX3xX57xX15xX3xX1xX23xX2exX22xX3dxX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX20xX15xX3xX4x2810xX3dxX3exX3xX36xX3cxX3dxX3exX3xX36x6739xXbcxX3xX3dxX3exX37xX19xXdxX3xX45xXa6xX3dxX3xXa5xXb3xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xXbbxXbcxX3dxX3exX3xX36xXb3xX3xX57x76f4xX3xXexX1xX6xX1exX3xX45xXaaxX3xX17fxX23xX10exXdxX3xX5xX292xX126xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXbcxX45xX2exXaxX12xX2cxX116xX3dxX3exX3xX1xX285xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xX4xX5cxX3xX3dxX3exX23x5d70xX3dxX3xX3ex527fxX4xX3xXex6e60xX3xXbxX1xX49xX6xX3xX136x766bxX4xX126xX3xX2fexX15xXbcxX3xX4xX23xX385xXdxX3xXexX1xX19xXdxX3xXbbxX112xX3xX25xX3xXcxX31xX4exX3dxX1xXc9xX3xX7xX6xX23xX3x6ff3xX1xXdxX3xX1xXbcxX15xX3dxX3xXexX1xX15xX3dxX1xX3xX4xX23xX11bxX4xX3xX4xX1xXdxX2a3xX3dxX3xX2fcxX3xXcxX31xX60xX3dxX3xX13xXdxX3dxX1xXc9xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX6xX3xX4xXbcxX3dxX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX36xXdxX3xX57xX343xX3xXbxX1xX49xX6xX3xX13xX6xX1exX3xX57xX15xX3xX4xX1xX285xX3dxX3xX57xX31axX3dxX3exX3xX36xX60xXexX3xX2f2xX6xX3dxX3xX149xX1xX2a3xXc9xX3xXbxX1xa76bxX3xX20xX15xX3xX20xXbcxX6xX3xX36xX4exX3dxX1xX3xX4xX37xX3xX5xX42xXbxX3xX3dxX3exX1xXdxX22xXbxX3xX5xXa6xX23xX3xX45xX15xXdxX126xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXbcxX45xX2exXaxX12xX0xXdxX1exX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX3dxXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX158xXdxX45xXexX1xX15dxX3xX15fxX2xX161xXbxXa5xX164xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX15dxX3xX16exX2xX170xXbxXa5xX164xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX126xX17fxX6xXbcxX1xX6xXexXdxX3dxX1xX126xX57xX3dxX68xX3dxX10xX158xX7xX68xX191xX191xX191xX16exX68xX2xX16exX198xX45xX170xX2xX16exX191xX1b1xX191xX1b1xXexX16exX2xX198xX16exX1b1xX5xX170xX126xX1aaxXbxX3exX1adxX31xX9xX16exX19exX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX36xX37xX38xX4xX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX3xX4xX60xXbxX3xXexX64xX3dxX1xXaxX3xX158xXdxX45xXexX1xX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX16exX2xX170xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxXbcxX3dxXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX2fexad67xX3xXexX37xaca2xX3dxX3exX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xXexX1dxXdxX3xXa5xXb3xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xXbbxXbcxX3dxX3exXc9xX3xX1xX23xX2exX22xX3dxX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX20xX15xX126xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXbcxX45xX2exXaxX12xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xX57xX15xXbcxX3xX3b3xX1xXbcxX324xX3dxX3exX3xX3dxX1x5eddxX3dxX3exX3xX3dxX58xX1exX3xX2xX19exX191xX161xX25xX2xX19exX198xX170xXc9xX3xXexX1xX23xX11bxX4xX3xX36xX19xXdxX3xXexX1xX28exX3xX191xX3xX4xX42cxX6xX3xX45xX116xX3dxX3exX3xX1xX285xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX126xX3x40e1xX3dxX3exX3xX5xX579xX3dxX3xX5xX112xX3dxX3xX3b3xX1xXdxX3xX1exXa6xX23xX3xXexX1xX23x57d1xX3dxX3xXexX31xXbcxX3dxX3exX3xXa5xXb3xX3xX1xX11bxXdxX3xX2f2xX15xX3dxX3exX3xX13xX3exXbcxX15xXdxX3xX3exX6xX2exX3xX3exX391xXexXc9xX3xX1xX15xX3dxX3exX3xX5xXbcxX1dxXexX3xX4xX23xX11bxX4xX3xX3dxX10exXdxX3xX45xX42xX2exX3xX4xX1xX385xX3dxX3exX3xX5xX1dxXdxX3xXexX31xXdxX343xX23xX3xX36x67cbxX3dxX1xX3xX3exXa6xX2exX3xX4xX1xXbcxX3xX13xX1xXa6xX3dxX3xX45xXa6xX3dxX3xX4xX324xX3dxX1xX3xX5x7dc6xX1exX3xXexX1xX6xX3dxX3xX4xXd9xX3xX4xXaaxX4xXc9xX3xXa5xXb3xX3xX1xX11bxXdxX3xX31xX385xXdxX3xX5xXbcxX1dxX3dxX126xX3xX2fexX687xX3xX57xX42xX2exXc9xX3xX3b3xX1xXdxX3xXexX31xXdxX343xX23xX3xX36xX687xX3dxX1xX3xXexX23xX2ex2101xX3dxX3xX4xX1xX285xX3dxX3xXeaxX23xXa6xX3dxX3xX5xX49xX3dxX1xXc9xX3xX3cxX3dxX3exX3xX3exXdxX6xX3xX3dxX1xX42xXbxX3xXeaxX23xXa6xX3dxX3xX36xX11bxXdxX3xX57xX15xX3xX1xXd9xX3dxX3xX191xX170xX3xX3dxX58xX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX3exXdxX6xXc9xX3xX45xX60xX23xX3xX4xX1xXa6xX3dxX3xX3cxX3dxX3exX3xXexX31xX324xXdxX3xX45xX15xXdxX3xX3b3xX1xX391xXbxX3xX4xXe7xX4xX3xX4xX1xXdxX2a3xX3dxX3xXexX31xX42xX3dxX3xXexX389xX3xX136xX391xX4xX3xX2f2xX1dxXbcxXc9xX3xX20xX37xX3dxX3exX3xX20xX5cxX6xX3xX36xX2a3xX3dxX3xXcxX31xX60xX3dxX3xX13xXdxX3dxX1xX126xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXbcxX45xX2exXaxX12xX0xXdxX1exX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xXexX1xX23xX1exX17fxX3xXdxX149xX10xX3dxXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX158xXdxX45xXexX1xX15dxX3xX15fxX2xX161xXbxXa5xX164xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX15dxX3xX16exX2xX198xXbxXa5xX164xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX126xX17fxX6xXbcxX1xX6xXexXdxX3dxX1xX126xX57xX3dxX68xX3dxX10xX158xX7xX68xX191xX191xX191xX16exX68xX2xX16exX198xX45xX170xX2xX16exX191xX1a2xX161xX170xXexX15fxX15fxX1a2xX15fxX1a2xX5xX170xX126xX1aaxXbxX3exX1adxX31xX9xX161xX198xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX36xX37xX38xX4xX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX3xX4xX60xXbxX3xXexX64xX3dxX1xXaxX3xX158xXdxX45xXexX1xX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX16exX2xX198xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxXbcxX3dxXaxX12xXbbxXb3xX3dxX1xX3xX36xX1dxXbcxX3xX260xX2fcxX3xX2fexX20xX25xXcxXcxX303xX2cxXbbxXc9xX3xX1xX23xX2exX22xX3dxX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xX20xX15xX3xXexX31xX6xXbcxX3xX17fxX29exX3dxX3exX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX3xX4xX60xXbxX3xXexX64xX3dxX1xX3xX4xX1xXbcxX3xX36xX1dxXdxX3xX45xXdxX22xX3dxX3xX36xX4exX6xX3xXbxX1xX37xXd9xX3dxX3exX3xX57xX15xX3xX45xX116xX3dxX3exX3xX1xX285xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX126xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXbcxX45xX2exXaxX12xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xXexX1xX23xX11bxX4xX3xX36xX19xXdxX3xXexX1xX28exX3xX198xX3xX4xX42cxX6xX3xX45xX116xX3dxX3exX3xX1xX285xXc9xX3xX4xXbcxX3dxX3xX3cxX3dxX3exX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xXc9xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xX57xX15xXbcxX3xX3b3xX1xXbcxX324xX3dxX3exX3xX3dxX58xX1exX3xX2xX19exX161xX170xX126xX3xX13xX58xX1exX3xX2xX1b1xX3xXexX23xX10exXdxXc9xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX3exXdxX6xX3xX3dxX1xX42xXbxX3xXeaxX23xXa6xX3dxX3xX36xX11bxXdxX3xX3dxX385xXdxX3xXexXdxX2a3xXbxX3xX4xXbcxX3dxX3xX36xX37xX19xX3dxX3exX3xX17fxXdxX3dxX1xX3xX3dxX3exX1xXdxX22xXbxX3xX4xX42cxX6xX3xXexX1xXa6xX3dxX3xXbxX1xXe2xX126xX3xX624xX3dxX3exX3xXexX1xX6xX1exX3xX3exXdxX6xX3xX3dxX1xXdxX343xX23xX3xXexX31xX42xX3dxX3xX36xXe7xX3dxX1xX3xX45x8c02xXbxX3xXbxX1xX324xX3dxX3xX5xXbcxX1dxX3dxXc9xX3xXexX1xX10exX3xXbxX1xX64xX3xX2fcxX3xX57xX31axX3dxX3exX3xX20xX37xX3dxX3exX3xX20xX5cxX6xX3xX57xX15xX3xX260xXd9xX3dxX3xX13xX6xX1exXc9xX3xX5xX42xXbxX3xX3dxX1xXdxX343xX23xX3xX4xX1xXdxX2a3xX3dxX3xX4xX3cxX3dxX3exXc9xX3xXexXdxX112xX23xX3xX17fxXdxX6ddxX23xX3xX3dxX1xX60xXexX3xX5xX15xX3xX4xX23xX11bxX4xX3xXexX60xX3dxX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX57xX15xXbcxX3xXbxX1xX42cxX3xXcxX31xX60xX3dxX3xX13xXdxX3dxX1xX3xX3dxX58xX1exX3xX2xX19exX15fxX1a2xX126xX3xX260xX6xX23xX3xX36xX5cxXc9xX3xX3cxX3dxX3exX3xX36xX37xX38xX4xX3xX57xX23xX6xX3xXbbxX112xX3xX17fxX6xX3dxX3xX7xX391xX4xX3xXbxX1xXbcxX3dxX3exX3xXexX1xX37xX2fcxX3dxX3exX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX57xX15xX3xXexX1xX58xX3dxX3exX3xX4xX1xX28exX4xX3x692exXdxX22xXexX3xXcxX31xX23xX3dxX3exX3xXcxX37xX579xX3dxX3exX3x3d8dxX23xXa6xX3dxX126xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXbcxX45xX2exXaxX12xX0xXdxX1exX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX3dxXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX158xXdxX45xXexX1xX15dxX3xX15fxX2xX161xXbxXa5xX164xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX15dxX3xX16exX2xX170xXbxXa5xX164xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX126xX17fxX6xXbcxX1xX6xXexXdxX3dxX1xX126xX57xX3dxX68xX3dxX10xX158xX7xX68xX191xX191xX191xX16exX68xX2xX16exX198xX45xX170xX2xX16exX198xX170xX191xX1b1xXexX1b1xX2xX1a2xX198xX1b1xX5xX170xX126xX1aaxXbxX3exX1adxX31xX9xX191xX19exX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX36xX37xX38xX4xX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX3xX4xX60xXbxX3xXexX64xX3dxX1xXaxX3xX158xXdxX45xXexX1xX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX16exX2xX170xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxXbcxX3dxXaxX12xX13xX3exX37xX19xXdxX3xX45xXa6xX3dxX3xXa5xXb3xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xXbbxXbcxX3dxX3exX3xX57xX15xX3xX45xX116xX3dxX3exX3xX1xX285xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xX5xXbcxX3dxX3exX3xXexX31xX285xX3dxX3exX3xX31xX37xX579xX4xX3xX17fxX29exX3dxX3exX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xXexX49xX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX126xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXbcxX45xX2exXaxX12xX2cxXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX4xX5cxX3xXexX579xXdxX3xX19exX3xX7xX391xX4xX3xXbxX1xXbcxX3dxX3exX3xX57xX23xX6xX3xX17fxX6xX3dxX3xX57xX15xX3xX16exX3xX5xX22xX3dxX1xX3xX4xX1xX64xX3xX4xX42cxX6xX3xX20xX15xX3xXcxXcfxX3dxX1xX3xXcxX23xX6a2xX3dxX3xX57x280fxX3xXeaxX23xX6xX3dxX3xXbxX1xX116xX3dxX3exX126xX3xX13xX3exX15xX2exX3xX3dxX6xX2exXc9xX3xX4xXbcxX3dxX3xX4xX1xXe7xX23xX3xX36xXb3xX3xXa5xXa6xX2exX3xX45xXaaxX3dxX3exXc9xX3xXexX3cxX3dxX3xXexX1dxXbcxX3xX3dxX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xXexX31xX112xX3dxX3xX45xXdxX22xX3dxX3xXexX49xX4xX1xX3xX2xX2xX16exX3xX1exX0xX7xX23xXbxX12xX191xX0xX68xX7xX23xXbxX12xX3xX2fcxX3xXexX1xX3cxX3dxX3xX20xX11bxXdxX3xX149xXe7xXexXc9xX3xXa5xXb3xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xXbbxXbcxX3dxX3exX126xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXbcxX45xX2exXaxX12xX0xXdxX1exX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX3dxXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX158xXdxX45xXexX1xX15dxX3xX15fxX2xX161xXbxXa5xX164xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX15dxX3xX16exX2xX170xXbxXa5xX164xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX126xX17fxX6xXbcxX1xX6xXexXdxX3dxX1xX126xX57xX3dxX68xX3dxX10xX158xX7xX68xX191xX191xX191xX16exX68xX2xX16exX198xX45xX170xX2xX16exX198xX2xX16exX1a2xXexX19exX161xX170xX1b1xX161xX5xX170xX126xX1aaxXbxX3exX1adxX31xX9xX16exX161xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX36xX37xX38xX4xX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX3xX4xX60xXbxX3xXexX64xX3dxX1xXaxX3xX158xXdxX45xXexX1xX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX16exX2xX170xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxXbcxX3dxXaxX12xX13xX3exX37xX19xXdxX3xX45xXa6xX3dxX3xXa5xXb3xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xXbbxXbcxX3dxX3exX3xX57xX15xX3xX45xX116xX3dxX3exX3xX1xX285xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xX31xX37xX579xX4xX3xX17fxX29exX3dxX3exX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xXexX49xX