Đi ô tô vào mùa nắng nóng cần lưu ý điều gì để xe bền bỉ?