(Baohatinh.vn) - Không lâu sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cũng ra đời. Từ đó đến nay, trải qua XVII kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, vững vàng chèo lái con thuyền Hà Tĩnh vươn ra biển lớn. Báo Hà Tĩnh điện tử giới thiệu tóm tắt về các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh từ năm 1930 đến nay.

Đảng bộ Hà Tĩnh qua XVII kỳ đại hội

Không lâu sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cũng ra đời. Từ đó đến nay, trải qua XVII kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, vững vàng chèo lái con thuyền Hà Tĩnh vươn ra biển lớn. Báo Hà Tĩnh điện tử giới thiệu tóm tắt về các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh từ năm 1930 đến nay.

Tổng duyệt phần nghi thức và màn hát múa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ I tiến hành vào trung tuần tháng 9/1930 tại xã Phù Việt (Thạch Hà). Tham dự đại hội có 20 đại biểu thay mặt cho 376 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 7 ủy viên; đồng chí Nguyễn Thiếp được cử làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ II tiến hành vào ngày 14/4/1938 tại Đan Chế (Thạch Hà) gồm đại biểu của 5 huyện, đại diện cho 90 đảng viên về dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 6 ủy viên; đồng chí Trần Giáp được cử làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ III tiến hành vào ngày 12/12/1945 tại thị xã Hà Tĩnh; dự đại hội có 32 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 ủy viên; đồng chí Nguyễn Thái được cử làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ IV tiến hành vào tháng 4/1949 tại Thượng Lộc (Can Lộc). Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 23 ủy viên; đồng chí Hà Uyên được cử làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ V tiến hành từ ngày 26/6 - 3/7/1951 tại Sơn Diệm (Hương Sơn), với 116 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 23 ủy viên; đồng chí Nguyễn Sáng được cử làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ VI tiến hành từ ngày 23/6 - 1/7/1960 (vòng 1); từ 26/2 – 7/3/1961 (vòng 2) tại thị xã Hà Tĩnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 25 ủy viên chính thức, 5 ủy viên dự khuyết; đồng chí Nguyễn Xuân Linh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ VII tiến hành từ ngày 29/8 – 6/9/1963 tại thị xã Hà Tĩnh. Tham dự đại hội có 266 đại biểu, thay mặt cho hơn 4 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 28 ủy viên, đồng chí Nguyễn Xuân Linh được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ VIII tiến hành từ ngày 2 – 9/4/1972 tại xã Thạch Thanh (Thạch Hà). Tham dự đại hội có 256 đại biểu thay mặt cho 5,5 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 24 ủy viên chính thức, 3 ủy viên dự khuyết; đồng chí Nguyễn Tiến Chương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII

Đại hội Đảng bộ Nghệ Tĩnh lần thứ IX tiến hành từ ngày 12 – 21/1/1976 (vòng 1); từ ngày 9 – 12/7/1977 (vòng 2) tại TP Vinh. Dự đại hội có 611 đại biểu thay mặt cho hơn 15 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 39 ủy viên chính thức, 6 ủy viên dự khuyết; đồng chí Nguyễn Sỹ Quế được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Nghệ Tĩnh lần thứ X tiến hành từ ngày 11 – 17/12/1979 tại TP Vinh. Tham dự đại hội có 354 đại biểu, thay mặt cho 15 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 45 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết; đồng chí Trương Văn Kiện được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Nghệ Tĩnh lần thứ XI tiến hành từ ngày 11 – 19/1/1982 (vòng 1); từ 22 – 26/3/1983 (vòng 2) tại TP Vinh. Tham dự đại hội có 485 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 51 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết; đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Nghệ Tĩnh lần thứ XII tiến hành từ ngày 29/10 – 3/11/1986 tại TP Vinh với 617 đại biểu tham dự. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 51 ủy viên chính thức, 16 ủy viên dự khuyết; đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIII tiến hành từ ngày 20 - 22/1/1992 tại TX Hà Tĩnh có 224 đại biểu đại diện cho hơn 6 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 42 ủy viên; đồng chí Trần Quốc Thại được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIV tiến hành từ ngày 8 – 10/5/1996 tại TX Hà Tĩnh. Tham dự đại hội có 250 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 47 ủy viên; đồng chí Đặng Duy Báu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XV tiến hành từ ngày 4 – 6/1/2001 tại TX Hà Tĩnh. Tham dự đại hội có 279 đại biểu, thay mặt cho hơn 6,7 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 47 ủy viên; đồng chí Đặng Duy Báu được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVI tiến hành từ ngày 9 – 11/12/2005 tại TX Hà Tĩnh. Tham dự đại hội có 298 đại biểu, thay mặt cho hơn 7,5 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 49 ủy viên; đồng chí Trần Đình Đàn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 6/2007, đồng chí Trần Đình Đàn được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVII tiến hành từ ngày 9 – 11/9/2010 tại TP Hà Tĩnh. Tham dự đại hội có 348 đại biểu, thay mặt cho trên 8,4 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 55 ủy viên; đồng chí Nguyễn Thanh Bình được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 2/2015, đồng chí Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

(Tổng hợp theo tài liệu Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội)

_______

Hiện nay, có tài liệu xem một số hội nghị đảng bộ như đại hội, chúng tôi không có điều kiện nêu ra ở đây.


congthanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]