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX3xX4xX60xXbxX3xXexX64xX3dxX1xX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX126xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXbcxX45xX2exXaxX12xX13xX58xX1exX3xX191xX170xX191xX2xXc9xX3xX26bxX136xX13xX2cxX3xXexX64xX3dxX1xX3xX20xX15xX3xXcxXcfxX3dxX1xX3xX36xXb3xX3xX4xX5cxX3xXad2xX23xX2exX2a3xXexX3xX36xX4exX3dxX1xX3xX7xX385xX3xX198xX191xX1b1xX19exX68xXad2xX2f2xX25xX26bxX136xX13xX2cxX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX5xX15xX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX126xX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX5xX15xX3xX3dxXd9xXdxX3xX7xXdxX3dxX1xX3xX1xXbcxX1dxXexX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX3xXexXa6xX1exX3xX5xXdxX3dxX1xX3xX4xX42cxX6xX3xX45xX116xX3dxX3exX3xX1xX285xX3xXexX389xX3xX17fxX6xXbcxX3xX36xX19xXdxX3xX3dxX6xX2exX126xX0xX68xXbxX12xX0xX45xXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xX31xX10xX5xX6xXexX10xX45xXaxX12xX0xX7xXexX31xXbcxX3dxX3exX12xXcxXdxX3dxX3xX5xXdxX112xX3dxX3xXeaxX23xX6xX3dxX15dxX0xX68xX7xXexX31xXbcxX3dxX3exX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX25xXexX1xX23xX1exX17fxX25xX6xX3dxX45xX25xX7xX6xXbxXbcxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xX4xX10exX3xX3exX6a2xX3dxX3xX2xX1b1xX170xX3xX3dxX58xX1exX3xXexX23xX10exXdxX3xX2fcxX3xX20xX15xX3xXcxXcfxX3dxX1xX3xX36xX5cxX3dxX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX17fxX29exX3dxX3exX3xXa5xX2a3xXbxX3xX1xX1dxX3dxX3exX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX126xX126xX126xXaxX3xX1xX31xX10xX25bxX9xXaxX68xX57xX6xX3dxX25xX1xXbcxX6xX25xX1xX6xX25xXexXdxX3dxX1xX68xX3dxX1xX6xX25xX4xXbcxX25xX3exX6xX3dxX25xX2xX1b1xX170xX25xX3dxX6xX1exX25xXexX23xXbcxXdxX25xXbcxX25xX1xX6xX25xXexXdxX3dxX1xX25xX45xXbcxX3dxX25xX3dxX1xX6xX3dxX25xX17fxX6xX3dxX3exX25xXa5xX10xXbxX25xX1xX6xX3dxX3exX25xX45xXdxX25xXexXdxX4xX1xX25xX5xXdxX4xX1xX25xX7xX23xX25xX57xX6xX3dxX25xX1xXbcxX6xX68xX191xX198xX191xX16exX170xX2xX126xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX3exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX68xX1exX10xX45xXdxX6xX68xX2xX191xX170xX68xX3dxX10xX158xX7xX68xX191xX191xX191xX2xX68xX15fxX1a2xX45xX15fxX2xX16exX16exX1a2xX16exX1a2xXexX2xX19exX170xX2xX191xX5xX170xX126xX1aaxXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX36xX37xX38xX4xX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX3xX4xX60xXbxX3xXexX64xX3dxX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX45xXdxX57xX12xX0xX7xXexX31xXbcxX3dxX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xX4xX10exX3xX3exX6a2xX3dxX3xX2xX1b1xX170xX3xX3dxX58xX1exX3xXexX23xX10exXdxX3xX2fcxX3xX20xX15xX3xXcxXcfxX3dxX1xX3xX36xX5cxX3dxX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX17fxX29exX3dxX3exX3xXa5xX2a3xXbxX3xX1xX1dxX3dxX3exX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX126xX126xX126xXaxX3xX1xX31xX10xX25bxX9xXaxX68xX57xX6xX3dxX25xX1xXbcxX6xX25xX1xX6xX25xXexXdxX3dxX1xX68xX3dxX1xX6xX25xX4xXbcxX25xX3exX6xX3dxX25xX2xX1b1xX170xX25xX3dxX6xX1exX25xXexX23xXbcxXdxX25xXbcxX25xX1xX6xX25xXexXdxX3dxX1xX25xX45xXbcxX3dxX25xX3dxX1xX6xX3dxX25xX17fxX6xX3dxX3exX25xXa5xX10xXbxX25xX1xX6xX3dxX3exX25xX45xXdxX25xXexXdxX4xX1xX25xX5xXdxX4xX1xX25xX7xX23xX25xX57xX6xX3dxX25xX1xXbcxX6xX68xX191xX198xX191xX16exX170xX2xX126xX1xXexX1exXaxX12xX13xX1xX15xX3xX4xX10exX3xX3exX6a2xX3dxX3xX2xX1b1xX170xX3xX3dxX58xX1exX3xXexX23xX10exXdxX3xX2fcxX3xX20xX15xX3xXcxXcfxX3dxX1xX3xX36xX5cxX3dxX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX17fxX29exX3dxX3exX3xXa5xX2a3xXbxX3xX1xX1dxX3dxX3exX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX126xX126xX126xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX31xXbcxX3dxX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX4xX10exX3xX13xX3exX23xX2exX292xX3dxX3xX20xX23xX2exX3xXcxX1xX324xX3dxX3xX3dxX29exX1exX3xXexX31xXbcxX3dxX3exX3xX3b3xX1xX23xX3cxX3dxX3xX57xXdxX112xX3dxX3xX57xX37xX19xX3dxX3xX1xXbcxX6xX3xX4xXe2xX3xXcxX1xXe7xX1exX3xX25xX3xX1exX11bxXexX3xXexX31xXbcxX3dxX3exX3xX17fxXe7xXexX3xX4xX324xX3dxX1xX3xXcxX31xX37xX19xX3dxX3exX3xXbbxX37xX23xX3xXexX1xX23xX11bxX4xX3xXa5xXb3xX3xXac1xXdxX1exX3xX260xXbcxX3dxX3exX3xXcxX31xX37xX19xX3dxX3exX3xXc0xX149xX6xX3dxX3xXbbxX11bxX4xX3xX25xX3xX20xX15xX3xXcxXcfxX3dxX1xXd2xX126xX0xX68xXbxX12xX0xX68xX45xXdxX57xX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1xX285xX3xX13xX3exX23xX2exX292xX3dxX3xX2f2xX687xX3dxX1xX3xX2fcxX3xX149x8519xX1exX3x291exX23xX2exX112xX3dxX3xX36xX5cxX3dxX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX17fxX29exX3dxX3exX3xXa5xX2a3xXbxX3xX1xX1dxX3dxX3exX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX126xX126xX126xXaxX3xX1xX31xX10xX25bxX9xXaxX68xX57xX6xX3dxX25xX1xXbcxX6xX25xX1xX6xX25xXexXdxX3dxX1xX68xX3dxX1xX6xX25xXexX1xXbcxX25xX1xXbcxX25xX3dxX3exX23xX2exX10xX3dxX25xX45xXdxX3dxX1xX25xXbcxX25xX4xX6xX1exX25xXa5xX23xX2exX10xX3dxX25xX45xXbcxX3dxX25xX3dxX1xX6xX3dxX25xX17fxX6xX3dxX3exX25xXa5xX10xXbxX25xX1xX6xX3dxX3exX25xX45xXdxX25xXexXdxX4xX1xX25xX5xXdxX4xX1xX25xX7xX23xX25xX57xX6xX3dxX25xX1xXbcxX6xX68xX191xX198xX2xX170xX161xX16exX126xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX3exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX68xX1exX10xX45xXdxX6xX68xX2xX191xX170xX68xX3dxX10xX158xX7xX68xX191xX191xX2xX1b1xX68xX2xX16exX1a2xX45xX2xX2xX2xX161xX16exX170xX1a2xXexX15fxX2xX170xX2xX191xX5xX170xX126xX1aaxXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX3xX1bxX1xX1dxX1exX3xX2cxX23xX2exX3xXcxX31xXdxX22xX23xX3xX36xX37xX38xX4xX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xX5cxX6xX3xX4xX60xXbxX3xXexX64xX3dxX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX45xXdxX57xX12xX0xX7xXexX31xXbcxX3dxX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1xX285xX3xX13xX3exX23xX2exX292xX3dxX3xX2f2xX687xX3dxX1xX3xX2fcxX3xX149xX1397xX1exX3xX139axX23xX2exX112xX3dxX3xX36xX5cxX3dxX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX17fxX29exX3dxX3exX3xXa5xX2a3xXbxX3xX1xX1dxX3dxX3exX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX126xX126xX126xXaxX3xX1xX31xX10xX25bxX9xXaxX68xX57xX6xX3dxX25xX1xXbcxX6xX25xX1xX6xX25xXexXdxX3dxX1xX68xX3dxX1xX6xX25xXexX1xXbcxX25xX1xXbcxX25xX3dxX3exX23xX2exX10xX3dxX25xX45xXdxX3dxX1xX25xXbcxX25xX4xX6xX1exX25xXa5xX23xX2exX10xX3dxX25xX45xXbcxX3dxX25xX3dxX1xX6xX3dxX25xX17fxX6xX3dxX3exX25xXa5xX10xXbxX25xX1xX6xX3dxX3exX25xX45xXdxX25xXexXdxX4xX1xX25xX5xXdxX4xX1xX25xX7xX23xX25xX57xX6xX3dxX25xX1xXbcxX6xX68xX191xX198xX2xX170xX161xX16exX126xX1xXexX1exXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1xX285xX3xX13xX3exX23xX2exX292xX3dxX3xX2f2xX687xX3dxX1xX3xX2fcxX3xX149xX1397xX1exX3xX139axX23xX2exX112xX3dxX3xX36xX5cxX3dxX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX17fxX29exX3dxX3exX3xXa5xX2a3xXbxX3xX1xX1dxX3dxX3exX3xX45xXdxX3xXexX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX126xX126xX126xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX31xXbcxX3dxX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1xX285xX3xX13xX3exX23xX2exX292xX3dxX3xX2f2xX687xX3dxX1xX3xX4xX1xXdxX3xX15fxXc9xX3xXbxX1xXe7xXdxX3xX198xX3xX2fcxX3xXa5xXb3xX3xX149xX1397xX1exX3xX20xX37xX3dxX3exX3xXc0xX149xX1397xX1exX3xX139axX23xX2exX112xX3dxXc9xX3xX20xX15xX3xXcxXcfxX3dxX1xXd2xX3xX36xX37xX38xX4xX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xX45xXdxX3xX7xX324xX3dxX3xX5xX4exX4xX1xX3xX7xX53xX3xX25xX3xX57xX58xX3dxX3xX1xXbcxXe7xX3xX4xX60xXbxX3xXexX64xX3dxX1xX3xX5xX15xX3xX7xXaaxX3xX3exX1xXdxX3xX3dxX1xX42xX3dxX3xXa5xX28exX3dxX3exX3xX36xXe7xX3dxX3exX3xX4xX1xXbcxX3xX4xX3cxX3dxX3exX3xX5xX6xXbcxXc9xX3xX36xX5cxX3dxX3exX3xX3exX5cxXbxX3xX4xX42cxX6xX3xX4xXe7xX4xX3xXexX1xX2a3xX3xX1xX22xX3xX4xXbcxX3dxX3xX4xX1xXe7xX23xX3xX45xX116xX3dxX3exX3xX1xX285xX3xX4xX1xXbcxX3xXeaxX23xX112xX3xX1xX37xXd9xX3dxX3exXc9xX3xX36xX60xXexX3xX3dxX37xX579xX4xX126xX0xX68xXbxX12xX0xX68xX45xXdxX57xX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX68xX23xX5xX12xX0xX45xXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX68xX45xXdxX57xX12xX0xX68xX45xXdxX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3786xX23xXexX1xXbcxX31xXaxX12xXbbxX112xX3xXcxX23xX60xX3dxX3xX25xX3xXac1xX1xX391xX4xX3x2324xX6xXdxX0xX68xXbxX12
Lê Tuấn - Khắc Mai